Uskonnot

Mikä uskonto on oikea? Voiko jonkun uskonnon kautta löytää Jumalan/jumalia tai kuolemanjälkeisen elämän?

en español

MAAILMAN USKONNOT VUONNA 2010

kristittyjä 2292,4 milj. (33,2%)

muslimeja 1549,4 milj. (22,4%)

hinduja 948,5 milj. (13,7%)

uskonnottomia 639,8 milj. (9,2%) (evoluutio/tieteenpalvonta-uskonto)

buddhalaisia 468,7 milj. (6,7%)

kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 458,3 milj. (6,6%)

kansanuskontojen kannattajia 261,4 milj. (3,7%) (noituus)

ateisteja 138,5 milj. (1,9%) (evoluutio/tieteenpalvonta-uskonto)

uusien uskontojen kannattajia 64,4 milj. (0,9%) (new age)

sikhejä 24,5 milj. (0,3%)

juutalaisia 14,6 milj. (0,2%)

muita 46,0 milj. (1,2%). (noituus, new age)

(Lähde: International Bulletin of Missonary Research Vol. 34, No. 1 Jan. 2010, 29-36. Toim. suomeksi Timo Vasko, KLK)

Maailmassa on satoja uskontoja. Tällä sivulla esitellään lyhyesti niistä merkittävimmät; Kristinusko, Islam, Hindulaisuus, Budhalaisuus, Juutalaisuus, ja niiden lisäksi täällä Länsimaissa suositut evoluutio/tieteenpalvonta-uskonto, new age ja noituus. Otan vapauden kommentoida näitä uskontoja Raamatullisesta näkökulmasta, ja kysyn; voiko juuri tämä uskonto taata ikuisen elämän, tai hyödyttää ihmistä jollakin tavalla?

VAROITUS: Olet nyt messiaanisella sivulla, jos olet fanaattinen jonkin uskonnon kannattaja ja/tai et kestä uskontosi kriittistä tarkastelua, niin ole hyvä ja poistu nyt. En halua aiheuttaa kellekään mielipahaa. Tämä tutkimus on suunnattu ennen kaikkea niille, joilla on avoin mieli, ja jotka osaavat arvostaa toisen vakaumusta, vaikkeivät olisikaan samaa mieltä. Lue omalla vastuulla!

Hindulaisuus

Esittely:
Hindulaisuus on alkujaan Intiasta. Hindulaisuudesta on monia eri variaatioita: esim. Intian yhden osan uskonto on erilainen toisen alueen uskontoon verrattuna. Se on uskonto joka perustuu myytteihin joissa esiintyvät monet jumalat. Siitä huolimatta että heillä on monia jumalia, variaatiossa nimeltään brahmanismi niitä voidaan pitää ylijumala Brahman osina, mistä syystä hindulaisuus on monoteistinen uskonto. Toisille Krishna on tärkeä. Hinduilla on yleensä suosikki jumalia niiden jumalien joukossa jotka muodostavat osan Brahmasta. Enemmän kuin miljardi ihmistä harjoittaa hindulaisuutta. Heidän oppinsa on koottu neljään kirjaan, Veeda kirjoihin.
Jumalien joukosta (deva) erottuvat kolma jumalaa: Brahma (maailman luoja), Vishnu (säilyttäjä) ja Shiva (tuhoaja). Hindulaisuudessa jumaluuksilla on maskuliininen ja feminiininen puoli. Feminiininen puoli, varsinkin demoniselta puoleltaan, tunnetaan nimellä devi. Jumalat elävät korkeimmassa taivaassa, Brahma-Lokassa, mikä sijaitsee ihmisille luoksepääsemättömän vuoren huipulla, Meru vuorella.

Hindut (+New Age, yms.) uskovat reinkarnaatioon, tai sielunvaellukseen. Tämän uskon mukaan, kun ihminen kuolee, hänen sielu syntyy uudelleen toisessa ruumiissa. Tämän ei tarvitse olla ihminen: jos hänellä on negatiivinen karma (nykyisen ja edellisten elämien teot ja vaikutukset), hän voi syntyä eläimen ruumiiseen. Myöskin on tavallista että uusi elämä auttaa korjaamaan edellisten virheitä.
Hindujen tavoite on päästä Brahman luo. Sitä varten, heidän on saatava karman kiertokulku päätökseen, vaeltaen eri teitä kunnes saavuttavat täydellisyyden. Reinkarnaatio ei koske vain kuolevaisia: myös jumalat ovat sen alaisia, ja joistain niistä, niinkuin Vishnusta, tiedetään niitä valtava määrä.

Analyysi:
Oletko huomannut että heidän jumaliensa kuvissa on aina käärme? Tämä kertoo jo paljon; kyseessä on vanhan käärmeen, Saatanan, luoma uskonto "ette suinkaan kuole" (kts. 1 Moos 3:4).
Tämä uskonto ja sen filosofia sisältävät meditaation ja joogan harjoittamista ja muita vaarallisia asioita. Vaarallisia, koska meditaatio on kuin oven avaamista paranormaaleille ilmiöille kuten ufokokemukset, transsiin vaipuminen, automaattikirjoitus tai puhe, ruumiistapoistumiskokemukset, poltergeist- ilmiöt ja materialisaatio. Tämän uskonnon harjoittaminen johtaa ihmisen, ei Jumalan, vaan riivaajien luo. Ihmiset eivät tajua kuinka vakavasta asiasta on kyse! Kun saastainen henki hallitsee ihmistä, se on hänen elämänsä loppu; ihminen on sellaisen hengen orja joka haluaa tuhota hänet! Haluaako joku vapaaehtoisesti todella tätä?

Katso Intiaa; suuri osa sen kansasta, joka harjoittaa tätä uskontoa, kärsii jatkuvasta köyhyydestä ja jopa nälänhädästä ja epäoikeudenmukainen kastijärjestelmä lisää ja ylläpitää tätä kurjuutta. Nyt, mitä hyötyä he ovat saaneet tästä uskonnosta?

