Roomalaiskatolista kirkkoa pidetään yleensä kristittynä ja sen uskollisia jäseniä, etenkin karismaattisia katolisia, kristittyinä. Oletettavasti heidän uskonsa perustuu Raamattuun ja he käyttävätkin Jeesuksen nimeä ilman mitään ongelmaa,... Ovatko katoliset todella meidän Raamattuun uskomme perustavien kristittyjen uskonveljiä ja sisaria? Mikä on totuus tästä uskonnosta, mitä he todella opettavat tärkeistä asioista? Voiko ihminen pelastua tämän uskonnon kautta? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen lukemalla tämän sivun! Lue omalla vastuulla, vetoan sananvapauteen.

DRAMAATTINEN TOTUUS KATOLISESTA KIRKOSTA JA USKONNOSTA! TÄSSÄ ON U n i v e r s a a l i T o t u u s

Totuus katolisuudesta

Raamattu = Jumalan muuttumaton Sana OK?

TÄSSÄ ON MITÄ ROOMALAISKATOLINEN KIRKKO OPETTAA, VERRATTUNA RAAMATUN OPETUKSEEN AIHEESTA:
(Tässä on käytetty omia sanoja, roomalaiskatolisen katekismuksen alkuperäiset sanat voit tarkastaa täältä, Raamatun täältä.)
Katolisen kirkon jäsenen (myös karismaattisen) on uskottava kaikki nämä opit katolinen katekismus sanoo: "Jokainen, joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen autuuden menettämisen uhalla velvollinen olemaan sen jäsen, uskomaan sen opin, nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen."
Mitä katolinen kirkko opettaa on mustalla ja mitä Raamattu opettaa sinisellä

Pelastus, armo, vanhurskautus

Vanhurskaus saadaan ensiksi kasteen kautta. (1262-1274).
Vanhurskaus saadaan uskon, sakramenttien ja hyvien töiden kautta (1247-1249).
Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja (Room.3:28). Jumala vanhurskauttaa syntisen joka uskoo (Room. 4:5). Hyvät työt ovat seurausta pelastuksesta, sen seuraus on halu tehdä hyviä töitä.

Pelastus synnin seuraamuksista on prosessi joka kestää koko elämän ajan (161-162, 1254-1255).
Pelastus on ainutkertainen ja yksittäinen tapahtuma, kun syntinen hyväksyy Jeshua Messiaan sovittajakseen. Sillä hetkellä Jumala julistaa meidät vanhurskaiksi. (Room. 5:9).

Ihminen pelastuu yhdessä armosta, sekä uskon, hyvien töiden ja kirkon sakramentteihin osallistumisen kautta (183, 1129, 1815, 2002).
Pelastus on armosta, uskon kautta, ei tekojen (Ef. 2:8,9).

Armo ansaitaan hyvillä töillä (2010, 2027).
Armo on ilmainen lahja - ilman tekoja tai omaa ansiota (Room.11:6).

Pappi voi antaa syntejä anteeksi toimimalla tuomarina (1442, 1461).
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi (Mark. 2:7).

Vaikka synti tunnustetaan ja se on anteeksi annettu, ajallinen rangaistus syntien määrän mukaan ei katoa (opetus kiirastulesta) (1472-1473).
Kuoleman jälkeinen kiirastuli tarvitaan, jotta synti sovitettaisiin täydellisesti ja että sielu olisi puhdas (1030-1031).
Jumala antaa synnit anteeksi täydellisesti (Kol.2:13, Jes. 43:25).
Raamattu ei opeta kiirastulesta - Jeshua Messias sovitti kaikki synnit ristillä (Heb. 1:3).

Kirkon julistamat erityiset toimenpiteet auttavat syntistä lyhentämään kiirastulen kestoa (1471-1473). (Kuolleet voivat myös saada helpotusta jos esim. elossa oleva perheenjäsen saa sen aikaan teollaan. Nämä teot pitävät sisällään esim. kirkon julistaman pyhiinvaellusmatkan tiettyyn kohteeseen).
Jeshua pelasti verensä kautta ne jotka uskovat Häneen kerran kerta kaikkiaan - siihen ei tarvita kirkollisia lisä-julistuksia (Ilm. 1:5, Hepr. 9:12,14,28).

Kukaan ei voi sanoa varmasti että on pelastunut iankaikkiseen elämään (1036, 2005).
Uskova tietää että on ikuisen elämän perillinen Jumalan Sanan lupauksen kautta (1.Joh. 5:13). (Uskoontuloa seuraa Pyhän Hengen sisäinen todistus siitä että olemme Jumalan lapsia.)

Iankaikkinen elämä on ansaittu palkinto (1821, 2010).
Iankaikkinen elämä on Jumalan antama ilmainen lahja (Room. 6:23).

Roomalaiskatolinen kirkko on ehdottomasti välttämätön pelastuksen välineenä (846) "Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta" (lue lisää) (Roomalaiskatolinen kirkko on siis lahko).
Pelastus on ainoastaan Jeshua Messiaan kautta - on vain yksi välimies (Apt. 4:12, 1 Tim. 2:5).

