Pitääkö kristityn noudattaa Lakia?

SIVU 2: Tooran 613 käskyä ja niiden seurattavuus tänään

Vaihtoehtoisia otsikoita: Pitääkö Uudessa Liitossa noudattaa Tooraa? Olemmeko "lain alla"? Uusi Liitto ja Mooseksen laki. Kristinusko ja Laki. Kumosiko "Jeesus" ja/tai Paavali Tooran? Mitkä lain käskyt ovat voimassa? Mooseksen Kirjojen merkitys tänään.

Tämä on suomenkielinen käännös Yashanetin artikkelista Not Subject to the Law of God?

Muutamia (ei kaikkia) kohokohtia merkattu sivun kääntäjän toimesta, kaikkien merkkaaminen mahdotonta koska niitä on niin paljon.

Esipuhe

Kristinuskolla on aina ollut virheellinen käsitys siitä, mitä se kutsuu "laiksi". Tämän vuoksi, on tehty vääriä johtopäätöksiä koskien "lain" asemaa Jeesukseen Messiaana uskovien elämässä. Tämä virhe on on johtanut myös väärään teologiaan koskien Israelia, juutalaisia, ja pakanoiden suhdetta Jumalaan. Tämän artikkelin tarkoitus on tuoda julki tämä virhe ja auttaa Herraan Yeshuaan uskovia, erityisesti pakanoita, löytämään oikea tapa soveltaa "lakia" heidän uskossaan ja elämässään.

--------------------------------------------------------------------------------

Kristittyjen käsitys "laista"

Nykyinen kristillinen asenne koskien sitä mitä kutsutaan "laiksi", sai alkunsa Kreikasta/Roomasta tai "länsimaisesta" maailmankuvasta ja lähestymistavasta Raamatun opiskeluun. Tämä sai muotonsa aikaisilta kirkkoisiltä toisesta kuudenteen vuosisataan, ja sitä on tasaisesti vahvistettu noista ajoista. Kun kristityt kuulevat tai käyttävät termiä "laki" hengellisissä keskusteluissa, saarnoissa, jne., he ajattelevat hyvin "laillisessa" mielessä, samoin kuin tehtäisiin jos puhuttaisiin maallisen yhteiskuntamme laeista.

Kolme erityistä kristinuskon ideaa koskien "lakia" ovat:

 1. Mooseksen lain alla olevat olivat "orjuudessa" joka päättyi Jeesukseen, joka vapautti meidät
 2. "Kukaan ei voinut koskaan tehdä kaikkea, mitä laki edellytti" - siksi tarvitsimme Jeesuksen
 3. Laki oli "kirous" josta Jeesus tuli päästämään eroon

Nämä kolme ideaa eivät ole ilmaistuna täsmälleen näillä sanoin joka tunnustuskunnassa, mutta käsitteet ovat selkeät ja läsnä protestanttisissa tunnustuskunnissa ja katolilaisuudessa.

Esimerkiksi Dr. Charles Ryrie klassisessa kirjassaan kristillisestä teologiasta tekee selväksi, että "laki" on päättynyt Jeesukseen:

"Toinen tärkeä hyöty Kristuksen kuolemasta oli uskon-vanhurskauden periaatteen käyttöönotto korvaamaan lain ja tekojen periaatetta. Kuitenkin Paavalin kannanotto Room. 10:4:ssä, että Kristus on lain loppu, voidaan ymmärtää joko merkitsevän irtisanomista tai tarkoitusta. Toisin sanoen, joko Kristus päätti lain tai Kristuksen tulon tarkoitus oli tulla täyttämään laki (Matt. 5:17). Kuitenkin irtisanominen näyttää selvästi olevan tässä yhteydessä oikea tulkinta johtuen kontrastista (alkaen Room. 9:30) lain ja Jumalan vanhurskauden välillä. Paavalin väite joka seuraa ei ole se, että Juutalainen oli epätäydellinen ja tarvitsi Kristuksen tulemisen tehdäkseen hänen asemansa Jumalan edessä täydelliseksi, vaan että hänen asemansa lain ja tekojen periaatteen alla oli aivan väärä, koska se yritti luoda vanhurskautta ihmisen ponnisteluilla, Jumalan lahja-vanhurskauden hyväksymisen sijaan. Vaikka onkin totta, että meidän Herramme täytti lain, tämä jae ei opeta sitä, vaan että hän lopetti lain ja tarjosi uuden ja elävän tien Jumalan luo." (1)

Toinen esimerkki, josta käy ilmi ero sen välillä, mitä "laki" ja Jeesus voisi tehdä meille, voi löytyä suositusta Norman L. Geislerin kristillisestä kirjasta nimeltä "Kun skeptikot kysyvät":

"Vaikka Mooses perusti moraalisia ja yhteiskunnallisia rakenteita, jotka ohjasivat kansakuntaa, laki ei voinut pelastaa ketään heidän syntiensä rangaistukselta, joka on kuolema. Kuten Paavali sanoo, 'sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto' (Room 3:20). Ilmestys joka tuli Jeesuksen kautta, vaikkakin, oli sellainen jossa synnit jotka laki toi tietoon on annettu anteeksi, 'ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa'(v. 24). Kristuksen ilmestys rakentaa Mooseksen perustalle ratkaisemalla ongelman jonka laki teki tiettäväksi." (2)

Sen lisäksi että kukaan ei voinut pelastua "lain" avulla, kristinusko sanoo myös että ne jotka opettavat ihmisiä jatkamaan "laissa", sen jälkeen kun ovat uskoneet Messiaaseen, olivat kerettiläisiä.

Kristitty kirjailija William Barclay toteaa seuraavaa hänen Raamatun tutkimus sarjassaan:

"Uudessa Testamentissa itsessään saamme väläyksiä opettajista jotka epäonnistuivat vastuissaan ja heistä tuli vääriä opettajia. Siellä oli opettajia jotka yrittivät tehdä kristinuskosta eräänlaista juutalaisuutta ja yrittivät ottaa käyttöön ympärileikkauksen ja lain pitämisen." (3)

Kristillinen näkemys "laista" on myös välitetty "otsikoissa" jotka löytyvät osioiden alussa läpi kristillisten Raamattujen. Nämä otsikot sijoitetaan sinne kirjan toimittajien toimesta auttamaan lukijaa ymmärtämään mitä seuraava osio jakeita koskee.

Esimerkiksi suositun New King James käännöksen (4) seuraavien osioiden alusta löydämme seuraavanlaisia lauseita:

 • Room. 7:1-6: "Vapautettu laista"
 • Room. 14:1-13: "Vapauden laki"
 • Gal. 3:10-14: "Laki tuo kirouksen"
 • Gal. 5:7-15: "Rakkaus täyttää lain"

Kristinuskon näkemys juutalaisuudesta

Kristinusko erottaa itsensä juutalaisuudesta ("lain uskonto") ajatuksella siitä, että edellä mainittu on uskon ja rakkauden uskonto, kun taas juutalaisuus on tekojen uskonto. Lainaan William Barclay:ta uudelleen;

"Kristitty elää vapauden lain alla, ja vapauden lailla hänet myös tuomitaan. Mitä hän tarkoittaa on tämä. Toisin kuin fariseukset ja ortodoksiset juutalaiset, kristitty ei ole ihminen jonka elämää ohjaa ulkoinen paine seurata koko joukkoa sääntöjä ja määräyksiä jotka hänen päälleen on pantu. Häntä ohjaa rakkauden sisäinen pakko. Hän seuraa oikeaa tapaa, tapaa jolla rakastaa Jumalaa ja ihmisiä, ei siksi että jokin ulkoinen laki velvoittaa häntä tekemään niin tai että jokin rangaistuksen uhka pelottaa häntä tekemään niin, vaan Kristuksen rakkaus hänen sydämessään saa hänet haluamaan tehdä niin. " (5)

Raamatun alaviitteet, selitysteokset ja saarnapöntöistä annetut saarnat ovat ilmaisseet tätä ajatusta vuosisatojen ajan, että kristinusko on Jumalan oikea uskonto. Esimerkiksi yhdessä King James versionin kommentointi liitteessä, koskien Heprealaiskirjettä, se sanoo:

"Huolellisesti perusteltujen väitteiden kanssa kirjailija osoitti, että kristinusko on ylivoimainen juutalaisuuteen nähden," ... "kristinusko on täydellinen uskonto." (6)

Sama kommentti, koskien Galatalaiskirjettä toteaa seuraavaa:

"Galatalaiskirjettä on kutsuttu kristityn itsenäisyysjulistukseksi. Se on Paavalin vastaus niille, jotka ovat kiistäneet hänen auktoriteettinsa apostolina ja niille jotka kehoittivat Galatialaisia elämään Mooseksen lain mukaan. Hyväksymällä juutalaisten lain pakanakristityt olisivat tehneet kristinuskosta vain juutalaisuuden lahkon. Paavali opetti että lain orjuus päättyi kun Kristus teki kaikki ihmiset vapaiksi." (7)

Kuuluisa kristitty kirjailija, J. Vernon McGee, on antanut seuraavan julkilausuman apostoli Paavalista ja juutalaisesta uskonnosta hänen Raamatun kommentaarissaan:

"Paavali kutsuu nyt uskontoa johon hänet oli kasvatettu 'juutalaisten uskonnoksi'. Paavali oli pelastettu, ei juutalaisuudessa, vaan juutalaisuudesta." (8) (Korostukset ovat McGee:n)

Kristinuskon näkemys "Uuden testamentin" Opetuksista aiheesta "laki"

Kristinusko pitää sisällään idean että niiden jotka "uskovat Jeesukseen," (juutalainen tai pakana) ei enää tarvitse olla huolissaan "laista", koska heillä on nyt "vapaus uskossaan." Kristinusko antaa eniten tunnustusta tästä opetuksesta Paavalille, jonka on perinteisesti sanottu opettavan "lakia" vastaan ja joka osoitti omalla elämällään, että "lailla" ei enää ollut mitään käytännön merkitystä hänelle.

Usein lainattuja jakeita jotka tukevat tätä ovat;

 1. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. (Room. 10:4)
 2. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee." (Gal. 3:10)
 3. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu". (Gal. 3:13)
 4. ...ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. (Kol. 2:14)
 5. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. (Kol. 2:16-17)

Kristinuskon suhde juutalaisiin

Kristinusko opettaa, että Jeesus todella tuli juutalaiselle kansalle, mutta he hylkäsivät hänet. Juutalaiset johtajat (fariseukset) olivat niin "koukussa lakiin", että he "missasivat" oman Messiaansa. Kristillinen kirkko syntyi ja sille annettiin työ julistaa Evankeliumia Jeesuksesta pelastumattomille. (Matteus 16:18,19; Ap.t. luku 2)

Kirkko opettaa, että vaikka juutalaiset epäonnistuivat kutsumuksessaan 2000 vuotta sitten, sen on pakko tänään tuoda evankeliumi Juutalaiselle kansalle. Monet kristilliset kirkot ovat luoneet erityisiä järjestöjä, tai käynnistäneet kampanjoja, evankelioidakseen juutalaisia.

Viime vuosina, tunnustuskunnat kuten baptistit, ja Assemblies of God (Helluntaikirkko) ovat todenneet että he eivät ole olleet juutalaisten evankelioinnissa niin menestyksekkäitä kuin olisivat toivoneet, ja ovat uudelleenjärjestäytyneet tähän tehtävään. Jotkut pyrkivät nyt omaksumaan enemmän "juutalaisen lähestymistavan" heidän "todistamisessaan", opettamalla ihmisiään käyttämään "juutalaista terminologiaa" puhuessaan juutalaisille (esim. sanoa "Jeesuksen" sijaan "Yeshua", tai "Kristuksen" sijaan "Messias")

--------------------------------------------------------------------------------

Heprealainen näkemys Laista/Toorasta

Terminologiaa

Aloitamme sillä mitä Kristinusko kutsuu "laiksi", mutta mitä Juutalaisuudessa kutsutaan Tooraksi -- tämä on Raamatun viidelle ensimmäiselle kirjalle annettu nimi. Tähän viittaa myös kristittyjen käyttämä "Pentateuch" (kreikkaa). Sana "laki", erityisesti lakihenkisessä merkityksessä kuten länsimainen mieli ymmärtää sen, ei ole sopiva käännös sanasta Toora (Torah). Oikea käännös on "opetus" tai "ilmestys" -- kuten "Jumalan opetus", tai "ilmestys Jumalalta". Näin Toora esitetään juutalaisuudessa.

Toora on ilmestys Jumalan luonteesta ja vilkaisu siihen mitä on tulossa. Toora on Jumalan opetus siitä, miten Häneen luottavien (juutalainen tai pakana) on elettävä, niin että he "menestyisivät" (5.Moos. 4:40) Sellaiset jakeet kuten 2. Moos. 12:48-49, 3. Moos. 24:22 ja Jesaja luku 56, osoittavat että Toora ei ollut yksinomaan Heprealaisille, vaan myös niille pakanoille jotka halusivat olla osa Jumalan kansaa. Vaikka Jumala valitsi tuoda ilmestyksensä julki Juutalaisten kautta, sen ei ollut tarkoitus olla vain "heidän uskontonsa". Heidän piti olla "maailman valkeus", ja tuoda tämä ilmestys pakanoille, kuten Yeshua muistutti heitä saarnassaan Matteuksen luvussa 5.