Tämän uskonnon avulla ei siis löydä Jumalaa eikä ikuista elämää, eikä siitä ei ole mitään hyötyä ihmiselle eläessään, päinvastoin, ihminen kuolee synneissänsä ja joutuu kadotukseen.

demoninen epäjumala
Brahma, Vishnu ja Shiva, hindujen kolme jumalaa / kolminaisuus

Buddhalaisuus

Buddha meditoimassa vuonna 528 e.Kr.
Siddhartha Gautama meditoimassa

Esittely:
Tällä uskonnolla on ehkä noin 500 miljoonaa seuraajaa. "Buddhalaisuus on Siddhartha Gautaman opetuksiin perustuva uskonto ja filosofia, joka syntyi Intiassa 500-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Sen perustaja on yleensä historiallisena henkilönä pidetty Siddhartha Gautama, josta myöhemmin tuli Buddha eli valaistunut.
Buddhalaisuus poikkeaa useimmista muista uskonnoista siinä, että se ei edellytä uskoa yliluonnollisiin jumaliin tai palvontariittejä. Myös Buddha itse opetti olevansa tavallinen ihminen, ei jumala tai profeetta.
Buddhalaisuuden keskeinen opetus on tehdä hyvää, välttää pahaa ja puhdistaa mielensä. Lopullisena tavoitteena on nirvana eli valaistuminen. Valaistunut ihminen vapautuu samsarasta eli elämän kiertokulusta. Tämä voi tapahtua vain mietiskelyn, eli meditaation, ja henkisen kasvun kautta.
Buddhalaiset pitävät totena jälleensyntymistä. Tämä jälleensyntyminen ei tarkoita samaa kuin hindulaisten sielunvaellus (inkarnaatio), jossa yksilön sielu siirtyy seuraavaan olomuotoon kokonaisena, vaan pelkän (kuolemattoman) osan uudelleensyntymistä. Elämänsä aikana jokainen tekee hyviä ja pahoja tekoja, jotka tuottavat karmaa. Karman laki vaikuttaa siihen, millaisena eliönä seuraavaan elämään syntyy, ja siten siihen, onko mahdollisuutta valaistua ja vapautua elämänpyörästä. Ihmiseksi syntyminen on erittäin harvinaista ja suuri onni, koska päinvastoin kuin eläimillä, ihmisillä on mahdollisuus valaistua. Tämän vuoksi ihmisen tulisikin käyttää elämänsä pyrkimällä valaistumiseen eikä tuhlata sitä." (siteeraus)

"Buddhan oppi on melko vaikea ymmärtää, ja siksi tavallisen kansan ja buddhalaisen sivistyneistön (munkit tai Japanissa papit) uskonharjoitus ja käsitykset erovat usein selvästi. Kun buddhalaisuudessa ei periaatteessa ole jumalia, rukousta eikä jumalille tai hengille uhrausta, niin usein tavallisen kansan uskonnon harjoituksessa on juuri näitä. Tavallinen kansa palvoo eteläisessä eli theravada-buddhalaisuudessa Buddhaa usein jumalana tai jumalallisena hahmona. (Burma, Thaimaa ja Sri Lanka)
Buddhalaisen sivistyneistön (munkit tai Japanissa papit) uskonnon harjoitus on meditaatiota ja buddhalaisten pyhien tekstien lukua." (siteeraus)
Tiibetin buddhalaisuudessa palvotaan ihmistä, Dalai Lamaa.

Analyysi:
Tämä on UFOjen ja saastaisten henkivaltojen suosikki oppi, lue asiasta lisää alempaa. Tämän uskonnon mukaan valaistuminen ei tule Jumalalta, vaan omien ponnistelujen tuloksena kun ihminen on kehittynyt oikeiden ajatusten ja hyvien tekojen seurauksena. Se on siis klassinen ihmistekoinen uskonto, jossa ihminen pelastuu omilla hyvillä teoilla. Ylhäältä käy ilmi että kyseessä on myös pakanallinen patsaan- ja ihmisenpalvonta uskonto! Sillä on paljon yhteistä hindulaisuuden kanssa; meditaatio, usko jälleensyntymiseen,.. Sen takana on siis sama vanha Lucifer-käärme.

Johtopäätöksenä toteamme että tämän uskonnon avulla ei löydä Jumalaa eikä ikuista elämää, ihminen kuolee synneissänsä ja joutuu kadotukseen.

New Age ja henkisen kasvun yhteisöt

grey alien
Avaruusolioiksi tekeytyvät langenneet enkelit markkinoivat idän uskontoja.

Esittely:
New Age-uskonnolla/liikkeellä ei ole varsinaista johtajaa, organisaatiota tai mitään virallista oppia. Kuitenkin, se ammentaa uskomuksensa ennen kaikkea Buddhalaisuudesta. Kuten buddhalaisuudelle, sille on ominaista usko jälleensyntymään ja karmaan, ja sen harjoittajat yleensä meditoivat. New Agen voidaan sanoa olevan okkultismia ja uskoa yliluonnolliseen. Siihen liittyvät läheisesti, jo mainittujen lisäksi, seuraavat asiat ja ilmiöt: jooga, ufot, kanavointi, henkiparannus, vaihtoehtolääkintä (homeopatia), telepatia, astrologia, ennaltatietäminen, selvänäköisyys, parapsykologia ja paranormaalit ilmiöt yleensäkin, psykosynteesi ja erilaiset terapiat (esim. vyöhyketerapia), kabbalismi, jne.
New Agea määrittää erityisesti yksilöllisyyden korostaminen, individualismi. Se ilmenee muun muassa oman totuuden etsimisenä, oman todellisuuden luomisena sekä painottamalla omien valintojen ja tekojen vaikutusta koko maailmaan. Ulkoapäin sanellut määräykset tai tiukat opinkappaleet — mitä New Agen kannattajat katsovat esimerkiksi tieteen tai perinteisten uskontojen edustavan — korvataan avarakatseisella henkilökohtaisella kokemuksellisuudella ja intuitiolla. New Age:n mukaan ihminen on osa suurempaa kokonaisuutta, ihmiskuntaa, luontoa ja maailmankaikkeutta. Se on elämäntyyli; siihen sisältyvät tietynlaiset käyttäytymismallit ja tietynlainen musiikki.