Messu - Ehtoollinen

Messussa leipä ja viini muuttuvat Jeesuksen todellisiksi ruumiiksi ja vereksi (1373-1377).
Jeesus on todellisesti läsnä verta ja lihaa messun leivässä ja viinissä (1374, 1377).
Leipä ja viini ovat esikuva Jeshuan ruumiista ja verestä (1 Kor.11:23-25).
Jeshua on taivaassa (Hepr. 10:12,13).

Pyhitetty leipä ja viini auttavat saamaan iankkisen elämän (1392, 1405, 1419).
Leipä ja viini ovat esikuvia jotka auttavat meitä muistamaan mitä Messias teki (Luuk. 22:19).

Eukaristia on uhri koska se edustaa (= tuo läsnä) ristin uhria (toistuvaa) (1085, 1365-1367).
Ristin uhraus on historiallinen tapahtuma joka tapahtui kerran, sitä ei toisteta. (Mark. 15:21-41).

Ristin uhri toistetaan messu-uhrissa (1323, 1382).
Ristin uhri on täytetty (Joh. 19:30, Hepr. 9:28).

Messu on uhri ilman verta, jolla sovitetaan elävien ja kuolleiden syntejä (1367, 1371, 1414).
Ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksiantoa (Hepr. 9:22, 3.Moos. 17:11).

Kirkko jatkaa Kristuksen uhraamista (messussa) maailman pelastukseksi (1323, 1382, 1405, 1407).
Kristuksen seurakunnan tehtävä on julistaa Herran uhria, mikä on pelastuksen perustus (1 Kor. 11:26).

Neitsyt Maria

Maria oli syntymästään saakka vapaa perisynnistä (490-492).
Maria, "täysin pyhä", eli synnittömän elämän (411, 493).
Maria, Adamin jälkeläinen, syntyi synnissä kuten kaikki (Ps. 51:5, Room. 5:12).
Maria oli syntinen, vain Jumala on Pyhä (Luuk. 18:19, Room. 3:23, Ilm. 15:4).

Maria oli neitsyt ennen ja jälkeen Jeesuksen syntymää ja myös syntymän aikana (496-511).
Maria oli neitsyt Jeshuan syntymään saakka (Matt. 1:25). Myöhemmin hän sai muita lapsia (Matt. 13:55-56, Ps. 69:9).

Maria on Jumalan Äiti (963, 971, 2677).
Maria oli Jeshuan maallinen äiti (Joh. 2:1).

Maria on Kirkon / seurakunnan äiti (963, 975).
Maria on Kristuksen seurakunnan jäsen (Apt. 1:14, 1 Kor. 12:13,27).

Maria on Pelastaja, hän osallistui Kristuksen pelastustyöhön (618, 964, 968, 970).
Vain Kristus on Pelastaja, vain Hän kärsi ja kuoli syntien sovitukseksi (1 Piet. 1:18-19).

Maria otettiin taivaaseen näkemättä kuolemaa (966, 974).
Maria kuoli ja hänen ruumiinsa muuttui maaksi (1 Moos. 3:19).

Maria on välittäjä ja rukoilee puolestamme ja voimme tuoda hänelle huolemme ja pyyntömme (968-970, 2677).
Jeshua on ainoa välittäjä meidän ja Jumalan välillä (1 Tim. 2:5, Joh. 14:13-14, 1 Piet. 5:7).

Luottamuksemme laajenee entisestään, jo tällä hetkellä luovuttamaan "kuolemamme hetken" kokonaan hänen hoitoonsa (2677).
Kuolemamme hetkellä meidän luottamus ja toivo on vain Kristuksessa (Room. 10:13, Apt. 4:12).

Jumala on koroittanut Marian "taivaan ja maan Kunigattareksi". Hänelle kuuluu ylistys (966, 971, 2675).
Vain Jahven nimi on ylistettävä, vain Hän on koroitettu yli taivaan ja maan (Ps. 148:13).

Auktoriteetti

Pietari oli apostolien pää (552, 765, 880).
Kristus oli ja on apostolien ja koko hänen seurakuntansa pää (Joh. 13:13).

Piispat ovat apostolien perillisiä ja seuraajia (861-862, 938).
Apostoleilla ei ole seuraajia - apostolit olivat Messiaan ylösnousemisen todistajia (Apt. 1:21-22).

Paavi on Pietarin perijä seurakunnan johdossa (882, 936).
Pietarilla ei ole perijää Raamatussa.

Paavi korkeimpana ja piispat johtavat maailmanlaajuista kirkkoa (883, 894-896).
Jeshua Messias johtaa seurakuntaansa maailmassa (Kol 1:18).

Tehtävä tulkita autenttisesti Jumalan sanaa, suullista tai kirjallista, on uskottu kirkon elävälle magisteriumille (piispat ja paavi) (85-87).
Pyhä Henki on seurakunnan opettaja (Joh. 14::26, 16:13, 1 Joh. 2:27).

Roomalaiskatolinen kirkko on Raamatun erehtymätön tulkitsija (890-891, 2034-2035).
Kirjoituksissa itsessään on selitys ja erehtymätön tulkinta (Apt. 17:11).

Vain kirkko voi, ja sillä on oikeus, selittää Raamattua (85, 100, 939).
Jokainen kristitty, Pyhän Hengen avustuksella, voi ja heillä on oikeus tulkita Raamattua (Apt. 17:11, 1 Kor. 2:12-16).

