Totuus evankelisista seurakunnista

Kirjoittanut Toni Arias

Tämän sivun pääidea on tämä:
Todellisten Herran palvelijoiden on päästävä irti tunnustuskunnista ja lähdettävä Baabelista!

Ymmärtääksenne paremmin tätä artikkelia, olisi hyvä tietää mihin minä uskon, klikkaa tästä. Tulen kaikkien tunnustuskuntien ulkopuolelta. Olen ollut n. 7 vuotta elävässä uskossa jona aikana minulla on ollut mahdollisuus tarkkailla monia seurakuntia monista tunnustuskunnista niin Suomessa kuin Etelä-Amerikassa. En halua tässä artikkelissa osoitella sormella ketään tai suosia jotain toista, vaan näkökulmani on tiukasti Raamatullinen.

Tilastotietojen mukaan maailmassa on n. 2,1 miljardia kristittyä. Tämä joukko on jakaantunut satoihin tunnustuskuntiin, joista suurimpia ovat:
Roomalaiskatolinen, ortodoksinen, anglikaaninen, luterilainen, metodisti, presbyteeri, adventisti, helluntai, baptisti -kirkot, Pelastusarmeija, Jehovan todistajat, mormonit, jne. (Katso Yahoon Christian denominations and Sects)

Suomessa lähinnä: Evankelisluterilainen Kirkko, Ortodoksinen Kirkko, Roomalaiskatolinen Kirkko, Helluntaiherätys, Vapaakirkko, Metodistikirkko, Pelastusarmeija, Adventtikirkko ja Baptistikirkko, Jehovan Todistajat, Mormonit, uudet vapaat suunnat (karismaattinen, "menestysteologia"), City-seurakunnat

Tämä lista on valhetta! Moni näistä kirkoista ei edes opeta Raamatun pelastavaa uskoa, eikä suurin osa niiden jäsenistä ole todellisia uudestisyntyneitä kristittyjä, näistä esim. katolilaisia on n. 1,1 miljardia (lue lisää katolilaisista alempaa), jehovan todistajia n. 6,6 miljoonaa, mormoneja n. 12 miljoonaa,...
Lue totuus Jehovan Todistajista ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta (mormonit) (tai täältä)

Ihminen ei voi olla puoliksi tai osittain kristitty, hän joko on tai ei ole. ("Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Joh.3:3)
Suomen väestöstä 83,1 % kuuluu Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon ja 1,1 % ortodoksiseen kirkkoon (tilanne v. 2005 lopussa). Kuten kaikki varmasti jo tietävät, on eri asia olla "uskossa" kuin kuulua kirkkoon. Onko tällainen valtionkirkko sinusta Jumalan seurakunta? Ei Raamattu tunne mitään muuta "kirkkoa" kun uudestisyntyneiden kristittyjen muodostaman seurakunnan. En väitä että kaikki Suomen ev.lut. kirkon jäsenet ovat ns. tapakristittyjä, mutta väitän, että kyseinen kirkko on valovuosien päässä Jumalan tahdon mukaisesta seurakunnasta.

Katso 95 teesiä evankelisten kristittyjen tilasta

Raamatun mukaan pelastuakseen ihmisen on tehtävä parannus synneistänsä, uskottava Jeshuaan ja otettava kaste (seurakunta- tai uskovienyhteys on selviö). Aito usko näkyy teoissa. Pyhä Henki muuttaa ihmisen, "kristitty" ei voi elää (jatkuvasti) Raamatun vastaisesti, muuten hän kieltää teoillaan uskonsa.

