Tooran 613 käskyä ja niiden seurattavuus tänään

SIVU 1: Pitääkö kristityn noudattaa Lakia?

Onko Jumalan lailla eli Tooralla merkitystä tänään?

Vastaus on että haluamme tai emme, sillä on todella paljon merkitystä, koska se määrittelee synnin: "Jokainen, joka tekee synnin, rikkoo myös Tooraa vastaan, synti on Tooran rikkomus" (1.Joh.3:4 hepr. UT:n mukaan). Synti on siis rikkomista Jumalan lakia eli Tooraa vastaan. (Huomaa tämä: Toora ei ole täydellinen lista synneistä... lue lisää tästä kohtaa sivua.)

Raamatun mukaan synti on se, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Sen palkka on kuolema. Ei-uskovat ihmiset ovat kuolleet syntiinsä, mutta me Jeshuan pelastamat olemme saaneet syntimme anteeksi! Jumala varoittaa kuitenkin hyvin vakavasti meitä elämästä uskoontultuamme enää synnissä, siksi meidän tulisi tuntea tarkasti mitä synti on, jotta voisimme tehdä siitä parannuksen. Jos ihminen ei suostu alistumaan Jumalan lain alle, Room.8:7:n mukaan hänellä on lihan mieli, eikä hän voi olla Jumalalle otollinen. Meidän tulisikin nöyrtyä Jehovan Sanan, ja hänen valtasuuruutensa edessä, siksi tämän listan pitäisi kiinnostaa joka ainoaa aitoa uskovaa.

Jeshuan mukaan Toorassa on tärkeintä oikeus, laupeus ja uskollisuus (Matt.23:23), näissä käskyissä on siis tärkeitä periaatteita liittyen näihin teemoihin.

Tooran 613 käskyä

Jokainen käsky (mitzvah) on värikoodattu, vihreä ilmaisee käskyt, joita olisi edelleen noudatettava, keltainen tarkoittaa seremonialakia jota sovelletaan juutalaisiin, ja jota pakanauskovat voivat halutessaan noudattaa, oranssi tarkoittaa käskyä jota ei enää voida noudattaa. Ei väriä tarkoittaa että tulkintaa ei ole vielä.

Tämä lista on Yeshua Ha'Mashiach Ministriesin tekemä. Käännetty ja julkaistu luvalla. Käännöksissä voi olla virheitä, tarkista englanniksi täältä.


Jumala

 1. Tietää että Jumala on olemassa (2.Moos. 20:2; 5.Moos. 5:6)
 2. Ei leikkiä ajatuksella, että on olemassa jokin jumala Jehovan lisäksi
 3. Ei pilkata Jehovaa (2.Moos. 22:27; kristillisissä teksteissä, 2.Moos. 22:28), jonka rangaistus on kuolema (3.Moos. 24:16)
 4. Pyhittää Jehovan nimi (3.Moos. 22:32)
 5. Ei häväistä Jehovan nimeä (3.Moos. 22:32)
 6. Tietää että Jehova on Yksi, täydellinen ykseys (5.Moos. 6:4)
 7. Rakastaa Jehovaa (5.Moos. 6:5)
 8. Pelätä Häntä kunnioittavasti (5.Moos. 6:13; 10:20)
 9. Ei laittaa Jehovan sanaa koetukselle (5.Moos. 6:16)
 10. Jäljitellä Hänen hyviä ja oikeamielisiä tapojaan (5.Moos. 28:9)

Käskyjen kommentointia Uuden Testamentin valossa

"Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte."(5.Moos.30:19)

Jehovan omien sanojen mukaan Tooran luonne on kahtalainen, siinä on elämä ja kuolema, siunaus ja kirous, Uudessa Liitossa kuitenkin meidän Herramme Jeshua poisti lain (Tooran) kirouksen (Gal.3:13) (ei lakia), ja voimme nyt uskossa Jeshuaan seurata sitä ilman pelkoa siitä, että jos epäonnistumme, joudumme helvettiin. Jumalan sana opettaa että näiden käskyjen noudattamisesta on suuri palkka (Ps.19:12), "kullekin maksetaan hänen tekojensa mukaan". Toisin sanoen pelastus on uskosta Jeshuaan, mutta palkka ja siunaus tulee kuuliaisuudesta Hänen käskyilleen.

Jeshua itse sanoi: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa."
(Matt.5:17-19)

Tooraa ei "naulittu ristiin" (Kol.2:14) vaan velkakirja, Paavali sanoi: "Teemmekö siis Tooran mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme Tooran." (Room.3:31)

1-10) Usko ja rakkaus yhteen Jumalaan, Jehovaan, ja Hänen Sanaansa, ja sen mukaan vaeltaminen on kaiken perusta.

4) Jumalan nimi ei ole Herra, Jumala, nämä ovat vain titteleitä, tai vielä pahempaa HaShem (nimi) vaan Hänen nimensä on YHWH eli Yahweh, Jehovah, Yahuveh, Yah, tai suomalaisittain Jahve tai Jehova. Vakuuttavin todistusaineisto tukee nimenomaan Jehova nimeä, tästä opettaa esim Nehemia Gordon.
Nyt lopun ajassa Jehova ennalleenasettaa nimensä, tämä on jo nähtävissä, ota sinäkin käyttöön tämä Pyhä nimi.

JEESUKSEN KRISTUKSEN alkuperäinen hepreankielinen nimi on YESHUA (tarkoittaa "pelastus"). Nimessä JEESUS on vielä toistaiseksi pelastavaa, parantavaa, vapauttavaa ja kuolleistaherättävää voimaa, MUTTA Suuren Ahdistuksen aikana (Herran vihan päivä) antikristus julistaa olevansa Jeesus Kristus, jolloin Jumala vastaa rukouksiin ennen kaikkea nimessä YESHUA (Jeshua)!

Onko sielunvihollinen sensuroinut videon?

Toora

 1. Kunnioittaa vanhoja ja viisaita (3.Moos. 19:32)
 2. Oppia Tooraa ja opettaa sitä (5.Moos. 6:7) 
 3. Riippua Jehovassa kiinni (5.Moos. 10:20)
 4. Ei lisätä käskyjä Tooraan (5.Moos. 13:1)
 5. Ei ottaa pois käskyjä Toorasta (5.Moos. 13:1)
 6. Että jokaisen henkilön on kirjoitettava Tooran käärö itselleen (5.Moos. 31:19)

12) Monien "kristittyjen" ongelma on se, että opetus keskittyy vain "Uuteen Testamenttiin" ja Tooraa ei opeteta eikä ymmärretä. Todellisuudessa Tooran tulisi olla perusta "Uuden Testamentin" oikealle tulkitsemiselle -- EI toisinpäin!

Vaikka varsinainen Toora on Mooseksen viisi kirjaa, sana "Toora" voi myös sisältää muun Tenakh:in (yleisesti kutsuttu "Vanha Testamentti") ja "Uuden Testamentin" kirjat, koska ne ovat Jumalan jatkunutta ilmestystä/opetusta. Mikään Jumalan myöhemmistä ilmestyksistä muussa Tenakhissa (Profeetat ja Kirjoitukset) ei ole ristiriidassa Tooran kanssa, kuten ei myöskään "Uusi Testamentti", Profeetat tai Kirjoitukset. Jumalan Sana on yksi. (Lue lisää: Pitääkö kristityn noudattaa Lakia?)

Merkit ja Symbolit

 1. Poikalapsen ympärileikkaus 8. päivänä (1.Moos. 17:12; 3.Moos. 12:3)
 2. Laittaa tzitzit (tupsu) vaatteiden kulmiin (4.Moos. 15:38)
 3. Sitoa tefillin (raamatunlausekotelo) päähän (5.Moos. 6:8) 
 4. Sitoa tefillin käteen (5.Moos. 6:8) 
 5. Kiinnittää mezuzah kodin ovenpieliin (5.Moos. 6:9)

17) Uudistetussa Liitossa uskoontulleiden ei tarvitse ottaa ympärileikkausta tai ympärileikkauttaa lapsiansa (Apt.15:19, 1Kor.7:18). Sen sijaan se liittyy uskovien kasteeseen. Ympärileikkaus vastaa uudestisyntymistä ja Pyhän Hengen sinettiä (lue lisää).

Rukous ja Siunaus

 1. Rukoilla Jehovaa (2.Moos. 23:25; 5.Moos. 6:13)
 2. Lue Shema aamulla ja illalla (5.Moos. 6:7)
 3. Ylistä Jehovaa aterian jälkeen (5.Moos. 8:10)
 4. Ei asettaa kiviä, patsaita tai jumalankuvia palvontaan (3.Moos. 26:1)

22) Jeshua ja apostolit opettivat rukoilemaan Taivaallista Isää, Jeshuan nimessä. Raamatussa ei ole yhtään esimerkkiä jossa rukoiltaisiin Jeshuaa tai Ruach HaKodeshia (Pyhää Henkeä).

23) Ennalleenasetettu Shema: "Shema Israel! Yehovah eloheinu Yehovah echad." Kuule Israel! Jehova meidän Jumalamme, Jehova on yksi.

Rakkaus ja Veljeys

 1. Rakastaa kaikkia liiton ihmisiä (3.Moos. 19:18)
 2. Ei seistä sivussa kun ihmisen henki on vaarassa (3.Moos. 19:16)
 3. Ei vääristää ketään puheessa (3.Moos. 25:17)
 4. Ei levittää huhuja (3.Moos. 19:16)
 5. Ei vaalia vihaa sydämessä (3.Moos. 19:17)
 6. Ei kostaa (3.Moos. 19:18)
 7. Ei kantaa kaunaa (3.Moos. 19:18)
 8. Ei laittaa ketään israelilaista häpeään (3.Moos. 19:17)
 9. Ei kirota muita israelilaisia (3.Moos. 19:14) (seurauksena: jos et voi kirota niitä jotka eivät voi kuulla, et varmasti voi kirota niitä jotka voivat)
 10. Ei antaa yksinkertaiselle tilaisuutta kompastua tiellä (3.Moos. 19:14) (tämä sisältää sen ettei tee mitään, joka saattaa toisen syntiin)
 11. Nuhdella syntistä (3.Moos. 19:17)
 12. Helpottaa naapurin (tai vihollisen) kuormaa ja auttaa purkamaan hänen kuormajuhta (2.Moos. 23:5)
 13. Auttaa panemaan takaisin naapurin kuormajuhdan kaatunut lasti (5.Moos. 22:4)
 14. Ei jättää auttamatta kuormajuhtaa joka on romahtanut kuormansa alle (5.Moos. 22:4)


26) Jeshua täsmensi tätä käskyä vuorisaarnassa: "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.' Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,..."(Matt.5:43-44) (Jeshua vastakkainasetteli tässä rabbien lakihenkistä traditiota, koska Toora ei opeta "vihaa vihollistasi", itse asiassa Sananlaskujen kirjassa kehoitetaan rakastamaan vihamiestä: "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle leipää syödä, ja jos hänellä on jano, anna hänelle vettä juoda"(San.25:21) samoin kuin Jeshua teki Matt.5:44. Jehovan alkuperäinen tahto ei varmasti koskaan ollut se että vihaisimme toisia ihmisiä.)
Keskinäisen rakkauden pitäisi olla uskovien tunnusmerkki (Joh.13:35).

29-32) Paavali listaa lihan teoiksi "vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus,..." Kaikista näistä tulisi tehdä parannus.

36) Jos näet uskovan veljesi tekevän syntiä, mutta et nuhtele häntä, se ei ole rakkautta. Jumalattomalle on julistettava parannuksenteon tarvetta (tämä on evankeliointia).

Köyhät ja Epäonniset

 1. Ei sortaa orpoa tai leskeä (2.Moos. 22:22).
 2. Ei korjata koko satoa (3.Moos. 19:9; 3.Moos. 23:22) (negatiivinen).
 3. Jättää pellon ja hedelmä- tai marjatarhan reunojen sato korjaamatta köyhiä varten (3.Moos. 19:9) (positiivinen).
 4. Ei kerätä niitossa maahan pudonneita tähkäpäitä (3.Moos. 19:9) (negatiivinen).
 5. Jättää tähkäpäät köyhille (3.Moos. 19:9) (positiivinen).
 6. Ei kerätä viinitarhan ol'loth (epätäydellisiä terttuja) (3.Moos. 19:10) (negatiivinen).
 7. Jättää viinitarhan ol'loth (epätäydelliset tertut) köyhille (3.Moos. 19:10; 5.Moos. 24:21) (positiivinen).
 8. Ei kerätä peret (viinirypäleitä) jotka ovat tippuneet maahan (3.Moos. 19:10) (negatiivinen).
 9. Jättää viinitarhan peret (yksittäiset viinirypäleet) köyhille (3.Moos. 19:10) (positiivinen).
 10. Ei palata ottamaan unohtunutta lyhdettä (5.Moos. 24:19) Tämä koskee kaikkia hedelmäpuita(5.Moos. 24:20) (negatiivinen).
 11. Jättää unohtuneet lyhteet köyhiä varten (5.Moos. 24:19-20) (positiivinen).
 12. Ei pidättäytyä ylläpitämästä köyhää ja antamasta mitä hän tarvitsee (5.Moos. 15:7).
 13. Antaa hyväntekeväisyyteen oman tilanteen mukaan (5.Moos. 15:11).

Yksi Raamatun tärkeimmistä periaatteista on rakastaa lähimmäistä niinkuin itseään, ja ei vain sanoin, vaan teoin (mm. kertomus laupiaasta samarialaisesta, Luuk.10:30-37)
Jumalan tahdon mukainen elämäntapa on aina ollut ja on yhä kantaa huolta köyhistä ja heikompiosaisista ja harjoittaa hyväntekeväisyyttä.

"Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta."(Jaak.1:27)

"Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy." (Hepr.13:16)

Tässä riittää haastetta koko loppuelämälle! On oltava herkkä Pyhän Hengen äänelle.

Pakanoiden kohtelu

 1. Rakastaa muukalaista (5.Moos. 10:19).
 2. Ei puhua pahaa muukalaisesta (2.Moos. 22:20).
 3. Ei kohdella muukalaista epäreilusti kaupankäynnissä (2.Moos. 22:20).
 4. Ei mennä naimisiin pakanan kanssa (5.Moos. 7:3)
 5. Velkoa ulkomaalaisen laina (5.Moos. 15:3) (positiivinen).
 6. Lainata muukalaiselle korolla (5.Moos. 23:20) Perimätiedon mukaan tämä on pakollista (positiivinen).

