Tarkka päivä jolloin Messiaan piti tulla

Danielin 70 vuosiviikon profetia selitettynä.

Danielin kirja (kirjoitettu 536-530 eaa.) kertoo meille tarkan päivän jolloin Messiaan piti tulla.

24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.
25. Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.
26. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
27. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. (Dan.9:24-27)

Meidän on ymmärrettävä ensinnäkin tämän tekstin asiayhteys, Daniel oli nuori poika kun hänet karkoitettiin Jerusalemista Babyloniaan, hänen piti työskennellä palvellen eri kuninkaita. Ensin Babyloniassa, ja myöhemmin persialaisten valloituksen jälkeen Persiassa. Eräänä päivänä Daniel alkoi lukemaan profeetta Jeremian kirjan profetiaa, jonka mukaan, maanpakoa jatkuisi 70 vuotta, hän huomasi ja näki että tämä päivä oli lähellä, jonka vuoksi hän aloitti rukous- ja paastojakson joissa hän tunnusti kansansa synnit ja yritti ymmärtää miksi loppu pitkittyi niin paljon. 3:n viikon jälkeen, hänen eteensä ilmestyi näyssä enkeli, joka paljasti mitä tulevaisuudessa tapahtuisi, tämä katkelma joka on edessämme on osa tätä näkyä.

Tässä tarvitaan vähän kielitiedettä, historiaa, astronomiaa ja myös vähän matematiikkaa.
Ensiksi, opiskelkaamme katkelma kielitieteellisesti, tänä päivänä puhumme "viikosta" 7 päiväisenä ajanjaksona, mutta raamatun aikaan, "viikolla" oli muitakin merkityksiä, esimerkiksi luemme 1.Mooseksen Kirjasta 29:27 että Laaban, viekas setä sen jälkeen kun oli pettänyt sisarensa poikaa, Jaakobia, sanoi: "Vietä nyt vain tämä hääviikko loppuun, niin annetaan sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksessani vielä toiset seitsemän vuotta".
Tämä tarkoittaa että viikko tämän tekstin mukaan on yhtä kuin 7 vuotta (Raakel annettaisiin Leean kanssa ja Laabanille työtätehdyn viikon, eli 7 vuoden, jälkeen).
Katsokaamme nyt historiaa, tiedämme että Artahsasta, Persian kuningas, nousi valtaan vuonna 465 eea. Nehemias 2:1-5 luemme että hänen kahdentenakymmenentenä hallitusvuotenaan, Artahsasta antoi käskyn uudelleenrakentaa Jerusalem, tämä tarkoittaa että käsky annettiin vuonna 445 eea. ja tämä on lähtöpisteemme josta lähdemme laskemaan tämän profetian täyttymisen ajankohtaa.

Jae puhuu 70:stä viikosta, toisin sanoen, 490 vuodesta. Nämä vuodet on jaettu 3 osaan: 7 "viikkoa" joka olisi 49 vuoden riemujuhla, sitä seuraavat 62 "viikkoa", 62 viikkoa kerrottuna 7:llä on yhtä kuin 434 vuotta, ja viimeiseksi yksi viikko lisää, eli toiset 7 vuotta, jotka jaetaan kahteen viikonpuolikkaaseen. Tämän katkelman mukaan Messias kuolisi vähän näiden kahden ensimmäisen osan jälkeen, nyt, jos lisäämme ensimmäisen osan 49 vuotta 434:ään vuoteen saamme 483 vuotta.
Entisaikoina, vuodet laskettiin 360 päivän kuuvuoden mukaan, siksi, Messias kuolisi 173.880 päivän kuluttua (483x360) siitä päivämäärästä lähtien jolloin kuningas Artahsasta antoi määräyksen.
Nehemías 2:1:stä näemme että määräys annettiin Nissan-kuussa, ensimmäisenä päivänä, joka tulisi olemaan "kuninkaiden Uusi Vuosi". Kuninkaiden vuodet laskettiin Nissanista Nissaniin, yleensä tällöin järjestettiin virallisia tilaisuuksia ja erilaisia juhlia, jonka vuoksi oletetaan että tämä juhlallinen määräys annettiin Nissan-kuun ensimmäisenä.

Nyt, menkäämme hetkeksi astronomian pariin, Englannissa olevan Greenwichin Observatorion selvittämän informaation mukaan 1. Nissania vuonna 445 eea. oli 14. maaliskuuta tuona samana vuotena, käyttäen tavallisia vuoden määritteitä.
Voisiko sen päivän laskea, jolloin Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, joitain päiviä ennen hänen ristiinnaulitsemistaan? Luukaksen kirjassa sanotaan että Jeesuksen julkinen palvelutehtävä alkoi Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, josta tiedetään että hän nousi valtaan vuonna 14. Suurin osa tutkijoista on yhtä mieltä siitä että Jeesuksen julkinen toiminta kesti 3 vuotta, tämän mukaan, lisäämme vuoteen 14 15 vuotta lisää, joka oli hetki jolloin Jeesus aloitti julkisen esiintymisensä, ja kun lisäämme 3 vuotta jonka ajan se kesti, tulemme vuoteen 32 joka oli vuosi jolloin Jeesus ristiinnaulittiin.
Joh.12:ssa on kirjoitettu että Yeshua meni Betaniaan 6 päivää ennen Pesajia (Pääsiäinen) ja että hän ratsasti Jerusalemiin "seuraavana päivänä". Pesaj alkaa aina päivänä nimeltä "yod dalet" (14. päivä) Nissankuuta, joka astronomien mukaan oli 10 huhtikuuta vuonna 32 jaa. Tämän mukaan, Yeshua tuli Betaniaan 4. huhtikuuta, joka oli perjantai, juhla-ateria (Joh.12:2) jonka hän söi Lasaruksen luona täytyi olla Sapatti-ateria, joka tarkoittaa että "seuraava päivä" ei voinut olla sapatti vaan sunnuntai 6, huhtikuuta vuonna 32.