Vaikka varsinainen Toora on Mooseksen viisi kirjaa, sana "Toora" voi myös sisältää muun Tenakh:in (yleisesti kutsuttu "Vanha Testamentti") ja "Uuden Testamentin" kirjat, koska ne ovat Jumalan jatkunutta ilmestystä/opetusta. Mikään Jumalan myöhemmistä ilmestyksistä muussa Tenakhissa (Profeetat ja Kirjoitukset) ei ole ristiriidassa Tooran kanssa, kuten ei myöskään "Uusi Testamentti", Profeetat tai Kirjoitukset. Jumalan Sana on yksi.

Mitä Tenakh (VT) sanoo Toorasta, syntien anteeksiannosta, ja pelastuksesta?

Toisin kuin elokuva "Paluu Tulevaisuuteen", me menemme "eteenpäin menneisyyteen" tämän Tooran opiskelun päämäärän tähden. Johanneksen Evankeliumissa, luvussa 3, meillä on yksi perustavanlaatuinen jae "uskoon perustuvasta kristillisyydestä":

Sinun on synnyttävä uudestaan.

Kristityt toitottavat tätä kuin jotakin vertaansa vailla olevaa "Jeesuksen uskon opetusta". Huomaa kuitenkin, mitä Messias sanoo Nikodemokselle kun tämä kysyy, "Kuinka tämä kaikki voi tapahtua?" (Joh.3:9)

Yeshua vastaa hänelle: "Etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä?"

Messias kritisoi Nikodemosta, joka sanoi olevansa "Israelin opettaja", hänen olisi pitänyt tietää "uudestisyntymisestä". Nyt, miten Nikodemos tietäisi tästä jos se oli Yeshuan uusi opetus?

Vastaus on se, että "syntyä uudelleen" ei ole alkuperäinen Yeshuan opetus ja lähtöpiste jollekin uudelle kristilliselle uskolle. Uudelleensyntyminen oli ja on keskeistä Tooraan pohjautuvalle juutalaisuudelle, koska Tooran viesti on aina ollut uskoa Jumalaan pelastukseksi ja ei "tehdä se tavallaan".

Tämän voi nähdä 5. Mooseksen Kirjassa:

5. Moos. 10:16 -- "Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita."

Sana "niskureita" tarkoittaa samaa kuin että ei ole uskoa. Jumala kutsui erämaa-sukupolvea niskureiksi koska he eivät luottaneet (uskoneet) Häneen. (Katso 2.Moos. 32:9; 33:3,5; 34:9, 5.Moos. 9:6,13; 2 Aik. 30:8; Ap.t. 7:51)

Hepr. 3:7-4:2, kertoessaan näistä samoista niskuri-ihmisistä, sanoi heidän saaneen "hyvän sanoman" (=evankeliumi) mutta se ei heitä hyödyttänyt koska "se ei sulautunut uskossa", ja "he jäivät taipaleelle".

5. Moos. 30:6 -- "Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit."

Tässä sanaa "elää" käytetään hengellisessä merkityksessä ja se on sama kuin pelastus.

UT:n kirjeet näyttävät että "sydämen ympärileikkaus" on sama asia kuin "syntyä uudelleen":

Room. 2:29 -- "vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä,..."

Kol. 2:11 -- "ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella..."

Jumala on aina halunnut että me ensin tunnustaisimme ja luottaisimme Häneen ennen kuin yrittäisimme "tehdä" mitään Hänelle. Uskoa/luottaa Häneen on "ensimmäinen käsky".

2. Moos. 20:2-3 & 5. Moos. 5:6-7 -- "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani."

Habakuk 2:4 & Room. 1:17 -- "Vanhurskas on elävä uskostansa." (Paavali lainaa tässä "Vanhan Testamentin" jaetta kirjeessään roomalaisille selvittäessään asiaa.)

Hepr. 11:6 -- "Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen" (Tämä luku tekee sitten listaa niistä jotka "seurasivat lakia", kuten Mooses, Daavid ja Samuel)

Yeshua jatkaa keskusteluaan Nikodemosin kanssa, puhuen Hänen taivaaseen nousemisestaan (Joh. 3:12-13), näin linkittäen Tooran, (kuten Jumala puhui siitä 5. Moos. 30:11-14), itsensä kanssa (kuten Paavali kirjoittaa Room. 10:1-8). Yeshua päättää keskustelun osoittaen tapahtuman jossa Israelilaiset katsovat pronssista käärmettä ja elävät (Joh. 3:14) olevan uskon asia (4.Moos. 21:9) verraten tätä uskoon Itseensä.

Jumala ei muutu. Pelastus Tooraan pohjautuvassa juutalaisuudessa on aina ollut uskon kautta, sekä ennen Moosesta että hänen jälkeensä, kuten myös ennen Yeshuaa ja Hänen jälkeensä. Toora on Jumalan ilmestys, kuten Yeshua on myöskin Jumalan ilmestys. Usko, Toora ja Yeshua ovat erottamattomia. Pelastus oli aina uskon, Messiaan ja Tooran kautta, koska Yeshua oli teurastettu Karitsa jo ennen maailman perustamista (Hepr. 4:3, 9:26; Ilm. 13:8). Yeshua itse sanoi:

Joh. 8:56 -- "Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

Yeshua on Tooran päämäärä (Room. 10:4, katso alhaalta osio "Tehdään Heprealainen Liitäntä: Toora ja Messias") Yeshua on Toora lihassa -- Joh. 1:1:n Sana.

Syy miksi suurin osa ihmisistä ei näe tätä heidän lukiessaan "Vanhaa Testamenttia", on koska heidän ymmärrykseensä siitä, "mitä Kirjoitukset sanovat", on vaikuttanut satojen vuosien teologia jonka ovat muovanneet Heprealaista Raamattua Hellenistisesti (ei-Heprealainen) opiskelevat ja tulkitsevat menneet sukupolvet. Tätä ajatusmallia ei ole helppo ravistaa pois (erityisesti USAssa ei myöskään Suomessa (kääntäjän kommentti)) koska sitä vahvistetaan päivittäin perheen, ystävien, saarnojen, kirjojen, kristillisten tv-ohjelmien ja kristillisten pyhäpäivien kautta -- ja koko sen kulttuurin kautta jossa elämme.

Miten ja miksi Raamattua on tulkittu tällä tavalla, sitä käsitellään edempänä tässä artikkelissa.

Esimerkki Tenakhista: Miten Kuningas Daavid pelastui?

Heprealaiskirjeessä, luvun 11 "Uskon Hall of Fame":ssa (kuten jotkut ovat kutsuneet sitä), löydämme kolme mielenkiintoista nimeä Tenakhista -- Mooses, Daavid ja Samuel. Kirje Heprealaisille sanoo heidän pelastuneen uskon kautta, vaikka kaikkien tiedettiin hyvin seuraavan Tooraa.

Kirjoittaessaan Psalmia 119, Daavid ei olisi voinut enempää painottaa seuraavansa Tooraa. Mutta, kristillisen teologian mukaan, tästä muodostuu pulma sen suhteen mitä hän kirjoittaa.

Daavid kirjoittaa seuraavaa itsestään:

Psalmi 119:22 -- "Poista minun päältäni häväistys ja ylenkatse, sillä minä otan sinun todistuksistasi vaarin."
Psalmi 119:51 -- "...mutta sinun laistasi minä en poikkea."
Psalmi 119:55 -- "minä noudatan sinun lakiasi"
Psalmi 119:102 -- "Minä en poikkea sinun oikeuksistasi, sillä sinä neuvot minua."
Psalmi 119:121 -- "Minä teen oikeuden ja vanhurskauden..." (engl. kielisessä Raamatussa nämä ovat menneessä aikamuodossa)

Onko tämä sama Daavid joka teki aviorikoksen Batseban kanssa ja tapatti Uurian? Puhumattakaan monista muista rikkomuksista Tooraa vastaan, joista on kerrottu. Kristillisen teologian mukaan, Daavid on selvästi valehtelija. Miten hän voi väittää seuranneensa "lakia", kun me kaikki tiedämme kuinka hän rikkoi sitä joillakin kauheilla tavoilla? Lisätäksemme hämmennystä, Jumala Itse kutsuu Daavidia "mielensä mukaiseksi mieheksi". (1 Samuel 13:14)

Onko Daavid todellakin valehtelija? Ehkä Jumala teki "poikkeuksen" hänen vuokseen?

Psalmissa 119 itsessään on vihje vastauksesta:

Psalmi 119:159 -- "Huomaa, että minä rakastan sinun asetuksiasi. Herra, virvoita minua armosi jälkeen." (revive me and give life to me, O Lord, according to your loving kindness)

Sana "loving kindness" (armo) hepreaksi tarkoittaa samaa kun sana armo "Uudessa Testamentissa". Daavid tiesi olevansa pelastettu Jumalan armosta -- Ei pitämällä kaikki käskyt täydellisesti, vaan ennemminkin siten miten hän sanoo jakeen alussa; "Huomaa, että minä rakastan sinun asetuksiasi..."

Mielenkiintoinen kysymys on, "Miksi Jumala pelastaa meidät?" Tyypillinen vastaus voisi olla, "Jotta emme joutuisi helvettiin". Tämä on totta, mutta se on epätäydellinen vastaus. Tosiasiassa, Jumala pelastaa meidät jotta voimme noudattaa Hänen Toorassa olevia käskyjänsä (mitzvot) tässä elämässä. Meidän Jumalan mitzvot:in noudattamisemme on osa Hänen suunnitelmaansa palauttaa meidät takaisin oikeanlaiseen suhteeseen, ihmiskunnan päämäärään ja tarkoitukseen, kuten oli alussa Eedenin Paratiisissa (Gan Eden).

(Jos menemme vielä askelen pidemmälle, voisimme kysyä, miksi Yeshua sanoi, että "köyhät meillä on aina keskuudessamme" (Matt. 26:11) Osa vastauksesta on että me voisimme tehdä hyväntekeväisyyden mitzvot:ia!) (9)

Psalmi 119 näyttää Daavidin pyytämässä pelastusta jotta hän voisi sitten seurata Jumalan Tooraa. Jumala tuomitsi Daavidin hänen uskostaan JA halustaan seurata Tooraa, EI hänen kyvystään pitää kaikkia siitä. Kukaan ei ole koskaan "pelastunut" sen takia että on kyennyt pitämään Tooran, se ei koskaan ole ollut edes vaihtoehto miten pelastua.

Sellainen idea että Tooraan pohjautuva juutalaisuus opettaisi että kaikki ovat aina pelastuneet teoillansa on väärä. Läpi aikakausien juutalaisuudessa on todellakin ollut niitä jotka ovat opettaneet väärin. Joidenkin yksilöiden tai ryhmien käytös ei muuta sitä mitä Tooraan perustuva juutalaisuus on aina opettanut. Ei edes juutalaisten johtajien virhe Yeshuan aikana tee Kristinuskosta, tai mistään muustakaan, uskonnosta oikeata. (Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valehtelija -- Room. 3:4.) Ainoa asia joka on "oikea", on se mitä Jumala Itse on asettanut.

Usko ja halu seurata Tooraa ovat Jumalan mukaan erottamattomat.

Miksi asia on näin?

 1. Jumala sanoo mitä hän meiltä haluaa... että pelkäisimme Häntä, vaeltaisimme Hänen teitänsä ja rakastaisimme ja palvelisimme Häntä kaikesta sydämestä ja kaikesta sielusta. (5. Moos. 10:12) -- "Hänen tiensä" on annettu Toorassa.
 2. Kuitenkaan et voi vaeltaa Hänen teitänsä (seurata Tooraa) ilman uskoa (Hepr. 10:38)

Pelastus "Lain alla"

Tutkikaamme alla olevaa, kristityn kirjailijan Norman Geisler:in tekstiä:

Mooses perusti moraalisia ja sosiaalisia rakenteita jotka ohjasivat kansakuntaa, laki ei kuitenkaan voinut pelastaa ketään heidän syntiensä rangaistukselta. Kuten Paavali sanoo, 'ei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto' (Room. 3:20). Jeesuksen kautta tullut ilmestys sen sijaan oli lain kautta tietoisuuteen tulleiden syntien anteeksianto, 'ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa' (v. 24). Kristuksen ilmestys rakentaa Mooseksen perustalle ratkaisemalla ongelman jonka laki teki meille tiettäväksi.

Geislerin kirjoitus tekee yhteenvedon Kristinuskon näkemyksestä koskien Tooraa, syntien anteeksiantoa ja pelastusta:

 1. Todellista syntien anteeksiantoa ja pelastusta ei ollut ennen Yeshuaa, kun ihmiset olivat "lain alla", koska laki pystyi vain paljastamaan synnin.
 2. Anteeksianto tuli vasta Jeesuksen saavuttua kuvaan.

Kirjoituksissa sanotaan kuitenkin jotain aivan muuta aiheesta, Jumalan Itse tehdessä selväksi että anteeksianto oli saavutettavissa paljon ennen Yeshuan kuolemaa ja ylösnousemista:

Jesaja 1:18 -- Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.

Strongin Sanahakemisto näyttää että 3. Mooseksen Kirjassa on enemmän viittauksia syntien anteeksiantoon kuin missään muussa Raamatun kirjassa. Ehkä Jumala ei ollut vakavissaan kaikkina niinä kertoina kun Hän kertoi ihmisille että heidän syntinsä olivat anteeksiannetut kun he tekivät mitä Hän käski heidän tehdä, uskossa?

Jotkut ovat väittäneet että "Vanhan Testamentin" uhrit eivät todellisuudessa poistaneet syntejä (vaikkakin Raamattu sanoo että ne poistivat). Pikemminkin, ne ainoastaan tarjosivat "suojan" niitä vastaan. Ikävä kyllä, Kirjoituksissa ei ole mitään mikä tukisi tätä ideaa, tai mikä näyttäisi että meidän ei pidä uskoa sitä mitä luemme kun Jumala sanoo että heidän syntinsä olivat anteeksiannetut. Yritykset todistaa jotakin muuta johtavat aina jakeiden irrottamiseen niiden kontekstista.

