Onko Israelin ulkopuolella pelastusta?

"Siihen aikaan, sanoo JHVH, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani."Jer 31:1

"Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella: 'Nouskaa, lähtekäämme Siioniin Herran, meidän Jumalamme, tykö.' Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni".(Jer 31:6,9)

Johdanto

Israelin valtakunta jakautui Salomon kuoleman jälkeen Juudaksi ja Israeliksi noin vuonna 921 eKr (1 Kun 12:19). Juudaan kuuluivat Juuda, Benjamin ja osa Leeviläisistä, Israeliin Ruuben, Simeon, osa Leeviä, Isaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, Joosef ja myös Efraim ja Manasse. Israelin pohjoinen Kuningaskunta karkoitettiin kaikkialle maailmaan noin vuonna 720 Ekr ja he assimiloituivat pakanakansoihin hyvin pian (Hoos 7:8). Jo ennen karkoitustaan Israelin 10 sukukuntaa alettiin siis kutsumaan Efraimiksi. 1 Moos 48 luvussa kun Jaakob siunaa Joosefin pojat Manassen ja Efraimin hän profetoi että Efraimin jälkeläisistä on tuleva ”pakanakansojen paljous” ja näin todella tapahtui. Tuohon aikaan nykyiset kansakunnat eivät olleet vielä syntyneetkään ja moni kansakunta sai alkunsa heistä. Tiettävästi monet Euroopan kansat ovat Efraimin jälkeläisiä. Juuda, Benjamin ja osa Leevin sukukuntaa ovat säilyneet tähän päivään asti ja ovat juutalainen kansa. Heitäkin on kadoksissa, esim Euroopan inkvisition aikana juutalaisia pakotettiin kääntymään katolilaisiksi ja myöhemmät sukupolvet joista monet ovat Espanjassa ja Etelä-Amerikassa (paljon heprealaista perää olevia sukunimiä) menettivät tiedon juuristaan vaikka ovat Juudan jälkeläisiä.

Nyt, jos tarkastelemme Raamatun profeettakirjoja, Efraimin/Israelin paluusta puhutaan valtavasti monen eri profeetan toimesta, esim näissä jakeissa: Jes 11:11-14, 54:7, Jer 50:4, 30:3,32:37, Hes 37:19-25, Aam 9:9-15, Sak 8:23, 10:9
Siksi Efraimin paluun toteutuminen on ehdottoman varmaa. Monen ylpeän juutalaisen idea on että ”juutalaisissa on kaikki 12 sukukuntaa”, ehkä onkin pienissä määrin, mutta nuo lukumäärät eivät ole ”kuten meren hiekka, jota ei voida lukea sen paljouden tähden” (1 Moos 32:12). Raamatun mukaan Efraim kootaan vasta aivan tämän maailmanajan lopussa, kuitenkin siitä pelastuu vain jäännös (Jes 10:20-21), kuten myös juutalaisista (Hoos 6:11).

Huomio! Monet juutalaiset niputtavat kaikki muut kuin juutalaiset Raamattuun uskovat ”kristityiksi” mukaanlukien katolilaiset, ortodoksit, anglikaanit, luterilaiset, helluntailaiset, messiaaniset, vaikka kristinuskon-nimellä kulkevan uskonnon sisällä on valtaisia opillisia eroja! Vähänkään Raamattua tuntevan pitäisi tietää että suurin osa näistä ei ole edes raamatullisessa uskossa vaan kirkkojen jäseniksi tullaan vauvakasteen kautta ja niiden jäsenet eivät ole uudestisyntyneitä ja he palvovat epäjumalia. Tässä kirjoituksessa kun käytetetään termiä ”kristityt” ajatuksena on että he ovat todellisia uudestisyntyneitä ihmisiä ja tulevaisuuden Efraimilaisia ja tähän sisältyy myös nykyiset messiaaniset jotka noudattavat Tooraa ja ymmärtävät jo olevansa israelilaisia. Termi "pakana" tarkoittaa kaikkia muita kuin juutalaisia. Artikkelin Raamatun jakeet ovat vanhasta 33/38 kääännöksestä. Jumalan nimenä käytetään Jahve ja Jehova koska en ole päässyt varmuuteen siitä mikä on oikea ja Pojasta Yeshua koska nimiä ei mielestäni pitäisi kääntää.Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, niinkuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään putoa maahan.
Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä,
niin että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee. (Aam 9:9, 11-12)

Yeshua kokoaa Israelin

Joissakin ns Vanhan Testamentin Messias-profetioissa Yeshuaa kutsutaan Israeliksi, esim Jes 49:3, Hänestä kerrotaan 49:5 "Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni - 49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti." Yksi Yeshuan tehtävä on siis kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat. Yeshua itse sanoi ”Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.” (Matt 15:24)

Uuden Testamentin puolella Luuk 1 luvussa kun enkeli ilmoittaa Miriamille (Marialle) Yeshuan syntymän, hän sanoo syntyvästä Pojasta "Jehova antaa Hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua" (Luuk 1:32-33) Huomaatko? Jeshua hallitsee Jaakobin sukua.

