SYYT MIKSI SIUNATA ISRAELIA

Kirjoittanut Toni Arias (uusittu versio 7.5.2010)

Tämä sivu tarjoaa myös vastauksen kysymyksiin: Miksi rakastaa ja siunata juutalaista kansaa, miksi Jerusalemia? Miksi asian pitäisi edes kiinnostaa?

Ihmisten reaktiot Israelia vastaan perustuvat usein tietämättömyyteen ja toisaalta Jumalan vastaisen henkimaailman vaikutukseen. Toivon että näinä lopun aikoina mahdollisimman moni, erityisesti kaikki kristityt, voisivat herätä Jumalan todellisuuteen, ja alkaa siunaamaan kaikin mahdollisin tavoin Jumalan omaisuuskansaa ja Jerusalemia, ja tulla näin osalliseksi Jumalan tahdon mukaisesta elämästä myös tässä tärkeässä asiassa ja runsaasta siunauksesta jonka Hän vuodattaa kaikkien niiden päälle jotka Häntä, ja Hänen Sanaansa ja kansaansa rakastavat.

"Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri,.. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan." (Sak.12:2-3)

Israel on planeettamme keskus, ja tämän ihmeellisen maan ja Jerusalemin problematiikka pysyy Jumalan tahdosta jatkuvasti otsikoissa ja vaikeana kysymyksenä kansainvälisessä politiikassa ja ihmisten mielissä. Meidän kristittyjen tulisi kuitenkin tuntea Jumalan Sanan totuus koskien tätä maata ja tätä kansaa; iankaikkisuus-kohtalomme riippuu osittain siitä, ja se on Jumalan kello jota seuraamalla tiedämme missä ajassa olemme.

Miksi siunata Israelia? Pääasiallinen syy: Koska se on Jumalan tahto.

Ortodoksijuutalaisia muurilla, joka on ainoa jäljelläoleva osa v. 70 tuhoutuneesta temppelistä.

Perustelut / Selitys

Raamattu kertoo juutalaisen kansan vaiheista, aina sen syntymästä aikojen loppuun asti. Juutalaiset polveutuvat Aabrahamin pojasta, Iisakista jonka kanssa Jumala teki liiton, ja Iisakin pojasta Jaakobista, jonka nimeksi Jumala antoi myöhemmin Israel, jonka kahdestatoista pojasta varsinaisesti tuli juutalaisten 12 sukukuntaa.

Jumala sanoi jo Aabrahamille:

"Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (1.Moos.12:3)

Lauseen loppu viittaa Messiaaseen, joka nousisisi hänen jälkeläisistään. Aabrahamin vaimonsa orjattaren kanssa saama lapsi Ismael (josta arabit polveutuvat) ei voi tulla kysymykseen, koska Jumala sanoo Aabrahamille "sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset" (1.Moos.21:12)

Jumala vahvisti vielä Iisakille:

"Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä." (1.Moos.26:3-4)


KATSO KUVAGALLERIA PALESTIINALAISISTA!!

Iisak sai kaksoispojat Eesaun ja Jaakobin, mutta heistä vain Jaakob (jonka nimeksi Jumala muuttaa Israel) saa tämän siunauksen:

"Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa." (1.Moos.27:29)

Sen sijaan Eesau, jonka nimeksi tulee myöhemmin Edom, jonka siis jo ylläolevan sanan mukaan pitäisi kumartaa Israelia, saa Iisakilta tämän kirouksen: "Katso, sinun asuinsijasi on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljeäsi. Mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi." (1.Moos.27:39-40). Eesau/Edom täytti tämän profetian kapinoimalla useasti Juudan vallanalaisuutta vastaan (kts 2.Kun.8:20 ja 2.Aik.29:17). Tämän päivän palestiinalaisten sanotaan olevan Eesaun jälkeläisiä; mikään ei siis ole muuttunut! Tuo kansa on kirottua, toivon heille hyvää, mutta eivät he voi taistella Kaikkivaltiaan Jumalan asetusta vastaan repimättä itseään!

Lue täältä Totuus palestiinalaiskysymyksestä ja Totuus Islamista ja muslimeista!