Esimerkiksi:

Hepr. 10:4 -- "Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä."

Ongelma tässä on se että tämä jae on Yom Kippur-uhrin erityisessä asiayhteydessä - se ei puhu päivittäisestä uhrisysteemistä yleensäkin. Kristinusko ei ymmärrä eroa näiden kahden välillä ja täydellisesti ei käsitä mistä Heprealaiskirjeessä on oikein kyse. (Katso alhaalta osio "Kristinuskon Vaikeus Lain Kanssa", saadaksesi lisää tietoa Yom Kippurista ja Heprealaiskirjeestä.)

Toinen Kristinuskon opetus on että siihen saakka kun Jeesus otti voiton ristillä, olimme täysin voimattomia syntiä vastaan. Jos tämä on totta, miksi Jumala sanoi Kainille, Aatamin pojalle, että hän voisi voittaa synnin:

1. Moos. 4:7 -- "Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!"

Se tosiasia, että ihmiset olivat vanhurskaita ja syyttömiä Jumalan silmissä, ennen Yeshuan kuolemaa, on nähtävissä niin aikaisin kun Kainissa (yllä), läpi Tenakhin (esim. Daavid), ja vielä juuri ennen Yeshuan syntymää, "Uudessa Testamentissa", Kirjoitukset näet sanovat "Johannes Kastajan" vanhemmista:

Luuk. 1:6 -- "He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina."

Kristillisen opin mukaan, miten näitä ihmisiä voitiin pitää vanhurskaina, "lain mukaan", ennen "Jeesuksen ristintyötä"?

Miksi Jumala antoi Tooran Siinain Vuorella?

Jos pelastus oli aina saatavissa uskon kautta Aatamin ajoista lähtien, ja Toora (Jumalan sana), oli aina ollut olemassa (Joh. 1:1), miksi sitten Jumala antoi Tooran (kuten se on meillä Raamatussa) Moosekselle Siinain Vuorella?

Lyhyt vastaus on; armosta.

Aluksi, palauta mieliin Nooan päivät. Ihminen oli tullut niin syntiseksi, että Jumala, sen jälkeen kun oli siirtänyt vanhurskaat (Tooralle uskolliset) pois, sellaiset kuin Hanok ja Metusalah, säästi Nooan ja seitsemän muuta kansoittamaan maan. Kuitenkin, ennen kuin Hän teki tämän, armosta, Hän antoi ihmiselle 120 vuotta aikaa tehdä parannusta (1. Moos 6:1-8). He eivät tehneet ja vedenpaisumus tuli. Huomaa että Nooa tiesi mitkä eläimet olivat epäpuhtaita (1. Moos. 7:2), vaikka tämä oli hyvin paljon ennen kuin Mooses sai Tooran joka sisälsi nuo ohjeet. Siksi, tiedämme että Toora, Jumalan ilmestys, oli annettu ihmiselle jollakin tapaa alusta lähtien.

Hyppää yli kymmenen sukupolvea Aabrahamin aikaan. Jumala tekee Aabrahamille lupauksen periä tiettyjä maa-alueita joita sillä hetkellä pitivät hallussaan pahat ihmiset. Kuitenkin, Jumala kertoo hänelle että "heidän syntivelkansa ei ole vielä täysi" (1. Moos. 15:16). Jumala, armosta, antoi noille ihmisille toiset 400 vuotta jotta he kääntyisivät synnistä takaisin Hänen luokseen -- mitä he eivät tehneet.

Lopuksi, siirry eteenpäin Yeshua Messiaan saapumiseen. "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa..." (Joh. 3:16) Tiedämme kaikki loput jakeesta. Taas, Jumala toimi armosta. Ihminen on jatkuvasti ajautunut sivuun Jumalasta. Tietämättömyys Jumalan tahdosta, Toorasta, ei ole tekosyy. Tämä on syy miksi Jumala, Toorassa jonka Hän antoi Moosekselle, määräsi uhrit synneille jotka oli tehty tietämättömyydestä Tooraan.

Jumala, armossaan, ei ole tuhonnut maata minkään toisen sukupolven kohdalla Nooasta lähtien, tai jatkuvasti iske salamalla ihmisiä -- vaikka jotkut heistä ansaitsisivatkin sen! Yeshualla on ollut osansa tässä, toimimalla välimiehenä (puolustaja, puskuri) Jumalan ja ihmisen välillä -- ei vain uskoville, vaan myös muulle maailmalle (1 Joh. 2:2). Kirjoitukset kertovat meille että Herran pelastus oli tehty jo maailmaa perustettaessa. Idea siitä että Messiaan työ oli "tehty" jo tuhansia vuosia ennen Hänen maallista ristiinnaulitsemista ja ylösnousemusta, voi olla joillekin vaikea käsittää. Kuitenkin, ei Jumala tee työtä "ajassa", niinkuin me sen ymmärrämme.

Tehdäksemme yhteenvedon, Toora annettiin Siinailla armosta ja useista siihen liittyvistä syistä:

 • Antamaan ohjausta, koska ihmisten syntisyys oli tulossa niin pahaksi
 • "Yllyttämään" syntiä ihmisessä, antamaan "ylitettävän viivan" jossa ihmisluonto olisi kiusattu tekemään sen (Room. 7:7-11)
 • Tekemään ihmiselle selväksi kuinka kaukana hän on Jumalan pyhyydestä
 • Tuomaan ihmistä Jumalan luo, johon hänen on luotettava pelastuakseen, kuten luottamus Jumalaan on "Käsky nro. 1"

Toora annettiin myös jotta ihminen näkisi miten elää Jumalalle ja lähimmäisen kanssa (Matt. 22:37-40). Se tosiasia että uskomme Yeshuaan ei mitätöi sitä mitä Toora sanoo siitä KUINKA tehdä tämä. Kristinusko opettaa että meidän ei tarvitse seurata Tooraa, koska Jeesus mitätöi sen yksityiskohdat kiteyttämällä kaikki kahteen käskyyn jotka Hän antoi tässä Matteuksen jakeessa. Sen sijaan että seuraisimme Jumalan ilmoitusta (Toora), Kristinusko sanoo että meillä on nyt "vapaus laista" ja että me seuraamme nyt jotakin jota kutsutaan "rakkauden laiksi" tai "Kristuksen laiksi". Kristinusko sanoo että olemme nyt "Hengen johdattamia" ja ei enää "lain" alla.

Antoiko Jumala Kansalleen "Mahdottoman Tehtävän"?

Kuten edellä on kerrottu, Kristinusko, tavalla tai toisella, opettaa että Jumala antoi Moosekselle ja Kansalleen listan käskyjä joita heidän piti noudattaa pilkun tarkasti jotta he voisivat pelastua, mutta syntisinä ihmisinä he eivät kyenneet pitämään näitä. Niinpä, ei ollut mitään mahdollisuutta "seurata lakia" siihen saakka kunnes Jeesus saapui käynnistämään "armon ajan" -- 1300 vuotta myöhemmin.

Tämän teologian mukaan, Jumala käski Kansaansa tekemään jotakin mitä Hän tiesi että he eivät voisi tehdä, laittamalla vielä ehdon että jos he epäonnistuisivat, he olisivat kirottuja.

Onko Jumala sadisti? Ei tietenkään. Yeshua Itse sanoi että me, jotka olemme pahoja, teemme lapsillemme hyvää, ja että Jumala antaa meille hyvää enemmän kuin me lapsillemme (kts Matt.7:11). Silti jollakin muotoa tätä perverssiä ideaa opetetaan läpi kristillisten tunnustuskuntien.

Tarkkaa mitä Jumala Itse sanoi kun Hän antoi Tooran:

5. Moos. 30:11-14 -- "Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.
12. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
13. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
14. Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää."

Jumala Itse tekee sen selväksi -- Hän kertoi Hänen ihmisilleen että laki ei olllut liian vaikea heille seurata.

Mitä "Uusi Testamentti" Opettaa Toorasta ja Pelastuksesta?

Onko laki "kirous" josta Yeshua tuli vapauttamaan? Kaksi usein lainattua jaetta joita Kristinusko käyttää tukemaan tätä ideaa että "laki on kirous" ovat:

Gal. 3:10 -- Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".

Gal. 3:13 -- Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu"

Selvästikin, on olemassa jokin lain kirous. Mutta onko laki itsessään kirous?

 • Ensiksi, muista että Jumala antoi sen siksi että Hänen kansansa "menestyisivät ja eläisivät kauan" (5. Moos. 4:40).
 • Paavali kirjoitti että laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä (Room. 7:12).
 • Paavali totesi että laki on hengellinen (Room. 7:14).
 • Paavali sanoi että hän itse iloitsee laista (Room. 7:22-25).
 • Kun häntä syytettiin opettamisesta lakia vastaan, Paavali alkoi todistelemaan että näin ei ollut (Apt. 21:21-26).

Pinnallisesti tarkasteltuna tässä näyttäisi olevan melkoinen ristiriita. Miten jokin jonka Jumala antoi, joka on pyhä, vanhurskas ja hyvä, jota Yeshua harjoitti ja kannatti (Matt 5:17-20), josta Ya'acov/Jacob sanoo että sen pitäisi olla meille normi (Jaak. 1:22-25), josta Paavali itse kertoi iloitsevansa ja seuraavansa sitä, voisi olla "kirous" Paavalille?

Osa ongelmasta on se, että ei ymmärretä eikä opeteta Tooran kahtalaista luonnetta. Jumala Itse viittasi tähän kahtalaisuuteen antaessaan Tooran:

5. Moos. 30:15-17a -- "Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan, kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois etkä tottele,... te totisesti hukutte."

Huomaa noissa jakeissa että "usko" tulee ensin, ja on sidottu suoraan kuuliaisuuteen. Ensinnäkin, Jumala sanoo että Hän käskee Kansaansa "rakastamaan Herraa" (luottamus/usko) ja sitten vaeltamaan Hänen teitänsä (tottelemaan Tooraa). Seuraavaksi Hän sanoo, jos heidän sydämensä kääntyvät pois (uskon puute) he hukkuvat. Jumalan näkemys uskosta ei sulje pois toimintaa meidän osaltamme. Kyse ei ole siitä että "vain uskotaan" tiettyihin faktoihin.

Kaikkein tunnetuin jae juutalaisuudessa on Shema, mikä löytyy kohdasta 5. Moos. 6:4:

Shema Israel Adonai Elohenu Adonai echad.

"Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi."

"Shema," jakeen ensimmäinen sana, käännetään yleensä "kuule", mutta se on monimutkainen sana joka sisältää merkityksen "'hyväksyä', sisältäen uskoa, sitoutumista, ja tottelevaisuutta." (10)

Hepr. 3:7-4:2, sanoo että Moosekselle ja Israelin lapsille saarnattiin Evankeliumia Erämaavaelluksella, mutta he hukkuivat. Tuomittiinko heidät sen takia että he "epäonnistuivat lain joka kohdan noudattamisessa?" Ei, vaan uskon puutteen takia. Heprealaiskirje sanoo että he eivät "sekoittaneet" sitä mitä he tiesivät tehdä (Toora) uskon kanssa. Usko Jumalaan ja Tooran seuraaminen ovat erottamattomat.

Paavali, kirjeessään Galatalaisille, kirjoittaa Tooran päämäärästä. Hän vertaa sitä kasvattajaan ennen uskoa (11). Silti, hän puhuu myös lain "kirouksesta". Toinen näyttää "hyvältä" ja toinen "pahalta". Miten tämä voi olla?

Vastaus löytyy Tooran kahtalaisuudesta ja sen päämäärien moninaisuudesta. Yksi Tooran tarkoituksista on näyttää ihmiselle hänen syntisyytensä ja että hän on tuomittu vanhurskaan Jumalan edessä. Tämä ei kuitenkaan ole kaikki mitä Toora tekee! Vain luottamalla Jumalaan pelastuksessa, JA suostumalla vaeltamaan Hänen teitään, ihminen voi paeta tuomiota (1 Joh. 2:4).

Mikä on tärkeää tietää tässä on se että Toora ei itsessään ole kirous, sen sijaan, kirous on vain osa Tooraa.

"Lain kirous" JA sen tehtävä olla "kasvattajana" (itse asiassa, "opas" tai "vartija", kirjaimellisesti joku joka saattaa sinua), keskittyy niihin jotka eivät ole vielä laittaneet uskoansa Jumalaan. Kristinusko opettaa väärin että kun Paavali puhui laista että se palvelee vartijana ennen Yeshuaa, hän tarkoitti että se piti juutalaisia, Mooseksen lain alla, orjuudessa siihen saakka kunnes Yeshua tuli ja kuoli. (12) Tämä on ennakkoluuloista tekstin väärinlukemista, koska Jumala ei muutu. Mitä Paavali oikeasti tarkoitti on se että jokaisen elävän henkilön elämässä (ennen ja nyt), Toora toimii "kasvattajana/oppaana/vartijana" ennen kuin he tulevat Messiaan luo.

Sen jälkeen kun kuka tahansa lähtee seuraamaan Yeshuaa, nämä kaksi erityistä puolta Toorasta lakkaavat. (Että se olisi "vartija" ja kirous.) Kuitenkin, Tooran rooli Jumalan ilmoituksena siitä miten meidän tulisi elää Hänelle jatkuu.

Toora on tapa elää Jumalalle, niin että menestyisit, se toinen puoli lain kahtalaisuudesta -- siunaus ja elämisen opas, ja Jumalan ilmestys meille, niin että voimme päästä lähemmäksi Häntä.