Yeshua sanoo Joh 10:16 "Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen". Toisin sanoen lampaat jotka eivät ole tästä lammastarhasta ovat pakanat, kuitenkin on oleva vain yksi lauma! Se ei ole kirkko, vaan Israel, hän ei sano 2 laumaa Israel ja kirkko, vain yksi Israel jotka ovat messiaaniset juutalaiset ja uskovat pakanat joista muodostuu aikojen lopussa (joita nyt elämme) tuhansia vuosia sitten pakanakansoihin assimiloitunut Efraim eli Israelin huone. Näin he ovat suurimmaksi osin myös fyysisiä israelilaisia vaikkakin fyysistä jälkeläisyyttä ei tarvita, tästä kertoo hyvin Paavali Room 11:24:ssa hän sanoo että uskovat pakanat ovat metsäöljypuu eli ei mikä tahansa puu vaan jonkinlainen öljypuu kuitenkin kun taas juutalaiset ovat jalo öljypuu ja meidät pakanat on oksastettu tuohon jaloon Israelin öljypuuhun! Ei suotta Jaakob kirjoita kirjettänsä ”kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle." (Jaak 1:1) ja Pietari kirjoittaa Efeson pakanaseurakunnalle että te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut." (Ef 2:9-10) Jumalan kansa ja omaisuuskansa on vain Israel. Tässä hän viittaa myös Hoosean kirjaan. Hoosean kirja kokonaisuudessaan kertoo Efraimin vaiheista. Tarkastellaanpa sitä nyt lähemmin.

"Mutta israelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', heille sanotaan: 'Elävän Jumalan lapset!' 1:11 Ja Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään; ja he lähtevät sotaan siitä maasta, sillä suuri on Jisreelin päivä." (Hoos 1:10-11)
Toisin sanoen israelin fyysisten jälkeläisten määrä lasketaan miljardeissa, kristillisyydessä heille on kerrottu että he eivät ole Israel, Jumalan silmissä he kuitenkin ovat! He ovat Elävän Jumalan lapsia ja koossa on jälleen Juuda ja Israel, messiaaniset juutalaiset ja pakanakansoista ennalleenasetettu Israel, ei niin että ”vain juutalaiset jossa on kaikki 12 sukukuntaa” tämä on törkeä profetioiden vastainen valhe!

Hoos 2:16 Sinä päivänä, sanoo JHVH, sinä puhuttelet minua: 'Minun mieheni' (Ishi), etkä enää puhuttele minua: 'Minun Baalini' (Baal= herra);
2:17 ja minä poistan baalien nimet hänen suustansa, eikä niiden nimiä enää mainita.
2:18 Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa; ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa.
2:19 Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella,
2:20 kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran.

Tulee päivä jolloin uskovat eivät enää kutsu Jahvea Herraksi (tämä on muutenkin Raamatun kääntäjien keksintö koska alkuperäisen tekstin JHVH on käännetty ”Herraksi”). Jahve ”kihlaa” israelilaiset, he ovat siis ”morsiusseurakunta”. Tästä lisää edempänä.

Hoos 5:15 Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani: ahdistuksessansa he minua etsivät.
6:1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.
6:2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.
6:3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.

Yeshua puhuu tässä, Hän meni ylösnousemuksen jälkeen ”takaisin paikoilleen” taivaaseen. Sitten paljastetaan milloin Israel herää henkiin, kahden päivän kuluttua. Yeshua nousi taivaaseen noin vuonna 30, tästä 2000 vuotta (1000 vuotta on kuin päivä kirjoituksissa) ja tullaan vuoteen 2030! Kun kolmas vuosituhat alkaa, on myös Yeshuan paluu ja ylösnousemus, kuolleet israelilaiset herätetään ikuiseen elämään.