Lähteenä käytetty: Skepsis, Wikipedia ja omat kokemukseni New Agen parissa ennenkuin tulin uskoon.

Analyysi:
Tämä on poikkeuksetta pimeyden henkivaltojen vaikuttamaa, saatanallista hengellisyyttä! New Age on myös tuottoisa bisnes jolla ihmisiä höynäytetään (esim. maksulliset horoskooppi- ja selvänäkijä-puhelinpalvelut). Kyse ei kuitenkaan ole harmittomasta ihmisten huijaamisesta. Ei ole nimittäin sattumaa että näinä lopunaikoina tämänkaltainen henkisyys yhdessä sitä lähellä olevan noituuden kanssa on noussut merkittävään asemaan koko maailmassa! Henki- tai energiaolennoiksi, valaistuneiksi mestareiksi tai edesmenneiksi ihmisiksi (tietäjä- ja vainajahenget) tekeytyvät demonit ohjailevat näin koko ihmiskuntaa. Tiedetään että monilla poliitikoilla ja muilla vaikutusvaltaisilla ihmisillä on oma henkioppaansa joilta he saavat ohjeita. (Lue lisää valaistuneista mestareista ja kanavoiduista henkiolennoista sivulta Kandidaatit Antikristukseksi!).
Kaikki tämä liikehdintä tulee huipentumaan sielunvihollisen ja Jumalan väliseen yhteenottoon Armageddonin taistelussa! Nyt Jumala armossaan antaa meidän ihmisten valita puolemme; vetoan sinuun rakas ystävä; ellet vielä tunne Jeshuaa henkilökohtaisena pelastajanasi, tee ratkaisu jo tänään! Enää ei ole aikaa leikkiä, Jeshua tulee pian ja oma elämämme on vaakalaudalla elämän myrskyissä joka päivä!

Jumalan Sana luokittelee kuolleiden ja muiden henkien kanssa kommunikoinnin (3.Moos.19:31) ja kaikenlaisen okkultismin hyvin vakavaksi synniksi. Synnin harjoittaminen voi kyllä jollakin tapaa auttaa ihmistä tässä ajassa (jos hän pysyy elossa), mutta Jumalan edessä näissä kiinni oleva ihminen on saastunut ja syntinen, ja hän joutuu kuolemansa jälkeen vastuuseen valinnoistaan, ja tuomion ylösnousemuksen ja viimeisen tuomion jälkeen tuliseen järveen Saatanan ja hänen enkeliensä kanssa, jotka kerran saivat new age-uskovan kohtalokkaalla tavalla pauloihinsa.


Noituus

pentagrammi
Ympyrän sisällä oleva pentagrammi on noituuden merkittävin symboli

Washington DC
USA on täynnä okkulttista arkkitehtuuria. Koko kansakunta on rakennettu noituuden perustalle, tavoitteena Uusi Maailmanjärjestys vuonna 2012. Lue lisää sivulta Saatanan juonet paljastettu!

Esittely:
Noituus on sama asia kuin taikuus, magia, wiccalaisuus, okkultismi ja osittain myös satanismi. Se on yliluonnollisten voimien käyttämistä eri tarkoituksiin (joko myönteisesti tai kielteisesti) kuten parantamiseen, ihmisten tai tapahtumien ohjaamiseen tai tapahtumien ennustamiseen. Käytettävä energia voi olla harjoittajan omassa kehossa olevaa energiaa tai luonnossa esiintyviä voimia.
Noituuteen liittyy läheisesti ennustaminen (mm. astrologia, Tarot-kortit), loitsujen lausuminen ja kirouksen tekeminen. Siinä on monia haaroja, mutta yleensä noidat uskovat jumaluuteen jolla on sekä maskuliininen että feminiininen puoli, ja että puut, kivet, vesi, ilma, tuli, eläimet, kasvit, ihmiset ja koko planeetta ovat osa tätä jumaluutta; he siis uskovat olevansa itse jumalia, ja että kaikki elävät organismit ovat samanarvoisia, ja pyhiä, ja palvottavia.
Noidat uskovat myös usein "pahaan silmään", jonka mukaan ihminen voi vahingoittaa toista vain katsomalla tätä; toisen ihmisen paha silmäys voi vaikuttaa negatiivisia asioita elämässä. He uskovat että kuolleen eläimen veren juominen antaa voimia, satanistinen ihmisuhri tuo uutta elämää, demonien vaikutukset (riivatut) eivät ole henkisesti vaarallisia, ja että kuolleisiin kontaktit ja aaveiden tapaaminen henkimaailmassa ja monet muut ovat normaalia ja hyväksyttävää. Shamanismi, voodoo (Haiti, Afrikka), macumba (Brasilia, Afrikka), santeria (Kuuba) ja monet muut katolisuuden ja noituuden sekoitukset ovat myös noituutta, noituuteen voidaan lukea myös erilaiset henkiparantajat sekä erilaiset paranormaalit ilmiöt kuten jo hinduismin ja new agen yhteydessä mainitut ufokokemukset, transsiin vaipuminen, automaattikirjoitus tai puhe, ruumiistapoistumiskokemukset, poltergeist- ilmiöt ja materialisaatio.

Toisaalta noituuteen kuuluu myös perinteisen luonnontiedon hyödyntäminen. Esimerkkeinä kasvien (yrttien) ennestään tunnettujen tai tuntemattomien ominaisuuksien hyödyntämistä eri tarkoituksiin (esim. myrkyn sekoittaminen, lääkitseminen) tai luonnon eri ominaisuuksien tulkitsemista.