Meidän tulisi rakastaa muukalaisia; pakolaisia, turisteja ja maahanmuuttajia (Ymmärrä että rakkaus ei ole sitä että haluttaisiin että tänne tulisi lisää maan kulttuuriin vihamielisesti suhtautuvia/sopeutumattomia rikollisia elämään sosiaalituilla ja esittämään vaatimuksia). Suurin rakkauden osoitus on kantaa huolta heidän iankaikkisuuskohtalostaan kertomalla heille evankeliumi ja rukoilemalla heidän puolestaan.

56) Uskovan ei tule mennä nytkään naimisiin ei-uskovan kanssa, "mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?" (2.Kor.6:15).

Avioliitto, avioero ja perhe

 1. Kunnioittaa isää ja äitiä (2.Moos. 20:12)
 2. Ei lyödä isää tai äitiä (2.Moos. 21:15)
 3. Ei kirota isää tai äitiä (2.Moos. 21:17)
 4. Isää ja äitiä on kunnioittavasti pelättävä (3.Moos. 19:3)
 5. Olla hedelmällisiä ja lisääntyä (1.Moos. 1:28)
 6. Eunukki (kastraatti eli kuohilas) ei saa mennä naimisiin Israelin tyttären kanssa (5.Moos. 23:2)
 7. Sekasikiö ei saa mennä naimisiin israelilaisen tyttären kanssa (5.Moos. 23:3). 
 8. Ammonilainen tai mooabilainen ei saa mennä naimisiin israelilaisen tyttären kanssa (5.Moos. 23:4).
 9. Ei poissulkea kolmannen polven Eesaun jälkeläistä yhteiskunnasta (5.Moos. 23:8-9).
 10. Ei poissulkea kolmannen polven egyptiläistä yhteiskunnasta(Deut. 23:8-9).
 11. Israelissa ei pidä olla huoria; eli että ei saa olla yhdynnässä naisen kanssa, jos ei ole virallisesti avioliitossa (5.Moos. 23:18).
 12. Ottaa vaimo kiddushinin, avioliiton sakramentin, kautta (5.Moos. 24:1).
 13. Vasta naimisiin mennyt mies saa olla vuoden vapaa jotta voi iloita vaimonsa kanssa (5.Moos. 24:5).
 14. Sulhaselle on myönnettävä vapautus koko vuodelle osallistumasta mihinkään valtion työhön, kuten asevelvollisuus, vartiointi ja vastaavat tehtävät (5.Moos. 24:5).
 15. Ei pidättää ravintoa, vaatteita tai aviollisia oikeuksia vaimolta (2.Moos. 21:10).
 16. Vaimolle jota epäillään aviorikoksesta tehtäköön sen mukaan mitä Toorassa on sanottu (4.Moos. 5:30).
 17. Sen joka halventaa hänen vaimonsa kunniaa (syyttäen häntä väärin perustein siveettömyydestä ennen avioliittoa) pitää elää hänen kanssaan koko hänen elinaikansa (5.Moos. 22:19).
 18. Mies ei voi erota vaimostaan sen takia että on julkaissut pahaa tietoa (hänen siveettömyydestään ennen avioliittoa) (5.Moos. 22:19).
 19. Erota muodollisen kirjallisen asiakirjan kautta (5.Moos. 24:1).
 20. Sen joka erosi vaimostaan ei pidä mennä hänen kanssaan uudelleen naimisiin, jos vaimo on eron jälkeen ollut naimisissa toisen miehen kanssa (5.Moos. 24:4).
 21. Leski, jonka aviomies kuoli lapsettomana ei saa olla naimisissa kenenkään muun kuin hänen kuolleen miehensä veljen kanssa (5.Moos. 25:5).
 22. Mennä naimisiin lapsettomana kuolleen veljen lesken kanssa (5.Moos. 25:5) (tämä on voimassa vain siltä osin kuin se edellyttää menettelyä joka on mainittu alla).
 23. Leski virallisesti vapauttaa langon (jos lanko kieltäytyy menemästä hänen kanssaan naimisiin) (5.Moos. 25:7-9).


59-62) Perhe ja avioliitto ovat Jehovan suunnitelma ja tahto tänäänkin. Perheessä on aina isä ja äiti, ja mikäli mahdollista, lapsia (homosuhteet on kielletty Toorassa, kts. kohta 103). Yhdessä asuminen ja seksi ennen avioliittoa ovat syntiä.

63) Aviopari joka ei halua lapsia, rikkoo tätä käskyä vastaan (on eri asia lykätä lasten saantia hyvästä syystä).

77) Jeshua tiukensi tätä käskyä vuorisaarnassa: "On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan.'(5.Moos. 24:1) Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin,..."(Matt.5:31-32) Paavali antaa tarkempaa opetusta avioliitosta 1.Kor.7:ssä luvussa. (Käsky "Älä tee huorin", kts. kohta 282)

Vaikka olisi hyvä syy, eroamisen ei siltikään tule koskaan olla ensimmäinen vaihtoehto, Jehovalle aviopari on "yksi liha" ja "Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." (Matt.19:6)

Kielletyt sukupuolisuhteet

 1. Pidättyä läheisyydenosoituksilta sukulaisten kanssa, sellaisten kuin suutelu, syleily, silmäniskeminen, hyppiminen, mikä voi johtaa insestiin (3.Moos. 18:6).
 2. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä äidin kanssa (3.Moos. 18:7).
 3. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä isän kanssa (3.Moos. 18:7).
 4. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä isän vaimon kanssa (3.Moos. 18:8).
 5. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä siskon kanssa (3.Moos. 18:9).
 6. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä isän vaimon tyttären kanssa (3.Moos. 18:9).
 7. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä pojan tyttären kanssa (3.Moos. 18:10).
 8. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä tyttären tyttären kanssa (3.Moos. 18:10).
 9. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä tyttären kanssa (tämä ei ole nimenomaisesti Toorassa mutta on päätelty muista tällaisista käskyistä)
 10. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä isän siskon kanssa (3.Moos. 18:12)
 11. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä äidin siskon kanssa (3.Moos. 18:13)
 12. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä isän veljen vaimon kanssa (3.Moos. 18:14)
 13. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä isän veljen kanssa (3.Moos. 18:14)
 14. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä pojan vaimon kanssa (3.Moos. 18:15)
 15. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä veljen vaimon kanssa (3.Moos. 18:16)
 16. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä vaimon tyttären kanssa (3.Moos. 18:17)
 17. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä vaimon pojan tyttären kanssa (3.Moos. 18:17)
 18. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä vaimon tyttären tyttären kanssa (3.Moos. 18:17)
 19. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä vaimon siskon kanssa (3.Moos. 18:18)
 20. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä vaimon kanssa hänen kuukautisaikanaan (3.Moos. 18:19)
 21. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä toisen miehen vaimon kanssa (3.Moos. 18:20)
 22. Mies ei saa harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä miehen kanssa (3.Moos. 18:22)
 23. Ei harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä eläimen kanssa (3.Moos. 18:23)
 24. Nainen ei saa harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä eläimen kanssa (3.Moos. 18:23)
 25. Ei kastroida minkään lajin urosta; ei ihmistä, eikä koti- tai villieläintä tai siipikarjaa (3.Moos. 22:24)

Näiden ja monien muiden Toorassa kiellettyjen asioiden pitäisi olla selvä asia kaikille Uuden Liiton uskoville, vaikkei niitä ole erikseen mainittu Uudessa Testamentissa. Uusi Testamentti ei ole laki, synti on määritelty jo kauan ennen Moosesta ja jopa luomista, Ikuisen Jehovan tykönä "ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa" (Jaak.1:17), mikä oli ennen syntiä, on sitä yhä.


Tästä esimerkkinä homoseksuaalisuus, kohdassa 103), se on luonnotonta ja yksiselitteisesti syntiä. Yksikään syntinen ei voi päästä Taivasten Valtakuntaan (1.Piet.4:18, Ilm.21:27)

Ajat ja kaudet

 1. Että uusi kuukausi tulee julistaa juhlallisesti pyhäksi, ja vain Korkein Oikeus voi laskea kuukaudet ja vuodet (2.Moos. 12:2)
 2. Ei matkustaa Sapattina oman asuinpaikan rajojen ulkopuolelle (2.Moos. 16:29)
 3. Pyhittää Sapatti (2.Moos. 20:8).
 4. Ei tehdä työtä Sapattina (2.Moos. 20:10).
 5. Levätä Sapattina (2.Moos. 23:12; 34:21).
 6. Viettää juhlia [Pääsiäinen, Helluntai ja Lehtimajanjuhla] (2.Moos. 23:14) .
 7. Iloita juhlilla (5.Moos. 16:14).
 8. Käydä Temppelissä juhlilla (5.Moos. 16:16).
 9. Korjata pois hapan taikina (chametz) Pääsiäisen aattona (2.Moos. 12:15).
 10. Levätä Pääsiäisen ensimmäisenä päivää (2.Moos. 12:16; 3.Moos. 23:7).
 11. Ei tehdä työtä Pääsiäisen ensimmäisenä päivänä (2.Moos. 12:16; 3.Moos. 23:6-7).
 12. Levätä Pääsiäisen seitsemäntenä päivänä (2.Moos. 12:16; 3.Moos. 23:8).
 13. Ei tehdä työtä Pääsiäisen seitsemäntenä päivänä (2.Moos. 12:16; 3.Moos. 23:8).
 14. Syödä happamatonta leipää Pääsiäisen ensimmäisenä iltana (2.Moos. 12:18).
 15. Hapanta taikinaa (chametz) ei saa olla israelilaisten hallussa pääsiäisen aikana (2.Moos. 12:19).
 16. Ei syödä mitään hapanta (chametz) sisältävää ruokaa Pääsiäisenä (2.Moos. 12:20).
 17. Ei syödä hapanta (chametz) Pääsiäisenä (2.Moos. 13:3).
 18. Mitään hapanta (chametz) ei saa olla Israelilaisten kodeissa Pääsiäisen aikana (2.Moos. 13:7).
 19. Keskustella Egyptistä lähdöstä Pääsiäisen ensimmäisenä iltana (2.Moos. 13:8).
 20. Ei syödä hapanta(chametz) Nissan-kuun 14. päivän keskipäivän jälkeen (5.Moos. 16:3).
 21. Laskea 49 päivää Omer-lyhteen leikkauksesta (ensimmäiset lyhteet ohranleikkuussa) (3.Moos. 23:15).
 22. Levätä Shavu'otina (Helluntaina) (3.Moos. 23:21).
 23. Ei tehdä työtä Helluntaina (3.Moos. 23:21).
 24. Levätä Rosh Hashanah (Pasuunansoiton päivä) (3.Moos. 23:24).
 25. Ei tehdä työtä Pasuunansoiton päivänä (3.Moos. 23:25).
 26. Kuulla shofarin ääni Pasuunansoiton päivänä (4.Moos. 29:1).
 27. Paastota Yom Kippurina (Suuri sovituspäivä) (3.Moos. 23:27).
 28. Ei syödä tai juoda Yom Kippurina (3.Moos. 23:29).
 29. Ei tehdä työtä Yom Kippurina (3.Moos. 23:31).
 30. Levätä Yom Kippurina (3.Moos. 23:32).
 31. Levätä Sukkotin (Lehtimajanjuhla) ensimmäinen päivä (3.Moos. 23:35).
 32. Ei tehdä työtä Lehtimajanjuhlan ensimmäisenä päivä (3.Moos. 23:35).
 33. Levätä Lehtimajanjuhlan kahdeksas päivä (Shemini Atzeret) (3.Moos. 23:36).
 34. Ei tehdä työtä Lehtimajanjuhlan kahdeksantena päivänä (Shemini Atzeret) (3.Moos. 23:36).
 35. Ottaa Lehtimajanjuhlan aikana palmunoksa ja muita puita (3.Moos. 23:40).
 36. Asua majoissa seitsemän päivää Lehtimajanjuhlan aikana (3.Moos. 23:42).

108) Tämän käskyn tarkoitus oli varmasti se ettei suurta osaa sapattia käytettäisi matkustamiseen. Tässä ajassa pystymme kuitenkin liikkumaan todella nopeasti paikasta toiseen esim autolla, junalla tai lentokoneella ja jos siirrymme esim sapattikokoukseen tai uskonveljien tapaamiseen oman kaupungin ulkopuolelle, se ei varmasti ole syntiä.

Nämä juhlat ovat todennäköisesti pahin kompastuskivi Rooman porttokirkon oppeihin langenneille kristityille! Vaikka tämä gregoriaaninen ja/tai (Rooman) kirkollinen kalenteri olisi ollut "kirkkoisistä" lähtien käytössä, Jehovan kalenteri ja juhlat eivät kuitenkaan koskaan ole lakanneet olemasta voimassa! Jehova on kärsinyt näitä Efraimin (kristittyjen) tietämättömyyden aikoja mutta nyt lopun ajassa Ikuinen ennelleenasettaa seurakuntansa Israelin (johon meidät kaikki on oksastettu), nyt on aika palata Jehovan juhliin ja kalenteriin!


On selvää että emme enää elä maatalousyhteiskunnassa ja monien käskyjen kirjaimellinen noudattaminen on mahdotonta, mutta vapaaehtoisuuden pohjalta, ilman paineita, niin voi yrittää tehdä, ja elää vähintään hengessä mukana. Tulevassa Messiaan Rauhanvaltakunnassa tulemme kaikki viettämään näitä juhlia, meidän ei siis tulisi suhtautua niihin vihamielisesti tai välinpitämättömästi.

Jos nyt jätämme viettämättä saatanallista joulua ja astarte pääsiäistä ja vietämme pesachia ja happamattoman leivän juhlaa Paavalin kehoituksen mukaan (1.Kor:5:8), se on helppoa ja hyvä alku. Myös lehtimajanjuhlan lehtimajan tekeminen on mahdollista ja kivaa puuhaa syksyisin. Näitä ja muita juhlia opimme viettämään paremmin sitten kun seurakunta ennalleenasetetaan tai viimeistään Jeshuan Tuhatvuotisessa Valtakunnassa. Mutta jo nyt, jos et itse kykene valmistamaan kotiisi juhlia ja näet jossakin uskovien viettävän esim. Seder-ateriaa tai Lehtimajanjuhlia, mene rohkeasti mukaan! Oppikaamme yhdessä!

Ruokasäännökset

 1. Tutkia karja-eläimiä (jotta erottaa puhtaan epäpuhtaasta) (3.Moos. 11:2).
 2. Ei syödä epäpuhtaiden eläinten lihaa (3.Moos. 11:4).
 3. Tutkia kaloja (jotta erottaa puhtaan epäpuhtaasta) (3.Moos. 11:9).
 4. Ei syödä epäpuhdasta kalaa (3.Moos. 11:11).
 5. Tutkia riista-lintuja, jotta erottaa puhtaan epäpuhtaasta (5.Moos. 14:11).
 6. Ei syödä epäpuhtaita lintuja (3.Moos. 11:13).
 7. Tutkia heinäsirkkoja, jotta erottaa puhtaan epäpuhtaasta (3.Moos. 11:21).
 8. Ei syödä hedelmästä löydettyä matoa (3.Moos. 11:41).
 9. Ei syödä mitään matelijoita (3.Moos. 11:41-42).
 10. Ei syödä mitään maan tuhoeläimiä (3.Moos. 11:44).
 11. Ei syödä vedessä viliseviä olioita (3.Moos. 11:43 ja 46).
 12. Ei syödä siivellisiä pikkueläimiä (hyönteisiä) (5.Moos. 14:19).
 13. Ei syödä eläimen lihaa joka on terefah (vaurioitunut) (2.Moos. 22:30).
 14. Ei syödä mitään itsestään kuollutta (5.Moos. 14:21).
 15. Teurastaa karja, peurat ja siipikarja teurastuslakien (shechitah) mukaan jos niiden liha aiotaan syödä (5.Moos. 12:21) ("niinkuin minä olen sinua käskenyt" tässä jakeessa viittaa tekniikkaan).
 16. Ei syödä raajaa joka on poistettu elävästä eläimestä (5.Moos. 12:23).
 17. Ei teurastaa eläintä ja sen poikasta samana päivänä (3.Moos. 22:28).
 18. Ei ottaa linnun emoa poikineen (5.Moos. 22:6).
 19. Päästää emolintu vapaaksi kun otetaan pesästä (5.Moos. 22:6-7).
 20. Ei syödä härän lihaa joka oli tuomittu kivitettäväksi (2.Moos. 21:28).
 21. Ei keittää lihan kanssa maitoa (2.Moos. 23:19).
 22. Ei syödä lihaa maidon kanssa (2.Moos. 34:26) (Talmudin mukaan tämä jae on eri kielto kuin 2.Moos. 23:19).
 23. Ei syödä reisi-laskimoa joka kutistui (1.Moos. 32:33).
 24. Ei syödä chelev (tali-rasvaa) (härän, lampaan tai vuohen) (3.Moos. 7:23).
 25. Ei syödä verta (3.Moos. 7:26).
 26. Peittää tapetun syötävän metsäeläimen (peuran, yms.) tai linnun veri (3.Moos. 17:13).
 27. Ei syödä tai juoda kuin ahmatti tai juomari (ei kapinoida isää tai äitiä vastaan) (3.Moos. 19:26; 5.Moos. 21:20).

Raamatullinen ruokavalio on terveysohje ihmisille

Puhtaat ja epäpuhtaat eläimet tunnettiin jo Nooan päivinä (ennen Tooran antamista), kun Jumala antoi ihmiskunnalle luvan syödä lihaa. Kyseessä ei kuitenkaan koskaan ole ollut pelastusasia, koska rangaistus ja seuraamus joka ruokasäännösten rikkomisesta Toorassa oli, oli vain se, että oli saastainen iltaan asti (3.Moos.11:24). Silti, jos olemme Jumalan lapsia, emmekö haluaisi seurata Hänen pyhiä ohjeitansa myös tässä? Hänhän on luonut kaikki eläimet ja tietää parhaiten mitkä niistä sopivat ravinnoksi.
Maaeläinten joukossa syötäviksi tarkoitetut eläimet ovat märehtijöitä, joilla on kokonaan halkinaiset sorkat, kuten lehmä, härkä, lammas, vuohi, poro, hirvi ja peura sekä erilaiset sirkkalajit. Saastaisia ovat esim. sika, hevonen, kameli, jänis (kantavat usein jänisruttoa), tamaani ja käpäläeläimet kuten kissa, ilves ja koira, jotka ovat usein epähygieenisten raatojen syöjiä. Samoin myyrät (kantavat usein myyräkuumetta), hiiret, rotat, käärmeet ja muut saastaiset pikkueläimet.
Linnuista syötäviä ovat esim. kana ja kalkkuna. Saastaisista voi mainita erilaiset petolinnut, jotka ovat raadonsyöjiä, kuten kotka, haukka, pöllö, huuhkaja, lepakko, kaarne, kurki, sääksi, haikara, lokki ja pelikaani. Periaate lintujenkin kohdalla on sama kuin maaeläimissä. Raadonsyöjät tai muuten epäterveelliset linnut eivät ole ihmiselle syötäviksi tarkoitettuja.
Kaloista ja vesieläimistä kaikki suomulliset ja evälliset kalat ovat syötäviä. Epäpuhtaita ovat ne, joilla ei ole eviä ja suomuksia. Ravut, äyriäiset, kotilot, yms. eivät kuulu syötäviin, sillä ne ovat järvien, merien, jokien ja muiden vesistöjen saasteiden ja jätteiden syöjiä. Jumala tarkoitti ihmiselle ravinnoksi vain niiden eläinten lihaa, joka on mahdollisimman puhdasta ja taudeista vapaata. Jos ihminen kapinoi tätä vastaan, hän saa kantaa seuraukset huonompana vointina ja terveytenä, niinkuin nykyajassa melkein kaikki ihmiset ovatkin jollakin alueella sairaita. Raamatullinen ruokavalio ei tietenkään ole ainut tae terveyteen, mutta sitä noudattamalla on paremmat mahdollisuudet pysyä terveenä ja voida hyvin. (Lue lisää Keijo Lindemanin kirjasta "Apostolinen seurakunta ja antikristuksen eksytys" täältä! Erittäin suositeltava kirja! Tilaa kirja täältä!)

164) Jehova tiesi että maito mitätöi lihan hivenaineiden ja raudan vaikutuksen.

167) Veriruoat eivät missään nimessä ole Uuden Liiton ei-juutalaisenkaan uskovan ruokaa, Apostolit määräsivät: "Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta."(Apt.15:19-20). Veren syöminen on siis syntiä josta tulisi tehdä parannus.

169) Ylensyönti ja juonti ovat syntiä! Ruumiimme on Pyhän Hengen Temppeli, sen voinnista huolehtiminen on osa Tooran mukaista elämää! Raamattu sanoo että jos turmelemme Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet (1.Kor.3:16-17).

Kaupalliset toimintatavat

 1. Ei tehdä vääryyttä ostossa ja myynnissä (3.Moos. 25:14).
 2. Ei lainata korolla Israelilaiselle (3.Moos. 25:37).
 3. Lainaaja ei saa lainata korolla (5.Moos. 23:20) (koska tämä johtaisi lainanantajan syntiin).
 4. Olla osallistumatta mihinkään kiskurimaiseen liiketoimeen lainanottajan ja lainanantajan välillä, ei takaajana, ei todistajana, eikä heidän velkakirjan (bond) kirjoittajanaan (2.Moos. 22:25).
 5. Lainata köyhälle ihmiselle (2.Moos. 22:24) (vaikka jae sanoo "jos lainaat" se on ymmärretty pakolliseksi).
 6. Ei vaatia hyvitystä köyhältä velastaan, kun velkoja tietää että hän ei voi maksaa, eikä painostaa häntä (2.Moos. 22:25).
 7. Ei ottaa pantiksi välineitä joita käytetään ruoanvalmistukseen (5.Moos. 24:6).
 8. Ei vaatia panttia velalliselta väkisin (5.Moos. 24:10).
 9. Ei pidättää panttia omistajaltaan silloin kun hän sitä tarvitsee (5.Moos. 24:12).
 10. Palauttaa pantti omistajalleen (5.Moos. 24:13).
 11. Ei ottaa panttia leskeltä (5.Moos. 24:17).
 12. Ei huijata mittauksessa (3.Moos. 19:35).
 13. Varmistaa että asteikot ja painot ovat oikein (3.Moos. 19:36).
 14. Ei omistaa epätarkkoja mittoja ja painoja (5.Moos. 25:13-14).

Jumalan kansan tulee aina olla valmiita osoittamaan lempeyttä ja armoa, näiden lakien hengen mukaisesti.
171-172) Jae sanoo "Muukalaisen saat panna korkoa maksamaan, mutta et veljeäsi..."(5.Moos.23:20) Nämä käskyt annettiin tuhansia vuosia sitten Siinain erämaassa kansalle nimeltä Israel, he olivat keskenään veljiä, nyt juutalaiset ovat Juuda, Juudan ja Benjaminin jälkeläisiä (ja sekakansaa), ei koko Israel, 10 sukukuntaa on sulautuneena pakanakansoihin... Tällä ei ole "Uudessa Liitossa" merkitystä koska Jeshua tuli kokoamaan Israelin, kaikki uudestisyntyneet Jeshuaan uskovat muodostavat Israelin. Toisin sanoen käsky on nyt ymmärrettävä niin että uskovan ei pidä lainata toiselle uskovalle korolla, sen sijaan muilta hän voi ottaa korkoa. Jehova ei siis kieltänyt kokonaan korolla lainaamista, paitsi köyhille (Suomessa ei varmaankaan ole yhtään köyhää, jos puhutaan todellisesta köyhästä, ei ihmisestä jonka toimeentulotuki tai muu tulo ei riitä hetkittäin Suomen elintason mukaisen elämänlaadun ylläpitoon). Köyhille lainaaminen ei ole vaihtoehto, vaan pakollista, ja niin kauan kuin köyhyys jatkuu velkaa ei pitäisi periä takaisin. Siinä mielessä on hyvä että verorahojamme menee kehitysapuun ja tämän lisäksi voimme toteutta tätä käskyä antamalla rahaa avustusjärjestöille, sellaisille kuten FIDA, Suomen Punainen Risti, Unicef, Kirkon Ulkomaanapu, jne. ja/tai ottamalla kummilapsen köyhästä maasta.
173) Meidän ei tule olla missään tekemisissä esim. ns. pikavippien kanssa, joissa on kiskurimaiset korot. Voisi myös ajatella että mm. asuntojen hinnat ovat tänä päivänä täysin ylihintaisia/kiskurimaisia...

181-183) Mittavälineiden kalibrointi ei ole vain tärkeää, vaan se on Jehovan käsky!

Työntekijät, palvelijat ja orjat

 1. Ei lykätä palkatun miehen palkkaa (3.Moos. 19:13).
 2. Palkattu työntekijä saa syödä sadosta jota hän kerää (5.Moos. 23:25-26).
 3. Palkattu työntekijä ei saa ottaa enemmän kuin hän voi syödä (5.Moos. 23:25).
 4. Palkattu työntekijä ei saa syödä satoa jota ei ole korjattu (5.Moos. 23:26).
 5. Maksaa palkkalaiselle palkka sovittuun aikaan (5.Moos. 24:15).
 6. Käsitellä oikeudellisesti heprealaista orjaa hänelle kuuluvien lakien mukaisesti (2.Moos. 21:2-6).
 7. Ei pakottaa heprealaista palvelijaa orjantyöhön (3.Moos. 25:39).
 8. Ei myydä heprealaista palvelijaa orjana (3.Moos. 25:42).
 9. Ei kohdella heprealaista palvelijaa kovuudella (3.Moos. 25:43).
 10. Ei sallia pakanan kohdella ankarasti heprealaista orjaa joka on myyty hänelle (3.Moos. 25:53).
 11. Ei lähettää pois heprealaista orjaa tyhjin käsin, kun hänet on vapautettu palvelusta (5.Moos. 15:13).
 12. Lahjoittaa runsaasti lahjoja heprealaiselle orjalle (hänen palvelunsa lopussa), ja sama tulisi tehdä heprealaiselle naisorjalle (5.Moos. 15:14).
 13. Lunastaa heprealainen piika-palvelija (2.Moos. 21:8).
 14. Ei myydä heprealaista piika-palvelijaa toiselle henkilölle (2.Moos. 21:8).
 15. Ottaa vaimoksi heprealainen piika-palvelija (2.Moos. 21:8-9).
 16. Pitää kanaanilaista orjaa ainaisesti (3.Moos. 25:46).
 17. Ei luovuttaa orjaa, joka on paennut Israelin maahan, hänen omistajalleen joka asuu Palestiinan ulkopuolella (5.Moos. 23:16).
 18. Ei sortaa sellaista orjaa (5.Moos. 23:17).
 19. Ei sitoa eläimen suuta, kun se työskentelee tuotannossa minkä se voi syödä ja nauttia (5.Moos. 25:4).

184, 188) Niinpä niin, itse asiassa meidän tulee totella koko nykyistä työlainsäädäntöä joka on oikeudenmukainen ja osa "esivallalle alamaisena oloa" (Room.13:1-2)

185-186) Tässä on kyse maanviljelystä, ei esim. elintarviketehtaasta, heh heh.

Päinvastoin kuin usein virheellisesti ajatellaan, orjuus ei ole ohi, 12 miljoonan ihmisen arvioidaan elävän orjuudessa nykyisin, esim. pakkotyön ja seksipalvelujen alalla. Mutta hyväksyykö Raamattu orjuuden? Vastaus sivulta gotquestions.org: "Raamattu ei nimenomaisesti tuomitse orjuutta. Siinä annetaan ohjeita orjien kohtelusta (5. Moos. 15:12-15; Ef. 6:9; Kol. 4:1), mutta orjuutta ei pidetä lainvastaisena. Monien mielestä Raamattu näin ollen hyväksyy kaikki orjuuden muodot. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että Raamatun aikoina harjoitettu orjuus oli hyvin erilaista kuin viime vuosisatojen aikana monin paikoin maailmaa harjoitettu orjuus. Raamatun aikainen orjuus ei perustunut yksinomaan rotuun. Ihmiset eivät joutuneet orjuuteen kansallisuutensa tai ihonvärinsä vuoksi. Raamatullisina aikoina orjuus oli paremminkin yhteiskunnallinen asema. Joskus ihmiset myivät itsensä orjiksi, kun he eivät pystyneet maksamaan velkojaan tai elättämään perhettään. Uuden testamentin aikana, joskus jopa lääkärit, lakimiehet ja poliitikotkin olivat jonkun toisen orjia. Jotkut jopa valitsivat orjuuden, jotta heidän isäntänsä huolehtivat kaikista heidän tarpeistaan." (lue koko vastaus täältä!).

Vannominen, valat ja kiroilu

 1. Ihmisen tulisi täyttää sanansa (5.Moos. 23:24).
 2. Ei vannoa turhaan (2.Moos. 20:7).
 3. Ei rikkoa valaa tai vannoa väärin (3.Moos. 19:12).
 4. Päättää valan kumoamis-tapauksissa, Toorassa esitettyjen sääntöjen mukaan (4.Moos. 30:2-17).
 5. Ei rikkoa lupausta (4.Moos. 30:3).
 6. Vannoa Hänen nimeensä totuudellisesti (5.Moos. 10:20).
 7. Ei viivytellä valan täyttämisessä tai valalla vannotun tai vapaaehtoisen uhrilahjan tuomisessa (5.Moos. 23:22).