Hoos 11:9 En minä pane täytäntöön vihani hehkua, en enää hävitä Efraimia. Sillä minä olen Jumala enkä ihminen, olen Pyhä sinun keskelläsi; en tule minä vihan tuimuudessa.
11:10 Ja he vaeltavat Herran jäljessä. Hän ärjyy kuin leijona - niin, hän ärjyy, ja vavisten tulevat lapset mereltä päin.
11:11 Vavisten he tulevat Egyptistä kuin linnut, Assurin maasta kuin kyyhkyset, ja minä saatan heidät asumaan kodeissansa, sanoo Herra.

Efraimilaiset tulevat Välimereltä päin, siellä on Eurooppa ja USA, tulevat lentokoneilla tai Jumalan tempaamina ilmateitse paikasta a paikkaan b. Heitä tulee myös Egyptistä ja Syyriasta tai maitse näiden maiden suunnista, Afrikasta ja Aasiasta, tuleehan Syyriasta ”valtatie” Israeliin.

Jes 11:11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.
11:12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.
11:13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.
(Efraim eli ”kristityt” ovat kateellisia juutalaisille, esim syistä että he voivat lukea sanaa hepreaksi ja näin ymmärtävät sitä paremmin, he saavat asua Pyhällä Maalla, yms. Juutalaiset ovat perinteisesti vihanneet ”kristittyjä” johtuen kristinuskon synkästä menneisyydestä ja holokaustista. Nyt kuitenkin he ovat yhtä, Yeshuan ylipapillinen rukous siitä että ”he olisivat yhtä” toteutuu!
11:14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.Arabit vs Juuda konfliktiin sotilaallinen ratkaisu kun Efraim palaa Israelin maahan!
11:15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
11:16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti.

Jer 50:4 Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, tulevat israelilaiset yhdessä Juudan miesten kanssa; he kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa, Jumalaansa.
50:5 Siionia he kysyvät, sitä kohden ovat heidän kasvonsa käännetyt. Tulkaa! He liittyvät Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, jota ei pidä unhotettaman.
50:6 Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille
kirkkokuntiin; he kulkivat vuorelta kukkulalle kirkosta toiseen, unhottivat lepopaikkansa.

Väkevin todiste: On vain 1 Yeshuan morsiusseurakunta

Missään Raamatussa ei puhuta sanaakaan mistään toisesta seurakunnasta kuin Israel. Kirjoituksissa seurakunta on Yeshuan/Jahven morsian, sen on oltava vain yksi ja se on Israel. Hoos 2:18-19:ssa Jumala sanoo ”Sinä päivänä, sanoo JHVH, sinä puhuttelet minua: 'Minun mieheni', etkä enää puhuttele minua: 'Minun Baalini (Baal=Herra) Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella....” ja siinä puhutaan Israelista!

Ilm 19: 6-8 kertoo Karitsan hääateriasta: ”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." 19:9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!"

Ef 5:22-33:ssa myös Paavali rinnastaa miehen ja naisen avioliiton Yeshuan ja seurakunnan suhteeseen. ”....saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” Eikö tämä ole sama tapahtuma kuin Ilm 19:7 jossa ”morsian on laittautunut valmiiksi”. On vain yksi seurakunta, yksi lauma, ei ole kahta, alkuseurakunta muodostui juutalaisista, ei voi olla niin että seurakunta menettäisi israelilaisuutensa sen takia että siihen tuli mukaan pakanoita, heidän kuului saada Tooran opetusta synagogissa (Apt 15:21), silloin ei ollut edes Uutta Testamenttia. Kirjoitukset puhuvat alusta loppuun Israelista. Ei ollut Jumalan suunnitelma että Rooman keisari kaappaisi seurakunnassa vallan ja täyttäisi sen babylonialaisilla opeilla ja poistaisi uskosta kaiken juutalaisen ja tämän opin seuraajatko olisivat se tahraton morsiusseurakunta?! Jos katsomme Ilmestyskirjan loppua uudessa Jerusalemissa on kaksitoista porttia joissa Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet (Ilm 21:12), siellä ei ole porttia ”kristityille”, ”kirkolle” tai ”pakanoille”.


Uudessa Jerusalemissa portit vain Israelin sukukunnille
Uudessa Jerusalemissa portit ovat vain Israelin sukukunnille

Näemme kirjoituksista Jes 66:15-24 että uudessa taivaassa ja uudessa maassa vietetään 7. päivän sapattia, uudenkuun päivää ja sianliha on saastaista, näitä ei ole kumottu missään vaiheessa. Seurakunta pitää käskyt, se ei elä laittomuudessa. Seurakunnan usko perustuu yksin Raamattuun, messiaanisella juutalaisella ja pakanakansojen uskovalla pitäisi olla sama usko, sen nimi on Raamattu, ei katekismus tai jonkun kirkkokunnan opetus.