Paavi on erehtymätön auktoriteetti opetuksessaan (891).
Vain Jahve on erehtymätön ja täydellinen (Snl.21:30, Ps. 8:4-5, 19:8-9).

Kirjoitukset ja kirkon perinteet yhdessä, ovat Jumalan Sana (81, 85, 97, 182). Ne yhdessä muodostavat perustan kirkon uskonopetukselle (80, 82).
Vain Kirjoitukset: VT ja UT ovat Jumalan Sanaa (Joh. 10:35, 2 Tim. 3:16-17, 2 Piet. 1:20-21). Perinteet ovat ihmisen sanaa ja niiden perusta ei ole Raamatussa (Mark. 7:1-13).
Raamattu on seurakunnan uskonopetuksen perusta (Mark. 7:7-13, 2 Tim. 3:16-17).

"Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden... mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'." (Matt. 15:6,9)

Kuten näemme, Roomalaiskatolisen Kirkon oppi on vakavasti Raamatun vastainen; tämä on ehdottomasti sitä "toista evankeliumia" josta Paavali sanoi: "Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän (tässä tapauksessa roomalaiskatolinen kirkko) olkoon kirottu." (Gal.1:8)! Eikä tässä vielä kaikki; se harjoittaa esimerkiksi seuraavia ei-raamatullisia asioita (joista monet löytyvät protestanttisistakin kirkkokunnista):

 • VAUVOJEN KASTAMINEN
  • "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." (Mark. 16:16) Vauvat eivät voi tehdä uskonratkaisua, siksi heitä ei voi kastaa, lisäksi ainoa raamatullinen tapa kastaa on upottamalla. (Lue lisää)

 • RAAMATULLISEN LEPOPÄIVÄN, SAPATIN, MUUTTAMINEN
  • Katolisen kirkon suurin teologi, Tuomas Akvinolainen (1225-1274) totesi selkeästi: "Uudessa laissa Herran päivän vietto astui Sapatin vieton tilalle; ei minkään periaatteen tähden vaan kirkon asetuksena ja kristillisen kansan tapana." (Summa Theologica, 1947, 2, Q, 122 Art. 4, s. 1702)
   Niiden kristittyjen kannalta, jotka perustavat uskonsa ja käytäntönsä yksinomaan uskonpuhdistuksen sola Scriptura-periaatteen mukaisesti Raamatulle, sunnuntain viettäminen Herran päivänä kirkon tradition mukaisesti ilman Raamatun arvovaltaa muodostaa paradoksaalisen ongelman. Protestanttisuudella, joka hylkää kirkon arvovallan, ei ole asianmukaisia perusteita sunnuntaiteorialleen, ja sen tulisi johdonmukaisesti pitää lauantaita sapattina.

 • RAAMATULLISEN KALENTERIN JA JUHLA-AIKOJEN MUUTTAMINEN
  • Rooman petovalta ja sitä seurannut Rooman paavin istuin on muuttanut ajat (Dan.7:25) eli raamatullisen ajanlaskun roomalaiseksi ajanlaskuksi. Keisari Julius Caesar otti käyttöön ns. juliaanisen kalenterin vuonna 45 eKr. jota paavi Gregorius 13. paranteli vuonna 1582. Kalenterin järjestelmä ja nimistö perustuu Rooman ja muiden pakanakansojen epäjumalien nimiin sekä Rooman keisarin nimiin. Tällainen kalenteri on Jumalan Sanan vastainen, Raamatun mukaan (Jes.66:23) Jumala tulee ennalleenasettamaan raamatullisen israelilaisen ajanlaskun ja kalenterin 1000-vuotisessa rauhanvaltakunnassa.

 • KUOLLEIDEN PUOLESTA RUKOILU
  • Katolisuus lisää perinteen toisensa päälle, ilman minkäänlaista raamatullista perustetta! Tällä väärällä opilla on tekemistä toisen väärän opin kanssa, nimittäin kiirastulen jossa "ihmiset voivat pelastua kuin tulen läpi". Se on ihmisten keksimä oppi, Raamattu sanoo selvästi että emme voi auttaa kuolleita, read more.

 • PAPPIEN PAKOLLINEN SELIBAATTI
  • Alexander Hislop kirjoittaa kuuluisassa kirjassaan Kaksi Babylonia: "Mutta jokainen tutkija tietää, että kun Babylonian jumalattaren Cybelen palvonta tuotiin pakanalliseen Roomaan, se tuotiin sen alkuperäisessä muodossa, johon kuului papiston selibaatti. Kun paavi otti käyttöönsä niin paljon erityisesti tuon jumalattaren palvontaan kuuluvaa, otti hän tuosta lähteestä senkin, että hän määräsi auktoriteettinsa alaisen papiston sitoutumaan selibaattiin" Luku 6, osa 2 (lue).
   Tiedämme siis mistä tämä pappien selibaatti on peräisin. Raamattu sen sijaan sanoo:

  "Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. 2. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, 3. ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, 4. vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina... " (1 Tim. 3:1-5)
  Kuten näemme, Raamatun opetus on päinvastainen; seurakunnan kaitsijan pitää olla naimisissa.