204-205) Jeshua vastakkainasetteli näitä käskyjä oman etiikkansa kanssa vuorisaarnassaan: "Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin'(2.Moos. 20:7), ja: 'Täytä Herralle valasi'(3.Moos. 19:12). "Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko,... olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei.' Mitä siihen lisätään, se on pahasta."(Matt.5:34,37)

Sapatti- ja riemuvuodet

 1. Antaa maan olla kesannolla Sapattivuoden (joka 7. vuosi) (2.Moos. 23:11; Lev. 25:2).
 2. Lakata viljelemästä maata Sapattivuotena (2.Moos. 23:11) (Lev. 25:2).
 3. Ei viljellä maata Sapattivuotena (3.Moos. 25:4) (negatiivinen).
 4. Ei tehdä mitään työtä puissa Sapattivuotena (3.Moos. 25:4).
 5. Ei leikata leikatun viljan jälkikasvua joka kasvaa Sapattivuotena, samalla tavalla kuin se leikataan muina vuosina (3.Moos. 25:5).
 6. Ei kerätä hedelmiä puista Sapattivuotena samalla tavalla kuin ne kerätään muina vuosina (3.Moos. 25:5).
 7. Soittaa oinaan sarvea (pasuunaa) Sapattivuotena (3.Moos. 25:9).
 8. Vapauttaa veloista seitsemäntenä vuotena (5.Moos. 15:2).
 9. Ei vaatia lainan palautusta Sapattivuoden mentyä (5.Moos. 15:2).
 10. Ei pidättäytyä lainan antamisesta köyhälle, Sapattivuoden lainoista vapautuksen vuoksi (5.Moos. 15:9).
 11. Koota ihmiset kuulemaan Tooraa seitsemännen vuoden lopussa (5.Moos. 31:12).
 12. Laskea Riemuvuodet (joka 50. vuosi) seitsemän vuoden sykleissä (3.Moos. 25:8).
 13. Pitää Riemuvuosi pyhänä lepäämällä ja antamalla maan olla kesannolla (3.Moos. 25:10).
 14. Ei viljellä maaperää eikä tehdä mitään työtä puilla Riemuvuotena (3.Moos. 25:11).
 15. Ei leikata viljelmän jälkikasvua joka kasvoi itsestään Riemuvuonna, samalla tavalla kuin muina vuosina (3.Moos. 25:11).
 16. Ei kerätä puun hedelmiä Riemuvuonna, samalla tavalla kuin muina vuosina (3.Moos. 25:11).
 17. Antaa oikeus maan sukulunastamiseen Riemuvuonna (3.Moos. 25:24).

Messiaanisten juutalaisten keskuudessa on erimielisyyksiä siitä milloin sapatti- ja riemuvuodet ovat, järjestys on mennyt sekaisin, ja muutenkin, näitä Israelin teokraattiselle valtakunnalle annettuja käskyjä ei voi soveltaa tässä ajassa. Voi kuitenkin ajatella, että Jehovalle näillä on merkitystä. On ehdotettu, että Jeshuan julkisen toiminnan aloittamisen vuosi 28 olisi ollut riemuvuosi (Luuk 4:15-21.) Seuraava riemuvuosi olisi siten 49 vuoden kierron mukaan 2037/2038 ja 50 vuoden kierron mukaan 2028/2029. On mahdollista että Jeshua tulee takaisin jonakin näistä vuosista, tai sapattivuonna, joita ovat jo netistä poistuneen sivun mukaan 2016, 2023, 2030,...


217) Eikö ollutkin hienoa että velat annettiin anteeksi joka 7. vuosi?! Tällainen kelpaisi kyllä meillekin! Nykyisenkaltainen koko elämän kestävä velkavankeus ja velanottoon perustuva talousjärjestelmä on täysin järjenvastainen ja vastenmielinen, en usko että se on Jumalan tahdon mukainen, se on kyllä ymmärrettävää, onhan saatana tämän maailman ruhtinas ja tätä maailmanjärjestystä ylläpitävien rikkaiden ja vaikutusvaltaisten (Illuminatin) herra!

Tuomioistuin- ja Oikeusmenetelmät

 1. Nimittää tuomarit ja virkamiehet kaikissa Israelin yhteisössä (5.Moos. 16:18).
 2. Ei nimittää tuomaria, joka ei ole hyvin perehtynyt Tooran lakeihin, vaikka hän olisi asiantuntija muunlaisessa tietämyksessä (5.Moos. 1:17).
 3. Ratkaista osto- ja myyntitapaukset (3.Moos. 25:14).
 4. Tuomita talletuksen vastuu -tapaukset (2.Moos. 22:9).
 5. Ratkaista hukkumis tapauksia joissa vastikkeeton lainanottaja on velvollinen (2.Moos. 22:13-14).
 6. Ratkaista perintötapauksissa (4.Moos. 27:8-11).
 7. Tuomita tapaukset joissa on syntynyt vahinkoa peittämättömän kaivon vuoksi (2.Moos. 21:33-34).
 8. Tuomita tapaukset joissa on syntynyt vahinkoa härkien vuoksi (2.Moos. 21:35-36).
 9. Ratkaista tapaukset joissa on syntynyt vahinkoa karjan läpikulusta (2.Moos. 22:4).
 10. Ratkaista tapaukset joissa on syntynyt vahinkoa tulesta (2.Moos. 22:5).
 11. Ratkaista tapaukset joissa on syntynyt vahinkoa talletukselle (2.Moos. 22:6-7).
 12. Ratkaista toiset tapaukset asianomistajan ja syytetyn välillä (2.Moos. 22:8).
 13. Ei kirota tuomaria (2.Moos. 22:27).
 14. Sen, jolla on todisteita tulee todistaa oikeudessa (3.Moos. 5:1).
 15. Ei todistaa väärin (2.Moos. 20:13).
 16. Todistaja, joka on todistanut kuolemanrangaistustapauksessa, ei saa sanella siinä nimenomaisessa tapauksessa (4.Moos. 35:30).
 17. Syyllinen ei saa todistaa (2.Moos. 23:1).
 18. Tuomioistuimen ei pidä hyväksyä syytetyn lähiomaisen todistusta kuolemanrangaistus-tapauksissa (5.Moos. 24:16).
 19. Ei kuulla yhtä kanteen osapuolta toisen osapuolen puuttuessa (2.Moos. 23:1).
 20. Tutki todistajia perusteellisesti (5.Moos. 13:14).
 21. Ei päättää tapausta yhden todistajan todistuksen nojalla (5.Moos. 19:15).
 22. Tehdä päätös enemmistön mukaan, kun on erimielisyyttä Sanhedrinin jäsenten keskuudessa, mitä tulee oikeudellisiin seikkoihin (2.Moos. 23:2).
 23. Ei päättää, kuolemanrangaistustapauksissa enemmistön näkemyksen mukaan, kun niiden määrä jotka ovat tuomitsemisen puolesta ylittää yhdellä syyttömäksi julistamista kannattavat (2.Moos. 23:2).
 24. Että, kuolemanrangaistustapauksissa, se joka on vaatinut vapautusta, ei saa myöhemmin vaatia tuomitsemista (2.Moos. 23:2).
 25. Ei olla puolueellinen riita-asiassa (3.Moos. 19:15).
 26. Ei tehdä epäoikeudenmukaisia päätöksiä (3.Moos. 19:15).
 27. Ei pitää ylhäisen puolta (3.Moos. 19:15).
 28. Ei ottaa lahjusta (2.Moos. 23:8).
 29. Ei pelätä pahaa miestä tuomitessa (5.Moos. 1:17).
 30. Ei olla puolueellinen köyhän hyväksi (2.Moos. 23:3; 3.Moos. 19:15).
 31. Ei vääristää muukalaisen tai orvon oikeutta (5.Moos. 24:17).
 32. Ei vääristää syntisen (henkilö joka on heikosti toteuttanut käskyjä) oikeutta (2.Moos. 23:6).
 33. Ei tehdä päätöstä henkilökohtaisen mielipiteen perusteella, vaan vain kahden todistajan nojalla, jotka todella näkivät mitä tapahtui (2.Moos. 23:7) .
 34. Ei toimeenpanna kuolemantuomiota, ennen kuin on ollut tuomittavana (4.Moos. 35:12).
 35. Hyväksyä jokaisen Israelin Korkeimman Oikeuden määräykset (5.Moos. 17:11).
 36. Ei kapinoida Oikeuden tuomiota vastaan (5.Moos. 17:11).

227-262) Nämä käskyt eivät ole voimassa koska ei ole olemassa teokraattista Israelin maata jossa niitä voitaisiin noudattaa.


UT:n mukaan meidän tulee olla alamaisia omalle esivallallemme (Room. 13:1-2). Kaikenlainen kansalaistottelemattomuus ja rikollinen toiminta on syntiä, niin kauan kuin se ei ole vastoin Jumalan käskyjä (Apt.5:29) (esim. evankelioiminen, vaikka se on kielletty joissakin maissa, enemmän tulee totella Jeshuan lähetyskäskyä kuin ihmistä.)
Näissä käskyissä on kuitenkin tärkeitä periaatteita esim. puolueettomuudesta jotka kiitos Jumalan, ovat yleensä voimassa oikeusjärjestelmässämme.

Vammat ja vahingot

 1. Tehdä kaide katon ympärille (5.Moos. 22:8).
 2. Ei jättää jotakin joka voi aiheuttaa vahinkoa (5.Moos. 22:8)
 3. Pelastaa takaa-ajettu jopa takaa-ajajan hengen kustannuksella (5.Moos. 25:12).
 4. Ei säästää takaa-ajajaa, mutta hänet pitää surmata ennen kuin hän saavuttaa takaa-ajetun ja surmaa hänet, tai paljastaa hänen alastomuutensa (5.Moos. 25:12).

Työturvallisuus ja turvallisuudesta huolehtiminen yleensäkin on Jehovan tahdon mukaista.

265-266) ?

Omaisuus-ja tekijänoikeudet

 1. Ei myydä maata Israelin maassa ainaiseksi (3.Moos. 25:23).
 2. Ei muuttaa avoimen maan luonnetta Leeviläisten kaupungeissa tai heidän peltojaan; ei myydä sitä ainaiseksi, vaan sen saa lunastaa milloin tahansa (3.Moos. 25:34).
 3. Jos joku myy talon muureilla varustetussa kaupungissa hänellä on on oikeus lunastaa se vuoden kuluessa (3.Moos. 25:29).
 4. Ei siirtää maamerkkejä (omaisuuden rajat) (5.Moos. 19:14) (CCN85).
 5. Ei vannoa valheellisesti toisen omistusoikeuden kieltämisessä (3.Moos. 19:11) (CCN30).
 6. Ei kiistää valheellisesti toisen omistusoikeutta (3.Moos. 19:11) (CCN36).
 7. Ei koskaan asettua Egyptiin asumaan (5.Moos. 17:16).
 8. Ei varastaa henkilökohtaista omaisuutta (3.Moos. 19:11).
 9. Palauttaa ryöstämällä otettu (3.Moos. 5:23).
 10. Palauttaa löytötavarat (5.Moos. 22:1).
 11. Ei teeskennellä ettei nähnyt löytötavaraa, jotta välttäisi velvollisuuden palauttaa se (5.Moos. 22:3).


270) Tämän perusteella voimme oikeudella vaatia Venäjää palauttamaan Karjalan.

274-277) Tärkeitä Jumalan Valtakunnan periaatteita. Jos sinä hukkaat jotakin, eikö olisi kiva että se palautetaan sinulle? "Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat."(Matt.7:12)

Rikoslaki

 1. Ei tappaa viatonta ihmistä (2.Moos. 20:13).
 2. Ei kidnapata ketään Israelilaista (2.Moos. 20:13).
 3. Ei ottaa mitään väkisin lähimmäiseltä (3.Moos. 19:13).
 4. Ei huijata (3.Moos. 19:13).
 5. Ei himoita toiselle kuuluvaa (2.Moos. 20:14). = "Älä tee huorin."
 6. Ei himoita toiselle kuuluvaa (5.Moos. 5:18).
 7. Pidättäytyä pahoilta ajatuksilta ja nähtävyyksiltä (4.Moos. 15:39).

278) Jeshua vastakkainasetteli näitä käskyjä oman etiikkansa kanssa vuorisaarnassaan: Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa' (2.Moos.20:13), ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen."(Matt.5:21-22)
282) Jeshua tarkensi/kovensi tätä käskyä vuorisaarnassa: "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin.'(2.Moos. 20:14) Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa."(Matt.5:27-28) Jeshuan mukaan tekee huorin myös jos nai hyljätyn (muun kuin laillisen syyn tähden eronneen).

Rangaistus ja Vahingonkorvaus

 1. Oikeus voi tuomita kuolemaan katkaisemalla kaula miekalla (2.Moos. 21:20; 3.Moos. 26:25).
 2. Oikeus voi tuomita kuolemaan kuristumalla (3.Moos. 20:10).
 3. Oikeus voi tuomita kuolemaan polttamalla tulella (3.Moos. 20:14).
 4. Oikeus voi tuomita kuolemaan kivittämällä (5.Moos. 22:24).
 5. Ripustaa rikoksen tekijän kuollut ruumis hirteen (5.Moos. 21:22).
 6. Teloitetun rikollisen kuollut ruumis ei saa roikkua hirressä yön yli (5.Moos. 21:23).
 7. Haudata teloitettu teloituspäivänä (5.Moos. 21:23).
 8. Ei hyväksyä lunastusmaksua murhaajalta (4.Moos. 35:31).
 9. Karkoittaa maasta se joka teki henkirikoksen vahingossa (4.Moos. 35:25).
 10. Perustaa kuusi turvakaupunkia (nille jotka tekivät henkirikoksen vahingossa) (5.Moos. 19:3).
 11. Ei hyväksyä lunastusmaksua vahingossa tehdystä henkirikoksesta, niin että hän palaisi maanpaosta (4.Moos. 35:32).
 12. Katkaista hiehon kaula säädetyllä tavalla (sovitukseksi murhasta tiellä, kun tekijä jäi löytämättä) (5.Moos. 21:4).
 13. Ei kyntää eikä kylvää karkeaa laaksoa (jossa hiehon kaula oli rikottu) (5.Moos. 21:4).
 14. Tuomita varas maksamaan hyvitystä tai (joissakin tapauksissa) kärsimään kuoleman (2.Moos. 21:16; 2.Moos. 21:37; 2.Moos. 22:1).
 15. Että hän, joka aiheuttaa ihmiselle ruumiinvamman maksaa tälle rahallista korvausta (2.Moos. 21:18-19).
 16. Määrätä viisikymmentä sekeliä sakkoa (kihlaamattoman neitsyen) viettelijälle ja valvoa muita sääntöjä liittyen tapaukseen (2.Moos. 22:15-16).
 17. Raiskaaja (kihlaamattoman neitsyen) pitää naida hänet (5.Moos. 22:28-29).
 18. Sen, joka raiskasi neitokaisen ja on sitten (lain mukaisesti) mennyt hänen kanssaan naimisiin, ei pidä erota hänestä (5.Moos. 22:29).
 19. Ei langettaa rangaistusta Sapattina (2.Moos. 35:3) (koska jotkut rangaistukset määrättiin tulella).
 20. Rangaista pahantekijää raipoilla (5.Moos. 25:2).
 21. Ei ylittää lakisääteistä rapainiskujen määrää sille joka on aiheuttanut sen rangaistuksen (5.Moos. 25:3) (ja epäsuorasti, ei hakata ketään).
 22. Ei säästää rikoksentekijää, vaan asettaa määrätyt seuraamukset sille joka on aiheuttanut vahinkoa (5.Moos. 19:13).
 23. Tehdä väärille todistajille niin kuin heillä oli aikomus tehdä (syytetylle) (5.Moos. 19:19).
 24. Ei rangaista ketään, joka on syyllistynyt rikokseen pakon alla (5.Moos. 22:26).

