Mikä vaikutus Hengen täyteydellä on ihmiseen

Missä tilassa sellainen sielu on, joka on täyttynyt Hengellä? (Ef.5:18) Ja mitkä ovat Hengellä täyttymisen seuraukset?
Näihin kysymyksiin Raamattu vastaa mielenkiintoisella tavalla, puhumalla suhteista ja taistelumenetelmistä. (Ef.5:19-6:20.) Myös se osa Apostolien tekoja, joka seuraa helluntaikertomusta (luvut 2-6) antaa vastauksia Hengellä täyttymisen kysymyksiin. Onkin mielenkiintoista verrata siellä olevia (lääkäri Luukkaan tallentamia) tietoja apostoli Paavalin kuvaukseen siitä, millainen kristityn kokemus voi olla. Tässä artikkelissa me tutkimme erityisesti niitä asioita, joista Paavali opettaa efesolaisille.

Ef.5:18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
19. puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
20. kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
21. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.
22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
23. sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
24. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
29. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
30. sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
32. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
33. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

Ef.6:1. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.
2. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus -
3. "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä".
4. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. 5. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle,
6. ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo,
7. hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä,
8. tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.
9. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.
10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
19. ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
20. jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

(1) Ensinnäkin Kristuksen kaltaisuus on ennakko-odotus siitä, mitä seuraa Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Kristuksesta sanotaan, että Jumala näki hyväksi, että "kaikki täyteys" hänessä asuisi (Kol.1:19) [Tässä kohdassa "näemme Kristuksen ja hänen omansa elävänä kokonaisuutena." toim. huom.] Ja tämä on kristityn tila, joka tulee "täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä." (Ef.3:19.) Sama täyteys löytyy molemmista Paavalin kirjeistä. Tämä on hyvin ihmeellistä ja ansaitsee pohdintamme.

(2) Toinen Hengellä täyttymisen seuraus on sydämessä kaikuva laulu "veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle." (Ef.5:19)
Se tarkoittaa pyhää iloa, joka ei löydä muuta ilmaisumuotoa kuin salaisessa sisäisessä laulussa, joka on samaa alkuperää kuin taivaassa kaikuvat laulut.

(3) Seuraavana seurauksena on kiitollinen mieli, joka sulkee piiriinsä kaikki elämän tapahtumat ja muutokset, "kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä." (Ef.5:20.) Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhän Hengen vaikutuksen alaisina olemme nähneet, että Jumala ottaa vastuun kaikesta, mitä meille tapahtuu. Sekin, mitä sanotaan vastoinkäymiseksi, on hänen meidän osaksemme valitsemia kohtaloita, samoin kuin siunauksetkin. Kun hän ne meille valitsee, hän osoittaa rakkautensa ja viisautensa, ja saa kaiken tämän vaikuttamaan meidän parhaaksemme.
Vaikka vastoinkäymiset ovat tuskallisia, me voimme [hänen itsensä ja hänen loppuvaikutustensa takia] kyetä kiittämään häntä niistä. Myönnän kyllä, että usein teemme sen kipein sydämin ja ilman kiitollista mielialaa, sillä tämä on uskossa kiittämistä.

Alamaisuus toisillemme

(4) Sitten Hengen täyteyden seuraus on alamaisuus: eikä vain alamaisuus Jumalalle, joka on helpompaa, vaan alamaisuus lähimmäisellemme, joka on usein vaikeampaa "olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa." (Ef.5:21) Tämä on valtava voitto, jota mikään muu kuin Pyhän Hengen täyteys ei voi ihmiselle antaa.

(5) Ja sitten Paavali esittää kauniilla tavalla, kuinka nämä suuret ja taivaalliset periaatteet toteutuvat tavallisen elämän tasolla ja tulevat näkyviin arkisessa ja tavanomaisessa ympäristössä. Tästä kumpuaa vaimon alamaisuus miehelleen, joka on pää; ja tästä lähtee miehen uhrautuminen vaimonsa tähden hänen seuratessaan Kristuksen jalanjälkiä, joka "rakasti minua ja antoi itsensä alttiiksi minun edestäni." (Ef.5:22,25)

(6) Tässä (Ef.6:1) on lasten kuuliaisuuden ja vanhempien kunnioittamisen salaisuus - lasten, jotka ovat täyttyneet Hengellä. Tässä on sellaisen isän sydämen hellyys (6:4), joka johtaa kotiaan Hengessä. Tässä (6:5) on palvelijan (siihen aikaan jopa orjan, joka ei enää ollut orja, vaan rakas veli) todellinen kuuliaisuus; ja tässä (6:9) isännän uuden luonteen kehittyminen, joka näkee palvelijassaan oman kanssapalvelijansa, jotka molemmat palvelevat taivaallista Herraa. Kuinka ihana onkaan nöyryys, joka on juurtunut kristityn sieluun Jumalan Hengen täyteydessä.