  "Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia,..." (1 Tim. 4:1-5)
  Se on "riivaajien oppi" että kielletään menemästä naimisiin!
  Lisäksi uskovien jako pappeihin ja maallikoihin on Raamatun vastainen koska Raamattu opettaa että kaikki uskovat ovat pappeja ja Jumalan pyhiä (Esim. 1 Piet. 2:9, Ilm. 1:6, 5:10) (seurakunnan palveluvirat ovat erikseen), lisäksi Raamattu kieltää kutsumasta isäksi ketään, hengellisessä mielessä.

Rooman Valtakunta = Roomalaiskatolinen ja Ortodoksinen Kirkko

Mitä vuosina 753 eKr. - 1453 toimineelle Rooman Valtakunnalle (tai Antiikin Roomalle) tapahtui? Tiedämme että se jakautui kahtia vuonna 395 Länsi- ja Itä-Rooman valtakunniksi, joista Länsi-Rooma kuitenkin kukistui jo vuonna 476, jolloin sen viimeinen keisari syrjäytettiin? Näin opetetaan, mutta lakkasiko Länsi-Rooma todella olemasta? Vastaus on ei. Danielin kirjan profetian mukaan (Dan 7. luku) Rooman Valtakunta oli kauhistuttava 4. peto (sitä aiemmat pedot olivat Raamatuntutkijoiden mukaan Babilonia, Meedia-Persia ja Kreikka-Makedonia), ja monien tutkijoiden mukaan siitä valtakunnasta nouseva "pieni sarvi" olisi Paavi, ja tämän valta kestäisi loppuun asti (toisen teorian mukaan Rooman jälkeen tulevat "10 kuningasta" olisivat Roomassa perustettu EU tai tulevaisuudessa tapahtuva koko maailman jakaminen 10 osaan, ja "eräs muu" (pieni sarvi) olisi siitä nouseva Antikristus) oli niin tai näin, fakta on että Rooman keisarinistuin muuttui 300-400 luvulla Paavin istuimeksi, ensimmäinen keisari joka käytti itsestään paavin eli Pyhän Isän nimeä oli Leo I (440-461). Niinpä Katolinen Kirkko on itse asiassa saatanallisen Rooman Valtakunnan jäänne! Ortodoksinen Kirkko on taas vuonna 1453 kukistuneen Itä-Rooman eli Bysantin jäänne, joten sekin on voimissaan! Rooman Valtakunta on siis yhä olemassa!

PAAVI ON ANTIKRISTUS

saatananpalvonnan vahvin symboli
Vatikaani käyttää saatananpalvonnan vahvinta symbolia, ristiä väärinpäin, ja tämän uskonnon seuraajat väittävät suu vaahdossa tätä symbolia joksikin hyväksi. Vaikka Pietari olisikin todella naulittu ylösalaisin olevaan ristiin, mitä sitten? Oikeuttaako se käyttämään tätä pimeyden voimia miellyttävää symbolia?

Paavi, VICARIUS FILII DEI (=666, "ihmisen luku" Ilm.13:18) "Jumalan pojan sijainen maan päällä" on täysin antikristillinen titteli! Ei kukaan ihminen voi ottaa Jeshua Messiaan asemaa maan päällä, Raamatun mukaan tällainen ihminen, joka asettautuu Kristuksen asemaan, on Antikristus. Lisäksi Jeshua nimenomaan kielsi nimittämästä ketään "isäksi" (paavi) hengellisessä mielessä (Matt.23:9). Vaikka unohtaisimme tittelin ja sen antaman lukuarvon 666, näyttö paavin viran antikristillisyydestä on vahvaa: Se täyttää Danielin kirjan profetian "pienestä sarvesta":

(Dan.7:25) "Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä (inkvisitio). Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi."

Tiedämme että hän pyrki muuttamaan 2. käskyä "Älä tee itsellesi jumalankuvaa..." (ja jakaa 10. käsky eli himoitsemiskäsky kahtia) ja myös 4. käskyä "Muista pyhittää lepopäivä." He itse tunnustavat: "Vietämme sunnuntaita lauantain sijaan koska Katolinen Kirkko, Laodikean kirkolliskokouksessa (336 jKr.), siirsi lauantain juhlallisuuden sunnuntaille" (Pedro Geierman, Conveft's Cataechism of Catholic Doctrine).
Uskovat ovat kautta aikojen tienneet että paavi on Antikristus, Luterilaiset tunnustuskirjatkin sanovat näin (Schmalkaldenin opinkohdat , Neljäs opinkohta (Paavius)). Ihmeellistä on siis että tämä on kohtalokkaasti unohtunut monilta tämän päivän evankelisilta kristityiltä!


"nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia..."

Roomalaiskatolinen Kirkko täyttää profetian Ilmestyskirjan "suuresta portosta" ja "Babyloniasta";

"...minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti". Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin." (Ap. 17:3-6)

Katolinen kirkko harjoittaa megaluokan "hengellistä haureutta" sekoittamalla runsain mitoin pakanauskontojen oppeja, ja ennen kaikkea muinaisen Babylonian uskonnon oppeja, kristinuskoon. Itse asiassa, tutkimusten mukaan 75% sen kaikista riiteistä ja seremonioista ovat pakanallista alkuperää, se on siis kiistatta hengellisin termein "suuri portto" (suuri, 1,2 miljardia katolilaista ympäri maailman)!