Jumala sanoo Jaakobille (=Israelille):

"Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.
Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut."
(1.Moos.28:13-15)

Tämä lupaus kuuluu siis Israelin 12 pojalle ja heidän jälkeläisilleen, joista juutalaiset ovat 2/12 osa (Juuda, Benjamin).
Nämä sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä, ja monet muut Jumalan profetiat Messiaasta täyttyivät kun Juudan heimosta syntyi Jumalan voideltu, Yeshua Ha'Mashiach (Jeesus Kristus) (katso profetialista) joka ottaa pois maailman synnin.

Missä/keitä kadonneet 10 sukukuntaa ovat?

Aabrahamille annettu lupaus "kansojen paljouden isäksi tulemisesta" kulki Iisakin ja Jaakobin (Israelin) kautta hänen Joosef poikansa Efraim poikaan, josta tuli Israelin "esikoinen" (1.Moos.48:14, kts myös Jer.31:9). Myöhemmin kun Israel jakaantui kahtia, Israelin pohjoinen valtakunta (10 sukukuntaa) tunnettiin nimenomaan Efraimina. Profeetta Hoosean kirja osoittaa että sen jälkeen kun Efraim oli viety pakkosiirtolaisuuteen Assuriaan, sulautui se pakanakansoihin (tai "muuttui pakanakansoiksi", menetti identiteettinsä juutalaisena) ja se siroteltiin Jumalan toimesta kansojen sekaan (Sak.10:9), etenkin itään ja pohjoiseen (Venäjä ja Pohjois-Eurooppa). Nyt pakkosiirtolaisuuden ajoista on kulunut jo 2700 vuotta, ja Efraimin fyysiset jälkeläiset lasketaan sadoissa miljoonissa! Näin Jumala siis toteutti lupauksen Israelilaisten luvusta, joka on kuin "meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea" (kts Hoos.1:10). Kansa ei kuitenkaan kadonnut Jumalan silmistä, vaan Hän tietää keitä he ovat tänään! He ovat uudestisyntyneet "Elävän Jumalan lapset", siis me kristityt/messiaaniset! (ja vaikka emme kaikki olisikaan, meistä tulee osa Israelia, Jumalan kansaa!)

Nyt lähiaikoina Jumala tulee yhdistämään nämä kaksi Israelin huonetta; Juudan messiaaniset uskovat ja uudestisyntyneet pakanauskovat/Efraimin, ja kokoamaan heidät, joka ainoan Israelin jälkeläisen, kansoista ylöstempauksen kautta ja viemään Israelille luvattuun maahan kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa.

Jumala, Isä, Kaikkivaltias valitsi siis tämän kansakunnan, Israelin kansan, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset, tuomaan esiin maailmalle Hänen lunastussuunnitelmansa. He ovat ja pysyvät Jumalan valittuina ja ilman juutalaista kansakuntaa Hänen lunastustyönsä ei tule täyttymään.

"Vanhassa Testamentissa" on monta liittoa (Aadamin, Nooan, Aabrahamin, Mooseksen, Daavidin ja Jeshua Messiaan,) ja vain yksi liitto niistä ei enää ole voimassa, ja se on Mooseksen liitto. Tämä tarkoittaa sitä että Aabrahamin, Iisakin, ja Jaakobin liitot ovat voimassa edelleen, ympärileikkauksineen ja Shabbatteineen. Jahweh on siis liitossa Israelin kanssa, ja tulee edelleen olemaan, ja ympärileikkaus on sen merkkinä. Olkoon siunattu Jumalan kansa Israel!
Messiaan liitto, johon me pakanauskovat kuulumme, edellyttää sydämen ympärileikkausta. Tämän ympärileikkauksen tekee Pyhä Henki; se on uudestisyntymä.

Entä nyt?

Raamatun kirjoitukset ilmoittavat, että Jerusalemin tuhon jälkeen (70 jKr) juutalaiset(Juuda) hajaantuvat kaikkialle maailmaan (Efraim oli hajaantunut jo aiemmin), mutta myös sen, että Jumala tulee myöhemmin kokoamaan heidät takaisin Israeliin maan kaikilta neljältä kulmalta. Sen jälkeen Hän on uudistava heidät hengellisesti, sillä omassa kotimaassaan he tulevat saamaan uuden sydämen ja uuden hengen (Hes. 36:26,27). Tässä omassa maassaan he tulevat myös tunnustamaan, että Herra on heidän Jumalansa ja he ovat Hänen kansansa (Jer. 31:33).
Elämme nyt vaiheessa, jossa he ovat osittain jo palanneet luvattuun maahansa, mutta Jumala on jostain syystä antanut heille "uneliaisuuden hengen, silmät joilla he eivät näe, ja korvat, joilla he eivät kuule"(Room.11:8). He joutuvat vielä rikoksiensa tähden kärsimään paljon (2/3 osa saa surmansa, kts Sak.13:8-9), ja heidän paatumuksensa kestää siihen asti kun "täysi määrä pakanoita on tullut sisälle." Sitten koko Israel on pelastuva, kuten on kirjoitettu:

"Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

"Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu." (Room.11:26-29)

Lisäksi Paavali sanoo: "Mutta jos heidän (juutalaisten) lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?" (Room. 11:12,15).
Sen tähden meidän kristittyjen on syytä rukoilla juutalaisen kansan puolesta, koska heidän kääntymyksensä on suuri siunaus koko ihmiskunnalle. Se merkitsee Jeshuan paluun, kuolleiden ylösnousemuksen ja ikuisen elämän ajan koittoa. Emmekö haluaisi tätä?

Jerusalem

Jerusalem ei ole juutalaisten, muslimien tai kristittyjen pyhä kaupunki, se on suuren Kuninkaan, Jumalan, kaupunki (kts. Matt.5:35), josta käsin Herra Jeshua tulee hallitsemaan koko maailmaa 1000-vuotisen valtakunnan aikana.

Jumalan sana sanoo:

"Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat" (Ps. 122:6)

Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan Jerusalemin rauhan puolesta, sillä Jerusalem on Israelin hengellisen perinnön keskus.

Lisää syitä

Pelastus on juutalaisista (Joh.4:22). Herramme Jeshua on juutalainen ja Raamattu on juutalainen kirja. Olemme heille kiitollisuuden velassa!

Kuten sanottua, me uskovat olemme Israel/Efraim, "oksastetut Israelin jaloon öljypuuhun" (kts Room.11), ei vain hengellisessä mielessä, vaan myös fyysisesti. He ovat siis omaa väkeämme!

Miten voimme siunata Israelia?

Jumalan tahto siis on, että voisimme olla siunauksena Israelille. Miten tämä tapahtuu käytännössä? Tässä joitakin ideoita:

  1. Rukoile Israelin kansan ja Jerusalemin rauhan puolesta. Voit pyytää Jumalan suojelusta kansalle samoin kuin sitä, että Hän voisi käyttää sinua siunauksen välikappaleena Israelin kansaa kohtaan.
  2. Rohkaise, vahvista ja auta juutalaisia kotimatkalle Israeliin. Tätä työtä voit käytännössä tehdä eri avustusjärjestöjen kautta.
  3. Lahjoita rahaa Israelissa ja juutalaisten parissa tehtävälle hyväntekeväisyys, tai evankeliointi-työlle.
  4. Tutki, opiskele ja perehdy Israelin historiaan, maantietoon ja kansaan. Siunauksena oleminen tarkoittaa myös sitä, että tiedämme kuinka voimme osoittaa rakkauttamme hienotunteisesti ja ymmärtämyksellä. Israel-materiaalia on saatavana eri Israel-järjestöiltä. Niiden kautta saat kuvan juutalaisen kansan tunteista, huolista ja toiveista.
  5. Suunnittele käyntiä Pyhään Maahan. Tämä on paras tapa lisätä rakkauttasi ja arvostustasi Raamatun maahan. Kun kuljet Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja Jeshuan jalanjälkiä, niin koet myös hengellisessä elämässäsi uusia ulottuvuuksia. Kasvat ihmisenä kun kohtaat Israelin kansaa arkielämässä.
  6. Osallistu oman seurakuntasi Israel-tilaisuuksiin ja tutustu yhteiskristillisiin Israel-tapahtumiin.
  7. Tutustu kristillisen uskosi juuriin ja omiin juutalaisiin juuriisi ja palaa alkuperäiseen apostoliseen uskoon! Ymmärrä, että olet itse israelilainen!
  8. Kerro tästä sanomasta ystävillesi. Pidä tätä asiaa yllä siellä missä liikut. Voit olla siunauksen lähettiläs toisille kristityille kehottaessasi kaikkia siunaamaan Israelia ja juutalaisia.