Ymmärrä tämä: Yeshualla on vain yksi seurakunta, joka muodostuu kaikista Häneen uskovista, niin juutalaisesta kuin pakanasta, he ovat Israel.

Hesekiel 37 luku, ”kuolleet luut”

37:3 Niin hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?" Mutta minä sanoin: "Herra, Herra, sinä sen tiedät."
37:4 Niin hän sanoi minulle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana.
37:5 Näin sanoo Herra, Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi.
37:11 Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.'
37:12 Sentähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan.
37:13 Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne.
37:14 Ja minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra: minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra."
37:15 Ja minulle tuli tämä Herran sana:
37:16 "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.' Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: 'Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva.'
37:17 Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi.
37:18 Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: 'Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?'
37:19 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni.
37:20 Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmäinsä edessä,
37:21 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
37:22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.

37:23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
37:24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.
37:25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti.
37:26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti.
37:27 Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
37:28 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Israeliin liitytään syntymällä uudelleen ylhäältä Yeshua Messiaan kautta, olet uusi luomus joka ei enää ole pakana vaan Jumalan perheväkeä!

Ennen kuin Israelilaiset palaavat Israelin huoneet ovat erillään, näin lopun ajassa voimme tarkastella mitkä kaksi Raamattua noudattavaa kansaa maailmassa on. Tietysti juutalaiset ja kristityt. Eikö näin ole päivänselvää että pakanakansoista nouseva kristillinen/messiaaninen seurakunta, on Israel?

Entäpä jos kaikki tämä israelilaisten kokoaminen tapahtuu vasta kun Yeshua on palannut? Silloin Jumala nostaa kirjaimellisesti haudoistaan ylös muinaiset Israelilaiset ylösnousemuksen kautta, vanhurskaiden kuolleiden ylösnousemuksessa. Sanasta kuitenkin tiedämme että lähes kaikki muinaisista israelilaisista olivat epäjumalan palvelijoita ja eivät tule nousemaan ylösnousemuksessa. Jos vanhurskas pelastuu vain vaivoin, kuinka käykään syntisen? Ei etninen alkuperä ketään pelasta, paremminkin päinvastoin, jolle enemmän on annettu, siltä enemmän vaaditaan. Israelille on annettu Jumalan sana, liitot, luvattu maa, heidän olisi kuulunut ymmärtää.

Luuletko eläväsi Uudessa Liitossa? Yeshua asetti uuden liiton Hänen veressään nostamalla maljan seder-aterialla (Luuk 22:20) jolla kaikki paikallaolijat olivat juutalaisia. Jer 31:31ssa JHVH sanoo tekevänsä uuden liiton vain Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa! Hebrealaiskirjeen kirjoittaja vahvistaa että Yeshuan tekemä liitto on juuri tuo Jer 31:31:n liitto (Hebr 8:8-13)! Toisin sanoen ellet liity Israeliin, sinulla ei voi olla uutta liittoa!. Israeliin on aina liitytty uskomalla Israelin Jumalaan ja Yeshua Messiaaseen ja noudattamalla Hänen sanaansa, jos näin teet olet 100% israelilainen ja Elohim on tehnyt uuden liiton kanssasi!

Katsotaanpa mitä Paavali sanoi
Room 2:26 Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa Tooran säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi?
2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää Tooran, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.
2:28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Loppuyhteenveto

Loppuun asti on oleva erillään Juuda ja Israel (Efraim)
Juuda ja Israel yhdistyvät Yeshuassa
Fyysisestä Israelista pelastuu vain jäännös
Juuda ovat messiaaniset juutalaiset ja Israel ovat pakanakansoista kääntyneet uudestisyntyneet uskovat
Jumalalla ei ole toista seurakuntaa kuin Israel
Raamatun mukaan Israelin ulkopuolella ei ole pelastusta!
Jos olet uskossa, olet Israelilainen, elä sen mukaan!


Aabrahamin jälkeläisille luvattiin maa Niilin virrasta Eufrat virtaan, milloin Jehova toteutat lupauksesi?

Kirjoittanut Toni Arias 2.2.2021 (päivitetty 17.2.2021)

TÄYDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO