Totuus raamatullisesta kasteesta

Niinkin yksinkertainen asia kuin raamatullinen kaste, on pahasti väärän opetuksen riivaama. Nekin, jotka luulevat olevansa tai näyttävät olevan oikeassa, ovat kuitenkin useimmiten väärässä. Raamattu ei missään tapauksessa tue vauvojen kastamista, eikä myöskään kastetta kolmessa eri nimessä, vaan oikea kaste tapahtuu upottamalla Jeshuan (Jeesuksen Kristuksen) nimeen. Tässä perusteellinen selvitys aiheesta. Traktaatti #1567220800, Word Aflame Press, 8855 Dunn Road, Hazelwood, MO 63042-2299. Espanjasta kääntänyt Toni Arias.

Miksi kastamme Jeshuan nimessä

"Vedessä kastaminen" on ollut aina tärkeä asia, ja ilman epäilystäkään, se on sitä. Opinnossamme kasteesta, tarkastelkaamme ensiksi sen tärkeyttä, eli tarvetta tulla kastetuksi vedessä.

Vesikasteen Tärkeys
Vedessä kastaminen on Jeshuan (Jeesuksen Kristuksen) antama käsky. Jos sillä ei ole merkitystä Jumalan suunnitelmassa, miksi Jeshua määräsi sen? (Matt.28:19). Entä miksi Pietari jatkoi sanoen, "ottakoon kukin kasteen," ja käski kastaa pakanauskovia? (Apt. 2:38; 10:48). On kaksi asiaa koskien vedessä kastamisen tärkeyttä jotka meidän on muistettava. Ensinnäkin, kaikki mitä Kristus asetti ja määräsi peruuttamattomasti, ymmärrämme sitä tai emme, ei voi olla vähän tärkeää. Toiseksi, Kristus ja apostolit näyttivät tämän käskyn tärkeyden noudattamalla sitä. Jeshua käveli monta kilometriä jotta hänet kastettaisiin, vaikka oli synnitön, ja sanoi: "näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus" (Katso Matt. 3:13-16).


tämän sivun tekijän kaste

On totta että vesi yksin ei voi pelastaa meitä, mutta Jumala on valinnut sisällyttää sen hänen pelastussuunnitelmaansa. Pietari selittää sen kun hän sanoo "Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta" (1.Piet.3:21). Luuk. 7:30 mukaan, huomaamme että "fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta."

Baalin palvontaa
Vauvojen kastaminen ei ole Jumalasta, se on lähtöisin Mithran palvonnasta, muinaisesta Babyloniasta, jonka uskonnot sekoittuivat Roomassa kohtalokkaalla tavalla "kristinuskoon" muodostaen porttokirkon. Jumalan kutsu kuuluu: "Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä, ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan." (Ilm.18:4)

Oikea tapa kastaa
Pyhien Kirjoitusten mukaan, oikea tapa kastaa on upottamalla. "Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä" (Matt. 3:16). "ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet" (Apt. 8:38). "Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan" (Room. 6:4). Ruumista ei haudata laittamalla se maan päälle, ja heittämällä vähän maata päälle; vaan se laitetaan maan sisään, peittäen se täysin.

"Enciclopedia Mundial":in mukaan "Alussa, kaikki kasteet tapahtuivat upottamalla" (Vol. I, Sivu 651). Ja katolinen tietosanakirja sanoo: "Aikaisina vuosisatoina, kaikki kastettiin upottamalla joissa, järvissä ja kastealtaissa" (Vol. II, Sivu 263). Sen jälkeen kun Roomalaiskatolinen Kirkko asetti vauvojen kastamisen, upottaminen ei enää käynyt; joten he vaihtoivat tavan pirskottamiseen. (kts. la Enciclopedia Británica, 11. painos, Vol. 3, sivut 365-366). Katumus samaistaa meidät Kristuksen kuolemaan, kaste samaistaa meidät hänen hautaamiseensa. Ylösnousu vesihaudasta ja uuden elämän saaminen Pyhässä Hengessä samaistaa meidät hänen ylösnousemukseensa.

Kasteen kaava
Jeshua määräsi opetuslapsiaan "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (yksikkö)." Hän ei käskenyt heitä käyttämään tätä kaavaa, vaan hän käski kastaa "nimeen." Yksikössä oleva nimeen-sana on tämän käskyn ydin. Nimikkeet Isä, Poika ja Pyhä Henki kuvaavat Jumalan suhteita ihmiskunnan kanssa ja ne eivät ole meille annettu ylivertainen pelastava nimi, joka on Jeshua. "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman" (Apt 4:12).

Jeshuan nimi paljastaa meille Isän, Pojan ja Pyhän Hengen toimenkuvat. Jumalan enkeli ohjeisti Joosefia, "Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä" (Matt. 1:21). Jeshua sanoi, "Minä olen tullut Isäni nimessä" (Joh. 5:43), ja "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni" (Joh. 14:26). Joten kun kastamme Jeshuan nimessä, kunnioitamme Kolminaisuutta. "Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti" (Kol. 2:9).

Luuk. 24:45-47 kertoo meille että Herra Jeshua avasi opetuslastensa ymmärryksen, juuri ennen ylösnousemusta. Heidän ymmärryksensä avaaminen oli välttämätöntä; ja monet tänä päivänä tarvitsevat saman operaation jotta ymmärtäisivät Kirjoituksia. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista (jae 46). Opetuslasten ymmärrys aukesi jotta he pystyivät ymmärtämään Kristuksen kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen suuren tärkeyden. Jae 47 kuvailee meille käskyä jonka Jeshua antoi: "ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille (juutalaisille ja pakanoille), alkaen Jerusalemista."