Roomalaiskatolinen kirkko on Jumalan vihollinen, Babylonia ja portto

Roomalaiskatolisella kirkolla ei ole mitään tekemistä Raamatun mukaisen uskon kanssa. Sen sijaan, kautta historian se on ollut (ja on yhä) Jumalan pahin vihollinen, vääristämällä puhtaan evankeliumin ja piilottamalla Jumalan Sanan kansalta, kiduttaen ja surmaten todellisia kristittyjä ja johtamalla harhaan miljardeja ihmisiä. Se ei ole muuttunut eikä tehnyt parannusta.
Roomalaiskatolinen kirkko on saatanallisen Rooman valtakunnan hengellinen perintö; Rooman keisarin istuin muuttui paavin istuimeksi 400-luvulla. Paavi on Dan.7:8:ssa profetoitu "pieni sarvi", joka "pyrkii muuttamaan ajat ja lain" ("ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi." = 1260 vuotta, 538-1798). Julius Caesarin Juliaaninen kalenteri ja sen paavi Gregorius XIII:n muuttelema versio, Länsimaissa käytössä oleva "gregoriaaninen kalenteri" (pakanallisine kuukauden ja päivän nimineen), on ollut johtamassa koko maailmaa raamatullisista juhla-ajoista ja viikottaisesta sapatti-lepopäivästä luopumiseen! Ja koko maailma, varsinkin "kristityt", ovat ihmetellen seuranneet petoa ja sen babylonialaisia oppeja.
Tästä valheen verkostosta on kuitenkin tulossa loppu, kun Jahve tulee ennen Jeshuan takaisintuloa ennalleenasettamaan kaiken!

Ortodoksinen kirkko on melkein sama kuin katolinen, jakavat monet samat harhaopit ja ovat saman tuomion alla elleivät tee parannusta.

Roomalaiskatolinen kirkko kuuluu Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon, sen jäsenkirkot ovat (tilanne v.2006) Suomen evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, Vapaakirkko, Pelastusarmeija, Metodistikirkko ja anglikaanikirkko (kts. täältä)

VICARIVS FILII DEI, 666
Antikristus valtaistuimellaan

Suomen evankelis-luterilainen kirkko luopumuksen tilassa

Vanhurskauttaminen on luterilaisessa kirkossa se opinkohta, jonka mukana "kirkko seisoo tai kaatuu". Luterilainen vanhurskauttamisoppi kaatui torstaina 7.5.1998 kirkolliskokouksen hyväksyessä katolisten kanssa Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta. Samalla kaatui myös luterilainen kirkko. Luterilainen kirkko yhtyessään katolisten kanssa kadotti samalla kristillisen opin ja lakkasi olemasta kristillinen kirkko. Luther sanoo Galatalaiskirjeen selityksessä: "Jos näet vanhurskauttamisopista luovutaan, siinä samalla luovutaan koko kristillisestä opista."

Suomen ev.lut kirkko järjestää mm. ekumeenisia jumalanpalveluksia katolisen (LUE:saatanan) kirkon kanssa.
Tämä ei ole ihme, sillä luterilainen kirkko ei ole milloinkaan tehnyt parannusta katolisista vaikuttimistaan, tässä joitakin niistä:

  • Uskovien jakaminen pappeihin ja maallikoihin, vaikka Uudessa Liitossa on Yleinen Pappeus.
  • 10 käskyn muuttaminen. Räikeimpänä 2. käskyn poistaminen ("Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa,..Älä kumarra niitä äläkä palvele..") Katso vaikka ev.lut katekismus ja vertaa Raamattuun. Lisäksi viikon 7. päivän Sapatin siirtäminen pakanalliseen auringonpalvonta päivään (sunnuntai).
  • Vauvojen kastaminen. Tällaista kastetta ei hyväksytä, koska vauva ei voi "uskoa" eikä tunnustaa syntejään, niinpä luterilaisia, metodisteja, yms. vauvana kastettuja, ei koskaan ole kastettu ja heidän pelastumisestaan ei näin ollen ole takeita koska Jeshuan mukaan "joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu".
  • Messu. Ev.lut. kirkko alkoi vuonna 2001 kutsua jumalanpalveluksiaan taas messuiksi, ja ei syyttä, sillä se sisältää samat perusosat kuin katolinen messu ja ortodoksinen liturgia. Nämä perusosat ovat lähtöisin pakanallisen aurinkokultin mitranpalvontamenoista (kts. täältä), Raamatun kanssa niillä ei ole mitään tekemistä.