Toorassa on 613 suoraa käskyä. Yeshuan ajan juutalaisuuden mukaan (ja tämän päivän) 365 ovat "negatiivisia" käskyjä. Voit kutsua näitä "älä-käskyiksi". Näiden negatiivisten käskyjen päämäärä on; a) osoittaa (jopa herättää) synti, b) osoittaa ihmiselle että hän on tuomittu syntinsä tähden, ja, c) tuoda hänet Jumalan luo pelastukseen.

"Positiivisia" käskyjä on 248. Positiivisten käskyjen päämäärä on näyttää meille asioita joita Jumala haluaa meidän tekevän uskoontulon JÄLKEEN.

Uskovina, me emme todellakaan ole "enää älä-käskyjen alla," MUTTA VAIN siinä että ne eivät enää tuomitse meitä, koska luotamme nyt Jumalaan pelastuaksemme. Se, että "emme ole lain alla", ei tarkoita että voisimme murhata, varastaa, tai rikkoa miten tahansa Jumalan Tooraa vastaan. Oletetaan että emme enää tee noita asioita koska luotamme nyt Jumalaan ja elämme Hänelle. Sen sijaan, se tarkoittaa että emme enää ole noiden negatiivisten käskyjen kirouksen alla.

Tiivistetysti, tässä on se mitä Paavali opetti läpi kirjeidensä:

Yrittämällä ansaita pelastusta seuraamalla Tooraa itsekseen ilman uskoa, ja vääjäämättä epäonnistua jollakin kohtaa, tämä on "lain kirous" -- ei Toora itsessään.

"Uuden Testamentin" lukeminen tällä Heprealaisella ymmärryksellä niistä oloista mistä Paavali tuli, eliminoi konfliktit jotka tulevat (väärästä) ideasta että hän antoi ristiriitaisia lausuntoja "laista". Kaikkialla mihin hän meni, Paavali saarnasi "suosittua" opetusta vastaan, että voit ansaita pelastuksen Tooran lakihenkisellä seuraamisella. Kuitenkin, hän ei koskaan opettanut että Toora ei olisi osa jokaisen uskovan elämää.

Kristinuskon Vaikeus "lain" kanssa

Kuten mainittua, Heprealainen näkemys uskosta ei ole vain "uskomista" Jumalaan, kuten jotkut opettavat. Jopa demonit uskovat häneen (Jaak. 2:19) ja tietävät kuka Yeshua on (Matt. 8:29). Kun olemme tehneet parannuksen (teshuvah) uskossa, meidän on nyt katsottava Tooraa kuten oppaana "miten elää Jumalan tahdossa". "Vapauden Laki" on koko Toora ja tässä meidän on elettävä. (Jaak. 1:25; 2:12) Emmehän me voi poimia ja valita mitä Tooran käskyjä haluamme noudattaa! (Jaak. 2:10-11)

Mikä tahansa uskonto joka, "vapauden" nimissä, poimii omien kriteeriensä mukaan mitä haluaa Toorasta ja hylkää loput, on vastoin Jumalan vapautta läpi Tooran. (13)

Tässä lepää merkittävä ongelma kristillisessä raamatuntulkinnassa. Mitä tulee "uskon" määrittelemiseen, Kristinusko ottaa vähän huomioon sen faktan että Heprealaisessa Raamatussa, mukaanlukien "Uuden Testamentin" kirjat, Heprealaisilla kirjoittajilla oli erilainen näkemys siitä mitä "usko" tarkoitti kuin opetettiin heidän kulttuurissaan. Heidän näkemyksensä "uskosta" ei ole sama kuin mitä me ajattelemme meidän 2000-luvun ei-Heprealaisessa kulttuurissa.

Sinulla voi olla paras kreikankielinen selitys-Raamattu maailmassa, mutta jos et laita "Uuden Testamentin" tekstejä takaisin ensimmäisen vuosisadan Heprealaiseen kontekstiin, et voi ymmärtää niitä oikein.

Esimerkiksi, Kristinuskolla, erityisesti evankelisilla protestanttisilla uskontokunnilla, on vaikeuksia selittää osia Jaakobin kirjeestä -- varsinkin jakeita kuten:

Jaak. 2:24 -- "Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta."

Jos avaat tusinan kristillistä Raamatun selitysteosta, saat todennäköisesti saman verran "selityksiä" tälle jakeelle. "Uskonpuhdistaja" Martin Lutherille oli suuri huolenaihe että Jaakobin Kirje oli Raamatussa, koska hänen mielestään, se opetti tekoja osana uskoa. Luther oli liian syvällä helleenisessä kristillisyydessä ja hänellä oli sellainen viha Rooman kirkon "tekoja" vastaan, ymmärtääkseen mitä tämä Heprealainen kirjoittaja, (Ya'acov, Yeshuan veli) tarkoitti. Luther myös halveksi Tooraa sen "töiden" vuoksi.

Johtuen tästä Tooran vastaisesta mielikuvasta, Jaakobin Kirja (muiden Kirjoitusten ohella) jatkaa oloaan väärinkäsitettynä. Esimerkiksi, kun Jaakob viittaa POSITIIVISESSA MIELESSÄ "lakiin", kuten tässä jakeessa, opetetaan että hän ei voi tarkoittaa Tooraa. Ota tämä jae esimerkkinä:

Jaak. 1:25 -- "Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään."

Tunnettu kristitty opettaja ja kirjailija, J. Vernon Mcgee antaa seuraavan selityksen ylläolevalle jakeelle:

"'Täydellinen vapauden laki.' Tämä ei ole Toora (Mooseksen laki); se on armon laki. Jaakob ei puhu tässä laista samassa merkityksessä kuin Paavali. Kun Paavali puhuu laista, hän puhuu Toorasta. Kun Jaakob puhuu laista, se on uskon laki. Vanhan Testamentin rakkaudessa on laki, ja Uuden Testamentin rakkaudessa on laki." (14)

McGee ei tarjoa mitään todistetta tukemaan teoriaansa miksi hän sanoo että Paavali tarkoittaa toista ja Jaakob toista. Hänen selityksensä siihen miksi "Jaakobin laki" ei voi olla sama kun "Paavalin laki" perustuu perinteisen kristillisen teologian näkemykseen "laista", joka on:

 1. "Paavalin laki" on "Vanhan Testamentin" laki mistä hän opetti että se on lakkautettu sen osalta että meidän pitäisi seurata sitä.
 2. Koska Jaakob puhuu "positiivisesti" "laista", (kun me katsomme siihen kuin oppaaseemme) siten tämä Jaakobin "hyvä laki" ei voi olla samka kuin Paavalin "paha laki", siksi sen on tarkoitettava jotakin muuta, jotakin kuten "armon laki".

Kristinusko tulee osoittamaan tiettyihin "Uuden Testamentin" jakeisiin "todistaakseen" että laki on päättynyt. Jo edellä mainittu Charles Ryrien teologian kirja, tittelin "Lain loppu" alla, tekee nämä kolme väitettä:

 1. "Jerusalemin Neuvosto hoiti tämän asian heti alussa ja selvästi (Apt. 15) ... Pietari kuvaili lakia sietämättömäksi iekseksi ... he eivät yrittäneet laittaa uskovia lain alle ... he tajusivat että laki oli tullut tiensä päätökseen."
 2. " 2 Kor. 3:7-11:ssa Paavali jopa täsmentää että se osa laista mikä oli kirjoitettu kivitauluihin (10 käskyä) on lakkautettu. Hän uskaltaa nimittää lain moraalista osaa kuoleman ja kadotustuomion viraksi, mutta kiitos Jumalan, tämä on korvattu Uudella Liitolla mikä tuo elämää ja vanhurskautta."
 3. "Hepr. 7:11-12:ssa ... jos lakia ei ole lakkautettu, ei ole myöskään leeviläistä pappeutta, ja Kristus ei ole meidän Ylipappimme tänään. Mutta jos Kristus on meidän Ylipappi, silloin laki ei voi enää olla voimassa eikä se enää voi sitoa meitä." (15)

Ikävä kyllä, Ryrien päätelmät on tehty tulkitsemalla Kirjoituksia samalla Tooran-vastaisella ennakkoasenteella. Samojen kolmen jakeen, asiayhteyden huomioonottava ja Tooran tunnustava, tulkinta, olisi seuraavanlainen:

 1. Apt. 15 -- Jerusalemin Neuvosto kutsuttiin käsittelemään erityistä kysymystä siitä että jotkut opettivat että Pakanoiden pitäisi tehdä Tooran mukaisia tekoja ENNEN pelastumistaan (15:1). Evankeliumi oli nyt mennyt hyvin pakanalliseen maailmaan, ja nämä uudet uskovat tulivat Israelin uskoon suoraan Messiaan kautta, ei enää juutalaisen järjestelmän kautta kuten Pakanat aiemmin. Tämä oli "uusi tapa" tehdä asioita, mutta sen oli vahvistanut Jumala (15:8). Kuitenkin, monille juutalaisille oli vaikea hyväksyä tätä "pakanoiden välitöntä hyväksymistä", koska nämä uskoontulleet pakanat eivät tietäneet mitään Toorasta ja toivat seurakuntaan paljon kauheita tapojansa. Kun he olivat hyväksyneet Yeshuan, Neuvosto itse asiassa vaati näitä Pakanoita noudattamaan vain joitain tiettyjä Tooran käskyjä (15:20) jotta he voisivat ystävystyä Juutalaisten (ja muiden Pakanoiden) kanssa jotka jo tunsivat ja pitivät Tooran. Neuvosto antoi nämä Tooran peruskäskyt ajatellen että he oppisivat lisää Mooseksen Toorasta kun käyvät Synagoogassa/Temppelissä. (Tätä tarkoittaa Apt. 15:21.) Pietarin kommentti jakeessa 10 tarkoittaa että jos Jumala olisi edellyttänyt täydellistä Tooran noudattamista ennen uskoontuloa, silloin he kaikki olivat vaarassa, koska kukaan heistä ei kyennyt noudattamaan sitä täydellisesti ennen uskoontuloaan.
 2. 2 Kor. 3:7-11 -- Paavali ei "nimeä lain moraalista osaa kuoleman ja kadotustuomion viraksi." Sen sijaan, mitä hän tarkoittaa on että vain Jumalan Henki, uskon kautta saatu, antaa elämän Tooran kirjoitetulle tekstille, mikä jos sitä yritetään seurata ilman Henkeä (uskossa), todellakin tuo kuoleman (lain kirous). Paavali opetti tätä Room.8:ssa, sanomalla että ne jotka tulivat uskoon, jotka olivat Hengestä, heitä ei enää tuomittu Tooran mukaan -- nyt pelastettuina, heidän on seurattava sitä. (Katso osio, "Onko Toora Todellakin Uskoville?") Ei lakia ole otettu pois, vaan peite (sokeus yrittää täyttää Tooraa ilman uskoa) joka on poistettu (ympärileikattu) Yeshuaan uskomisen kautta.
 3. Hepr. 7:11-12 -- Kirje Heprealaisille sisältää hyvin erityistä opetusta josta Kristinusko ei tiedä/piittaa. Heprealaiskirje näyttää että Yeshua on pysyvä Yom Kippur pelastusuhri ja että Hänen pappeutensa on osa taivaallista pappeutta perustettu taivaissa, joka alkoi Aadamista ja kulki läpi "esikoisten" (tai tarkemmin sanottuna toinen joka ansaitsi sen ennen esikoista, esim. Seth, Shem, Jacob). Sellaisena, tämä näkökulma pappeudesta, Ylipapin rooli (cohen hagadol) Yom Kippur:ina, on muuttunut. Itse asiassa, se on jossain mielessä, palannut takaisin tuohon esikoiseen. Jumalan alkuperäinen tarkoitus oli että jokaisen perheen esikoinen olisi jatkanut toimimista pappina, mutta tämä meni pilalle kultaisen vuohen synnin takia ja annettiin sitten Leeviläisille. (16) Ensimmäinen Liitto ei ollut itsessään turmeltunut. Se oli ihmisten synti, (jotka lupasivat seurata Tooraa), joka aiheutti että sitä pidettiin turmeltuneena (Hepr. 8:8). Uusi (uudistettu) Liitto, on olennaisesti sama Liitto. Se on "erilainen" ennen kaikkea siinä että se ei perustu syntisten ihmisten lupaukseen, mutta Messiaan parempaan lupaukseen, jonka pappeus on ikuista (Hepr. 5:6-9, 7:20-22, 8:6). Yeshuan kuolema ei lakkauttanut tai muuttanut Tooran muita osia, mukaan lukien muuta uhraus-järjestelmää. (mikä oli/on sovitukseksi, EI pelastukseksi). Kirje Heprealaisille koskee Yom Kippurin pelastus-uhria, ei muuta uhrijärjestelmää. Lisäksi, me EMME OLE vielä Uudessa Liitossa. (Jer. 31; Hepr. 8:13.) Hesekielin Kirja ja Ilmestyskirja näyttävät että uhrijärjestelmä (muu kuin Yom Kippur-uhri) tulee palaamaan 1000-Vuotisessa Valtakunnassa kun Temppeli on taas Mount Moriahilla ja Yeshua kävelee taas maan päällä, halliten syntisiä ihmisiä rautaisella valtikalla. (17) Ideassa että osia Toorasta piti muuttaa ei ole mitään outoa koska Toorassa on otettu tämä huomioon. Esimerkiksi, Israel sai uuden ilmestyksen kun he olivat Luvatussa Maassa. Toinen esimerkki löytyy 4.Moos. 27:1-11:ssa, missä näemme lisäkäskyjä hoitamaan tilannetta missä mies kuolee ilman poikaa joka voisi periä. Missään näistä tapauksista Jumala ei ota pois Tooraa. Nämä asiat on tehty, kuten kirjailija David Stern sanoo, "ikuisen Tooran kehyksien sisällä." (18)

Oudosti, kristitty kirjailija Ryrie myöntää että Juutalainen näkemys laista oli yksikkö. Puhuessaan moraalista ja lain seremoniaalisista ja oikeudellisista puolista, hän sanoo:

"Vaikka tämä kolmeen osaan jako on lähes yleisesti hyväksytty kristillisessä teologiassa, juutalaiset eivät tunnusta tai ainakaan vaadi sitä" ... "käskyt lain eri osista olivat yhtälailla sitovia ja rangaistus yhtä kova. Laki oli yksikkö." ... "Jaakob lähestyi lakia yksikkönä. Hän arvosteli puolueellisuutta koska se rikkoi lakia 'rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi', ja tämä yksi rike, hän sanoi, teki ihmiset syylliseksi kaikissa kohdin (Jaak. 2:8). Hän tuskin olisi voinut tulla sellaiseen tulokseen ellei laki olisi yksikkö." (19)

Ryrie myöntää että on ongelma sen ymmärtämisessä miten laki koskettaa kristittyä. Hänen vastauksensa on että "Kristuksen laki sisältää joitakin uusia käskyjä ... joitakin vanhoja ... ja joitakin uudistettuja." (20)

Ryrie on oikeassa Tooran yhtenäisyydestä. Tämä herättää kysymyksen; Jos; a) juutalainen näkemys Toorasta on yksikkö, ja, b) Yeshuan oma veli "Jaakob" opetti lain yhtenäisyyttä kirjeessään, ja, c) Yeshua opetti Tooran yhtenäisyyttä sanomalla ettei laista katoa pieninkään kirjain Hänen kauttaan -- miten siis Kristinusko puolustaa asemaansa poimia ja valita mikä koskee kristittyjä osana "Kristuksen lakia?"