Tähän informaatioon lähteenä käytetty: Entisen noidan kirje: Kirjoitus Harry Potterista, Jyrki Rossin viralliset kotisivut: Muita katsomuksia Suomessa, The Dance: What witches believe, Exposing Satanism: Witchcraft and Wicca

Analyysi:
Tämä uskonto perustuu Saatanan valheeseen "te tulette olemaan kuin Jumala" (1.Moos.3:5) ja on täysin saatanallista. Tämä on todennäköisesti maailman vaikutusvaltaisin uskonto; salainen maailmanhallitus, Illuminati (kattojärjestö salaseuroille kuten Vapaamuurarit kts. Cutting Edge Freemasonry section, Committee of 300, CFR, Bilderberger Group, Skull & Bones, jne.) harjoittaa noituutta. Tästä kertoo esim. entinen illuminatisti/noita Doc Marquis kirjassaan "Secrets of the Illuminati". Tämä on myös selvästi nähtävissä heidän toiminnassaan (esim. heidän toteuttamissaan "terrori-iskuissa" ja merkittävissä poliittisissa tapahtumissaan on aina numerologinen, okkulttinen allekirjoitus.)
Noituuden todellisuus jos mikä todistaa pimeyden henkivaltojen olemassaolon (evoluutiouskovaiselle tämä on vaikea paikka). Se myös kertoo Jumalan ja Saatanan välisestä taistelusta universumissamme.

Viime vuosien ja vuosikymmenten aikana kokonainen sukupolvi on altistettu noituudelle Harry Potter-kirjojen, Hollywood elokuvien ja rockmusiikin kautta. Siitä on tullut yleisesti hyväksyttävää, harmitonta lasten ja nuorten ajanvietettä. Kuitenkin, Raamatun mukaan noituus on hyvin vakava synti, ja se altistaa sitä harjoittavan ihmisen demonien vaikutukselle ja tuloksena ihmisestä voi tulla riivattu, mielisairas, tai hän vain kuolee ennen aikojaan.

Kuten sanottua, synti voi hyödyttää ihmistä jollakin tapaa tässä ajassa, jos hän pysyy elossa (on muistettava että pimeyden henkivaltojen uhrin jokainen hengenveto voi olla viimeinen). Elämän jälkeen se kuitenkin tuottaa ikuisen kuoleman ja rangaistuksen tulisessa järvessä. Syntinen ihminen ei voi pelastua.


Länsimainen evoluutio/tieteenpalvontauskontoCharles Darwin
Charles Darwin -apina

Esittely:
Tämän uskonnon harjoittajat yleensä kieltävät Jumalan olemassaolon ja oikeuttaakseen ideansa he hyväksyvät uskossa sarjan oletuksia maailman synnystä ja ympäröivästä todellisuudesta. Länsimaissa, sellaisissa kuin Suomi, se on kaikkein vaikutusvaltaisin uskonto, jonka harjoittajat ovat valjastaneet tieteen, tiedotusvälineet ja koulujärjestelmän palvelemaan tarkoitusperiänsä. Naturalistisesta uskostaan huolimatta nämä evoluutio/tiedeuskovat voivat olla jäseniä kristinusko-uskonnon kirkossa ja osallistua kristillisiin muotomenoihin. Se on puhtaasti uskomusjärjestelmä, vaikka sen harjoittajilla onkin taipumus palvoa itseään ja materiaa.

Tämä uskonto on saanut paljon pahaa aikaan, esim. kommunismin, marxilaisuuden ja sosialismin muodossa. Sen kannattajat mm. hyökkäsivät Suomeen v. 1939 ja pommittivat kaupunkejamme. Ateistisen ideologian suorittamissa "puhdistuksissa" tapettiin 1900-luvulla lähes 100 miljoonaa ihmistä Neuvostoliitossa, Kiinassa, Pohjois-Koreassa, Kambodzhassa, Itä-Euroopassa, Afrikassa ja Afganistanissa.

Analyysi:
Tämä on kaikista tämän sivun uskonnoista järjettömin, tieten tahtoen sen harjoittajat unohtavat että tiede tutkii vain havaittuja asioita mitkä voi todistaa laboratorio-olosuhteissa, kaikki muu on uskon varassa. Tämän uskomusjärjestelmän ylläpito vaatii hyvin paljon uskoa, siinä on unohdettava ensinnäkin se, että "tyhjästä" ja "sattumalta" ei voi syntyä mitään, vaikka sille annettaisiin miljardeja vuosia. Siinä on ummistettava silmät henkimaailman todellisuudelta, Jumalan luomistyöltä, ja mm. Jumalan toiminnalta kansakuntien historiassa (juutalaiset).

"Tieteentekijää" tämä hyödyttää tässä ajassa siinä että saa apurahoja ja on hyväksytty tiedemaailmassa (mutta mikä on hinta, huh?) Jumalaa tai jumalia ei tämän uskonnon kautta voi tietenkään löytää eikä ikuista elämää, ihminen kuolee synneissänsä ja joutuu kadotukseen.


Islam

Esittely:
Muslimit uskovat, että Jumala paljasti sanansa ihmiskunnalle Muhammadin (570-632) ja aikaisempien islamin profeettojen kautta. Islam perustuu monilta osin samoille periaatteille kuin juutalaisuus sekä kristinusko. Islam näkee juutalaisuuden ja kristinuskon "kirjan uskontoina", jotka on johdettu profeettojen opetuksista.

Islam oli jo syntymästään asti valtiollinen uskonto. Vastaavasti varhainen kristinusko syntyi poliittisen vallan ulkopuolella, jopa vainottuna. Tämän vuoksi sekularisia islaminuskoisten asuttamia valtioita, joissa uskonto ja valtio on erotettu toisistaan on vähän.[6] Esimerkiksi Turkki,Senegal, Bosnia-Herzegovina, Azerbaizan ja Syyria ovat kuitenkin sekularisia.

Islam on sekä yhteisöllinen että yksilön elämään vaikuttava katsomusjärjestelmä. Nykyaikana vanhoillisissa islamilaisissa maissa, esimerkiksi Iranissa ja Saudi-Arabiassa, uskonnon vaikutus näkyy voimakkaana kaikilla elämänaloilla. Toisissa maissa, kuten Keski-Aasian entisissä neuvostotasavalloissa, islamin asema on samantapainen kuin kristinuskon asema Etelä-Euroopassa.

Islam jakautuu kahteen pääsuuntaukseen, sunnalaisuuteen ja šiialaisuuteen, joiden sisällä puolestaan on erilaisia koulukuntia ja lahkoja. Lisäksi on ahmadiyyalaisia ja druuseja. Sufilaisuus on mystiikkaa korostava islamin suuntaus, jonka seuraajia löytyy niin šiialaisten kuin sunnien joukosta.