Tässä lista joistakin tunnetuimmista sen harjoittamista Babylonian opeista: Äiti-lapsi kultti (Semiramis-Tammus), Marian palvonta taivaan kuningattarena (Semiramis/Ishtar/Asera), rukousnauha, kuvien ja patsaiden käyttö, pyhimysten palvonta, sädekehä pään päällä, obeliskit, temppelit, kirkontornit, risti, pyhäinjäännökset, kulkueet, kardenaalien virka ja heidän virkapukunsa, pappien selibaatti, babylonialaisiin oppeihin perustuvat joulu ja pääsiäinen, jne.


Jos ymmärrät englantia, tässä opettavainen video

Ekumeeninen liike on Ilmestyskirjan "Babylonia" ja "Laodikea", se on suurta eksytystä, lue lisää.


"Eivät ne mitään ymmärrä, jotka kantavat puukuviansa ja rukoilevat jumalaa, joka ei voi auttaa." (Jes 45:20 b)

"Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 5. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala,..." (2 Moos. 20:4-5)

"Marian" palvominen "Taivaan Kuningattarena" on jatkoa vanhalle Babylonialaiselle Ishtar-kultille (Read more!) ja auringonpalvontaa (Read more!)Katolinen Hitler katolisen kardinaalin kanssa (lisää katolisia natsikuvia täällä!)

Tulossa pian tätä sivua tukeva kuvagalleria!

ROOMALAISKATOLISEN KIRKON HISTORIAA

Roomalaiskatoliset ihmiset usein vetoavat siihen että Roomalaiskatolinen Kirkko on "ainoa Kristuksen perustama kirkko". Todellisuudessa Kristus ei perustanut yhtäkään "kirkkoa", UT:n sana Ekklesia tarkoittaa "ulos kutsutut", Jeshua tuli kutsumaan ihmisiä Taivasten Valtakuntaan, pelastukseen, ulos synnistä ja maailmasta. Uudesta Testamentista näemme että kaikki hänen ensimmäiset seuraajansa olivat juutalaisia, he kokoontuivat Jerusalemin temppelissä, synagogissa ja kodeissa. Historiasta tiedämme että Katolinen Kirkko syntyi Roomassa vasta 300-luvulla kun Keisari Konstantinus "kääntyi kristityksi" ja teki "kristinuskosta" valtionuskonnon, tällöin Rooman kirkko oli paitsi jo erkaantunut täysin juutalaisista juuristaan, siitä oli tullut täysin antisemitistinen ja harhaoppinen. Konstantinuksen aikana ja sen jälkeen Rooman kirkko tuli täyteen pakanallisia, ennen kaikkea Babylonialaisia, harhaoppeja ja Rooman keisarin istuin muuttui paavin istuimeksi 400-luvulla ja vuosien varrella uskontoon on lisätty koko ajan uusia pakanallisia oppeja, tuloksena irvokas sekasikiö joka ei vähäisessäkään määrin ole Raamatun mukainen Ekklesia, tai Uuden Liiton Israel, jonka Kristus perusti.

Ei ole olemassa mitään jatkuvaa paavien sarjaa Pietarista lähtien, se on valhetta ja suurta eksytystä!

Kun Kristus sanoi Pietarille "sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." (Matt.16:8)

meidän on huomattava että kreikan sana "petros" (Pietari) tarkoittaa "pientä kiveä" kun taas "kallio" on kreikaksi "petra", ja tätä sanaa nimenomaan hän käytti sanoessaan "tälle kalliolle". Toisin sanoen, Jeshua ei milloinkaan sanonut rakentavansa seurakuntaansa "pienelle kivelle", ihmiselle - se olisi ollut liian heikko perustus - vaan hän rakentaisi sen "tälle kalliolle" tarkoittaen häntä itseään (esim. 1 Kor.3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.)
Pietari oli messiaaninen juutalainen, yksi heistä joita korvausteologinen Katolinen Kirkko on vainonnut ja murhannut vuosisatojen aikana ja legendan mukaan hän kuoli keisari Neron, paavien edeltäjän, vainoissa, ristiinnaulittuna pää alaspäin. Katolinen kirkko ja Pietari eivät siis ole samalla puolella, vaan toistensa vihollisia, ja kirkolla ei ole oikeutta käyttää hänen nimeään kutsumalla häntä valheellisesti paaviksi tai babylonialaisten oppiensa kannattajaksi.


Tällainen toiminta on 100% saatanasta, he haluavat että unohtaisimme, mutta he eivät ole osoittaneet katumusta, kirkon synkkämaineinen inkvisitio-kollegio Congregatio Romanae et universalis inquisitionis, on yhä olemassa, nimeä vaihtaneena.