Juutalaisen uskon Yeshuaan ja Hänen ensimmäisten seuraajiensa mukaan ei ole olemassa pohjaa tämmöiselle. Miten tämä teologinen muutos tuli, siitä keskustellaan myöhemmin tässä artikkelissa.

Itse asiassa, Jumala ei muutu. (Yleinen mielipide jota kuulee seurakunnissa mutta sitä ei harjoiteta, koska Kristinusko perustuu idealle että Jumala muuttui, korvaamalla Tooralle kuuliaisen Israelin, Hänen kansanaan, ei Tooralle uskollisella pakana "kirkolla".")

Tooraan perustuva Messiaaninen Juutalaisuus on ainoa "uskonto" jonka Jumala on luonut. Se on Yeshuan usko ja Paavalin usko (oikeammin Rabbi Sha'ul) ennen JA jälkeen kääntymystään Damaskon tiellä. Se on kaikkien "Uuden Testamentin" kirjoittajien usko ja 1.vuosisadan alkuperäisen Messiaanisen yhteisön usko (tunnettu myös Nasaretilaisen lahkona)

Tooraan perustuva juutalaisuus on aina ollut uskonto jossa pelastutaan uskolla -- "Usko" kuten Messias Yeshuan juutalaisuus, hänen veljensä Ya'acov and Yehuda, ja hänen apostolinsa, Kepha, Mattityahu, Yochanan ja Sha'ul sen määrittelevät -- EI kuten 20. vuosisadan länsimaiset pakanat sen määrittelevät.

--------------------------------------------------------------------------------

Sekainen Kristillinen näkemys Uskovan Suhteesta Tooraan

Kristinusko opettaa että Paavali on sanonut että nyt kun meillä voi olla "usko Jeesukseen" emme enää ole "lain" alla, siksi se on lakkautettu. Tämä on hyvin sekaista teologiaa koska Kristinusko itse tunnustaa että jotkin osat "laista" pysyvät.

Mieti näitä neljää esimerkkiä:

Esimerkki #1

Meidän on pidettävä 10 käskyä. Kuitenkin Sapatin pitäminen (kuten Jumala asetti sen perjantai-illasta lauantai-iltaan) on 10 käskyssä, silti sitä ei pidetä. Kristinusko väittää että Jumala "muutti" tämän.

Kuten kristitty kirjailija James Montgomery Boice sanoo:

"Ensinnäkin, Sapatti oli ainoastaan juutalainen instituutio ja sitä ei annettu millekään muulle rodulle tai kansanryhmälle, eikä mikään muu rotu tai kansanryhmä ole sitä noudattanutkaan, ei ennen eikä nyt. Tämä ei ole totta muiden käskyjen kohdalla; ne ovat verrattavissa muihin muinaisiin lakeihin. Sapatinpitäjät yleensä viittaavat 1. Moos. 2:2-3:een (joka mainitaan neljännessä käskyssä)... Kuitenkin, vakavasti ottaen nuo jakeet eivät sano että Jumala asetti Sapatin luomisen yhteydessä; todellakin on toisia jakeita jotka näyttävät opettavan että hän teki sen myöhemmin. Kaksi sellaista jaetta löytyy Nehemian Kirjasta 9:13-14 ... Nämä jakeet linkittävät sapattia koskevan lain antamisen Siinain vuorelle ja antaa ymmärtää ettei sapattia tunnettu tai noudatettu ennen tuota aikaa. Toinen tärkeä jae on 2. Mooseksen Kirjassa... (2. Moos. 31:12-17). Nämä jakeet kuvaavat Sapatin liittona Jumalan ja Israelin välillä; tämä on tärkeää koska se mainitaan kahdesti. Siksi on vaikea nähdä, miten Sapatin pitämistä voisi lain nimissä soveltaa muihin kansakuntiin. Päin vastoin, Sapatin pitämisen piti erottaa Israel muista kansoista, paljolti kuten ympärileikkaus erotti heidät. Mutta entä sunnuntai? Sunnuntai on toinen päivä jonka Jumala asetti, mutta pikemminkin kirkolle kuin Israelille ja melko erilaisilla ominaisuuksilla. Sapatti oli levon ja toimettomuuden aika. Itse asiassa, epäonnistuminen lepäämisessä johti tiukkoihin rangaistuksiin. Sitä vastoin, kristittyjen sunnuntai on ilon, aktiivisuuden ja odotuksen päivä... Se tosiasia että sunnuntai otettiin käyttöön ja Sapatista luovuttiin on nähtävissä alkukirkon palveluksissa." (21)

Valitettavasti, Boicen "todiste" on täynnä epäselvyyksiä ja väärää tietoa:

 1. Mitä tulee Sapattiin "vain juutalaisille annettuna" -- Mitä käytäntöjä tai käskyjä Jumala antoi muille KUIN Israelille? Ei mitään. Jokainen käsky jonka Hän antoi annettiin Israelille erottamaan heitä Hänen kansanaan jotta he olisivat valona maailmalle Jumalan tähden (Jesaja 49:5-6, Luukas 2:32). Se että toiset kansakunnat sisällyttivät osia siitä mikä on Toorassa omiin lakeihinsa, (ja laiminlöivät muita), ei ole mikään "todiste" siitä että Sapatti on vain juutalaisille. (Jumala ei ohjeistanut näitä kansoja laittamaan asioita lakeihinsa.) Jumala erotti yhden ihmisen Hänelle tuomaan Hänen ilmestyksensä (Tooran) maailmalle. Hän myös sanoi että Hänen lakinsa oli sama juutalaiselle ja pakanalle jotka asuivat näiden "erotettujen" ihmisten parissa. (3.Moos. 24:22). Itse asiassa, 2.Moos. 12:48-49:ssä, Hän puhuu samasta laista juutalaiselle ja pakanalle -- ja tämä on ennen Siinain Vuorta. Jesaja 56:ssa, Hän puhuu Toorasta myös pakanoille.
 2. Jumala Itse suoraan linkitti Kymmenen Käskyn Sapatin Hänen työhönsä luomisessa. Hän selvästi ennen Siinain Vuorta sanoo että se siunattiin tästä syystä (2. Moos. 20:11).
 3. Nehemian viittaus ei mitenkään "anna ymmärtää" tuollaista. Heprealaiset noudattivat Sapattia ennen Siinain Vuorta, kuten nähdään 2.Moos. 16:25-26:ssa ja josta kerrotaan juutalaisessa kirjallisuudessa.
 4. Koskien kirjoittajan kysymystä, "miten Sapatin pitämistä voisi lain nimissä soveltaa muihin kansakuntiin" -- jälleen kerran, ei ymmärretä että Toora on Jumalan ilmestys maailmalle, ei jokin kokoelma yksinomaan juutalaisia lakeja. Jumala tekee selväksi että pakanat tulisivat eräänä päivänä siihen uskoon jonka Hän asetti Israelille. Pakanoilla ei koskaan pitänyt olla jotakin uutta uskoa erillään Israelista (Jesaja 54:1-3). Paavali toistaa tämän Ef.2:10-12:ssa missä hän sanoo että pakanauskovat eivät enää ole vieraita Israelin liitolle ja käskyille -- ja tämä pitää sisällään Sapatin.
 5. Kirjoitukset ja historian faktat todistavat että idea siitä että Jumala "muutti" Sapatin sunnuntaiksi ei ole totta. Yritykset näyttää että tämä "on Raamatussa", johtaa aina jakeiden irrottamiseen kontekstistaan. (22)
 6. Sapatti oli ja on paljon enemmän kuin "lepopäivä". Sanonta "epäonnistuminen lepäämisessä" toi tiukkoja rangaistuksia on virheellinen. Sapatti oli/on päivä jolloin opiskellaan, rukoillaan ja keskitetään huomio tulevaan "Sapattiin" johon pääsemme eräänä päivänä Messiaan kanssa. (23) Juutalaisessa kirjallisuudessa on paljon kirjoituksia jotka yhdistävät Sapatin tuleviin häihin, sellaisia kuin yksi jae Talmudissa joka sanoo, "Tulkaamme ja menkäämme ulos vastaanottamaan Sapatti-morsian." (24)
 7. Se että Sapatti vaihdettiin sunnuntaihin ei ole merkki siitä että "Jumala käski". Paremminkin se on merkki siitä että alkuperäinen Toorassa pitäytyvä yhteisö ja sen usko työnnettiin syrjään ja että antisemitistiset pakanat olivat päässeet valtaan ja turmelleet Israelin Jumalan Sanan. Tätä aihetta käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa.

Historia osoittaa että Sapatin korvaavat sunnuntain jumalanpalvelukset ovat ihmisten perinnettä, erityisesti aikaisen Rooman kirkon. Tämä oli avainasia Trenton kirkolliskokouksessa, joka pidettiin Pohjois-Italiassa (vuosina 1545-1563). Paavin edustaja, Reggion arkkipiispa, hiljensi Martin Lutherin ja protestanttisten "uudistajien" "sola sriptura" ("Raamattu ja yksin Raamattu") -väitteet kun hän aivan oikein (vapaasti käännettynä) sanoi:

"Protestantit väittävät uskovansa vain kirjoitettuun sanaan; he tunnustavat pitävänsä Kirjoituksia ainoana uskon lähteenään. He oikeuttavat kapinansa sillä verukkeella että Kirkko on luopunut kirjoitetusta sanasta ja seuraa perinteitä. Heidän väitteensä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, heidän uskonsa ei perustu yksin Kirjoituksiin. Todiste: Sana velvoittaa tiukasti pyhittämään seitsemännen päivän Sapattina. He eivät vietä seitsemättä päivää vaan ovat hylänneet sen. Jos he todella pitäisivät Kirjoituksia ainoana oppinsa lähteenä, he viettäisivät seitsemättä päivää niinkuin Sanassa kehoitetaan. Silti he eivät vain hylkää Raamatun mukaista Sapatin viettoa, vaan ovat omaksuneet, ja harjoittavat kokoajan, sunnuntain viettoa, joka heillä on vain (Katolisen) Kirkon perinteen vuoksi. Tämän seurauksena, heidän väitteensä on vailla pohjaa ja he, protestantit itse, ovat tässä itsensä Tuomareita." (25)

Jumala Itse sanoo mikä suhde pakanalla joka tulee todelliseen uskoon on Sapattiin ja koko Tooraan:

"2. Autuas se ihminen, joka tämän tekee, se ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka pitää sapatin eikä sitä riko, joka varoo kätensä tekemästä mitään pahaa!
3. Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: "Herra erottaa minut peräti kansastansa", älköönkä kuohittu sanoko: "Minä olen kuiva puu".
4. Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani,
5. heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä.
6. Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
7. ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."
(Jesaja 56:2-7)

Jopa kristilliset kirjat opettavat että ylläolevan kohdan konteksti on Tuhatvuotinen Valtakunta. Jesajan mukaan, mitkä pakanat saavat siunauksia Hänen Millenium- Temppelissään? Ne jotka seuraavat Tooraa. Ilmestyskirja vahvistaa tämän:

Ilm. 22:14a -- "Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa ("Blessed are they that do his commandments" KJV), että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin."

Esimerkki #2

Mitä jos mies rakastaa ja pitää huolta vaimostaan mutta joskus käy vieraissa naisissa? Kristinusko (oikein) sanoo että tämä on aviorikos. Entäpä jos tämä mies sanoisi täysin vilpittömästi, että hänen määrityksensä aviorikoksesta on "ei rakastaa omaa vaimoa ja antaa rakkaudenosoituksia jollekin muulle." Hän myös selittäisi että hänen tapauksessaan tästä ei ole kyse koska hänen seikkailunsa ovat vain fyysisiä akteja, ilman mitään "rakkautta" tai edes "himoa", ja niillä ei ole vaikutusta siihen miten hän rakastaa vaimoaan.