Poliittiset radikaali-islamilaiset eli islamistiset liikkeet ja aseelliset ryhmät nojaavat pääasiassa fundamentalistisiin islamilaisiin suuntauksiin kuten wahhabismiin eli salafi-suuntaukseen tai intialaisen deobandi-koulukunnan opetuksiin. Tärkeänä periaatteena näissä suuntauksissa on käsite jihad (pyrkimys johonkin). Jihad on sekä henkistä kilvoittelua ihmisen sisäistä pahuutta vastaan että islamin puolustamista fyysisesti, mutta se voidaan myös tulkita pyhäksi sodaksi islamin puolesta.

Islamiin kuuluu kuusi perususkomusta:

  1. Usko Jumalaan
  2. Usko enkeleihin
  3. Usko Jumalan lähettämiin kirjoihin
  4. Usko profeettoihin ja sanansaattajiin
  5. Usko tuomionpäivään ja ylösnousemukseen
  6. Usko kohtaloon

Lähde: Wikipedia

Analyysi:
Tämä jälkikristillinen uskonto perustuu valheeseen että Allah olisi Raamatun Jumala. Se vääristelee törkeästi Jumalan Sanaa ja hyökkää avoimesti Yeshuan Jumaluutta ja ristintyötä vastaan. Raamattu sanoo: "Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu."(Gal.1:18) Tämä vastenmielinen uskonto on Saatanasta, se on hylättävä suoralta kädeltä.

Historia ja arkeologia osoittavat että Allahia palvottiin pakanallisena kuu jumalana paljon ennen kuin Muhammed astui kuvioihin. Robert Morey, "The Islamic Invasion" kirjan kirjoittaja selittää: "Islamin juuret on jäljitetty oppineiden toimesta vanhaan kuunpalvonta-hedelmällisyys uskontoon, joka oli aina hallitsevana Arabiassa. Kuujumalaa palvottiin rukoilemalla kohti Mekkaa monta kertaa päivässä, pyhiinvaeltamalla vuosittain Kaabaan, joka oli kuujumalan temppeli, juosemalla Kaaban ympäri 7 kertaa, hyväilemällä mustaa kivistä patsasta Kaaban seinällä, juoksemalla kahden vuoren välistä, eläinuhreja tekemällä, kokoontumalla rukoilemaan perjantaisin, antamalla almuja köyhille, jne. Nämä olivat pakanallisia riittejä joita arabit harjoittivat paljon ennen kuin Muhammed syntyi. Mikä uskonto tänä päivänä harjoittaa pakanallisia kuujumalan riittejä? Islam! Tämä selittää miksi nouseva kuu on Islamin symboli. Sitä näkee moskeijoiden ja minareettien huipulla ja käytetään hatuissa, lipuissa, matoissa, amuleteissa ja koruissa. Aina kun näet nousevan kuun symbolin, näet vanhan kuujumalan symbolin." (Enemmän tietoa kirjassa "Islamic Invasion" by Robert Morey.)
Islam, sen lisäksi että se vääristelee Raamattua, se sisältää myös muinaisen kuujumalan symboliikkaa ja palvontariittejä. Katso myös "Allah Had No Son" cartoon here

Turkin lippu
Turkin lippu

Islamin uskon seuraajat tunnetaan kaikkialla maailmassa heidän väkivallastaan ja suvaitsemattomuudestaan, ja vaikka monia vääriä profeettoja on noussut sanomaan että "se on rauhan uskonto", se ei ole totta, kaikki me voimme lukea heidän Koraanistaan kuinka heidän jumalansa kehoittaa heitä tappamaan uskottomat ja tämän seurauksena muslimimaissa vainotaan kristittyjä ja muita "vääräuskoisia" yhä enemmän ja islamilainen terrorismi uhkaa meitä päivittäin kohta joka puolella maailmaa.
Kun he tulevat asumaan meidän maahamme he pyytävät suvaitsevaisuutta, mutta mitä he itse tekevät?! En usko että kenenkään on vaikea nähdä mikä on se henki joka vaikuttaa tämän uskonnon taustalla! Se on hän joka "on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole." Saatana itse.

Johtopäätöksenä toteamme että tämä uskonto ei hyödytä ihmistä millään tapaa vaan sen harjoittaja sokaistuu ylpeydellä ja elää elämänsä kuin kahleissa. Sen avulla ei löydä Jumalaa eikä ikuista elämää, ihminen kuolee synneissänsä ja joutuu kadotukseen.

Totuus islamista ja muslimeista
Millaista on shiialaisuus? (HUOM: tämä sivu sisältää verisiä kuvia)

Kristinusko-uskonto

Esittely:
Maailman suurin uskonto, jonka oletettavasti aloitti Jumalan Poikana esiintynyt juutalainen karismaatikko, "Jeesus Kristus" (4 eKr -30 jKr), ja etenkin Paavali. Maailmassa on oletettavasti 2,1 miljardia kristittyä (noin kolmasosa maailman väestöstä). Tämä uskonto on jakaantunut tuhansiin opinsuuntiin, mutta pääsääntöisesti kristityt uskovat tämän Apostolisen uskontunnustuksen mukaan:

"Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän."

Kristinusko-uskonnon seurakunta syntyi Roomassa 300-luvulla. Rooman kirkon johtaja, Paavi on Vicarius Filii Dei, "Jumalan Pojan sijainen", on erehtymätön auktoriteetti jolla on oikeus tulkita Raamattua miten haluaa, ne jotka eivät ole samaa mieltä ovat kerettiläisiä, harhaoppisia (jotka ovat joutuneet Rooman kirkon vainottaviksi useasti).
1500-luvun uskonpuhdistuksen jälkeen suuri osa maailman kristityistä ei hyväksy Paavin auktoriteettia. Silti tänä päivänä kaikkien merkittävien kirkkokuntien oppi, myös vapaiden suuntien, tukeutuu Roomalaiskatolisen kirkon Raamatulle vieraisiin opetuksiin (he siis hyväksyvät Paavin auktoriteetin), näihin lukeutuvat esim. kymmenen käskyn (sapattikäskyn) muuttaminen, Raamatullisten juhlien muuttaminen, jumalanpalveluksen rakenne, kirkkorakennusten muoto, pappeus, kirkkokuntien hierarkinen järjestelmä, jne.

