Pelastavan uskon tunnusmerkit

"Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta." (2 Kor. 13:5)

1. OMINAISUUUKSIA JOTKA EIVÄT TODISTA EIVÄTKÄ KIISTÄ HENKILÖN USKOA

A. Ulkoinen hurskaus "Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta." (Matt.23:28)
B. Älyllinen viisaus "Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet..." (Room. 1:21 +kts 2:17)
C. Uskonnollinen toiminta "Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa..." (kts Matt. 25:1-10)
D. Aktiivinen palvelutehtävässä "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon..." (lue Matt. 7:21-24)
E. Synnintunto "Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas" (Apt. 24:25)
F. Varmuus "Sinä sokea fariseus..." (kts Matt. 23)
G. Uskonratkaisu "Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää." (Luuk. 8:13-14)

2. HEDELMÄ / TODISTEET TODELLISESTA PELASTAVASTA USKOSTA

A. Rakkaus Jumalaan ""Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi..." (Luuk.10:27)
B. Syntien katumus "Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon." (San. 28:13)
C. Aito nöyryys ""Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon" (Jaak.4:6)
D. Mustasukkaisuus Jumalan kunniasta "Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia..." (Ps. 115:1)
E. Jatkuva rukous "Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä" (Luuk. 18:1)
F. Epäitsekäs rakkaus "Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa." (1 Joh. 3:14)
G. Erottautuminen maailmasta "Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen." (Jaak. 4:4)
H. Hengellinen kasvu "Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä." (Luuk. 8:15)
I. Kuuliainen elämä "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon." (Mt.7:21)

Jos Lista 1 on totta henkilön elämässä, mutta Lista 2 ei ole, on syytä epäillä hänen uskonsa aitoutta. Mutta jos Lista 2 on totta, silloin myös Lista 1 on.

3. EVANKELIUMIN MUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN

A. Evankeliumin julistaminen "Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa" (Luuk.9:60)
B. Evankeliumin puolustaminen "...tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu." (Juud. 3)
C. Evankeliumin toteen näyttäminen "Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti,... että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta" (Fil. 1:27)
E. Evankeliumin puolesta kärsiminen "Älä siis häpeä todistusta Herrastamme... vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa,.." (2 Tim. 1:8)
F. Ei estää Evankeliumia "...ettemme panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille." (1.Kor. 9:12)
G. Ei hävetä Evankeliumia "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi,..." (Room. 1:16)
H. Evankeliumin saarnaaminen "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille."... (Mark. 16:15)
I. Siitä vahvistuminen "...että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella..." (1 Tess. 1:5)
J. Evankeliumissa pysyminen "Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,.."(Gal. 1:6-8)

Vieraskirja

SISÄLLYSLUETTELO

Lähteenä käytetty John MacArthurin The MacArthur Study Biblen espanjankielistä versiota. 23.9.2008