Tai toinen esimerkki, mitä jos miehellä on suhde toiseen naiseen ja hän sanoo "Teen sen rakkaudesta, rakkaus on ainoa millä on väliä, meidän on vain seurattava 'rakkauden lakia'. Rakastan yhä vaimoani. Pystyn rakastamaan enemmän kuin yhtä ihmistä."

Miten näytät näille miehille mikä on Jumalan määritys aviorikoksen synnistä, ilman että käännyt Tooran puoleen?

Et pysty siihen. Tämä herättää kysymyksen, "Jos et voi muuttaa Jumalan tarkkaa määritystä aviorikoksesta, miten voit muuttaa Hänen tarkkaa määritystään Sapatista?"

Esimerkki #3

Kristinusko tuomitsee homoseksuaalisuuden. Tätä syntiä ei mainita Kymmenessä Käskyssä, mutta muualla "laissa". Ehkä homoseksuaalisuus on yhä väärin koska Uusi Testamentti vahvistaa sen? Jos täsmällinen "Uuden Testamentin" lainaus on kriteeri sille mitä kohtia Laista seurata, voitko naida siskosi? Kristinusko sanoo että tämä olisi syntiä. Mainitaanko tämä Uudessa Testamentissa? Ei. Voitko kutsua sitä synniksi ilman että sanot, "koska se on Toorassa? (Vanhassa Testamentissa)" Et. Tätä voi soveltaa muihin synteihin joita ei nimeltä mainita "Uudessa Testamentissa".

Enemmän ja enemmän viime aikoina, kirjat jotka kannattavat homoseksuaalisuutta, kun puhutaan siitä miten "Kristinusko tuomitsee homot", käyttävät tätä argumenttia Kristinuskoa vastaan, sanomalla että jos emme ole enää "vanhan lain" alla, homoseksuaaliset suhteet, jos ne tehdään "rakkaudessa", eivät ole syntiä. Se on kristinuskon oma asettautuminen Tooraa vastaan joka on antanut jalansijaa tälle argumentille. Tästä varoitettiin Juudaan Kirjeessä.

Esimerkki #4

Entäpä kaikki Jumalan vakavat kiellot olla sekoittamatta pakanallisia tapoja todelliseen uskoon ja palvontaan? Jumala ei vain käskenyt kansaansa olemaan palvomatta pakanajumalia, vaan myös olemaan tuomatta mitään tapoja mitä he harjoittivat, sellaisia kuin puiden pystyttäminen (5.Moos. 16:21-22, tuomitaan myös Jer. 10:1-5:ssa). Sinun on hyvin vaikea selittää parhain päin Joulu ja Joulukuusi (asera-karsikko) ja myöskin Pääsiäinen (Easter), ja se että Jumalan määräämistä ajoista (Hänen juhlat) on luovuttu. Historia näyttää että Joulu ja Pääsiäinen ovat pakanajuhlia jotka tuotiin Kristilliseen kirkkoon.

Paavali ei muuttanut mitään näistä käskyistä. Hän itse piti Tooran ja puhui sen puolesta monessa paikassa, sellaisissa kuin: Apt. 16:1-3; 18:18; 20:6,16; 21:17-26; 24:17-18; 25:8; 27:9; 28:17; Room. 3:31; 7:12; 1Kor. 5:6-8; 11:17-34; 16:8.

Miten Kristillinen Näkemys Toorasta Sai Alkunsa?

Useimpien kristittyjen ymmärrys Yeshuan päivien juutalaisuudesta rajoittuu muutamaan välähdykseen jotka löytyvät "Uudesta Testamentista", ja nämäkin irrotettuna historiallisesta kontekstistaan, ja tulkittuna ei-heprealaisella tavalla. Tämä on osa ongelmaa. Jos sinulla on vinoutunut näkemys sen ajan kulttuurista, teet virheellisiä päätelmiä jotka edistävät ja vahvistavat vääriä oppeja. Mikään kieliopillinen valvonta ei voi korjata tätä. Jos yrittää lukea suomenkielistä tekstiä, vain "sen välittömässä kieliopillisessa kontekstissa", se ei ole luotettava, koska nykyaikaisten Raamattujen teksti on muutettu niin, että se sopii kristilliseen teologiaan. (26)

Esimerkin tietämättömyydesta koskien historiallista/kulttuurillista kontekstia voi löytää jo aiemmin mainitun J. Vernon McGee:n kommentaarista. Kristitty opettaja kommentoi sanaa "kokous" kohdassa Jaak. 2:2, sanomalla:

"Sana kokous tarkoittaa tässä synagoogaa. Ilmeisesti Juutalaiskristityt kutsuivat paikkaa missä he kokoontuivat synagogaksi. Heillä ei ollut omia rakennuksia ja usein he kokoontuivat kodeissa, mutta on mahdollista että monissa paikoissa he vuokrasivat synagoogan. He kokoontuivat sunnuntaina, lauantain sijaan, ja välttivät näin juutalaisten tapaamisista syntyvät riidat." (27)

Valitettavasti, kristityt lukevat tämän kaltaisia kommentteja, ja hyväksyvät ne "faktoina" -- sillä onhan tämän Raamatun tulkinnan tehnyt kuuluisa opettaja, joten sen on oltava oikein.

Analyysi kommentista paljastaa seuraavaa:

 1. "Juutalaiskristityt" -- Sellaisia kuin "Juutalaiskristittyjä" ei ollut olemassakaan. Tämä on uusi termi. Tämän termin käyttö tukee väärää ideaa jonka mukaan nämä ensimmäiset juutalaiset uskovat olivat siirtyneet juutalaisuudesta "Kristinuskoon". Aikaisin viittaus termiin "kristitty" on varmastikin se yleisesti tunnustettu, että Antiokiassa uskovia alettiin kutsua niin (Apt. 11:26), herjaavana pilkkanimenä Rooman paikallishallinnon toimesta. (28) Alkuperäiset juutalaiset Yeshuaan uskovat pysyivät Tooralle kuuliaisina juutalaisina (Apt. 21:20).
 2. He "kutsuivat paikkaa missä he kokoontuivat synagogaksi" yhdestä tai kahdesta syystä. He joko olivat synagoga-rakennuksessa, tai he kokoontuivat jossakin muualla synagogan auktoriteetin alla. Ei vain ollut mitään "Kristinuskoa" olemassa sillä hetkellä, itse asiassa "kristillinen" ryhmä ei olisi voinut olla järjestäytynyt ja kokoontua, koska Rooma ei olisi sallinut tätä. Juutalaisilla oli tähän lupa jo olemassaolevana ryhmänä, Rooman lain nojalla. (29) Riippumatta oikeudellisesta näkökulmasta, varhaiset uskovat jatkoivat synagogassa käymistä, mukaanlukien pakanauskovat, koska tämä oli ainoa paikka jossa Raamattua luettiin ja missä he oppivat Toraa (Apt. 15:21)
 3. "Vuokrasivat synagogan" -- Tämä on esimerkki siitä, kuinka naurettavat ideat voivat mennä läpi "tietona." Se olisi ollut laitonta juutalaisille vuokrata kiinteistönsä jollekin uudelle ryhmälle, joka ei ollut hyväksytty Roomassa. Juutalaisilla Yeshuaan uskovilla oli täydet oikeudet juutalaisina jatkaa käymistään normaaleissa Sapatin jumalanpalveluksissa.
 4. "He kokoontuivat sunnuntaina..." Tämä ei perustu faktoihin. Juutalaiset Yeshuaan uskovat jatkoivat kokoontumista synagogissa (tai Temppelissä) Sapattina. Yleinen käytäntö oli havdallah -- kokoontuminen kodeissa lauantain auringonlaskun jälkeen Sapatin keskustelujen ja ylistyksen jatkamiseen. Tämä selittää Paavalin "saarnan keskiyöhön asti" Apt. 20:7. Viikon ensimmäinen päivä juutalaisille (kuten Paavalille) alkoi auringonlaskusta Sapatin päätteeksi -- Lauantaina, ei "sunnuntaina".
 5. Jälleen, he eivät joutuneet "riitoihin juutalaisten kanssa" koska he pysyivät juutalaisina ja kävivät yhä Synagogassa heidän ei-(vielä)Yeshuaan uskovien veljiensä rinnalla.

Lyhyt Historia Kristillisen Kirkon ja sen Oppien Alkuperästä

Miten tästä Tooraan pohjautuvasta Messiaanisesta Juutalaisuudesta tuli tällaista...

 • Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita (Apt. 21:20)
 • "Minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia(and taught according to the perfect manner of the law of the fathers (opetettu isien lain täydellisen tavan mukaan, KJV); ja minä kiivailin Jumalan puolesta, niinkuin te kaikki tänä päivänä kiivailette. (Apt. 22:3)
 • Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. (Matt. 5:18-19)

Ei-juutalaista, Tooran vastaista, ylimielistä uskoa (kuten Room. 11:ssa varoitettiin), tässä esimerkki...

 • "Kristinusko on parempaa kuin juutalaisuus" ... "Paavali opetti että lain orjuus päättyi kun Kristus teki kaikki vapaaksi." (Lainauksia William Barclayltä aiemmin tässä artikkelissa)
 • Kirjoituksista on nähtävissä että niin Yeshua kuin apostolit ja alkukristittyjen yhteisö olivat Tooralle kuuliaisia juutalaisia. Miten päädyimme sieltä tilanteeseen jossa kristillinen kirkko on tänään? Sehän on tietoisesti Tooran vastainen.

  "Lyhyt versio" tapahtumista jotka johtivat tähän, menee jotenkin näin:

  Ensimmäisen vuosisadan Roomalla oli "ongelmansa" Juudea-Samariassa olevan juutalaisen provinssinsa kanssa. Ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla heidän välillään oli suuri määrä kärhämöitä ja kaksi kunnon sotaa. Sota joka päättyi vuonna 70 jKr. tappoi tai hajaannutti suuren osan Jerusalemiin keskittyneestä Toorassa pitäytyvästä messiaanisesta yhteisöstä.

  Kaksi tärkeää tapahtumaa tapahtui näihin aikoihin:

  1. Jaakob (Ya'acov), Yeshuan veli, kuoli.
  2. Temppeli tuhoutui.

  Tämä yhdistelmä tapahtumia aiheutti suuremman jakaantumisen Jerusalemin Yeshuaan uskovien ja Häneen uskomattomien juutalaisten välillä. Yeshuan veli, Ya'acov, oli itse asiassa hyvin kyvykäs pitämään uskovat ja ei-uskovat juutalaiset yhteisöt yhdessä. (30) Tämä murtuma juutalaisessa yhteisössä on merkittävä koska se työnsi Yeshuaan uskovat juutalaiset (ja myöskin pakanat jotka olivat tulossa uskoon), kauemmaksi muusta juutalaisuudesta.

  Tämä jakautuminen antoi pakanoille (jotka tulivat suoraan Rooman pakanallisesta kulttuurista) joilla ei ollut kosketusta heidän uskonsa juutalaisiin juuriin suuremman äänen yhteisön suhteissa ja Kirjoitusten tulkinnassa. Juutalaisvastaista tekstiä voi löytää niinkin aikaiselta ajalta kuin Ignatiuksen ja Antiokian Piispan opetuksista ensimmäisen vuosisadan lopussa. Ignatius puhui että pakanakristityillä ei pitäisi olla mitään tekemistä juutalaisten palvontamuotojen kanssa ja että kristityksi tulevien juutalaisten tulisi lakata elämästä niinkuin juutalaisten, sanoen että oli "absurdia puhua Jeesuksesta Kristuksesta kielellä ja vaalia mielessä juutalaisuutta joka oli nyt tullut loppuunsa." (31)

  Vuoden 132 jKr. sodan jälkeen Jerusalem oli kirjaimellisesti "kynnetty" roomalaisten toimesta ja sille annettiin nimi Aelia Capitolina. Pyhäkköjä roomalaisille jumalille, Jupiterille ja Venukselle, pystytettiin. Se vähä mikä jäi jäljelle Yeshuaan uskovien juutalaisten yhteisöstä pyyhittiin pois tieltä ja korvattiin pian hyvin roomalaisella ei-juutalaisella "kirkolla". Rooma hävitti lisäksi suuren osan Juudeasta, tuhoamalla 985 kaupunkia ja tappamalla yli puoli miljoonaa juutalaista miestä. (32) Vielä enemmän ihmisiä kuoli myöhemmin nälän, sairauksien ja tulipalojen seurauksena. Sitten Rooma jatkoi säätämällä törkeitä lakeja kieltäen palvomisen Sapattina, juutalaiset (Raamatulliset!) juhlat, julkiset juutalaiset rituaalit ja Tooran lukemisen. Tämä on osa syystä miksi lauantai vaihtui sunnuntaihin palvontapäivänä. Juutalaisia, mukaanlukien niitä jotka seurasivat Yeshuaa, ei päästetty 240 kilometriä lähemmäksi kaupunkia. Yeshuan ja Ya'acovin juutalaisten seuraajien jatkumo päättyi ja sarja pakanallisia paaveja seurasi pian.

  Tämän uuden Pakanallisen "kirkon" johtajisto oli nopea ottamaan avosylin vastaan Rooman hallinnon suhtautumistapa juutalaisiin ja se oli avoimesti vihamielinen kaikkea juutalaista kohtaan, mukaanlukien Tooraa. Suuri määrä vääriä oppeja asetettiin niinkin aikaisin kuin toisella vuosisadalla. Näiden joukossa oli sellainen opetus että "laki" oli annettu itse asiassa rangaistuksena juutalaisille, että Jerusalem oli tuhoutunut ja otettu pois juutalaisilta heidän syntinsä tähden, ja että "kirkko" oli korvannut Israelin Jumalan kansana.