Sanovat uskovansa Kristukseen mutta eivät tottele hänen sanaansa!
Vauva liitetään kristinusko-uskontoon

Lue lisää Roomalaiskatolisesta uskonnosta sivulta Totuus roomalaiskatolisesta uskonnosta

Tämän uskonnon harjoittajat uskovat että heidän Jumalansa juutalaisille antama Toora on kumottu ja kristillinen kirkko on korvannut Israelin Jumalan valittuna kansana. Täten Israelilla valtiona ja kansana ei ole mitään erityistä merkitystä Jumalan suunnitelmissa. Kirkolle – ”Uudelle Israelille” – kuuluvat kaikki Vanhan testamentin lupaukset ja juutalaisille ainoastaan sen kiroukset, koska he hylkäsivät ja tappoivat Messiaansa. Tämä korvausteologia alkoi saada jalansijaa pian sen jälkeen, kun pakanakristityt saivat kirkossa johtoaseman messiaanisten juutalaisten sijaan. Alettiin katsoa, että juutalaisten maa ja kansa on jo tehtävänsä tehnyt Jumalan suunnitelmissa. Kirkko on nyt Israelin historiallinen jatkumo – ja sen syrjäyttäjä, korvaaja. Opin mukaan juutalaiset eivät enää ole ”valittu kansa”. Helluntain jälkeen (Ap.t. 2. luku) nimitys ”Israel” viittaa aina kirkkoon tämän tulkinnan mukaan, jota kannatetaan lähinnä vain vanhoissa kirkkokunnissa, ei herätyskristillisissä piireissä (lainaus Avainmedian sivuilta.)

inkvisition
mm. näin tämä uskonto kidutti ja murhasi Raamattuun uskovia pyhiä

Analyysi:
Ellei kommunismia lasketa, tällä uskonnolla on kaikista uskonnoista järkyttävin ja verisin historia; arviolta kymmenet miljoonat ihmiset ovat kokeneet väkivaltaisen kuoleman sen kautta, kruununa juutalaisten holocaust vain joitakin vuosikymmeniä sitten! Vaikka sen juuret ovat oikeat ja heillä on erehtymätön Jumalan Sana, Raamattu, se ei ole uskonut eikä totellut tuota Sanaa, vaan on eksynyt valovuosien päähän Raamatullisesta uskosta. Siihen on kohtalokkaalla tavalla sekoittunut muinaisen Babylonian uskonnon uskomuksia, auringonpalvonta-menoja ja noituutta; tuloksena irvokas, hengellistä haureutta harjoittava "Suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten äiti" (Ilm.17:5). Dramaattisesti, sen harjoittajat sanovat tai luulevat olevansa "kristittyjä", mutta teoillaan he kiistävät sen. Osittainen totuus tai melkein totuus ei ole sama kuin Koko Totuus!
Tämä uskonto edustaa sitä mitä Raamatussa kutsutaan "laittomuudeksi", Toorasta on luovuttu. Ihmiset ovat tehneet juutalaisesta Yeshua Hamaschiach:ista uskonnon, missä pitkiin kaapuihin pukeutuneet papit harjoittavat sakramenttejaan ja toistelevat opittuja sanoja, tehden näin Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntöjensä tähden. Eikö Raamattu juuri varoittanut tästä?

n. 84% Suomen väestöstä on "kristittyjä" (kristillisten kirkkokuntien jäseniä), näyttääkö Suomi sinusta kovinkin kristilliseltä maalta? Ylivoimaisesti suurin osa näistä ihmisistä kuuluu nimenomaan kristinusko-uskontoon. Kirkkoon kuuluminen tai uskonnollisuus ei heitä pelasta, ellei heillä ole henkilökohtaista suhdetta uudestisyntymisen kautta Herraan Jeshuaan.

Tämän uskonnon "hedelmät" kertovat karulla tavalla kuka on heidän jumalansa? Se on hän, joka "on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." =Saatana. Tämän uskonnon lievimpien, reformoitujen muotojen, harjoittaja voi silti pelastua, ei kuitenkaan uskonnon kautta, vaan Jumalan armosta, jos hänellä on henkilökohtainen suhde Jeshuaan Messiaaseen!


Juutalaisuus

Esittely:
Juutalaisuus on juutalaisen kansan uskonto. Se on vanhin ja pienin kolmesta monoteistisesta uskonnosta (=Kristinusko, Islam, Juutalaisuus). Juutalaisia on maailmassa n. 15 miljoonaa. Vuonna 2006 juutalaisia asui eniten Pohjois-Amerikassa 43,2% (Yhdysvalloissa 40,3%) ja Israelissa 40,6%. Tarkemmin sanottuna, heistä asui (vuonna 2001) Tel Avivissa 19,3% ja New Yorkissa 14,9%.

Juutalaisuus viittaa samaan aikaan uskontoon, kulttuuriin ja etniseen ryhmään. Juutalainen kansa ei kuitenkaan läheskään aina tarkoita juutalaista uskontoa koska heistä jopa n. 48% on ateisteja tai ei-uskonnollisia ihmisiä. Uskontona, juutalaisuus perustuu uskoon yhteen ainoaan Jumalaan, Aabrahamin, juutalaisten isän Jumalaan, heidän Pyhiin Kirjoituksiinsa, Tooraan (osa "Vanhaa Testamenttia") ja toivoon Messiaasta.