Tutkimuksen mukaan 30 % ev.lut.kirkon kaikista työntekijöistä kyseenalaistaa sellaiset heidän mielestään ”ei keskeiset opit” kuin viimeinen tuomio ja helvetti. Tällöin he kyseenalaistavat samalla Jeesuksen uhrikuoleman, ruumiin ylösnousemuksen ja koko Raamatun!
Ev.lut.kirkossa "pappi" ei aina tarkoita edes kristittyä, esim. Pakilan srk:n pastori Antti Kylliäinen on kirjoittanut jopa kirjan "Kaikki pääsevät taivaaseen", ilman että häneen on sovellettu kurinpitotoimia.

Liberaaliteologia on arkipäivää, onhan "Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama Raamatun suomennos" tästä loistavin esimerkki (Katso esim. 5 Moos.32:8!)
1992 "väännös": "Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan." (Tämä ekumeeninen käännös heijastelee ev.lut.kirkon johdon mielipidettä)
Oikea Raamattu (1933): "Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan."

"Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama Raamatun suomennos" on kirottu, väärennetty, liberaalinen, ekumeeninen käännös jota olisi syytä välttää jo periaatteen vuoksi! (Käyttämällä tätä Raamatun versiota tietentahtoen, vaikka saatavilla on parempiakin, osoitat hiljaisen hyväksyntäsi sille, ja väistämättä tuet petokirkkoa ja luopumusta)

"Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu." Gal.1:6-8.

ÄÄRIMMÄISEN VAKAVA VAROITUS: Suomen ev.lut.kirkon edustama oppi ja koko ns. luterilaisuus on "vääristeltyä, toisenlaista evankeliumia" ja ylläoleva Raamatun kohta osoittaa Suomen ev.lut.kirkon olevan kirottu!
Vertaa itse katekismusta Raamattuun ja tee omat johtopäätöksesi, ketä haluat seurata, ihmista vai Jumalaa.

Johtopäätöksenä voimme myös todeta että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on vakavassa luopumuksen tilassa jota Raamattu kutsuu sanalla Babylon. Raamatussa sanotaan:

"Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois" (Jer.51:9)
"Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin" (Jer.51:6)
"Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä, ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan." (Ilm.18:4)

Jos oma seurakuntasi harrastaa ekumeniaa katolilaisten, ortodoksien yms. epäjumalanpalvojien kanssa (esim. on jäsenenä SEN:ssa), kerro vastalauseesi seurakuntasi johtajille, ja jos he eivät tee parannusta, eroa (ellet sitä tee, lue kohtalosi ylläolevista jakeista).

Suositeltava artikkeli: Hälyyttäviä ajanmerkkejä

Tarkastelkaamme nyt joitakin ongelmia Jumalan seurakunnan sisällä:

Koska Roomalaiskatolinen kirkko on Babylonia, Jumalan vihollinen, seuraava on HYVIN VAKAVAA:
Osallistuminen "ekumeeniaan" kyseisen kirkon kanssa, tai mikä tahansa lähestyminen tai kompromissi sen kanssa. Paavin tai muun henkilön vääränlainen kunnioittaminen tai heidän edessään polvistuminen tai polvistuminen minkä tahansa henkilön tai kuvan edessä.

Eläminen "valhearmossa"
"Kuollut usko on petollista kuvittelua, jota ihmiset pitävät yllä saadakseen armon osakseen, vaikkeivät tahdo kääntyä"...