Tarkastakaamme nyt onko 6. huhtikuuta 32 jaa. ne 173.880 päivää Artahsastan antamasta määräyksestä uudelleenrakentaa Jerusalem, joka annettiin 14. maaliskuuta vuonna 445 eaa.
Juliaanisen kalenterin mukaan (vuonna 45 eaa. ymmärrettiin että vuodessa on 365 päivää, ja joka neljäs vuosi 366 ja näitä vuosia kutsutaan karkausvuosiksi), näiden kahden mainitun päivämäärän välillä on 477 vuotta ja 24 päivää, mutta järjestysluvuissa ei ole "nollannetta", vuosien 1 eaa. ja 1 jaa. ei ole vuotta 0, jonka vuoksi on vähennettevä yksi vuosi ja niin saamme 476 vuotta ja 24 päivää, jotka ovat yhtä kuin 173.764 päivää (476x365+24) On muistettava että joka neljäs vuosi on karkausvuosi, siksi on lisättävä 119 päivää lisää 119 karkausvuoden vuoksi joita on 476:ssa vuodessa (476/4 = 119), saavumme näin 173.883 päivään, mikä on hyvin hyvin lähellä profetian ilmoittamaa päivien lukumäärää!

Mutta tämä ei ole tarpeeksi saavuttaaksemme täsmällisen lukumäärän! Tiedämme että Juliaanisessa kalenterissa on pieni heitto verrattuna todelliseen aurinkovuoteen: jokainen kalenterimme vuosi on 1/128 päivää pidempi kuin aurinkovuosi. Jotta voisimme korjata tämän, täytyy vähentää 1 päivä jokaista 128:aa vuotta kohti, ja 483 vuotta kohti (Danielin 69 "viikkoa") täytyy vähentää 3 päivää, ja näin saavumme täsmälliseen päivien lukumäärään, joka on siis 173.880!

Teksti otettu Jacob Damkanin kirjasta ¿Por qué justo yo? (kääntänyt webmaster@laverdaduniversal.org)

Nyt rakas lukija, mitä vielä tarvitset uskoaksesi että Yeshua (Jeesus Kristus) on Messias?
katso PROFETIALISTA

Tässä ei ole kyse uskonnoista, vaan henkilöstä, Jeesuksesta.

Hän sanoi ""Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." (Joh. 14:6), ymmärrätkö? Se on elämän ja kuoleman kysymys meille kaikille!

Hän on luvannut että jos uskot Häneen, sinulla on ikuinen elämä. Jos uskot Häneen, annat Hänelle sydämesi...

Anna elämäsi Jeesukselle! Anna mestari-Savenvalajan muuttaa sinut ja elämäsi, ja johdattaa sinut voittosaatossa taivaan kultaiseen kaupunkiin, ilmaiseksi!
Miten tämä tehdään? Sinun täytyy tunnustaa:
Tarvitsen Pelastajaa.
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. (Room 3:23)
"...vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne," (Jes 59:2a)
Kristus kuoli puolestani.
Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; (1 Piet 3:18)
Minun tarvitsee tehdä parannus synneistäni.
Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. (Sananlaskut 28:13)
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. (Apt 3:19a)
Minun tarvitsee ottaa Jeesus uskossa vastaan.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. (Joh 1:12)
Voin olla varma pelastuksestani.
Jolla Poika on, sillä on elämä. (1 Joh 5:12a)
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. (Joh 5:24)
Sitten voit rukoilla esimerkiksi näin:
"Rakas taivaallinen Isä, tulen eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tuon eteesi kaikki syntini, kaikki taakkani ja kaiken sen, mikä minua sitoo ja vangitsee. Isä, pese minut Jeesuksen kalliissa veressä jonka hän vuodatti Golgatalla minun syntieni tähden. Katkaise synnin ja Saatanan kahleet minun ja omaisteni elämässä. Pane minuun kalliin veresi merkki. Haluan antaa sinulle henkeni, sieluni ja ruumiini ja olla sinun omasi niin kauan kuin elän täällä maanpäällä ja sitten taivaassa. Turvaudun uskossa yksin Sinuun, Herra Jeesus Kristus, Sillä sinä olet elävän Jumalan Poika. Ole Herrani ja Vapahtajani tästä hetkestä iankaikkisesti. Uskon koko sydämestäni sen, mitä nyt suullani tunnustan näin sanoen: Sinä olet minun Vapahtajani, Herrani ja Jumalani. Olen nyt uudestisyntynyt -Jumalan lapsi. Uskon sen ja otan vastaan Jeesuksen nimessä AAMEN."
(Huom! Mikään rukous ei sinua pelasta vaan uskosi!)

J.K. Jos teit tämän päätöksen, mene "Kristityn valvominen"

VieraskirjaSISÄLLYSLUETTELO

10.4.2008