Kulttuurina, juutalaisilla on monia eri uskomuksia. Moderni juutalaisuus yhdistyy Tooraan ja Talmudiin, pääasialliseen juutalaisten perinteiden lähteeseen. Suurimmat suuntaukset ovat ortodoksit (vanhimmat ja konservatiivisimmat) reformoidut (kutsutaan myös "liberaalit" ja "kehitykselliset", ovat äärimmäinen vastakohta ortodokseille) ja konservatiivit (haluavat olla sovittelija ortodoksien ja reformoitujen välillä). (lähde: wikipedia, http://www.simpletoremember.com/vitals/world-jewish-population.htm, http://www.jafi.org.il/education/100/concepts/demography/demtables.html)

Välianalyysi:
Tämä on Jumalan omaisuuskansa, "heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!"(Room.9:4-5) Lue lisää sivulta Syyt Miksi Siunata Israelia

Tämän päivän juutalaiset ovat kuitenkin vain "Juuda", Juudan ja Benjaminin sukukuntaa, siis vain 2/12 osa "Jumalan omaisuuskansaa". Missä ja keitä sitten ovat loput Israelin huoneen 10 kadonnutta sukukuntaa? Siitä lisää edempänä.
Juutalainen kansa eli Juuda näyttelee monin tavoin tärkeää osaa lopunajan maailmassa ja tapahtumissa ja profetioiden täyttymisessä! Vaikka he kulkevat nyt hengellisesti sokeina, emme voi tuomita heitä, vaan meidän pitää pyytää rauhaa Jerusalemille ja rukoilla heidän puolestaan, ja niin saamme siunauksen, koska 1 Moos 27:28 sanoo "Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa."

Koska käsittelemme tässä uskontoja, emme kulttuuria tai etnistä ryhmää, erittelemme uskonnollisista juutalaisista seuraavat kaksi:

Rabbiininen Juutalaisuus

ultraortodoksijuutalainen
Uskonnolliset juutalaiset ovat usein kahnauksissa maallisten juutalaisten kanssa.

Kaikki uskonnollisen juutalaisuuden suurimmat suuntaukset ovat rabbiinista juutalaisuutta (tai farisealaisuutta), joka ei tunnusta Jeshuaa messiaakseen eikä Uutta Testamenttia Jumalallisena ilmoituksena. Tämän uskonnon harjoittajat noudattavat paljon Jumalan Sanalle vieraita "isien perinnäissääntöjä". Suurin osa näistä perinnäissäännöistä liittyy lain tulkintaan, kuten kymmenyksiin, uhreihin, tabuihin ja puhtaussäännöksiin.

Analyysi:
Rabbiinisten (ja myös ateististen ja ei-uskonnollisten) juutalaisten suuri tragedia on kuitenkin se, että he eivät ottaneet n. 2000 vuotta sitten vastaan omaa Messiastaan Yeshua Hamashiach Nasaretilaista joka täytti kaikki heidän omien Kirjoitustensa profetiat (katso profetialista)!
Kuitenkin, heidän on lupaukset... Elämme nyt vaiheessa, jossa juutalaiset/Juuda ovat palanneet osittain luvattuun maahansa, mutta Jumala on jostain syystä antanut heille "uneliaisuuden hengen, silmät joilla he eivät näe, ja korvat, joilla he eivät kuule"(Room.11:8). He joutuvat vielä rikoksiensa tähden kärsimään paljon (1/3 osa saa surmansa, kts Sak.13:8-9), ja heidän paatumuksensa kestää siihen asti kun "täysi määrä pakanoita on tullut sisälle." Sitten koko Israel on pelastuva, kuten on kirjoitettu:

"Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

"Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu."
(Room.11:26-29)

Nykyisellään, surullisesti, tämän uskonnon harjoittaja ei voi pelastua, koska he eivät voi saada syntejään anteeksi ilman uskoa Jeshua Messiaaseen. Viimeisen tuomion jälkeen he joutuvat samaan tulijärveen ympärileikkaamattomien syntisten kanssa.

Messiaaninen Juutalaisuus

Esittely:
Messiaanisilla juutalaisilla tarkoitetaan synagogassa kokoontuvia ja juutalaista kalenteria ja juutalaisia tapoja noudattavia Jeshuaan Messiaaseen uskovia, olivatpa nämä etnisesti juutalaisia tai eivät.

Useimmat messiaaniset seurakunnat noudattavat perinteistä juutalaista synagogapalveluksen mallia (riittiä) esineistöineen, rukouksineen ja Tooran lukuineen, poikalapsille suoritetaan ympärileikkaus ja juutalaiset juhlapäivät vietetään perinteiden mukaisesti. Sen sijaan Tooran ohella pyhänä kirjana luetaan Uutta Testamenttia, hepreaksi Brit Hadasha. Toiset seurakunnat taas sitoutuvat väljemmin juutalaisiin perinteisiin ja ovat jumalanpalvelusmuodoissaan lähempänä vapaita kirkkokuntia.

Useimmat messiaaniset seurakunnat pidättäytyvät perinteisten kristillisten symbolien kuten ristin käytöstä ja sunnuntain sijasta juhlapäivänä vietetään sapattia. Kristillisen kirkon juhlia kuten joulua tai pääsiäistä ei vietetä seurakunnissa, joskin yksityiset jäsenet saattavat juhlia niitä perhepiirissä. Uskoville suoritetaan kristillisen käytännön mukainen upostuskaste ja ehtoollista vietetään UT:n asetuksen mukaisesti. Liikkeen hengelliset johtajat ovat koulutukseltaan pääosin eri kristillisten vapaakirkkojen pastoreita.

Lähde Wikipedia

Analyysi:
Tämä on aitoa, oikeaa Juutalaisuutta! Tähän asti, messiaanisten juutalaisten määrä on hyvin pieni, mutta juuri ennen Jeshuan paluuta koko kansa tulee liittymään heihin.

"Kristinusko" oli alunperin tätä ja tätä sen pitäisi olla! Uudestisyntynyt Uuden Liiton pakanauskova on Israel/Efraim, joka ei ole "kadoksissa" vaan on sulautuneena pakanakansoihin (Hoos.8:8) ja sen kautta on toteutunut Aabrahamille ja myöhemmin Iisakille, Jaakobille ja Efraimille annettu lupaus "kansojen paljoudesta", että he olisivat paljot kuin "meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea" (kts. Hoos.1:10). Se olemme me "kristityt" (messiaaniset), "valtakunnan evankeliumin" vastaanottaneet, Hengessä ympärileikatut, me olemme Jumalan Israel, hengellinen ja fyysinen (ei kirkko!) ja Juuda ja me Jumalan Israel yhdessä tulemme olemaan ennalleenasetettu "Daavidin maja" (Apt.15:16)... (lue lisää englanniksi täältä).
Todelliset uskovat ovat niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Tässä ei ole juutalaista tai kreikkalaista, Jeshuassa olemme yhtä, uskovat juutalaiset/Juuda ja uskovat pakanat/Israel! On selvää, että ympärileikkaus ja Raamatun ulkopuoliset juutalaiset perinteet eivät velvoita pakanauskovaa, mutta muuten heidän uskonsa pitäisi olla yhteistä; kristittyjen tulisi luopua Rooman Imperiumin ja sen roomalaiskatolisen kirkon jälkeenpäin lisäämistä/muuttamista käytännöistä, ja palattava tähän alkuperäiseen uskoon!