Uskonnollisuus
Kristus päätti Vanhan Testamentin pappeuden jonka jälkeen on ollut voimassa kaikkien uskovien yleinen pappeus. Tästä selvästä Raamatun sanasta huolimatta, jotkin ns. evankeliset kristityt (esim. anglikaanit, luterilaiset, metodistit) erottavat "papin" "maallikoista" ja sulkevat "maallikot" pois Herran palveluvirasta (kun taas Ef.4:12 julistaa että se on "palvelutyöntekijöiden" tehtävä valmistaa kaikki kristityt "palvelutyöhön"). Näin ollen, evankeliset seurakunnat tänä päivänä, yleensä, ymmärtävät "palvelutehtävän" vielä paljon ennemmin roomalaiskatolisin termein kuin raamatullisin. Jo olisi aika poistaa kaikki tämän babylonialaisen kirkon jäänteet Kristuksen Morsiusseurakunnasta!

Samoin jokaisen uskovaisen olisi syytä tutkia seuraavatko he, ehkä tietämättään, katolisia oppeja Jumalan oppien sijasta! Esimerkiksi, kymmentä käskyä on muuteltu! Lue lisää ylempää tältä sivulta!
"Joulu" (yule, saturnalia), Pääsiäinen ja Juhannus ovat pakanallisia juhlia joita uudesti syntyneen kristityn ei pitäisi viettää. Jokainen on Jumalan edessä henkilökohtaisesti vastuussa kuuliaisuudestaan Jumalalle ennen kaikkea sapatti-kysymyksessä. Tärkeää on että kukaan ei tuomitsisi toista ainakaan siitä jos hän haluaa olla kuuliainen.

Lakihenkisyys
Lakihenkinen ihminen on vain ulkoisesti vanhurskas, uskoen että täyttämällä lain, hän pelastuu/kelpaa Jumalalle paremmin, hän siis pyrkii Jumalan yhteyteen omin voimin (lue lisää täältä)
Tässä ei nyt pidä sekoittaa lakia ja lakihenkisyyttä. "Kymmenen käskyn noudattaminen ei ole lakihenkisyyttä vaan käskyt on annettu kaikille kansoille eikä vain Israelin kansalle. Vanhassa liitossa nämä käskyt oli kirjoitettu kivitauluun, mutta uudessa ne ovat kirjoitetut sydämen lihatauluihin, että vaeltaisimme käskyjen mukaan ja noudattaisimme niitä. Hes 36:24-28; 11:14-20; Jer 31:31-34; Hebr 8:8-12; 10:8-17.) Uutta liittoa ei ole solmittu vain Israelin kansan kanssa vaan myös pakanat ovat siitä osalliset uskon ja uudestisyntymisen kautta. (Jes 49:5-9; 42:6; Apt 13:47,48.)
Jumalan armo saa aikaan käskyjen pitämistä ja noudattamista eikä niiden rikkomista: tarkoitan kymmentä käskyä ja muita uuden liiton hengen kanssa yhteen soveltuvia käskyjä sekä ohjeita. (Tiit 2:11-14; 1Kor 7:19; 1Joh 5:3; Joh 14:20-24.) Jeesus on vapauttanut meidät laittomuudesta, että eläisimme Jumalan tahdon mukaan eli että noudattaisimme hänen käskyjään. Se on rakkauden käskyn mukaan vaeltamista, että pidämme kymmenen käskyä sen mukaan kuin armo meissä tätä Jumalan tahdon mukaista elämää vaikuttaa. Se taas on laittomuutta (kapinaa ja vihollisuutta Jumalaa vastaan), jos rikomme tieten tahtoen kymmentä käskyä vastaan." (lainaus Petteri Haipolalta)
Katso Pitääkö kristityn noudattaa Lakia?

Teologia
On ihmisiä joilla on tohtorinarvo "teologiassa" mutta he eivät ole ymmärtäneet Raamatusta kaikkein tärkeintä: luovuttaa omat elämänsä Herralle.

Väärät evankeliumit
Esim.: "Jumala rakastaa sinua ja hänellä on mahtava suunnitelma elämällesi... Hän haluaa antaa sinulle rauhaa, rakkautta ja kestävän onnellisuuden (siunausta, vaurautta ja voittoja)" = ON VÄÄRÄ EVANKELIUMI! Evankeliumissa jolla pelastumme ei ole kyse "onnellisuudesta" vaan vanhurskaudesta (Room.1:17).
Tämä on evankeliumi: Kristus kuoli syntiemme vuoksi (ei hankkiakseen meille onnellisuutta tai paremman elämän) ja nousi ylös kuolleista jotta saisimme elämän.
Uskosta osattomille on saarnattava lakia. Laki muuttaa kadotetun syntisen ajatukset ja sielun. Eli, laki ei pelasta, vaan "muuttaa sielun" (jotta tämä pakenisi Kristuksen luo pelastuakseen) (Ps.19:7 "The law of the LORD is perfect, converting the soul" KING JAMES VERSION)
HUOMIO: Elämme vaarallisia luopumuksen aikoja jotka mainitaan monissa Uuden Testamentin jakeissa. Monet väärät profeetat saarnaavat ihmeiden ja merkkien väärää evankeliumia. Jotta emme tulisi petetyiksi, meidän on huolellisesti verrattava kaikkea Pyhiin Kirjoituksiin.
Jeesus sanoo Matt.7:16:ssa "Heidän hedelmistään te tunnette heidät."

Uuden Testamentin evankeliointi ei koskaan luvannut jotain pelastuksen ja ikuisen elämän lisäksi.
Ei luvattu terveyttä, ei henkilökohtaisten ongelmien ratkeamista, ei menestystä, ei onnellisuutta "palkkiona" kääntymyksestä. Päinvastoin, Herra kutsui seuraajiansa menettämään kaiken, jopa elämänsä, Hänen vuokseen (Matt.10:37-39, 16:24-26, Luuk.9:57-62), ja puhui heille vainoista ja kärsimyksestä (Matt.10:16-25, 24:9-13). Vain tällä tavalla Kristuksta seuraavat voivat vastaanottaa myös lupauksen: "...niin myös kaikki tämä teille annetaan." (Matt.6:33) - mikä viittaa ainoastaan elämän perustarpeisiin.

Maailmallisuus / luopumus
Ennen kaikkea seurakuntien nuoret ovat saatanallisen rock-musiikin kyllästämiä! Tätä ns. kristillistä rock-musiikkia on kevyestä pop-rockista aina raivokkaaseen heavy metaliin, ja kaikkea pidetään kristillisenä (gospel) jos sanoissa vain vihjataan epämääräisesti Jumalaan, aina ei tarvita sitäkään. Tässä ns. "gospelissa" ei ole mitään eroa maalliseen musiikkiin. Sama juttu on monien muiden musiikkityylien kanssa; reggaeton, merengue, salsa, rap, blues, jazz, country, disco, techno, hip hop.. jne. jotka luovat useimmiten sensuaalisen ilmapiirin ja kiihottavat lihaa, sen sijaan että korottaisivat henkeä.
Rock-musiikki on syntynyt näinä pahoina lopun aikoina maailmassa, ja sillä on demoninen alkuperä. Ei siitä pääse eroon sanoja vaihtamalla.
Seurakuntien johtajat ovat sokeita sille mitä on menossa! Sillä on nimi: LUOPUMUS.
Rock musiikki ja gospel ryöttö ovat lopunajan suuria eksytyksiä, joilla ei ole mitään tekemistä Jumalan Sanan ja evankeliumin kanssa. Todellinen parannuksen teko ja syntien hylkääminen eivät paljoa merkitse, kunhan vain lopunajan lihallisille ihmisille annetaan sitä mitä he haluavat.
Tämä on vakava varoitus: uudestisyntyneen kristityn ei tule hyväksyä tällaisia maailmallisia hapatuksia!