Jeshua sanoi: "Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät.." (Matt.7:15-16)

Nyt, mitä ovat Roomalaiskatolisen kirkon hedelmät?
Niitä ovat todellisten Jeshuan seuraajien vainoaminen, kidutus ja murhaaminen, Jumalan sanan vakava kieroksivääntäminen, kaikenlainen epäjumalanpalvonta, pappien ja munkkien/nunnien homoseksualismi, pedofilia ja kaikenlainen seksuaalinen epäpuhtaus, loputtomat valheet ja peittely-yritykset, sekaantuminen juutalaisten kansanmurhaan 2. maailmansodassa, jesuiittojen hirmuteot ja poliittinen vehkeily ja lista muita asioita joita Jahve vihaa ja on kieltänyt.

Roomalaiskatolisen Kirkon historia on vainoamisen historiaa. Mutta sitoutuuko Katolinen Kirkko olemaan vainoamatta enää? Takaako se kaikkien kirkkojen ja uskonkatsomusten täydellisen vapauden ja samanarvoisuuden? "Katolinen Kirkko ei sitoudu mihinkään käytöksessään" (The Western Watchman, 24 de diciembre de 1908). 3.

Roomalaiskatolinen Kirkko on tehnyt monia historian kauheimpia rikoksia! Se on tahrannut maan verellä, jopa niin että "hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut." (Ilm. 18:24) Emme unohda silmitöntä julmuuutta jota se harjoitti inkvisition ja ristiretkien aikana vain vähän aikaa sitten (1184-1834), ja jota sen seuraajat (kirkon hiljainen hyväksyntä) harjoittavat yhä esim. Meksikon maaseudulla.

Rooma vihaa totuutta; Vuonna 1633 Galileo Galilei esitti teoriansa jonka mukaan Maa pyörii auringon ympäri. Kirkko ei voinut hyväksyä ideaa ja Galilein piti perua väitteensä sen jälkeen kun häntä oli uhattu kidutuksella.
Ilman Galilein ja Martin Lutherin kaltaisia rohkeita miehiä voi olla että jatkaisimme yhä Rooman petokirkon verisessä diktatuurissa!


Jos heillä olisi sama valta kuin heillä oli tuolloin, he tekisivät tätä yhä!

OLETKO SINÄ TUNNUSTAVA KATOLINEN (EI VAIN NIMI) JOKA USKOT JUMALAAN JA HALUAT TOTELLA HÄNTÄ?
Jahve Kaikkivaltias rakastaa sinua ja sanoo:

"Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.,... (Lue Ilm.18:4-8)

Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17. Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani...
"(2 Kor. 6:15-17)

ROOMALAISKATOLISEN KIRKON TULEVAISUUS: "...ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa." (Ilm. 17:16) Vatikaani tulee palamaan tulessa!
PARANNUSTA TEKEMÄTTÖMÄN KATOLISEN TULEVAISUUS: "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." (Ilm. 21:8)
"Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät" (Ilm. 22:15)

Jos olet katolinen tässä on mitä sinun tulee tehdä:

Sinun on päätettävä ketä haluat palvella, Jumalaa vai ihmistä. (Jos ihmistä, valitan etten voi auttaa sinua, mutta ainakin varoitin) jos Jumalaa, sinun on sanouduttava täydellisesti irti katolisesta uskonnosta ja kirkosta ja sen sakramenteista, tunnustaa että Jeshua (Jeesus) on ainoa Pelastaja, tehdä parannus synneistäsi ja ottaa upotuskaste Jeshuan nimessä ja elää Raamatun opetuksen mukaan. Jumalan tahto on että valvot uskossasi.

Jos olet evankelinen kristitty tämä on sinulle:

Kristittynä miten minun tulisi suhtautua Ilmestyskirjan porttoon? Kun olen kirjoittanut tämän minua syytetään rakkauden puutteesta ja siitä että olen erittäin kova katolisille. Onko sivulla käytetty lähestymistapa vastoin Raamattua? Katsotaanpa.

Opillisesti, raamatullinen kristinusko ja roomalaiskatolisuus ovat mahdollisimman kaukana toisistaan. Yksi perustuu Raamattuun ja toinen on ihmisten traditioita. Joten kuinka voisimme kävellä yhdessä ilman että teemme kompromisseja vakaumuksiemme kanssa? Se on mahdotonta.

Monet protestantit ja karismaattiset katoliset väittävät, että Pyhä Henki vetää heitä yhteen. Mutta onko se Jumalan Pyhä Henki? Vai voisiko se olla toinen henki? Ovatko karismaattiset katolilaiset jättämässä Ilmestyskirjan porton? Vai käytetäänkö heitä houkuttelemaan protestantteja Roomaan?

Jotkut karismaattiset katoliset väittävät että Pyhän Hengen kasteen jälkeen, heillä on syvempi suhde Neitsyt Mariaan, he voivat lausua rukousnauha-rukouksia kielillä, ja niin edelleen. Mitään näistä ei löydy Raamatusta. Ne ovat ihmisten keksintöjä. 2 Kor 11:2-4 sanoo: "Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte." Paavali sanoo tässä että emme seuraisi ketään joka saarnaa toista evankeliumia.

Joh. 16:13 sanoo: "Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa".

Jumalan Pyhä Henki on Totuuden Henki. Miten Hän voi johtaa jonkun menemään syvemmälle virheeseen? Se on mahdotonta. Tämä on toinen henki ja se ei ole Jumalasta. Saatana on petoksen mestari, ja tämä on hänen ovela uskonnollinen peli tarkoitettu johtamaan protestantit porton valvontaan.