284) "Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa,..."(Jes.33:15) Väkivaltaisten elokuvian yms. katsominen on syntiä ja "lihaan kylvämistä", lue lisää sivulta Kristityn valvominen lopunajan yhteiskunnassa

285-308) Nämä käskyt eivät ole voimassa koska ei ole olemassa teokraattista Israelin maata jossa niitä voitaisiin noudattaa.

Eivätkä ne todennäköisesti tule enää koskaan voimaan, koska ennalleenasetetussa Israelissa, Tuhatvuotisessa Valtakunnassa, ovat vain ylösnousemusruumiissa olevat pyhät joiden keskuudessa syntiä ei ole.

Profetia

 1. Tarkata jokaisen profeetan kutsua jokaisessa sukupolvessa, edellyttäen että hän ei lisää eikä ota pois Toorasta (5.Moos. 18:15).
 2. Ei profetoida valheellisesti (5.Moos. 18:20).
 3. Ei pidättyä laittamasta väärää profeettaa kuolemaan eikä pelätä häntä (5.Moos. 18:22).

309) Uskovaisella voi olla profetian armolahja, vaikka hän olisi hyvin oppimaton Tooran suhteen (kuten kristittyjen keskuudessa tänä päivänä valitettavasti onkin), mutta kukaan ei voi olla profeetta ellei opeta Tooran mukaisesti esim. Jehovan juhlista, Sapatista, parannuksenteon välttämättömyydestä ja Jehovan ja Jeshuan oikeista nimistä. Luulen että tällaisia profeettoja ei enää ole, on vain epätäydellisiä ihmisiä joilla on armolahjoja.
310) Jeshua varoitti että lopun aikoina "vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin."(Matt.24:24) kuten näemme jo tapahtuneen (näiden Suomeen tuomisessa kunnostautui erityisesti Nokia Missio), ja siksi on hyvin tärkeää verrata kaikkea profetiaa Tooraan! Voisi sanoa että koko kristinuskon nimellä kulkeva valheuskonto lukuisine Tooran vastaisine opetuksineen, on väärä profeetta!

Epäjumalanpalvelus, epäjumalanpalvelijat ja epäjumalanpalveluskäytännöt

 1. Ei tehdä jumalankuvaa; ei tehdä sitä itse eikä teetättää sitä muilla (2.Moos. 20:4).
 2. Ei tehdä mitään kuvioita koriste-esineisiin, vaikka niitä ei palvottaisi (?) (2.Moos. 20:20).
 3. Ei tehdä jumalankuvaa edes muille (2.Moos. 34:17; 3.Moos. 19:4).
 4. Ei käyttää minkä tahansa epäjumalanpalveluksen koriste-esinettä (5.Moos. 7:25).
 5. Ei hyödyntää jumalankuvaa tai sen apuesineitä, uhreja, tai maljoja (5.Moos. 7:26).
 6. Ei juoda epäjumalanpalvelijoiden viiniä (5.Moos. 32:38).
 7. Ei palvoa jumalankuvaa tavalla jolla sitä yleensä palvotaan (2.Moos. 20:5).
 8. Ei polvistua epäjumalan edessä, vaikka kyse ei olisi palvonnasta (2.Moos. 20:5).
 9. Ei profetoida epäjumalan nimessä (2.Moos. 23:13; 5.Moos. 18:20).
 10. Ei kuunnella henkilöä joka profetoi epäjumalan nimessä (5.Moos. 13:4).
 11. Ei johtaa Israelin lapsia harhaan epäjumalanpalvelukseen (2.Moos. 23:13).
 12. Ei houkutella Israelilaista epäjumalanpalvelukseen (5.Moos. 13:12).
 13. Tuhota epäjumalanpalvelus ja sen välineet (5.Moos. 12:2-3).
 14. Ei rakastaa epäjumalanpalvelukseen houkuttelijaa (5.Moos. 13:9).
 15. Ei luopua vihasta epäjumalanpalvelukseen houkuttelijaa kohtaan (5.Moos. 13:9).
 16. Ei pelastaa houkuttelijaa kuolemanrangaistukselta, vaan olla mukana hänen teloittamisessaan (5.Moos. 13:9).
 17. Henkilö jonka hän yritti houkutella epäjumalanpalvelukseen ei pidä pyytää houkuttelijalle vapauttavaa tuomiota (5.Moos. 13:9).
 18. Henkilön jonka hän yritti houkutella ei pidä pidättäytyä antamasta todisteita houkuttelijan syyllisyydestä, jos hänellä on tällaisia todisteita (5.Moos. 13:9).
 19. Ei vannoa epäjumalan kautta sen palvojille, eikä aiheuttaa sitä että he vannovat sen kautta (2.Moos. 23:13).
 20. Ei kääntää huomiota epäjumalanpalveluksen puoleen (3.Moos. 19:4).
 21. Ei vaeltaa epäjumalanpalvelijoiden tapojen mukaan (3.Moos. 18:3; 3.Moos. 20:23).
 22. Ei antaa lapsen mennä Molokin tulen läpi (3.Moos. 18:21).
 23. Ei antaa kenenkään noituuden harjoittajan elää (2.Moos. 22:17).
 24. Ei harjoittaa onein (tarkkailemalla aikoja ja kausia pitämällä niitä suotuisina tai epäsuotuisina, käyttäen astrologiaa) (3.Moos. 19:26).
 25. Ei harjoittaa nachesh (tehdä asioita perustuen merkkeihin ja enteisiin, käyttäen loitsuja ja taikoja) (3.Moos. 19:26).
 26. Ei konsultoida ovoth (henkiä) (3.Moos. 19:31).
 27. Ei konsultoida yid'onim (velhoja) (3.Moos. 19:31).
 28. Ei harjoittaa kisuf (magiaa käyttämällä yrttejä, kiviä ja esineitä joita ihmiset käyttävät) (5.Moos. 18:10).
 29. Ei harjoittaa kessem (yleisnimitys taikuudelle) (5.Moos. 18:10).
 30. Ei harjoittaa chover chaver -taidetta (loitsuamalla käärmeitä ja skorpioneja) (5.Moos. 18:11).
 31. Ei tiedustella ob (henkeä) (5.Moos. 18:11).
 32. Ei etsiä maytim (vainajia) (5.Moos. 18:11).
 33. Ei tiedustella yid'oni (velhoja) (5.Moos. 18:11).
 34. Ei poistaa koko partaa, kuten epäjumalanpalvelijat (3.Moos. 19:27).
 35. Ei keritä tukkaa päälaen ympäriltä, kuten epäjumalanpalveluksen papit tekevät (3.Moos. 19:27).
 36. Ei leikata itseä tai viillellä ihoa surussa, kuten epäjumalanpalvelijat (3.Moos. 19:28; 5.Moos. 14:1).
 37. Ei tatuoida kehoa kuten epäjumalanpalvelijat (3.Moos. 19:28).
 38. Ei tehdä kaljua kohtaa päähän vainajan tähden (5.Moos. 14:1).
 39. Ei pystyttää puuta palvontaa varten (5.Moos. 16:21).
 40. Ei koota patsasta (palvontaa varten) (5.Moos. 16:22).
 41. Ei osoittaa hyväksyntää epäjumalanpalvojille (5.Moos. 7:2) .
 42. Ei tehdä liittoa seitsemän kansan kanssa (kanaanilaisia, epäjumalanpalvelijoita) (2.Moos. 23:32; 5.Moos. 7:2).
 43. Ei asuttaa epäjumalanpalvelijoita meidän maallemme (2.Moos. 23:33) (negatiivinen).
 44. Tappaa epäjumalanpalvelijoiksi tulleen kaupungin asukkaat ja polttaa kaupunki (5.Moos. 13:16-17).
 45. Ei uudelleenrakentaa kaupunkia joka on johdettu harhaan epäjumalanpalvelukseen (5.Moos. 13:17).
 46. Ei ottaa käyttöön omaisuutta kaupungista joka on niin harhateillä (5.Moos. 13:18).

332) Rooman porttokirkko (katolinen ja ortodoksinen) harjoittaa epäjumalanpalvelusta, ja meidän ei tulisi seurata heidän oppejaan. Valitettavasti valtavirran vapaa kristillisyys on omaksunut porttokirkon epäjumalanpalvelukseen liittyviä opetuksia; kuten sunnuntain, joulun ja Astarte-pääsiäisen vieton. Lisäksi katoliset hyväksytään yleensä veljinä ja katolinen kirkko kristillisenä. Nämä ovat syntiä josta tulisi tehdä parannus!

Lue lisää katolisesta kirkosta: Totuus katolisesta uskonnosta

Maailmassa kaikki tämä on vahvasti läsnä. Vaikutusvaltaiset salaseurat kuten Illuminati harjoittavat noituutta ja niiden, ja saatanan, hallussa olevat Hollywoodin elokuvateollisuus ja kaikki maailmallinen viihdesaasta ovat täynnä sitä. Noituus on vääränlaista hengellisyyttä, valitettavasti koko nykyinen maailmanjärjestys perustuu siihen. Noituus on sekoittunut kohtalokkaalla tavalla perinteiseen "Kristinusko-uskontoon" (lue lisää noituudesta ja kristinusko-uskonnosta) ja tämän päivän karismaattisuuteen etenkin USA:ssa.


Meidän on suojeltava lapsiamme noituudelta!

Maatalous ja eläintenhoito

 1. Ei ristiin jalostaa eri lajien karjaeläimiä (3.Moos. 19:19) (Talmudin mukaan tämä koskee myös lintuja).
 2. Ei kylvää erilaisia siemeniä yhteen peltoon (3.Moos. 19:19).
 3. Ei syödä puun hedelmää kolmena vuotena lähtien siitä kun se oli istutettu (3.Moos. 19:23).
 4. Neljäntenä vuotena hedelmäpuiden istuttamisesta niiden hedelmät pitää pyhittää kuten toiset kymmenykset ja syödä Jerusalemissa (3.Moos. 19:24).
 5. Ei kylvää viljaa tai yrttejä viinitarhaan (5.Moos. 22:9).
 6. Ei syödä viinitarhaan kylvettyjen erilaisten siemenien tuotoksia (5.Moos. 22:9).
 7. Ei työskennellä kahdella eri lajin eläimellä, jotka ovat aisaparina yhdessä (5.Moos. 22:10).


359) Jumalan "pellossa" ei myöskään ole kristittyjä ja juutalaisia, vaan kaikki ovat israelilaisia.

Vaatteet

 1. Miehen ei pidä pukeutua naisen vaatteisiin (5.Moos. 22:5)
 2. Naisen ei pidä käyttää miehen vaatteita (5.Moos. 22:5)
 3. Ei pukea ylleen vaatetta joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin (5.Moos. 22:11)

366) Miehestä käytetään tässä sanaa geber mikä viittaa vahvaan mieheen, sotamieheen, ja kyse ei mitä ilmeisemmin ole edes vaatteista koska jotkin käännökset käyttävät vaatteiden sijasta "mikä kuuluu miehelle", eli todennäköisesti haarniska/sotavarustus. Kyse ei siis ole siitä etteikö nainen voisi käyttää housuja tms. vaan tämä liittyy sen aikaisiin epäjumalanpalvontamenoihin jossa naisen piti mennä haarniskassa Marsin eteen ja miehen naisen vaatteissa Venuksen eteen. (Lue lisää)

Esikoinen

 1. Lunastaa miespuolinen esikoinen (2.Moos. 13:13; 2.Moos. 34:20; 4.Moos. 18:15).
 2. Lunastaa aasin ensiksisynnyttämä (2.Moos. 13:13; 2.Moos. 34:20).
 3. Taittaa niska aasin ensiksisynnyttämältä jos sitä ei lunasteta (2.Moos. 13:13; 2.Moos. 34:20).
 4. Ei lunastaa puhtaan eläimen ensiksisynnyttämää (4.Moos. 18:17).

368)Mitä on miespuolisten esikoisten lunastaminen? Jos luemme tuota 2 Moos 13 lukua niin jakeiden 2 ja 15 mukaan esikoinen on luovutettava Jumalalle. Mitä tämä tarkoittaa tässä ajassa? Emmekö me uskovat luovuta kaikki lapsemme Jumalalle, ei vain esikoista? Lapset ovat Jumalan lahja ja saamme pitää heitä hetken mutta Jumalalle he kuuluvat.

Kohanim (Aaronin pappeussuku) ja Leeviläiset

 1. Pappien pitää laittaa papilliset vaatteet palvelukseen (2.Moos. 28:2).
 2. Ei repiä Ylimmän Papin kaapua (2.Moos. 28:32).
 3. Papin ei pidä mennä joka aika Pyhimpään (esim. aikoina jolloin hän ei ole palveluksessa) (3.Moos. 16:2).
 4. Tavallinen pappi ei saa saastuttaa itseään koskemalla kuolleeseen muihin kuin läheisimpiin sukulaisiinsa. (3.Moos. 21:1-3).
 5. Papit saastuttavat itsensä kuolleista sukulaisistaan (osallistumalla niiden hautaamiseen), ja suremalla heitä kuin muut Israelilaiset, joiden on käsketty surra sukulaisiaan (3.Moos. 21:3).
 6. Pappi jolla oli upotus päivän aikana (puhdistamaan hänet saastaisuudestaan) saa palvella Pyhäkössä vasta auringonlaskun jälkeen (3.Moos. 21:6).
 7. Pappi ei saa naida eronnutta naista (3.Moos. 21:7).
 8. Pappi ei saa ottaa vaimoksi porttoa (3.Moos. 21:7).
 9. Pappi ei saa ottaa vaimoksi häpäistyä naista (3.Moos. 21:7).
 10. On osoitettava kunnioitusta papille, ja antaa hänelle etusijalle kaikessa mikä on pyhää (3.Moos. 21:8).
 11. Ylimmäisen papin ei pidä saastuttaa itseään minkään kuolleen kanssa, vaikka olisivat perheenjäseniä (3.Moos. 21:11).
 12. Ylimmäisen papin ei pidä mennä (saman katon alle) minkään kuolleen kanssa (3.Moos. 21:11) On opittu perinteen kautta että pappi joka tekee niin, rikkoo kiellon "Hänen ei pidä mennä sisään ", ja myös kiellon "Hänen ei pidä saastuttaa itseään".
 13. Korkeimman papin pitää ottaa vaimoksensa neitsyen (3.Moos. 21:13).
 14. Korkeimman papin ei pidä ottaa vaimoksi leskeä (3.Moos. 21:14).
 15. Korkeimman papin ei pidä asua yhdessä lesken kanssa, vaikka ilman avioliittoa, koska hän saastuttaa tämän (3.Moos. 21:15).
 16. Henkilö jolla on fyysinen vamma ei saa palvella (Pyhäkössä) (3.Moos. 21:17).
 17. Pappi jolla on väliaikainen vamma ei saa palvella siellä (3.Moos. 21:21).
 18. Henkilö jolla on fyysinen vamma ei saa mennä sisään Pyhäkköön alttaria pidemmälle (3.Moos. 21:23).
 19. Pappi joka on epäpuhdas ei sa palvella (Pyhäkössä) (3.Moos. 22:2-3).
 20. Lähettää saastainen ulos Shechinahin leiristä, eli ulos Pyhäköstä (4.Moos. 5:2).
 21. Papin joka on epäpuhdas ei pidä mennä sisään pihalle (4.Moos. 5:2-3) Tämä viittaa Shechinahin leiriin.
 22. Papin pitää siunata Israelia (4.Moos. 6:23).
 23. Erottaa osa taikinasta papeille (4.Moos. 15:20).
 24. Leeviläisten ei pidä hoitaa Aaronin papeille kuuluvia tehtäviä, eikä Aaronin pappien niitä jotka kuuluvat Leeviläisille (4.Moos. 18:3).
 25. Joka ei ole Aaronin jälkeläinen isä-linjassa ei saa palvella (Pyhäkössä) (4.Moos. 18:4-7).
 26. Leeviläisten tulee palvella Pyhäkössä (4.Moos. 18:23).
 27. Antaa Leeviläisille kaupunkeja asumiseen, nämä toimivat myös turvakaupunkeina (4.Moos. 35:2).
 28. Leevin sukukuntien ei pidä ottaa osuutta (Israelin) maasta (5.Moos. 18:1).
 29. Leevin sukukuntien ei pidä ottaa osuutta saaliista (Luvatun Maan valloituksessa) (5.Moos. 18:1).
 30. Pappien tulee palvella Pyhäkössä osastoissa, mutta juhlilla, heidän tulee palvella yhdessä (5.Moos. 18:6-8).

Nämä käskyt eivät enää ole voimassa ja niitä ei voi seurata vaikka joku haluaisi, johtuen näistä syistä:
- UT tekee selväksi että Uudistetun Liiton pappeus muuttui, Jeshua on nyt ylimmäinen Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Hän lunasti koko ihmiskunnan yhdellä ainoalla uhrilla uhraamalla itsensä syntiemme tähden joten eläinuhreja ei enää tarvita. (Synnit saa nyt anteeksi tekemällä parannus ja uskomalla Jeshuaan.)
- Uudestisyntynyt Ihminen ei enää tarvitse välittäjää Jumalan ja itsensä välille koska kaikki he ovat pappeja siinä mielessä että he uhraavat "hengellisiä uhreja" ja heillä on Jeshuan veren kautta pääsy Kaikkein Pyhimpään.
- Jerusalemin Temppeliä ei ole.
- Huomaa että käskyt ovat vain koheineille, eli Aaronin pappissuvulle, leeviläisille ja osa vain Ylimmäiselle Papille. Tänä päivänä tuskin kukaan, en ainakaan minä, etkä sinä, voi todistaa olevansa leeviläinen tai Aaronin fyysinen jälkeläinen.

Miten siis, "uskova" (useimmiten uskonnollinen, itsepetoksessa elävä ihminen) voi sanoa, ja usein pilkallisesti (jo asenne on syntiä), toiselle jotenkin näin: "Jos haluat noudattaa Mooseksen lakeja sinun on noudatettava kaikkia 613:a käskyä"? (tietyissä piireissä surullisen tavallinen kommentti kun joku sanoo noudattavansa Tooran ruokasäännöksiä tai esim. Sapattia).
Tällainen kommentti osoittaa mitä selvimmällä tavalla ihmisen
a) vihan ja kapinan Jehovan käskyjä kohtaan
b) täydellisen tietämättömyyden Toorasta
c) ihmisen sairaalloisen ylpeyden

Voimme vakavasti kyseenalaistaa tällaisen ihmisen uskon (Katso Pelastavan uskon tunnusmerkit).


Jos ymmärrät englantia, tässä hyvä lyhyehkö video Tooran pitämisestä.

Pyhät lahjat (T'rumah), Kymmenykset ja verot

 1. Ympärileikkaamattoman henkilön ei tule syödä t'rumah (Pyhä lahja),ja sama koskee myös muita pyhiä asioita. Tämä sääntö on johdettu Pesach-uhri-laista lauseiden samankaltaisuuksien vuoksi (2.Moos. 12:44-45 ja 3.Moos. 22:10) mutta sitä ei ole nimenomaisesti esitetty Toorassa. Perinteisesti, on opittu että sääntö siitä että ympärileikkaamaton ei saa syödä pyhiä asioita on Tooran keskeinen periaate eikä kirjanoppineiden säädös.
 2. Ei muuttaa käskyä eroittaa t'rumah ja kymmenykset; erottaminen olkoon järjestyksessä ensihedelmät alussa, sitten t'rumah, sitten ensimmäinen kymmenys, ja viimeisenä toinen kymmenys (2.Moos. 22:28).
 3. Antaa puoli sekeliä joka vuosi (Pyhäkölle uhrien tarjoamisesta kansalle) (2.Moos. 30:13).
 4. Kohein joka on epäpuhdas ei saa syödä t'rumah (3.Moos. 22:3-4).
 5. Henkilö joka ei ole kohein tai koheinin vaimo tai naimaton tytär ei saa syödä t'rumah (3.Moos. 22:10).
 6. Koheinin luona oleva muukalainen tai hänen palkattu palvelija ei saa syödä t'rumah (3.Moos. 22:10).
 7. Ei syödä tevel (jotakin mistä t'rumah ja kymmenykset eivät vielä ole erotettu) (3.Moos. 22:15).
 8. Ottaa erilleen kymmenykset sadosta (kymmenesosan sadosta otettuasi pois t'rumah) Leeviläisille (3.Moos. 27:30; 4.Moos. 18:24).
 9. Antaa kymmenykset karjasta (3.Moos. 27:32).
 10. Ei myydä lauman kymmenyksiä (3.Moos. 27:32-33).
 11. Leeviläisten pitää erottaa kymmenesosa kymmenyksistä jotka he olivat saaneet israelilaisilta, ja antaa se kohanim (Aaronin papit) (kutsutaan kymmenyksien t'rumahiksi) (4.Moos. 18:26).
 12. Ei syödä toisten kymmenysten viljaa Jerusalemin ulkopuolella (5.Moos. 12:17).
 13. Ei kuluttaa toisten kymmenysten viiniä Jerusalemin ulkopuolella (5.Moos. 12:17).
 14. Ei kuluttaa toisten kymmenysten öljyä Jerusalemin ulkopuolella (5.Moos. 12:17).
 15. Ei hylätä Leeviläisiä (5.Moos. 12:19); vaan heidän lahjansa (maksut) pitäisi olla annettu heille, niin että he voisivat iloita siitä jokaisessa juhlassa.
 16. Erottaa toiset kymmenykset sapattivuosi-syklin 1., 2., 3., 4., ja 5.:ntenä vuotena ja syödä ne omistajansa toimesta Jerusalemissa (5.Moos. 14:22).
 17. Erottaa toiset kymmenykset sapattivuosi-syklin 3. ja 6.:ntenä vuotena köyhille (5.Moos. 14:28-29).
 18. Antaa koheinille määrättyjä osia karjaeläinten ruhoista (5.Moos. 18:3).
 19. Antaa ensimmäiset kerityt villat koheinille (5.Moos. 18:4).
 20. Erottaa t'rumah g'dolah (suuri Pyhä lahja eli pieni osa viljaa, viiniä ja öljyä) koheinille (5.Moos. 18:4).
 21. Ei käyttää toisten kymmenysten tuottoa missään muussa kuin ruoassa ja juomassa (5.Moos. 26:14).
 22. Ei syödä toisia kymmenyksiä, edes Jerusalemissa, saastuneessa tilassa, kunnes kymmenykset oli lunastettu (5.Moos. 26:14).
 23. Ei syödä toisia kymmenyksiä, kun on suru (5.Moos. 26:14).
 24. Tehdä julistus, kun on tuomassa toisia kymmenyksiä Pyhäkköön (5.Moos. 26:13).


409-410) Uudessa Liitossa kymmenykset eivät ole enää voimassa siinä mielessä että ne pitäisi antaa "leeviläisille" mutta meidän on muistettava että Toora on Jumalan opetus, ohjekirjanen Jumalan tahdon mukaiseen elämään, ja sitä ei ole kumottu, joten kymmenysten maksaminen on perusteltua. UT:nkin valossa on ehdottomasti selvää että uskovan on annettava varoistansa Jumalalle varallisuutensa mukaan (voi olla paljon enemmänkin kuin 10%), itse asiassa, jos uskomme on todellista, teemme sen mielellämme. Kysymys on Jumalan periaatteista, kuten;

"Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa."(2.Kor.9:7)

Yeshua tuki jopa hyvin pikkutarkkaa kymmenyksien maksamista: "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää." (Matt.23:23)

Kymmenysten ja vapaaehtoisten uhrien maksaminen ja muu hyväntekeväisyys jossa sijoitamme rahaamme, aikaamme, omaisuuttamme, tms. puhtaasta sydämestä Jumalan Valtakunnan työhön ja/tai lähimmäisen auttamiseen kertoo paljon arvoistamme. Jos Jehova on meille rakas, se näkyy elämän joka osa-alueella.

Tietoa kymmenysten maksamisesta

Temppeli, Pyhäkkö ja Pyhät Esineet

 1. Ei rakentaa alttaria hakatusta kivestä (2.Moos. 20:22).
 2. Ei tehdä alttariin portaita (2.Moos. 20:23).
 3. Rakentaa Pyhäkkö (2.Moos. 25:8).
 4. Ei vetää pois korentoja Arkista (2.Moos. 25:15) .
 5. Asettaa näkyleivät ja suitsuke Jahven eteen joka Sapattina (2.Moos. 25:30).
 6. Sytyttää valot Pyhäkössä (2.Moos. 27:21).
 7. Rintakilpeä ei saa irrottaa kasukasta (2.Moos. 28:28).
 8. Uhrata suitsutusta kahdesti päivässä (2.Moos. 30:7).
 9. Ei uhrata vierasta suitsutusta tai mitään uhria kultaisen alttarin päällä (2.Moos. 30:9).
 10. Koheinin tulee pestä kätensä ja jalkansa ennen palvelusta (2.Moos. 30:19).
 11. Valmistaa voiteluöly ja voidella Aaronin papit (kohanim) ja kuninkaat sillä (2.Moos. 30:31).
 12. Ei sekoittaa käyttö-öljyä voiteluöljyn kaavan mukaan (2.Moos. 30:32-33).
 13. Ei voidella muukalaista voiteluöljyllä (2.Moos. 30:32).
 14. Ei valmistaa mitään suitsukkeen kaavan mukaan (2.Moos. 30:37).
 15. Sen, joka vahingossa käyttää laittomasti pyhiä esineitä, tulee korvata vahingon arvo ja lisätä viidennes (3.Moos. 5:16).
 16. Poistaa tuhkat alttarilta (3.Moos. 6:3).
 17. Pitää tuli aina palamassa polttouhri-alttarilla (3.Moos. 6:6).
 18. Ei sammuttaa alttarin tulta (3.Moos. 6:6).
 19. Koheinin ei tule mennä sisään Pyhäkköön epäsiistillä tukalla (3.Moos. 10:6).
 20. Koheinin ei tule mennä sisään Pyhäkköön repeytyneillä vaatteilla (3.Moos. 10:6).
 21. Koheinin ei tule poistua Pyhäkön pihasta palveluksen aikana (3.Moos. 10:7).
 22. Päihtynyt henkilö ei saa mennä Pyhäkköön tai tehdä päätöksiä Laki-asioissa (3.Moos. 10:9-11).
 23. Kunnioittaa Pyhäkköä (3.Moos. 19:30) (tänään tämä koskee synagoogia).
 24. Kun Arkkia kannetaan, sitä tulisi kantaa olalla (4.Moos. 7:9).
 25. Noudattaa toista Pesachia (Pääsiäistä) (4.Moos. 9:11).
 26. Syödä Pesach-lampaan liha happamattoman leivän ja katkerien yrttien kanssa (4.Moos. 9:11).
 27. Ei jättää mitään lihaa seuraavaan aamuun toiseen Pesachiin tuodusta Pesach-lampaasta (4.Moos. 9:12).
 28. Ei rikkoa toiseen Pesachiin tuodusta Pesach-lampaasta luuta (4.Moos. 9:12).
 29. Soittaa torvilla uhreja uhratessa ja ongelmallisina hetkinä (4.Moos. 10:9-10).
 30. Valvoa rakennusta jatkuvasti (4.Moos. 18:2).
 31. Ei antaa Pyhäkön olla valvomattomana (4.Moos. 18:5).
 32. Sen, joka on vahingossa käyttänyt, tai varastanut pyhiä esineitä, tai maannut niiden kanssa lihallisesti kihlattunsa kanssa, tai kiistänyt pitävänsä niitä mukana ja vannonut väärin pitääkseen yllä kiistämisensä, pitää tuoda uhri. Tätä kutsutaan tunnetun synnin vikauhriksi(guilt-offering for a known trespass).
 33. Ei tuhota mitää Pyhäköstä, synagoogista, tai opintosaleista, tai pyyhkiä pyhiä nimiä (Jahven); eikä antaa pyhien kirjoitusten tuhoutua (5.Moos. 12:2-4).

Nämä käskyt eivät enää ole voimassa ja niitä ei voi seurata vaikka joku haluaisi, johtuen samoista syistä kuin käskyt 372-401.

450) Pääsiäinen, Babylonialaisen Astarte(Easter)-jumalattaren -juhla: Miten Raamatullinen Pesach eroaa "kristillisestä pääsiäisestä"?

Uhrit ja uhrilahjat

 1. Pyhittää esikoinen puhtaasta karjasta ja uhrata se (2.Moos. 13:2; 5.Moos. 15:19).
 2. Teurastaa Pesach-lammas (2.Moos. 12:6).
 3. Syödä Pesach-uhrin lihaa Nissan-kuun 15. päivän iltana (2.Moos. 12:8).
 4. Ei syödä Pesach-lampaan lihaa raakana tai märkänä (2.Moos. 12:9).
 5. Ei jättää mitään osaa Pesach-uhrin lihasta seuraavaan aamuun (2.Moos. 12:10).
 6. Ei antaa Pesach-lampaan lihaa Israelilaiselle josta on tullut luopio (2.Moos. 12:43).
 7. Ei antaa Pesach-lampaan lihaa muukalaiselle joka elää keskuudessasi (2.Moos. 12:45).
 8. Ei viedä mitään Pesach-lampaan lihasta kokoontumispaikasta pois (2.Moos. 12:46).
 9. Ei rikkoa Pesach-lampaan luuta (2.Moos. 12:46).
 10. Ympärileikkaamaton ei saa syödä Pesach-lampaan lihaa (2.Moos. 12:48).
 11. Ei teurastaa Pesach-lammasta kun chametz (happamaton leipä) on kotona (2.Moos. 23:18; 2.Moos. 24:25).
 12. Ei jättää mitään osaa alttarilla poltettavasta Pesach-lampaasta seuraavaan aamuun, jolloin sitä ei enää voi polttaa (2.Moos. 23:18; 2.Moos. 24:25).
 13. Ei mennä Juhlien vuoksi Temppeliin ilman että tuo uhrin (2.Moos. 23:15).
 14. Tuoda ensihedelmät Pyhäkköön (2.Moos. 23:19).
 15. Syntiuhrin ja vikauhrin liha tulee syödä (2.Moos. 29:33).
 16. Sen joka ei ole Aaronin siementä, ei pidä syödä pyhien uhrien lihaa (2.Moos. 29:33).
 17. Noudattaa polttouhrin menettelytapaa (3.Moos. 1:3).
 18. Noudattaa ruokauhrin menettelytapaa (3.Moos. 2:1).
 19. Ei uhrata hapatetta tai hunajaa (3.Moos. 2:11).
 20. Jokainen (ruoka)uhri on suolattava (3.Moos. 2:13).
 21. Ei uhrata mitään uhria suolaamattomana (3.Moos. 2:13).
 22. Tuomioistuimen tulee toimittaa uhri, jos hän on erehtynyt oikeudellisessa lausunnossa (3.Moos. 4:13).
 23. Yksilön tulee tuoda syntiuhri jos hän on tehnyt syntiä erehdyksestä rikkomalla Tooraa vastaan, tietoisen rikkomuksen josta rangaistaan poistamisella (3.Moos. 4:27-28).
 24. Uhrata sen arvoinen uhri kun on varaa (3.Moos. 5:7).
 25. Ei katkaista kokonaan syntiuhriksi tuodun linnun päätä (3.Moos. 5:8).
 26. Ei laittaa oliiviöljyä jauhoista tehtyyn syntiuhriin (3.Moos. 5:11).
 27. Ei laittaa suitsuketta jauhoista tehtyyn syntiuhriin (3.Moos. 5:11).
 28. Yksilön tulee tuoda uhri jos hän epäilee tehneensä synnin josta on tuotava syntiuhri. Tätä kutsutaan vikauhriksi tietämättään tehdyistä synneistä (3.Moos. 5:17-19).
 29. Ruokauhrien tähteet tulee syödä (3.Moos. 6:16).
 30. Ei antaa ruokauhrien tähteiden tulla happamiksi (3.Moos. 6:10).
 31. Korkean Koheinin (Aaronin papit) tulee uhrata ruokauhri päivittäin (3.Moos. 6:13).
 32. Ei syödä pappien (kohanim) tuomaa ruokauhria (3.Moos. 6:23).
 33. Noudattaa syntiuhrin menettelytapaa (3.Moos. 6:18).
 34. Ei syödä syntiuhrien lihasta verta joka on tuotu Pyhäkköön ja roiskunut kohti huntua (the Veil) (3.Moos. 6:27).
 35. Noudattaa vikauhrin menettelytapaa (3.Moos. 7:1).
 36. Noudattaa yhteysuhrin menettelytapaa (3.Moos. 7:11).
 37. Polttaa pyhien uhrien liha joka on jäänyt yli (3.Moos. 7:17).
 38. Ei syödä uhreja niiden syömiseen osoitetun ajan jälkeen (3.Moos. 7:18).
 39. Ei syödä pyhistä esineistä jotka ovat tulleet epäpuhtaiksi (3.Moos. 7:19).
 40. Polttaa epäpuhtaaksi tulleen pyhän uhrin liha (3.Moos. 7:19).
 41. Henkilön joka on epäpuhdas ei tule syödä asioita jotka ovat pyhiä (3.Moos. 7:20).
 42. Koheinin tyttären joka on häpäissyt itsensä ei tule syödä pyhiä asioita, ei rinta- tai heilutusuhrista eikä yhteysuhrin olkapäästä (3.Moos. 10:14, 3.Moos. 22:12).
 43. Naisen tulee lapsen synnyttämisen jälkeen tuoda uhri sitten kun on puhdas (3.Moos. 12:6).
 44. Spitaalisen tulee tuoda uhri sen jälkeen kun on puhdistunut (3.Moos. 14:10).
 45. Miehen jolla on vuoto tulee tuoda uhri sen jälkeen kun on puhdistunut vuodostaan (3.Moos. 15:13-15).
 46. Naisen jolla on vuoto tulee tuoda uhri sen jälkeen kun on puhdistunut vuodostaan(3.Moos. 15:28-30).
 47. Noudattaa Yom Kippur-juhlana päivälle määrättyä palvelua, koskien uhria, tunnustuksia, kauriin poislähettämistä, jne. (3.Moos. 16:3-34).
 48. Ei teurastaa uhreiksi erotettuja eläimiä (Pyhäkön) ulkopuolella (3.Moos. 17:3-4).
 49. Ei syödä uhrieläimen lihaa joka on jäänyt yli määrätyn ajan (3.Moos. 19:8).
 50. Ei pyhittää vioittunutta karjaa alttarilla (3.Moos. 22:20).
 51. Jokaisen uhratun karjaeläimen tulee olla virheetön (3.Moos. 22:21).
 52. Ei tuottaa vammoja karjaan joka on erotettu uhraukseen (3.Moos. 22:21).
 53. Ei teurastaa vioittunutta karjaa uhrina (3.Moos. 22:22).
 54. Ei polttaa vioittuneen karjan raajoja alttarilla (3.Moos. 22:22).
 55. Ei pirskottaa vioittuneen karjan verta alttarille (3.Moos. 22:24).
 56. Ei uhrata vioittunutta karjaa joka tulee ei-israelilaiselta (3.Moos. 22:25).
 57. Karjan uhraukset voivat tapahtua vain, jos ne ovat vähintään kahdeksan päivän ikäisiä (3.Moos. 22:27).
 58. Ei jättää mitään kiihtosuhrin lihaa aamuun asti (3.Moos. 22:30).
 59. Uhrata Omerin ruokauhri ensimmäistä pääsiäispäivää seuraavana päivänä, yhdessä karitsan kanssa (3.Moos. 23:10).
 60. Ei syödä uudesta viljasta tehtyä leipää ennen kuin ohra-Omer on uhrattu Pääsiäisen toisena päivänä (3.Moos. 23:14).
 61. Ei syödä uuden sadon paahdettua viljaa ennen sitä aikaa (3.Moos. 23:14).
 62. Ei syödä uuden sadon tuoreita tähkiä ennen sitä aikaa (3.Moos. 23:14).
 63. Tuoda Shavu'ot (Helluntaina) leivät yhdessä uhrien kanssa jotka sitten uhrataan leipien yhteydessä (3.Moos. 23:17-20).
 64. Uhrata ylimääräinen uhri Pääsiäisenä (3.Moos. 23:36).
 65. Sen joka lupaa Herralle henkilön rahallisen arvon, tulee maksaa Kirjoituksissa määrätty summa (?) (3.Moos. 27:2-8).
 66. Jos eläin vaihdetaan toiseen joka on erotettu uhriksi, molemmista tulee pyhiä (3.Moos. 27:10).
 67. Ei vaihtaa eläintä joka on erotettu uhriksi (3.Moos. 27:10).
 68. Sen joka lupaa Herralle epäpuhtaan eläimen rahallisen arvon, tulee maksaa sen arvo (3.Moos. 27:11-13).
 69. Sen joka lupaa talonsa arvon tulee maksaa papin (kohein) arvion mukaan (3.Moos. 27:11-13)..
 70. Sen joka pyhittää Herralle osan pellostaan tulee maksaa Kirjoituksissa määrätyn arvion mukaan (3.Moos. 27:16-24).
 71. Ei siirtää uhriksi erotettua eläintä toisesta uhrausluokasta toiseen (3.Moos. 27:26).
 72. Päättää vihityn omaisuuden osalta mikä on pyhitetty Herralle ja mikä kuuluu papeille (kohein) (3.Moos. 27:28).
 73. Ei myydä peltoa joka on vihitty Herralle (3.Moos. 27:28).
 74. Ei lunastaa peltoa joka on vihitty Herralle (3.Moos. 27:28).
 75. Tehdä tunnustus Herran edessä kaikista synneistä mitä on tehnyt, kun on tuomassa uhria ja muina aikoina (4.Moos. 5:6-7).
 76. Ei laittaa oliiviöljyä aviorikoksesta epäillyn naisen ruokauhriin (4.Moos. 5:15).
 77. Ei laittaa suitsuketta siihen (4.Moos. 5:15).
 78. Uhrata säännöllisiä uhreja päivittäin (kaksi karitsaa polttouhrina) (4.Moos. 28:3).
 79. Uhrata ylimääräisen uhri joka sapattina (kaksi karitsaa)(4.Moos. 28:9).
 80. Uhrata ylimääräinen uhri joka Uudenkuun päivänä (4.Moos. 28:11).
 81. Tuoda ylimääräinen uhri Helluntaina (Shavu'ot) (4.Moos. 28:26-27).
 82. Uhrata ylimääräinen uhri Pasunansoiton päivänä (Rosh Hashanah) (4.Moos. 29:1-6).
 83. Uhrata ylimääräinen uhri Suurena sovituspäivänä (Yom Kippur) (4.Moos. 29:7-8).
 84. Uhrata ylimääräinen uhri Lehtimajanjuhlassa (Sukkot) (4.Moos. 29:12-34).
 85. Uhrata ylimääräinen uhri Shemini Atzeret (Lehtimajanjuhlan 8. päivä), joka on juhla itsessään (4.Moos. 29:35-38).
 86. Tuoda kaikki uhrit, joko pakolliset tai vapaaehtoiset, ensimmäisessä juhlassa sen jälkeen kuin nämä ovat syntyneet (5.Moos. 12:5-6).
 87. Ei uhrata uhreja ulkopuolella (Pyhäkköä) (5.Moos. 12:13).
 88. Uhrata kaikki uhrit Pyhäkössä (5.Moos. 12:14).
 89. Lunastaa uhriksi erotettu karja jossa on kelpaamattomaksi tekeviä vikoja, jonka jälkeen niitä voi syödä kuka tahansa (5.Moos. 12:15).
 90. Ei syödä virheetöntä ensiksi syntynyttä Jerusalemin ulkopuolella (5.Moos. 12:17).
 91. Ei syödä polttouhrin lihaa (5.Moos. 12:17).
 92. Pappien (kohein) ei tule syödä syntiuhrin tai vikauhrin lihaa (Pyhäkön) esipihan ulkopuolella (5.Moos. 12:17).
 93. Ei syödä uhrien lihaa, jotka ovat pyhiä vähäisessäkin määrin, ennen kuin veri on pirskotettu (alttarille) (5.Moos. 12:17).
 94. Papin (kohein) ei tule syödä ensihedelmää ennen kuin ne on vahvistettu (Pyhäkön) pihalla (5.Moos. 12:17).
 95. Nähdä vaivaa uhrien tuomisessa Pyhäkköön paikoista jotka ovat Israelin maan ulkopuolella (5.Moos. 12:26).
 96. Älä syö uhriksi erotettujen eläinten lihaa, joka on tehty kelpaamattomaksi uhraukseen tarkoituksella aiheutetun vamman kautta (5.Moos. 14:3).
 97. Ei tehdä työtä karjalla joka on erotettu uhriksi (5.Moos. 15:19).
 98. Ei keritä lammasta joka on erotettu uhriksi (5.Moos. 15:19).
 99. Ei jättää mitään osaa juhla-uhrista joka on tuotu Nissan-kuun 14. päivänä kolmanteen päivään (5.Moos. 16:4).
 100. Ei uhrata eläintä jolla on väliaikainen vika (5.Moos. 17:1).
 101. Ei tuoda uhreja portonpalkasta tai koiran hinnasta (5.Moos. 23:18).
 102. Lukea määrätty osuus kun tuot ensihedelmiä (5.Moos. 26:5-10).


Tooran Temppeli-uhreja, lukuunottamatta Yom Kippur-uhria, ei ole kumottu Uudessa Liitossa. Niitä ei kuitenkaan voi noudattaa, koska vuodesta 70 jKr. lähtien ei ole Temppeliä.
Heprealaiskirjeessä sanotaan: "Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä." ja "Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa" Valehteliko Jehova siis sanoessaan Toorassa kymmeniä kertoja että uhrit toimittivat heille sovituksen, esim. "...ja tehköön tälle mullikalle, niinkuin hän teki syntiuhrimullikalle; samalla tavalla hän sille tehköön. Kun pappi näin on toimittanut heille sovituksen, annetaan heille anteeksi." (3.Moos.4:20)?
"Pois se! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija" (Room.3:4) Hakiessamme vastausta tähän ns. "ristiriitaan", on kolme vaihtoehtoa:

a) En ole kreikankielen asiantuntija, mutta tämän sivun mukaan, ylläolevat Heprealaiskirjeen kohdat on käännetty väärin. Oikea käännös on: "Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntistä luontoa." ja "Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi poistaa syntistä luontoa", Uhrit siis poistivat synnit, mutta eivät ihmisen syntistä luontoa, jonka ainoastaan Jeshua voi muuttaa.

b) Vanhassa Liitossa ihmiset saivat syntinsä anteeksi jo etukäteen Messiaan veressä, eläinuhrin symboloidessa Jeshua Messiaan sovituskuolemaa (kun eläin uhrattiin, Jehovalle se merkitsi Messiaan verta ja he saivat anteeksi).

c) Uhrit kyllä sovittivat synnit, mutta eivät poistaneet niitä. Syntien poisto tapahtui vasta ristillä Jeshuan kuoleman kautta.