  Esimerkiksi, niin aikaisin kuin toisella vuosisadalla, meillä on "kirkkoisä" Justinos Marttyyri, joka sanoo:

  "Myös me noudattaisimme teidän lihan ympärileikkaustanne, teidän Sapattipäiviänne, ja suoraan sanoen, kaikkia teidän juhlianne, jos emme olisi tietoisia syystä miksi ne pantiin päällesi, nimittäin, syntiesi ja sydämesi kovuuden tähden. Tapa ympärileikata lihaa, joka juontuu Aabrahamista, annettiin sinulle erottavana merkkinä, erottamaan sinut muista kansoista ja meistä kristityistä. Tämän tavoite oli se että sinä ja vain sinä kärsisit ahdistukset joista kärsit nyt oikeutetusti; että vain sinun maasi olisi autioksi tehty, ja kaupunkisi poltettu tulella, että maasi hedelmät söisi vieraat omien silmiesi edessä; että ketään teistä ei päästettäisi sisään kaupunkiinne Jerusalemiin. Ympärileikkauksesi on ainoa merkki josta sinut voi varmasti erottaa muista miehistä... kuten sanoin aiemmin se oli sinun ja sinun isiesi syntien tähden, muiden käskyjen ohella, Jumala laittoi päällesi Sapatin noudattamisen merkkinä." (33)

  Kolmannella vuosisadalla, meillä on seuraava mielipide kuuluisalta Aleksandrian Origenesiltä:

  "Voimme siis väittää täydellisesti luottaen siihen, että juutalaiset eivät palaa aiempaan tilanteeseen, koska he ovat tehneet kaikkein hirvittävimmän rikoksen, muodostamalla salaliiton ihmisrodun Pelastajaa vastaan... joten kaupunki jossa Jeesus kärsi oli välttämättä hävitettävä, juutalainen kansa karkoitettava maastaan, ja Jumala kutsui muut ihmiset olemaan siunattu ja valittu." (34)

  Näiden kahden "kirkkoisän" asenne ei ollut poikkeus. Koko Rooman yhteiskunta Yeshuan ja Paavalin aikaan oli äärimmäisen juutalaisvastainen. Yksi syy oli se että monet Rooman perheet olivat menettäneet poikiaan sodissa juutalaisia vastaan. Rooman sen ajan intellektuellit kirjoittivat paljon halventavaa materiaalia juutalaisista jotka asuivat heidän keskuudessaan. (35) Roomalainen yhteiskunta oli pakanallinen ja se palvoi monia jumalia. Tämän keskellä oli n. 7 miljoonan juutalaisen yhteisö, (noin 10 prosenttia Rooman väkiluvusta), hyvin huomattava vähemmistö. (36) Juutalaisia halveksuttiin heidän omituisen uskonnonharjoituksensa takia ja siksi että he eivät palvoneet Rooman jumalia joita kaikkien muiden valloitettujen maiden ihmiset oli pakotettu palvomaan. (37) Uudet "pakanakristityt" tulivat tästä taustasta ja heillä ei ollut kosketusta mihinkään juutalaiseen. Kun juutalainen johtajuus otettiin pois tieltä, muutokset otettiin heti käyttöön vähällä vastustuksella.

  Jatkuvat juutalaisvastaiset lait joita Rooma otti käyttöön, takasivat että "taaksepäin ei ollut enää menemistä". Konstantinus, (4. vuosisadan keisari, joka pysyi pakanallisena auringonpalvojana kuolinvuoteelleen saakka), väitti että hän oli saanut "näyn" joka johti hänet "laillistamaan kristinuskon". Tämä aloitti prosessin joka lopulta teki pakanallisesta kristillisyydestä Imperiumin uskonnon. Nyt, jos olit juutalainen, ja halusit "uskoa Messiaaseen", sinun täytyi julkisesti sanoutua irti kaikesta juutalaisesta ja tulla "kristityksi". Kuka tahansa pakana joka liittyi juutalaisten palvontamenoihin rikkoi lakia ja joutui rangaistavaksi. Niin aikaisin kuin viidennellä vuosisadalla, tehtiin lakeja estämään juutalaisia pääsemästä valtion virkoihin ja rakentamasta uusia synagogia. (38)

  Neljännen vuosisadan kirkolliskokoukset laativat opit ja uskomukset joihin kristillisyys nojaa tähän päivään asti. Nämä kokoukset pidettiin pakanoiden toimesta jotka tulivat siitä samasta antisemitistisestä taustasta kuten kahtena edellisenä vuosisatana. Juutalaiset uskovat jotka pitivät kiinni Toorasta eivät voineet osallistua näihin kokouksiin, ja heidän kantansa tulkita Kirjoituksia koskien Tooraa kumottiin. (39) Yksi aikaisimmista kokouksista päätti että jos joku löydettiin syömästä juutalaisten kanssa häntä ei päästettäisi osallistumaan ehtoolliseen jotta hän "oppisi" (40) ja avioliitto juutalaisen kanssa aiheuttaisi kirkosta erottamisen. (41)

  Muita uskovia jotka pitivät kiinni alkuperäisen seurakunnan Tooralle kuuliaisista opeista pilkattiin ja heitä pidettiin parhaimmillaan "heikkoina" uskossaan, ellei jopa kerettiläisinä.

  Esimerkiksi, meillä on Epifanus, neljännellä vuosisadalla, joka sanoo:

  "Heillä [the Nazarenes] ei ole erilaisia ideoita, vaan he tunnustavat täsmälleen sen mitä laki ilmoittaa ja juutalaisella tavalla-- paitsi heidän uskonsa Messiaaseen... mutta koska he ovat yhä kahleissa lakiin -- ympärileikkaukseen, Sapattiin, ja muuhun-- he eivät ole samaa mieltä kristittyjen kanssa." (42)

  4. vuosisadan loppuun mennessä, mikä tahansa "Tooraa puolustava" näkemys "uskosta" oli lakannut olemasta siitä mitä nyt kutsuttiin "kristinuskoksi". Antiokian kirkolliskokous (341 jKr) ja Laodikean (360 jKr) kielsivät kristittyjä osallistumasta juutalaisiin rituaaleihin. Kuten yksi nykyinen historioitsija sanoo, tämä kaikki tehtiin näyttämään että juutalainen perinne oli, "luonnostaan paha, vanhentunut ja merkityksetön käytännön kristilliselle elämälle." (43)

  Usko Yeshuaan muuttui 100% juutalaisesta 100% anti-juutalaiseksi vähemmässä kuin 300 vuodessa.

  Kaikki tämä loi pohjan sille mistä tuli kristillinen "kirkko". Juutalaisten vaino läpi historian, ristiretket, inkvisitio, monet maasta karkottamiset läpi historian, ja tietenkin juutalaisten joukkomurha toisessa maailmansodassa, ovat kaikki suoraa seurausta kirkon antisemitistisistä opeista.

  Kristinuskon juutalaisvastainen perusta ei myöskään muuttunut 16. vuosisadan "Uskonpuhdistuksessa". Nämä "uskonpuhdistajat" kuten Luther ja Calvin, olivat yhtä antisemitistisiä, elleivät jopa enemmän, kuin heidän edeltäjänsä tuhat vuotta aiemmin. Martin Lutherin kirjoitukset olivat Adolph Hitlerin suosikkilukemistoa, joka hankki monet ideoistaan miten hoidella juutalaiset häneltä. (44) "Uskonpuhdistajien" huolenaiheet olivat ainoastaan korruptio ja vallan väärinkäyttö kristillisessä/katolisessa kirkossa. Heillä ei ollut halua tuoda kirkkoa takaisin Yeshuan ja apostolien Tooralle uskolliseen juutalaisuuteen. (45)

  Seuraavan ymmärtäminen on kriittistä:

  Aikaisten kirkko-johtajien ja myöhemmin protestanttisten "uskonpuhdistajien" antisemitistinen ideologia ja Tooran vastainen teologia, loivat pohjan kaikelle kristilliselle ajattelulle, katoliselle ja protestanttiselle, tähän päivään saakka. Kaikkien kristillisten opettajien, kirjailijoiden tai instituutioden, mukaanlukien kaikkien saatavilla olevien kristillisten Raamatunkäännösten ja niiden alaviitteiden, Raamatun selitysteosten, kurssien, sunnuntain saarnojen, seminaarien opetussuunnitelmien ja elokuvien Kirjoitusten "tulkinta", on filtteroitu näiden miesten oppien ja satojen vuosien erheen läpi.

  Moderni historian opiskelu, arkeologia, ja juutalaisten paluu Messiaansa luo, ovat yhdessä myötävaikuttamassa kristillisen uskonnon todellisten juurien paljastumiseen. On hyvää tarkoittavia ihmisiä jotka julkaisevat materiaalia kristinuskon "juutalaisista juurista". He ovat, valitettavasti, kuitenkin harhassa, koska kristinuskon juuret ovat ei-juutalaiset/pakanalliset ja niillä ei ole juuri mitään yhteistä Yeshuan ajan juutalaisuuden kanssa.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Historiallinen Todellisuus Koskien Yeshuan ja Hänen Seuraajiensa Uskoa

  Jotta voisimme paremmin ymmärtää uskoa jota Raamattu opettaa, meidän on mentävä taaksepäin Yeshuan ja Paavalin aikaan. Ensimmäisen vuosisadan juutalaisuutta hallitsi ryhmä henkilöitä joita kutsuttiin fariseuksiksi, joiden suhteet ja johtajuus olivat sekä tuettuja että rajoitettuja Rooman hallituksen toimesta.

  Ensimmäinen asia joka täytyy käsitellä on termi "fariseus" itsessään. Moderni sanakirja (46) antaa kaksi merkitystä:

  1. Muinaisen juutalaisen tiukkaa Mooseksen lain, sen puhutun ja kirjoitetun muodon, tulkintaa ja noudattamista korostavan lahkon jäsen.
  2. Tekopyhä, omavanhurskas henkilö.

  Meidän länsimainen kulttuuri samanarvoistaa yllä olevan kohdan 1 kohdan 2 kanssa. Fariseukset ovat "pahiksia", ja heidän uskomuksensa olivat vääriä myös. Loppujen lopuksi, eikös "Jeesus" kutsunut heitä ulkokullatuiksi, pahoiksi, kyykäärmeen sikiöiksi, jne.? Epäonnekkaasti, tämä näkemys on satojen vuosien juutalaisvastaisen ahdasmielisyyden tuotosta ja on historian faktoja ja Raamattua vastaan.

  Tyypillisiä esimerkkejä kristillisestä opetuksesta tällä alueella voi löytää kuuluisan uskonpuolustajan ja kirjailijan, J. Dwight Pentecostin tunnetusta kirjasta "The Words and Works of Jesus Christ". Näyttäessään miten Yeshua opetti eri oppia kuin fariseukset, ja kehoitti ihmisiä seuraamaan Hänen opetuksiaan mutta ei heidän, Pentecost tukeutuu perustelussaan kahden muun kristityn kirjailijan sanoihin:

  Pentecost, lainatessaan J.W. Shepardia sanoo:

  "Esimerkit näistä puheista Mishnassa ja Gemarassa (kaksi Talmudin osaa Talmud (hepr. oppi, opetus) on juutalainen Tooran ja Vanhan testamentin profeettojen selitysteos. Talmud on juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelma./Toim. huom.) näyttävät että ne olivat tylsiä kokoelmia katkonaisia kommentteja eri aiheista, Niiden opetus oli kapeaa, dogmaattista, kulunutta, ilman tuoreutta, voimaa tai valtaa saada sydän tuntemaan tai tahto toimimaan ... Jeesuksen saarna sitä vastoin, nopeat intuitiiviset oivallukset lävistivät ihmissydämen syvyyksiä, hämmentäen omaatuntoa ja siirtämällä tahdon toimintaan ... Tällaiset armon sanat tulivat Hänen huuliltaan, niin ylevällä tavalla puhuttuina, että maailma sanoi: "Ei koskaan mies ole puhunut tällä tavalla."

  Pentecost, lainatessaan Frederick Farraria kirjoittaa:

  "Viime aikoina on kirjoitettu paljon Talmudia ylistävää. Nyt kirjallisuus jolle yleisnimitys Talmud on annettu, vie kaksitoista valtavaa foliokokoista kirjaa; ja olisi outoa tosiaan jos tästä laajasta kansakunnan kirjallisuuden tietosanakirjasta, ei olisi olisi ollut mahdollista lainata muutamia kaunopuheisia lauseita, joitakin kauniita kuvauksia, ja huomattavia määriä vain moraalisia tunteita jotka joskus nousevat jalojen ajatusten ihmisarvoon (which sometimes rise to the dignity of noble thoughts). Mutta mikä näyttää minusta täysin kiistattomalta, ja mistä jokainen voi olla tuomari itselleen, on se, että kaikki mikä on todella arvokasta Talmudissa on äärettömän pientä verrattuna siihen mittaamattoman suureen määrään roskakasoja jotka siihen on hyväksytty." (47)

  Tehdäänpä se selväksi -- Pentecost, Shepard ja Farrar eivät jätä epäilyksille sijaa koskien kristittyjen asennetta Talmudiin (fariseusten opetukseen). He kaikki ovat yhtä mieltä että:

  1. "Jeesuksen" opetus oli täysin erilaista kuin Talmudin opetukset
  2. Siinä ei ole arvokkaita moraalisia opetuksia jotka olisivat verrattavissa "Jeesuksen" opetukseen
  3. Talmudin sanat olivat "käytettyjen" arvoisia
  4. Talmudissa on vain vähän arvostettavaa

  Vuosisatoja kirkko on ollut tätä mieltä Talmudista. Historiallisesti, milloin vain on ollut juutalaisten vainoja kristittyjen toimesta, "Talmud-kokot" olivat usein yleinen osa tapahtumia.