Onko Rooma muuttunut? Kun Ilmestyskirjan portto poistaa messut ja Marian palvonnan, kun he heittävät pois rukousnauhansa ja katuvat julistustaan että Maria oli vapaa perisynnistä, kuten Jeshua, kun he myöntävät keksineensä ajatuksen kiirastulesta ja kun Rooman papit hyväksyvät kaikkien uskovien pappeuden; kun Ilmestyskirjan portto tekee kaiken tämän, niin minä uskon että se on muuttumassa. Jotkut sanovat että se on jo muuttumassa, mutta tosiasiassa se on vain muuttamassa taktiikkaa.

Miten prostituoitu tai huora viettelee uhrinsa? Sananlaskut 7:6-10 sanoo: "Sillä minä katselin taloni ikkunasta ristikon läpi, ja minä näin yksinkertaisten joukossa, havaitsin poikain seassa nuorukaisen, joka oli mieltä vailla. Hän kulki katua erään naisen kulmaukseen ja asteli hänen majaansa päin päivän illaksi hämärtyessä, yön aikana, pimeässä. Ja katso, nainen tulee häntä vastaan, porton puvussa, kavala sydämeltä." Sitten jakeissa 21-22, 24-27 sanotaan: "Hän taivutti hänet paljolla houkuttelullaan, vietteli liukkailla huulillansa: äkkiä hän lähti hänen jälkeensä, niinkuin härkä menee teuraaksi, niinkuin hullu jalkaraudoissa kuritettavaksi,... Sentähden, poikani, kuulkaa minua, kuunnelkaa minun suuni sanoja. Älköön poiketko sydämesi tuon naisen teille, älä eksy hänen poluillensa. Sillä paljon on surmattuja, hänen kaatamiaan, lukuisasti niitä, jotka hän on kaikki tappanut. Hänen majastaan käyvät tuonelan tiet, jotka vievät alas tuonelan kammioihin."

Raamattu sanoo, että porttojen äiti viettelee oveluudellaan kuninkaat ja kansat, ja ne ovat olleet humalassa, ne ovat hämmentyneet, eksyksissä, epävakaat, jotta hän voi helposti pettää ja valloittaa ne.

Tänään, portto on pettänyt ja imarrellut meidän kristilliset johtajamme uskomaan, että hän on osa todellista Kristuksen ruumista, ja että se on vain ollut kapinallinen tai luopioseurakunta.

Tämä on totta myös Suomessa: Luterilainen maailmanliitto (LML) (jota Suomessa edustaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko) on allekirjoittanut Roomalaiskatolisen kirkon kanssa yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista 31.10.1999 Augsburgissa, ja Metodistien maailmanneuvosto (jota Suomessa edustaa Suomen Metodistikirkko) Vuonna 2006. Ev.lut sivulla sanotaan: "Luterilaisten ja katolilaisten teologisen keskustelun päämäärä on kuitenkin lopulta kirkkojen näkyvä ykseys, koska se on Kristuksen tahto."
Nokia Missionin uudenvuoden juhlassa 31.12.2009 oli puhumassa katolinen "karismaatikko" Raniero Cantalamessa.
Suomen Helluntai-, Vapaa-, Babtisti-, Metodisti-, ja Adventtikirkko sekä Pelastusarmeija kuuluvat Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon (SEN) ja näin tunnustavat katolisen ja ortodoksisen kirkon kristillisiksi. Portto on siis ollut menestyksekäs viettelyssään!

Ef. 5:11, Jumalan sana sanoo: "älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä". Nuhtelu tarkoittaa että ilmaisee tyytymättömyytensä johonkin, nuhdella, paljastaa. Tämä sivu tottelee tätä sanaa ja nuhtelee kristillisiä kirkkoja ja Rooman porttokirkkoon jollakin tapaa sekaantuneita yksilöuskovia ekumenian pimeyden teoista!
Mitä tulee porttojen äitiin, Ilmestyskirja 18:6-7 sanoo: "Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua."

Tämä on ainoa paikka Raamatussa, jossa meitä kehoitetaan taistelemaan. Se on meidän vastuullamme. Hän on pettänyt katoliset ihmiset. Hän on tuhoamassa evankelisen kristillisyyden. Mutta Jumalan armosta, me poistamme portolta väärän uskonnon vaatteet ja paljastamme hänen saastaiset tulehtuneet haavansa, hänen valheensa, rikoksensa, veren joka hänellä on käsissään, ja hänen murhanhimoiset aikeensa Jumalan kansaa vastaan. Kun me paljastamme hänet ja katolinen kansa ja maailma näkee mitä hän on tehnyt, he pakenevat hänestä ja kääntyvät Jeshua Messiaan puoleen, vai kääntyvätkö? Rakas ystävä, se on sinun päätettävissä. (teksti sisältää lainauksia Jack Chickin kirjasta "Cortinas de Humo")

Veljet, avatkaa silmänne, tämä on hengellistä sodankäyntiä! Vihollinen, Saatana on valkeuden enkeliksi tekeytyen soluttautunut kristillisiin kirkkokuntiin, aikomuksenaan tappaa ne ja viedä mukanaan helvetin tuleen! Kuinka kauan aiomme vaieta ja peittää silmämme totuudelta?

LOPPUSANAT

Roomalaiskatolinen ja sitä lähellä oleva ortodoksinen kirkko eivät ole kristillisiä kirkkoja, vaan yhä vaikuttava saatanallinen Rooman petovalta, osa Ilmestyskirjan Babyloniaa ja suuri portto. Paavi on antikristus (historiallinen, ei välttämättä lopputäyttymys, katso Kandidaatit Antikristukseksi)!

Me Jeshuan seuraajat emme voi missään olosuhteissa tunnustaa katolilaisia, olkoon kuinka karismaattisia hyvänsä, uskonveljiksemme, elleivät tee parannusta! Meidän on sanouduttava jyrkästi irti kaikesta yhteistyöstä Rooman porttokirkon kanssa! Tämä on hyvin hyvin vakava sielujemme pelastukseen liittyvä asia!

Jos olet uskossa, harkitse vakavasti eroa kirkkokunnista jotka harjoittavat ekumeniaa Rooman porttokirkon ja ortodoksisen porttokirkon kanssa, tarkista lista tästä.

Näinä lopunaikoina Jahve on ennalleenasettamassa seurakuntansa, Israelin, johon olemme kaikki oksastetut. Viesti kuuluu: "Palaja, Israel, Herran, sinun Jumalasi, tykö,..", ulos traditioista ja Rooman porton valheista!

Jos olet katolinen, tee tämän sivun ja Raamatun kehoituksen mukaan ja lähde sieltä ulos! Unohda kaikki uskonnot! Pelastuksessa on kyse intiimistä suhteesta Jahven, Israelin Pyhän, kanssa Jeshua Messiaan kautta. Olla synnit anteeksiannettu ja elää uutta elämää Pyhässä Hengessä.
Silti, jokainen uskova on velvoitettu etsimään seurakunta jossa Raamattua opetetaan oikein, jossa hän voi kokoontua ja palvella. Ymmärrämme että tämä tämä ei voi olla roomalaiskatolinen tai ortodoksinen kirkko (molemmat edustavat Rooman petovaltaa), jos et yhä tiedä miksi, lue koko sivu alusta lähtien huolella.

Yksinkertaisesti, pelastuaksesi, sinun täytyy tunnustaa että:

Tarvitsen Pelastajaa.

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. (Room 3:23)
"...vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne," (Jes 59:2a)

Kristus kuoli puolestani.

Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; (1 Piet 3:18)

Minun tarvitsee tehdä parannus synneistäni.

Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. (Sananlaskut 28:13)
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. (Apt 3:19a)

Minun tarvitsee ottaa Jeshua uskossa vastaan.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. (Joh 1:12)

Voin olla varma pelastuksestani.

Jolla Poika on, sillä on elämä. (1 Joh 5:12a)
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. (Joh 5:24)

Voit rukoilla esimerkiksi näin:

"Rakas taivaallinen Isä, tulen eteesi Jeshua Messiaan nimessä. Tuon eteesi kaikki syntini, kaikki taakkani ja kaiken sen, mikä minua sitoo ja vangitsee. Isä, pese minut Jeshuan kalliissa veressä jonka hän vuodatti Golgatalla minun syntieni tähden. Katkaise synnin ja Saatanan kahleet minun ja omaisteni elämässä. Pane minuun kalliin veresi merkki. Haluan antaa sinulle henkeni, sieluni ja ruumiini ja olla sinun omasi niin kauan kuin elän täällä maanpäällä ja sitten taivaassa. Turvaudun uskossa yksin Sinuun, Herra Jeshua, Sillä sinä olet elävän Jumalan Poika. Ole Herrani ja Vapahtajani tästä hetkestä iankaikkisesti. Uskon koko sydämestäni sen, mitä nyt suullani tunnustan näin sanoen: Sinä olet minun Vapahtajani, Herrani ja Jumalani. Olen nyt uudestisyntynyt -Jumalan lapsi. Uskon sen ja otan vastaan Jeshuan nimessä AAMEN."

Minun tarvitsee ottaa kaste Jeshuan (Jeesuksen) nimeen (lue lisää)

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark. 16:16)

Jos olet jo pelastettu, uudestisyntynyt, tiedäthän että sinun pitää valvoa? Lue mitä se sisältää nykyajassa täällä.

Suositeltava sivu katolisuudesta:
Katolisen kirkon ja paavin viran juuret ja koko sivusto on erinomainen!

LÄHDEAINEISTO (tekstissä jo mainittujen lisäksi):
Raamattu 33/38, Ralph Woodrow: Babylon Mystery Religion, Samuele Bacchiocci: Sapatti ja sunnuntai, Keijo Lindemanin kirjat: "Apostolinen seurakunta ja antikristuksen eksytys", "Hengessä Herran päivänä", katolinen katekismus

Tämän sivuston muita aiheeseen liittyviä sivuja:
Yule (Joulu), roomalainen pakanallinen saturnalia
Pääsiäinen, Babylonialaisen Astarte(Easter)-jumalattaren -juhla
Totuus evankelisista seurakunnista
Uskonnot

TÄYDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO

Vieraskirja

Tehnyt Toni Arias. 10.10.2011