Miksi asian pitäisi kiinnostaa?

Jeshua Nasaretilainen on Messias ja Hän palaa pian tuomitsemaan ihmiset sen mukaan miten he ovat uskoneet Häneen, ja kokonaiset kansakunnat tulevat siunatuiksi tai kirotuiksi ja tuomituiksi sen perusteella kuinka ne kohtelevat Jumalan valittua kansaa:

1. "Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
3. ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.
4. Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet,
5. te, jotka olette ottaneet minun hopeani ja kultani, vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne
6. sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille, poistaaksenne heidät kauas omalta maaltansa.
7. Katso, minä herätän heidät liikkeelle siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet, ja annan koston teostanne kohdata teidän päätänne:
8. minä myyn teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan poikien käsiin, ja he myyvät ne sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herra on puhunut.
9. Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.
10. Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari".
11. Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.
12. Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.
13. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.
14. Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa.
15. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.
16. Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva.
17. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.
18. Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson.
19. Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa.
20. Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen.
21. Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa."
(Jooel 3)

TÄMÄ ON VAKAVA VAROITUS SINULLE, RAKAS LUKIJA:

Asettumalla Jumalan Poikaa Jeshua Messiasta vastaan, ja nykyisessä Lähi-idän konfliktissa palestiinalaisten/arabien puolelle, ihminen asettuu Jumalaa vastaan, hankkii päällensä kirouksen ja tulee tuomituksi.
Valitse elämä! Nöyrry Luojasi, Jumalan Kaikkivaltiaan edessä nyt, Hän rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella ja haluaa antaa sinulle ilmaisena lahjana ikuisen elämän, jos otat Jeshuan vastaan sydämeesi ja annat Hänen pestä syntisi ja uudistaa sinut.

Siunaamme, emme kiroa

Jos uskomme Raamatun Jumalaan, emme voi hyväksyä syntiä, tekee sitä juutalainen, muslimi, tai kuka tahansa, mutta meidän tehtävämme ei ole tuomita ketään, Jumala sen tekee. Meidän tehtävämme on siunata kaikkia, itse asiassa, Raamattu velvoittaa meidät tekemään niin:

"siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat." (Luuk.6:28)

"Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko." (Room.12:14)

"Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte." (1.Piet.3:9)

Vaikka tämä sivu onkin pro-Israel ja pro-Jahve, tämä sivu ei ole ketään tai mitään vastaan, vaan haluaa siunata kaikkia; juutalaisia, arabeja, sinua rakas lukija, kaikkia rotuun tai elämänkatsomukseen katsomatta!

Loppuyhteenveto

Nykyinen juutalaisen kansan kokoontuminen Israeliin ja Israelin valtion synty ovat Raamatun profetioiden täyttymistä. Katso PROFETIALISTA

"Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi."(Aamos 9:14-15)

Jumala tulee vielä nöyrryttämään Israelin, jonka jälkeen Jeshua Messias tulee kokoamaan koko Israelin ja yhdistämään sen kaksi huonetta yhdeksi, ja palaamaan ikuiselle Daavidin valtaistuimelleen Jerusalemiin ja on sieltä hallitseva kaikkea maailmaa vanhurskaudessa ja rauhassa. Jumala valitsi Israelin olemaan välineenä siinä, että Hänen rakkautensa, Sanansa ja lunastustyönsä saavuttaisi koko maailman.

Haluatko sinä olla osallinen Jumalan suunnitelmissa, vai taistella niitä vastaan omaksi tuhoksesi? Saanen ehdottaa: Siunatkaamme Israelia, siunatkaamme juutalaisia, toivottakaamme rauhaa Jerusalemille!


Totuus Palestiinalaiskysymyksestä

Totuus islamista ja muslimeista

Kuvagalleria palestiinalaisista

SISÄLLYSLUETTELO

Vieraskirja

Tällä sivulla on lainauksia sivulta: Miksi haluamme siunata Israelia?

Haluatko laulaa tai soittaa heprealaisia ylistyslauluja, Uusi Laulu Herralle- laulukirja on aivan mahtava juttu!

Tämä sivu saattaa olla hiukan sekainen koska materiaalia on lisäilty vähitellen ymmärryksen lisääntyessä ja kaikkea vanhaa ei ole muuteltu, mutta "syyt miksi siunata Israelia" selvinnevät näinkin. Siunausta!