Kaikki kristityt luopumuksen tilassa

Luopumus ei rajoitu pelkästään ev.lut.kirkkoon, vaan se valtaa sydämiä yli tunnustuskuntarajojen. Pimeyden henkivallat saarnaavat eksyttäviä opetuksiaan tv-evankelistojen ja kirjailijoiden kautta joiden bestseller-kirjoissa New Age filosofia sekoittuu kristinuskoon kohtalokkaalla tavalla kuten Rick Warrenin Tavoitteena elämä ja Päämäärätietoinen seurakunta -kirjoissa. Nämä markkinoivat tuhoisaa "tulosperusteisen uskonnon" sanomaa josta puuttuu sanoma katumuksesta ja parannuksen teosta ja että Jumalan tuomio on pian kohtaava maailmaa.
Ihmisten sokea usko ihmeisiin ja merkkeihin ja tietämättömyys henkien maailmasta helpottavat sielunvihollisen työtä ihmisten ja Jumalan maailmanlaajuisen seurakunnan tuhoamisessa. On menestys-, valta-, uskonsana- ("Word of Faith")teologiaa yms., sielullisuutta (ylistysvirtaus), Kingdom Now-, Dominion Theory-, Manifest Sons of God- ja muita ihmisoppeja ja harhaanjohtavaa Raamatun tulkintaa.

HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!
Tässä ei nyt olla tuomitsemassa ketään ihmistä, sillä:
"Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat." (Room.8:1)
"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." (Mark.16:16)

Perustotuus:
Täydellistä seurakuntaa ei ole olemassa.


Uskontoon, minkä ymmärrämme "Kristinuskona" on sekoittunut niin paljon muinaisen Babylonian uskonnon uskomuksia, auringonpalvonta-menoja ja noituutta, että se on hylättävä! Sen sijaan, meidän on palattava Raamattuun, uskomme juutalaisille juurille, "Vapauden Lain" (Jaak.1:25) eli Tooran mukaiseen uskoon! Lisätietoja tällä sivustolla.

Lahkolaisuus on syntiä
"Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset,..."(Gal.5:19-21)

Oletko luterilainen, helluntailainen, baptisti, adventisti, vapaakirkollinen, tms.?
Taivaassa ei tunneta mitään näistä! Siellä on ainoastaan Kristuksen nimi tunnettu ja tunnustettu.

(Lue lisää)

Kristittyjen on päästävä irti tällaisesta tunnustuskunta -ajattelusta!


IRTI TUNNUSTUSKUNNISTA, NYT!

Ratkaisu ei ole kirkkokunnissa, Henki sanoo että ne tulevat pimenemään loppua kohden: Uskovien on lähdettävä niistä ulos ja etsittävä todellista uskovien yhteyttä sieltä, missä usko on raamatullista.

Kaikki Jeshua Messiaaseen ja Hänen Sanaansa uskovat pyhät muodostavat seurakunnan, Kristuksen ruumiin, ja jokainen sen jäsen on pappi ja Pyhän Hengen temppeli, tätä seurakuntaa ei voi kahlita tunnustuskuntiin tai rakennuksiin!

Tekijän henkilökohtainen mielipide: Uskovan pääasiallinen seurakunta pitäisi olla pienryhmä (=kotiryhmä, solu), jossa voi toteutua Raamatun mukainen yleinen pappeus, jossa kun kokoonnutaan yhteen "jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Ja kaikki tapahtuu rakentumiseksi." (1.Kor.14:26)

Nyt on aika palata takaisin Jumalan tahdon mukaiseen seurakuntaan!

2000-luvun Uskonpuhdistus:
95 TEESIÄ KRISTITTYJEN TILASTA


Kristityn valvominen lopunajan yhteiskunnassa

SISÄLLYSLUETTELO

Vieraskirja


webmaster@laverdaduniversal.org, 8.8.2006 (päivitetty 21.4.2010)