Voimistumisen jälkeen vasta koko sota-asu

(7) Mutta seurauksia on vielä muitakin. Alemmalta tasolta apostoli nousee jälleen korkeammalle tasolle. Hän tulee sanaan "lopuksi" (6:10) sen kaikkine sovellutuksineen. Tässä (Ef.6:10) mainittu uusi voima,- "Vahvistukaa Herrassa" ("pukeutukaan voimaan" - "täyttykää voimalla"), on epäilemättä sama, kuin mistä puhutaan kirjeen aikaisemmassa luvussa (3:16): "--antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta."

(8) Seuraavana kristityn käytössä on "Jumalan koko sota-asu" (6:11-17). Se on käytössä vasta nyt, sillä vasta nyt hän kykenee pukemaan sen ylleen ja käyttämään sitä. Mitä hyötyä on pukea heikko ja hauras mies sotavarusteisiin? Hän vain lyyhistyisi niiden painon alla. Tuskin hän pystyisi heluttamaan miekaa, puhumattakaan että voisi raivata tiensä sen avulla taisteluun. Mutta siinä hänelle antaa voiman Henki, joka antaa hänen pukeutua Jumalan "koko sota-asuun" - vyöhön, haarniskaan, kenkiin, kypärään, ja antaa hänen käteensä miekan ja kilven.

Eräs seuraus on erityiskamppailu Saatanan kanssa, Kristityn taistelu käytiin kerran hänen [vanhaa] itseään vastaan. Silloin hän pystyi tuskin käyttämään aikaa, voimia tai ajatuksia Jumalan vihollisia vastaan; mutta nyt hän hyökkää kokosydämisesti niitä vastaan pysyen pystyssä kestävänä pahan päivän tullen.

(10) Eräs Hngellä täyttymisen seurauksista on rukous - "Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta." (Ef.6:18) Henkilökohtainen rukouskaan ei puutu luettelosta, mutta tämä tarkoittaa erityisesti esirukousta. Vasta nyt se on mahdollista edes jossakin suhteessa, ja Hengellä täyttynyt ihminen vuodattaa sydämensä toisten puolesta ihanalla tavalla Paavalin kuvauksen mukaan.

(11) Tämä täyteys myös tekee jokaiselle uskovalle sen, minkä se teki Paavalille (6:19) - minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta". Kielestään sidottu kristitty vapautetaan vihdoin. "Mykkyyden demoni" ajetaan ulos, ja hän todistaa rohkeasti Kristuksesta, mitä ihmiset eivät voi olla kuulematta.

(12) Ja vielä: viimeisenä Hengellä täyttymisen seurauksien luettelossa on Jumalan "lähettiläänä" oleminen (6:20), vaikka se saattaa joskus, kuten Paavalin tapauksessa, merkitä "kahleissa" olemista. Silloin ihminen astuu esiin Jumalan "lähettilään" asemassa, hengessä ja arvovallassa, ja kertoo Jumalan vaatimukset kurjalle ja synnin vaivaamalle maailmalle.

Kun koko katkelmaa tarkastellaan, ei voi mielestäni jäädä epäilystä siitä, että sen oikea tulkinta on, että se on yksi pitkä kuvaus niistä vaikutuksista, jotka Jumalan Hengellä on uskovaan, kun ja niin kauan kuin hän on Hengellä täyttynyt.
Millä voimalla apostoli kehottaakaan meitä täyttämään käskynsä! Jos Jumalan kunniaksi te saisitte sellaiset siunaukset, sielunne muutokset, totelkaa silloin ja todistakaa Jumalan uskollisuudesta.
Ja jos esitetään käytännöllinen kysymys - "Mutta kuinka se on mahdollista, kuinka minä voin täyttyä?" - palaan jo annettuun vastaukseen. Meidän täytyy mennä mennä Jumalan luo tullaksemme tyhjennetyiksi kaikesta mikä estää; olla halukkaita tyhjentymään; ilmaista suostumuksemme hänelle; olla vetäytymättä pois, vaikak tuska olisi sillä hetkelä kova, ja vaikka uhri näyttää suurelta; ja kääntää selkämme uskollisesti kaikelle sille elämässämme, minkä Jumala osoittaa vääräksi. Sitten kun kaikki se on pantu pois, mink tiedämme olevan esteenä, ja kun olemme vapaaehtoisesti suostuneet siihen, meidän täytyy uskossa ottaa vastaan lahja, ja kiittää Jumalaa siitä. Silloin olemme täyttyneet.

Myöhemmin täyteyden määrä vaihtelee tarpeidemme mukaan, palvelutyömme vaatimusten mukaan, niin että sovimme suorittamaan jokaista tehtävää, milloin se eteemme tulee. Aina kun meidät kutsutaan suorittamaan uutta vaikeaa tai vaarallista tehtävää, me saamme ja otamme vastaan sitä varten uuden Jumalan Hengen täyteyden, Ja siten, askel askeleelta, voimasta voimaan, uskosta uskoon, elämä kulkee eteenpäin - ja meistä tulee nöyrempiä, ihanampia, antautuneempia ja yhä enemmän Pyhällä Hengellä täyttyneitä.

Airutin kesäkuun 2007 numerossa ("The Prairie Overcomer 8/77". Ote James E. Cummingin kirjasta Through the Eternal Spirit. Julkaistu ensi kerran noin vuonna 1889.

SISÄLLYSLUETTELO

Vieraskirja

13.7.2007