Oli niin tai näin, Apostolien Teoista luemme kuinka Paavali, reilusti "Uuden Liiton" puolella, ollessaan Jerusalemin temppelissä, uhrasi siellä, katso Apostolien teot 21:26 ja 24:17. Lisäksi Hesekielin kirjan lopussa (profeetallisessa näyssä Messiaan Tuhatvuotisesta Valtakunnasta luvuissa 40-48), sekä Jes.56:7, 66:20-23 ja Jer.33:18 näytetään Temppeli ja ennalleenasetettu uhrijärjestelmä. Joten älkäämme väheksykö uhrijärjestelmää tai väittäkö että se on kumottu! Tällä hetkellä se on vain tauolla.

UT:ssa sanotaan että Uuden Liiton uskovien tulee rakentua "elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeshua Messiaan kautta ovat Jumalalle mieluisia." Mitä nämä "hengelliset uhrit" ovat?

 1. Oma ruumis (Room.12:1)
 2. Kiitosuhri: Ylistys (Hepr.13:15)
 3. Omastaan jakaminen ja hyväntekeminen (Hepr.13:16)

Oman ruumiin uhraaminen, ylistys ja hyväntekeminen ei ole mitään "sunnuntaina kirkossa tapahtuvaa" vaan radikaali elämäntyyli 24/7. Ilman Jehovan yliluonnollista muutosta ihmisessä se on mahdotonta! (Lue Ole radikaali kristitty)


Toora ei täydellinen lista synneistä

Tietääksemme kaiken synnin, meidän on otettava huomioon koko Tanakh (Vanha Testamentti) ja B'Rit Hadashah (Uusi Testamentti), näistä löydämme tämän listan lisäksi (jotkin näistä ovat listassa mutta vaikeaselkoisesti) sellaisia syntejä kuin; ylpeys, ahneus, itsekkyys, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, mielettömyys, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, tuomitseminen ulkonaisten seikkojen mukaan, tekopyhyys, kiittämättömyys, pelko, epäusko, epätoivo, kiroilu, laiskuus, tottelemattomuus Jehovan käskyille/vanhemmille, etsiä omaa kunniaa, rakkauden puute, vieraanvaraisuuden puute, armollisuuden puute, sydämen kovuus, maailman rakastaminen, ei hillitä kieltään, väittää tuntevansa Jumala mutta teoillaan kieltää hänet, alkoholista juopuminen/huumeiden käyttö, tehdä jotakin mikä ei ole uskosta, väärien juhla-aikojen seuraaminen, ottaa ehtoollista kelvottomasti, kuuluminen porttokirkkoon, nainen rukoilee peittämättä päätään, hokea rukouksessa tyhjää, turha suru, vaatteista ja muista elämän perustarpeista murehtiminen, parannuksen teon viivyttely, asioiden tekeminen ilman että tekee niitä Jeshuan nimessä, ihmisen pelkääminen, itsetuhoisuus, seurustella/aterioida veljeksi kutsutun kanssa joka on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, jne. (Tässä englanniksi kattava lista synneistä)

Monet näistä synneistä ovat asenteita ja vääriä ajatuksia, ja jos eivät ole, niiden tekeminen jo ajatuksissa on syntiä, joten varmuudella yksikään ihminen maan päällä ei ole synnistä vapaa! Siksi tarvitsemme joka hetki Jumalan armoa ja Jeshua Messiaan verta sovittamaan syntimme, meidän on tunnustettava Hänelle syntisyytemme ja roikuttava Hänen armossaan kiinni, tapahtui mitä tapahtui, uskossa.

Rituaalinen Puhtaus ja Epäpuhtaus

 1. Kahdeksan lajia matelijoita saastuttavat kontaktista (3.Moos. 11:29-30).
 2. Ruuat tulevat saastuneiksi kontaktista epäpuhtaan kanssa (3.Moos. 11:34).
 3. Jokainen joka koskee itsestään kuolleen eläimen raatoon on epäpuhdas (3.Moos. 11:39).
 4. Äskettäin synnyttänyt nainen on epäpuhdas kuten kuukautistilassa oleva nainen (epäpuhtauden termein) (3.Moos. 12:2-5).
 5. Spitaalinen on saastainen ja saastuttaa (3.Moos. 13:2-46).
 6. Spitaalisen tulee olla yleisesti tunnistettu sellaiseksi määrätyistä merkeistä. Niin myös kaikkien muiden saastaisten henkilöiden tulisi ilmoittaa itsensä sellaisena kuin ovat (3.Moos. 13:45).
 7. Spitaalinen vaate on epäpuhdas ja saastuttaa (3.Moos. 13:47-49).
 8. Spitaalinen talo saastuttaa (3.Moos. 14:34-46).
 9. Mies, jolla on käynnissä oleva vuoto, saastuttaa (3.Moos. 15:1-15).
 10. Sperma saastuttaa (3.Moos. 15:16).
 11. Puhdistuminen kaikenlaisista saastaisuuksista suoritetaan upottamalla mikvah-veteen (3.Moos. 15:16).
 12. Nainen kuukautisten aikana on saastainen ja saastuttaa muut (3.Moos. 15:19-24).
 13. Nainen, jolla on käynnissä oleva vuoto, saastuttaa (3.Moos. 15:25-27).
 14. Suorittaa Punaisen Hiehon määräys niin että sen tuhkat ovat aina saatavilla (4.Moos. 19:9).
 15. Kuolleen ihmisen ruumis saastuttaa (4.Moos. 19:11-16).
 16. Puhdistuvesi saastuttaa puhtaan, ja puhdistaa epäpuhtaan kuolleen ruumiin aiheuttamasta saastasta (4.Moos. 19:19-22).


Huomaa että kontaktista aiheutunut saastaisuus kesti vain iltaan asti. Kyse ei siis koskaan ollut kadotukseen vievästä kuoleman synnistä.

Spitaaliset ja Spitaalitauti

 1. Not to drove off the hair of the scall (?) (3.Moos. 13:33).
 2. Menettely spitaalin puhdistumisessa, ihmisen tai talon, tapahtuu setripuun, iisopin, tulipunaisen langan, kahden linnun ja juoksevan veden avulla (3.Moos. 14:1-7.
 3. Spitaalisen tulee ajaa kaikki hiuksensa (3.Moos. 14:9).
 4. Ei nyppiä pois merkkejä spitaalista (5.Moos. 24:8).


On epäselvää oliko tämä Raamatun ajan spitaali sama kuin nykyisin samalla nimellä tunnetussa sairaudessa, koska oireet eivät olleet täysin samanlaiset. Nykyään spitaali eli lepra on helposti hoidettavissa monilääkehoidolla.

Kuningas

 1. Ei kirota hallitsijaa, tämä on, Kuningas tai koulun (College) johtaja Israelin maassa (2.Moos. 22:28).
 2. Nimittää kuningas (5.Moos. 17:15).
 3. Ei nimittää Israelin hallitsijaksi ketään ei-israelilaista (5.Moos. 17:15).
 4. Kuninkaan ei tule hankkia liikaa hevosia (5.Moos. 17:16).
 5. Kuninkaan ei tule ottaa liikaa vaimoja (5.Moos. 17:17).
 6. Hänen ei tule koota itselleen ylen paljon hopeata ja kultaa (5.Moos. 17:17).
 7. Kuninkaan tulee kirjoittaa Tooran kirjakäärö itselleen, sen lisäksi jonka jokaisen pitäisi kirjoittaa, joten hän kirjoittaa kaksi kirjakääröä (5.Moos. 17:18).

Raamatun mukaista teokraattista Israelin Valtakuntaa ei ole olemassa. Nykyinen Israelin maa on demokratia, ei sillä ole mitään tekemistä muinaisen Israelin kanssa, jolle nämä käskyt annettiin.

Nasiirit

 1. Nasiirin ei tule juoda viiniä, tai mitään mihin on sekoitettu viiniä tai maistuu viiniltä, ja vaikka viini tai seos on tullut happamaksi, se on kielletty hänelle (4.Moos. 6:3).
 2. Hänen ei tule syödä tuoreita viinirypäleitä (4.Moos. 6:3).
 3. Hänen ei tule syödä kuivattuja viinirypäleitä (rusinoita) (4.Moos. 6:3).
 4. Hänen ei tule syödä viinirypäleiden raakiloita (4.Moos. 6:4).
 5. Hänen ei tule syödä viinirypäleiden kuoria (4.Moos. 6:4).
 6. Nasiirin tulee antaa tukkansa kasvaa (4.Moos. 6:5).
 7. Nasiirin ei tule leikata hiuksiansa (4.Moos. 6:5).
 8. Hänen ei tule mennä sisään mihinkään rakennukseen, jossa on kuollut ruumis (4.Moos. 6:6).
 9. Nasiirin ei tule saastuttaa itseään mistään kuolleesta henkilöstä (olemalla ruumiin läheisyydessä) (4.Moos. 6:7).
 10. Nasiirin pitää ajaa hiuksensä kun hän tuo uhreja Nasiirikautensa täyttyessä, tai sen kuluessa jos hän on tullut epäpuhtaaksi (4.Moos. 6:9).

Sodat

 1. Niiden jotka ovat mukana sodankäynnissä ei tule pelätä vihollisiaan tai olla paniikissa taisteluiden aikana (5.Moos. 3:22, 7:21, 20:3).
 2. Voidella erityinen pappi (kohein) (puhumaan sotilaille) sodassa (5.Moos. 20:2).
 3. Valinnanvaraisessa sodassa (erotuksena pakollisista), noudattaa Toorassa säädettyä menettelyä (5.Moos. 20:10).
 4. Ei jättää henkiin ketään yksilöä seitsemästä Kanaanilaista kansasta (5.Moos. 20:16).
 5. Tuhota seitsemän kanaanilaista kansaa Israelin maasta (5.Moos. 20:17).
 6. Ei tuhota hedelmäpuita (mielivaltaisesti tai sodankäynnissä) (5.Moos. 20:19-20).
 7. Menetellä sodassa vangiksi otetun kauniin naisen kanssa Toorassa säädetyllä tavalla (5.Moos. 21:10-14).
 8. Ei myydä kaunista naista (sodassa vangiksi otettua) (5.Moos. 21:14).
 9. Ei halventaa (sodassa vangiksi otettua) kaunista naista naisorjan asemaan (5.Moos. 21:14).
 10. Ei tarjota rauhaa ammonilaisille ja mooabilaisille ennen heidän kanssaan sotaan ryhtymistä, kuten pitäisi tehdä muiden kansojen kanssa (5.Moos. 23:7).
 11. Kenenkään joka on epäpuhdas ei tule mennä Leeviläisten Leiriin (5.Moos. 23:11).
 12. Pitää paikkaa leirin ulkopuolella saniteettitarkoituksiin (5.Moos. 23:13).
 13. Pitää tämä paikka hygieenisenä (5.Moos. 23:14-15).
 14. Muistaa aina mitä Amalek teki (5.Moos. 25:17).
 15. Pahaa jonka Amalek teki meille ei tule unohtaa (5.Moos. 25:19).
 16. Tuhota Amalekin siemen (5.Moos. 25:19).


Paavali teki nasiirilupauksen reilusti "Uuden Liiton" puolella: "Mutta Paavali viipyi siellä vielä jonkun aikaa; sitten hän sanoi veljille jäähyväiset ja purjehti Syyriaan, mukanansa Priskilla ja Akylas; hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa, sillä hän oli tehnyt lupauksen." (Apt.18:18) Ainoa lupaus missä tarvitsee leikata hiukset on nasiirilupaus.

Nasiirilupaus, ja nämä ohjeet sen tehneille, ovat siis todennäköisesti voimassa, mutta siihen kuuluvia uhreja ei voi toimittaa koska temppeliä ei ole.

Kristitty / uskossa oleva ihminen, katso nyt tätä listaa Tooran käskyistä! Katso vihreällä merkittyjen käskyjen määrää! Jos sinulle on uskoteltu että Tooran mukaan eläminen tarkoittaa kaikkien 613 käskyn noudattamista, se ei todellakaan ole niin!
Tooran mukaan eläminen on mahdollista! Se ei ole raskasta, vaan miellyttävää siunauksien täyttämää elämää Pyhässä Hengessä! Se on täysin Uuden Testamentin mukaista aitoa kristillistä/messiaanista uskoa!

Verratkaamme tyypillistä vapaan suunnan kristillisyyttä Tooraan:

Kaikki yleiseen moraaliin, oikeudenmukaisuuteen ja lähimmäisen rakastamiseen liittyvät asiat ovat uskovilla yleensä kunnossa, opettaahan Uusi Testamentti näistä selvästi. Me uskovat siis elämme jo hyvin pitkälti Tooran mukaan! (Sen takia on absurdia sanoa toiselle uhkaavasti että "sinun on pidettävä lain kaikki 613 käskyä!" Teemme sitä parhaillaan ja mielellämme!)

Tässä ehdotuksia asioista joissa pitäisi tehdä parannusta:

 • Sunnuntain sijasta tulisi pyhittää viikon seitsemäs päivä, Sapatti (pe auringonlaskusta la auringonlaskuun).
 • Rooman ei-raamatullisten pakanajuhlien sijaan tulisi viettää Raamatun juhlia; Pääsiäinen/Happamattoman leivän juhla, Helluntai, Pasunansoiton juhla eli uusi vuosi, Lehtimajanjuhla, ja jos innostusta riittää: Uudenkuun juhlat, Purim- ja Hanukkajuhla. Uskon UT:n valossa että nämä juhlat eivät velvoita pakanauskovaa, mutta ne tuovat väriä elämään koska porttokirkon säätämien juhlien viettäminen on mahdollisesti "pedon merkki", ja niitä ei tulisi viettää ja on hyvä korvata ne toisilla juhlilla koska juhliminen on kivaa. Jehova rakastaa juhlia!
 • Uskovien tulisi ottaa vaari Tooran ruokasäännöistä eikä syödä epäpuhdasta lihaa.
 • Lukea, opiskella ja opettaa Tooraa enemmän.

Ymmärrä että Tooran kirous on poistettu, nyt se on vain siunaukseksi niille, jotka sitä noudattavat! Älä vihaa Tooraa syyttä ja/tai tietämättömyyttäsi! Se on ihana!

SIVU 1: Pitääkö kristityn noudattaa Lakia?

TÄYDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO

Vieraskirja

Kirjoittanut Toni Arias. 11.3.2012 (viimeisin päivitys 9.2.2023)