Raamattu osoittaa, että Herra tulee asettamaan ja palauttamaan kaikki asiat ennalleen (Apt.3:19-21) ennen Jeshuan paluuta. Israel ja Jerusalem asetetaan ennalleen (Jes. 49:6-8, 62:6-7). Perhesuhteet asetetaan ennalleen (Mal.4:4-6, Matt.17:11). Myös raamatullinen ajanlasku, raamatullinen lepopäivä, raamatulliset juhlat, kuten lehtimajanjuhla ja pääsiäinen asetetaan ennalleen (Jes.66:23, Sak.14:16-19). Valitse siis puolesi! Maailman uskonnoissa (erityisesti kristinuskossa) vaikuttava Babylonian valheuskonto on tulossa tiensä päähän ja joutuu tuomittavaksi! Kristitty ystävä, toimi nyt; liity tähän kasvavaan Jumalan ennalleenasettamis-liikkeseen!

"Jolla on minun käskyni (Toora) ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle." (Joh.14:21)

Syntinsä Jeshuan veressä pessyt messiaaninen uskova on Jumalan rakastama pyhä, ja hänelle runsaskätisesti tarjotaan pääsy Herran ja Vapahtajan Jeshua Messiaan iankaikkiseen valtakuntaan!

JOHTOPÄÄTÖS

Pelastus ei ole yhdessäkään uskonnossa!

Oikeastaan, maailmassa on vain kaksi "uskontoa";
1. Ihminen tekee jotain pelastuakseen
2. Ihminen tajuaa ettei voi tehdä mitään pelastuakseen, vaan että Jumala teki sen jo Jeshuassa Messiaassa, ja lopulta Jumala lahjoittaa ihmiselle uskon Jeshua Messiaaseen, Pelastajaan

Pelastus on Jumalan teko. Ihmisen on synnyttävä uudesti ylhäältä. Harjoittamalla jotakin uskontoa ihminen ei voi pelastua koska syntiongelma jää ratkaisematta; hän kuolee synteihinsä, niinkuin Jeshua sanoi: "Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." (Joh 8:24)


"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut."(Jes.53:4-5)Haluatko olla voittajan vai häviäjän puolella? Oletko valmis kohtaamaan Jumalan vihan (ellet antaudu Hänen rakkautensa edessä?)


Pelastut vain jos uskot Jeshuaan (Jeesukseen), pyydät ja annat anteeksi ja teet parannuksen synneistäsi. Pelastava usko eroaa uskonnoista siinä että kyse on henkilökohtaisesta suhteesta elävään persoonaan (Jeshua) ja Jeshua ja Isä tulevat Pyhän Hengen välityksellä asumaan sinuun ja muuttaa sinut. Tehtäväsi on vain antautua ehdoitta Hänelle, ja seurata sitten Jumalan Sanan opetusta (Toora= oppi, opetus)!

Yksinkertaisesti, pelastuaksesi, sinun täytyy tunnustaa että:

Tarvitsen Pelastajaa.

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. (Room 3:23)
"...vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne," (Jes 59:2a)

Kristus kuoli puolestani.

Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; (1 Piet 3:18)

Minun tarvitsee tehdä parannus synneistäni.

Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. (Sananlaskut 28:13)
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. (Apt 3:19a)

Minun tarvitsee ottaa Jeesus uskossa vastaan.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. (Joh 1:12)

Voin olla varma pelastuksestani.

Jolla Poika on, sillä on elämä. (1 Joh 5:12a)
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. (Joh 5:24)

Voit rukoilla esimerkiksi näin:

"Rakas taivaallinen Isä, tulen eteesi Jeshua Messiaan nimessä. Tuon eteesi kaikki syntini, kaikki taakkani ja kaiken sen, mikä minua sitoo ja vangitsee. Isä, pese minut Jeshuan kalliissa veressä jonka hän vuodatti Golgatalla minun syntieni tähden. Katkaise synnin ja Saatanan kahleet minun ja omaisteni elämässä. Pane minuun kalliin veresi merkki. Haluan antaa sinulle henkeni, sieluni ja ruumiini ja olla sinun omasi niin kauan kuin elän täällä maanpäällä ja sitten taivaassa. Turvaudun uskossa yksin Sinuun, Herra Yeshua Hamaschiach, Sillä sinä olet elävän Jumalan Poika. Ole Herrani ja Vapahtajani tästä hetkestä iankaikkisesti. Uskon koko sydämestäni sen, mitä nyt suullani tunnustan näin sanoen: Sinä olet minun Vapahtajani, Herrani ja Jumalani. Olen nyt uudestisyntynyt -Jumalan lapsi. Uskon sen ja otan vastaan Jeshuan nimessä AAMEN."

Minun tarvitsee ottaa kaste Jeesuksen nimeen (lue lisää)

"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." (Mark. 16:16)

Jos teit tämän ratkaisun, ota yhteyttä paikkakunnallasi toimivaan elävään seurakuntaan tai uskovien piiriin. Se on tärkeää, jotta voit kasvaa uskossa yhdessä toisten uskovien kanssa. Lue paljon Raamattua.

Pelastus ei ole menneisyydessä tehty ratkaisu, on pysyttävä uskollisena loppuun asti, katso "KRISTITYN VALVOMINEN LOPUNAJAN YHTEISKUNNASSA"

SISÄLLYSLUETTELO

Vieraskirja

Toni Arias. Sivu päivitetty 30.4.2010