Pietari oli yksi ryhmästä jolle Jeshua puhui, ja jonka ymmärrys aukesi. Sen jälkeen kun hän oli kuunnellut nämä itsensä Herra Jeshuan antamat ohjeet, Pietari muutaman päivän jälkeen, Pyhän Hengen inspiroimana alkoi saarnata. Ihmiset saivat piston sydämeensä; ja kuulijat syyllisyydentunnossa sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" (Apt. 2:37). Pietari ei epäröinyt, vaan vastasi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan" (Apt. 2:38). "Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua" (Apt. 2:41).

Jotkut sanovat että Pietari käski heitä kastamaan itsensä tuossa nimessä koska he olivat juutalaisia, ja että se kaste oli sen vuoksi että tunnistaisivat Jeesuksen. Mennään Jumalan Sanan avulla, Pietarin kanssa Korneliuksen kotiin, noin 8 vuotta ensimmäisen kasteen jälkeen. Kornelius ja hänen kotiväkensä olivat pakanoita, vielä toisen kerran huomaamme että Pietari "käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen" (Apt. 10:48). Jos Pietari erehtyi Helluntaina, hänellä varmasti oli runsaasti aikaa korjata virheensä ennenkuin meni Korneliuksen kotiin.

Erehtyikö Pietari Helluntaipäivänä? Huomaamme että kun kuulijat saivat piston sydämeensä, he "sanoivat Pietarille ja muille apostoleille" (Apt. 2:37). Tämä piti sisällään Matteuksen, joka kirjoitti Matteuksen Evankeliumin 28:19. Myös Apostolien Teoissa 2:14, Pietari "astui esiin niiden yhdentoista kanssa." Matteus oli siellä, mutta emme löydä häneltä korjaavia sanoja. Hän varmasti olisi puuttunut asiaan jos Pietari olisi ollut tottelematon Herralle. Mutta kaikki apostolit ymmärsivät ja täyttivät Herran käskyn. Kuten Jeshua sanoi rukouksessaan, "Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille (apostoleille), jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin" (Joh. 17:6).

Samarialaiset, jotka eivät olleet juutalaisia, myös kastettiin Jeshuan nimeen. "Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta" (Apt. 8:5). "Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset" (jae 12). " he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen" (Apt. 8:16).

Katsotaanpa miten pakanoiden apostoli kastoi. Hän meni Efesoon monia vuosia Helluntaipäivän jälkeen ja löysi sieltä muutamia Johannes Kastajan opetuslapsia. "Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan". Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella". Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen." (Apt. 19:2-5). Vaikka nämä opetuslapset olivat jo kastettuja, heille oli niin tärkeää tulla uudelleen kastetuksi Hänen nimessään.

Emme luule että Paavali vaihtoi kasteen tapaa tai kaavaa kun hän kastoi Lyydian ja hänen perhekuntansa (Apt. 16:14-15) tai filippiläisen vanginvartijan. Tämä tuli ja putosi täristen Paavalin ja Silaksen eteen, sanoen: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?" Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi". Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta." (Apt. 16:30-33). Miten voimme epäillä sitä että Paavali kastoi heidät käyttäen samaa tapaa kuin oli käyttänyt aiemmin?, eli, upottamalla Jeshua Hamachiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimessä.

Paavali ei ollut apostolien kanssa kun Jeshua antoi heille viimeiset ohjeet Matt.28:19:ssa ja Luuk. 24:47:ssa, silti huomaamme että Paavali kastoi Herra Jeshuan nimeen. Keneltä hän sai tämän ilmestyksen? Pankaamme merkille että Paavalin evankeliumi ei ollut ihmisten perinnettä, vaan Jumalalta saatu ilmestys. "Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut." (Gal. 1:11-12). Paavali oli valittu viemään Jeshuan nimeä pakanoille, ja hän kirjoitti 14 paimenkirjettä Seurakunnalle. Tälle apostolille, Jumala paljasti Seurakunnan mysteerin "jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille" (Ef. 3:5). Paavali vaati jumalallista auktoriteettia. "Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky" (1Kor. 14:37). Lisäksi Paavali kirjoitti: "Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa (Kol. 3:17). Vesikaste tehdään sanalla ja työllä. Emme voi jättää huomioimatta tätä käskyä Seurakunnalle.

''Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus'' (Ef. 2:20). Apostolit eivät vain saarnanneet kastetta Jeshuan nimeen, vaan myös harjoittivat sitä. Emme löydä Raamatusta kohtaa jossa olisi kastettu käyttämällä näitä sanoja: "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." Tapaamme heidät kastamassa aina Jeesuksen Kristuksen nimeen, täyttäen näin Herran käskyn joka on kirjoitettu Matt. 28:19:ssa.

Paavali sanoi: "Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu." (Gal. 1:8-9). Olkoon tämä vakavana varoituksena.

Jotkut sanovat että hyväksyvät Jeesuksen sanat, kirjotetut Matt. 28:19:ssa, mutta eivät Pietarin, Apostolien Teoissa 2:38. Mutta Pietari puhui Helluntaipäivänä Pyhän Hengen voitelemana. Pietari oli yksi apostoleista, ja hänelle oli annettu valtakunnan avaimet, ja emme voi hylätä hänen sanojaan.

Mark. 7:8:ssa, Jeshua sanoi: "Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä." Historia kertoo meille että kasteen tapaa ja kaavaa Jeshuan Kristuksen nimessä ei muutettu moniin vuosiin apostolien jälkeen. (kts. "Hastings' Dictionary of the Bible" Vol. 1, Sivu 241). Kumpi on sinulle tärkeämpää, Herran käsky, vai ihmisten perinne?

Lisätietoja, katso Petri Paavolan kattava Vesikaste Raamatun opetuksen valossa

SISÄLLYSLUETTELO

Vieraskirja