  Tavallisessa kristillisessä mielipiteessä fariseusten kirjoituksista on kaksi ongelmaa:

  1. Harvat kristityt ovat koskaan katsoneet itse mitä Talmud sanoo.
  2. Vielä harvempi tietäisi miten lähestyä näitä tekstejä koska niitä ei ole kirjoitettu "länsimaisen" kirjallisuuden tyylillä. (Siksi J.W. Shepardin kommentti niistä on "tylsiä kokoelmia katkonaisia kommentteja eri aiheista". Kuten kaikki tietämättömät ihmiset, hän tuomitsee sen mitä hän ei ymmärrä.)

  Talmud todellakin on hyvin oleellinen osa farisealaista kirjallisuutta, joka suurimmaksi osaksi on ajalta ennen Yeshuaa. Tutkimalla joitakin sen opetuksia ja vertaamalla niitä Messiaan sanoihin, (48) löydämme jotakin melko päinvastaista mitä kristinusko opettaa:

  YESHUA Fariseuksen Opetukset (Tiivistelmät kursivoitu) TALMUD, Fariseusten Opetukset (Tiivistelmät kursivoitu)
  Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. - Mark 2:27 Rabbi Jonathan ben Joseph sanoi: For it is holy unto you; I.e., se [Sapatti] is committed to your hands, not you to its hands. - Talmud: Yoma 85b
  Silloin hän vastaa heille ja sanoo:'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle' - Matt. 25:45 Joka pettää kaverinsa, se on kuin hän olisi pettänyt Jumalan. - Tosefta Sh'vuot, ch. 3
  Toisen ihmisen solvaaminen on kuin murha.- Matt. 5:21-22 Joka julkisesti häpäisee lähimmäistään on kuin hän vuodattaisi verta.- Talmud: Bava Mezia 58b
  Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. - Matt. 5:28 Hän joka katsoo himoiten naimisissa olevan naisen pientä sormea, on kuin hän olisi tehnyt aviorikoksen tämän kanssa.- Kallah, Ch. 1
  että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. - Matt. 5:45 Rabbi Abbahu sanoi: Päivä jolloin sataa on suurempi kuin Kuolleiden Ylösnousemus, koska Ylösnousemus on vain vanhurskaille kun taas sade on sekä vanhurskaille että pahoille. - Talmud: Taanit 7a
  Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. - Matt. 6:1 Kun lausutaan Shemaa’, koska kaikki muutkin lausuvat, ja myös hän lausuu, se ei näytä rehentelyltä; mutta Ab kuun tapauksessa, koska kaikki ovat työssä ja hän ei ole, se näyttää rehentelyltä.- Talmud: Berachot 17b
  Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. - Matt. 6:3 Minkälaista hyväntekeväisyyttä on se joka pelastaa miehen epäluonnollisesta kuolemasta?  Kun mies antaa tietämättään hänelle jolle antaa, ja kerjäläinen saa tietämättään häneltä jolta saa.- Talmud: Bava Batra 10a - 10b
  Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.- Matt. 6:7 Jos joku pitkittää rukoustaan ja odottaa sen takia sen täyttymistä, hän kärsii lopussa sydämen harmia, koska sanotaan, menetetty toivo tekee sydämen sairaaksi. - Talmud: Berachot 55a
  Älkää murehtiko siitä mitä söisitte tai mitä joisitte. - Matt. 6:25-31 Rabbi Eliezer the Great julisti: Kuka tahansa jolla on pala leipää korissaan ja sanoo ‘Mitä syön huomenna?’ hänen uskonsa on vain pieni. - Talmud: Sotah 48b
  Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. - Matt. 6:34 Vertaus: [He olivat] kuin mies joka oli vankilassa ja ihmiset kertoivat hänelle: Huomenna sinut vapautetaan ja sinulla annetaan paljon rahaa. Mutta hän vastasi heille: Rukoilen teitä, päästäkää minut vapaaksi tänään ja en pyydä enempää! - Talmud: Berachot 9b
  Olkoon sinun Kyllä Kyllä ja sinun Ei Ei. - Matt. 5:34-37 Vanhurskas kyllä on Kyllä; vanhurskas ei on Ei. - Talmud: Bava Batra 49b
  Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. - Matt. 11:25 Rabbi Johanan sanoi: Koska Temppeli tuhottiin, profetia on otettu pois profeetoilta ja annettu typeryksille ja lapsille. - Talmud: Bava Batra 12b
  Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.. - Matt. 5:29-30 Rabbi Tarfon sanoi, ‘Jos hänen kätensä kosketti penistä katkaistakoon hänen kätensä vatsan päällä’. ‘Mutta’, he sanoivat hänelle, ‘eikö hänen vatsansa halkeaisi’? ‘On parempi’, hän vastasi, ‘että hänen vatsansa halkeaisi kuin että joutuisi kokonaan tuhon kuoppaan’. - Talmud: Niddah 13b
  Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. - Matt. 23:8 Shemaiahin oli tapana sanoa: rakasta työtä, vihaa ylempiarvoisen näyttelemistä, ja älä tuo itseäsi hallitsijoiden tietoisuuteen. - Mishnah: Avot 1:10
  Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. - Matt. 24:44 R. Zera, kun oli puhetta Messiaan tulemisen ajan laskemisesta, sanoi: Se on ajanhukkaa, koska nämä kolme tulevat odottamatta: Messias, löydetty esine ja skorpioni. - Talmud: Sanhedrin 97a
  Yeshua opetti vertauksessa että he voivat miellyttää kuningasta (Jumalaa) miellyttämällä toisiaan.  - Matt. 25:40

  Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. - Matt. 25:40
  Rabbi simeon sanoi: jos kolme on syönyt samassa pöydässä ja eivät ole puhuneet siinä Tooran sanoja, se on kuin he olisivat syöneet kuolleille uhrattuja uhreja, heistä on sanottu, koska kaikki pöydät ovat täynnä saastaa, he ovat ilman Kaikkialla-Läsnäolevaa. Mutta jos kolme on syönyt samassa pöydässä, ja he ovat puhuneet siinä Tooran sanoja, se on kuin olisivat syöneet Kaikkialla-Läsnäolevan pöydässä, siunattu olkoon hänen, kuten on sanottu, tämä pöytä on HERRAN edessä.- Mishnah: Avot 3:3
  Rakasta vihollista. - Matt. 5:43
  Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat - Matt. 5:43
  He joita loukataan mutta eivät loukkaa takaisin; jotka kuulevat että heitä moititaan mutta eivät vastaa siihen; jotka palvelevat rakkaudesta ja iloitsevat kärsimyksissään--heitä on kirjoitettu Kirjoituksissa: He jotka rakastavat Jumalaa ovat kuin auringonnousu kaikessa mahtavuudessaan. - Talmud: Yoma 23a, Gitin 36b, Shabat 88b
  Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. - Matt. 5:23-24 Jos mies sanoi, "Teen syntiä ja kadun, ja teen taas syntiä ja kadun", hänelle ei anneta mahdollisuutta katumukseen.   [Jos hän sanoi,] "Teen syntiä ja Sovituspäivä tuo sovituksen", tällöin Sovituspäivä ei tuo sovitusta.   Synnit jotka ovat miehen ja Jumalan välillä Sovituspäivä sovittaa, mutta synnit jotka ovat miehen ja toverin välillä Sovituspäivä sovittaa vain jos hän on lepyttänyt toveriansa - Mishnah: Yoma 8:9

  Tässä taulukossa (joka ei ole mitenkään tyhjentävä) olevien jakeiden vertailu paljastaa;

  a) Suuri osa siitä mitä Yeshua sanoi ei ollut "alkuperäistä"
  b) Yeshua suoraan lainasi ja tuki Talmudin opetuksia

  Miten sitten kristilliset opettajat ja kirjailijat antavat sellaisia valheellisia kommentteja kuin ne mitä lainasimme Mr. Pentecostilta?

  Onko ketään joka haastaisi heitä?

  Kristityillä ei ole siihen tarvetta, koska heistä on mukava ottaa vastaan mitä tahansa mikä tulee saarnapöntöstä joka tukee sitä mihin heidät on opetettu uskomaan. Juutalaisilla jotka eivät seuraa Yeshuaa ei varmasti ole halua tehdä mitään mikä tukee Hänen Messiaanisuuttaan. Kuka jää jäljelle repimään pois petoksen verhon? Onneksi, Jumalalla on jäännös, ja totuudella on tiensä, vaikkakin hidas, löytämään tiensä näkyviin.

  Yeshua oli Fariseus

  Yeshuaan Fariseuksena viittaaminen kuulostaisi täysin naurettavalta kenestä tahansa kristitystä. Valitettavasti, tämä osoittaa miten kauaksi kristinusko on ajautunut Raamatun historiallisesta todellisuudesta, Messiaasta ja Hänen ensimmäisten seuraajiensa uskosta.

  Yeshua kritisoi joitakin fariseuksia siitä että he eivät tehneet sitä mitä itse opettivat, tekopyhyydestä, ja siitä että he tekivät "aitoja" Tooran ympärille, suurempia kuin varsinaiset Tooran käskyt. (Vaikka ei ole mitään väärää tehdä sellaisia "aitoja" koska Yeshua teki niitä Itse.) Mitä kristityt eivät ymmärrä on se että raju kritiikki oli tavallista farisealaisuuden eri kuppikuntien välillä, ja sitä pidettiin normaalina osana keskustelua.

  Fariseukset itsekin huomasivat että eivät kaikki heistä olleet hyviä, itse asiassa, sanottiin että heitä oli "seitsemää eri tyyppiä." (49) Yeshua kutsui joitakin heistä sellaisilla nimillä kuin "saatanan lapset," tämä ei kuitenkaan ollut mitenkään poikkeuksellista kielenkäyttöä sen ajan uskonnollisten juutalaisten keskuudessa. Samaa termiä käyttivät Rabbi Hillelin opetuslapset kuvaillessaan Rabbi Shammain opetuslapsia, juuri ennen Yeshuan aikaa. (50)

  On kriittistä huomata että Yeshua ei koskaan nuhdellut fariseuksia siitä että he eivät olisi opettaneet Tooraa oikein, hyvänä esimerkkinä tästä on Matt.23:23 missä Yeshua sanoo heille "On ok jos haluatte lisätä elämäänne asioita jos tunnette että ne lähentävät teitä Jumalaan". (Kymmenyksien maksamista tilleistä ja kuminoista ei vaadittu Toorassa). Mutta sitten Hän sanoo, teidän tulisi noudattaa ensin sitä mitä Toora vaatii, sitten tehdä noita lisäjuttuja." Yeshua ei käskenyt heitä lopettamaan Tooran mukaisesti tekemistä -- Hän kertoi heille että heidän pitäisi tehdä se oikein.

  Yeshua ei vain lainannut ja kannattanut fariseusten opetusta, kuten näemme taulukosta yllä, Hän myös vahvisti fariseusten uskonnollisen auktoriteetin. Hän kehoitti ihmisiä tekemään ja pitämään kaikki mitä fariseukset opettivat, koska he "istuivat Mooseksen istuimella", tarkoittaen että heidän auktoriteettinsa tuli Jumalalta. (Matt. 23:1-3)

  Kun Yeshua puhui, Hän usein ilmoitti Oman mielipiteensä olemassa olevasta Kirjoitusten tulkinnasta, tukien jonkun toisen mielipidettä. Suuri osa juutalaisuuden opista oli "työstetty" ennen Yeshuan aikaa Rabbi Hillelin ja Rabbi Shammain farisealaisten koulujen kautta. Esimerkiksi, Matt.7:12:ssa, löydämme hänen "kultaisen sääntönsä":

  "Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat."

  Yeshua toistaa mitä Hillel oli opettanut vuosia aiemmin:

  "Mistä et pidä, elä tee sitä muillekaan; tämä on koko Toora ja kaikki muu on selitystä." (Babylonian Talmud, Shabat 31a)

  Useimmissa tapauksissa, Yeshua vahvisti Hillelin opetukset (joka oli Gamalielin, joka opetti Paavalia, isoisä). Hillelin mielipiteitä pidettiin itse asiassa "liberaalimpeina." Harvoissa tapauksissa, sellaisissa kuin Hänen määräyksensä avioerosta (Matt. 5:31), Yeshua vahvisti Shammain opetuksen, joka opetti enemmän mitä voisi kutsua "lain kirjaimeksi."

  Esimerkkejä asioista joista Yeshua oli samaa mieltä Hillelin kanssa löytyy kaikista neljästä Evankeliumista. (51)

  Opetus

  Yeshua

  Hillel

  Kriittinen kymmenysten maksamisesta kasveista joita kasvatetaan vain siemeniä varten Matt. 23:23 Ma'asrot 4:5-6
  Uskolla parantaminen Sapattina oli sallittu. Mark 3:2-4 Tosefta Shabat 7:14
  Etsi syntisiä ja opetti heitä Luuk, luku 15 Avot D'Rebbe Natan 3:1
  Salli ei-välttämättömän esineen käsittelyn SapattinaA Joh, luku 5 Betzah 26b

  Todistusaineisto on ylitsevuotavainen. Kun vertaamme Talmudia Kirjoituksiin, näemme että Yeshua vahvisti sen farisealaiset opetukset. Kirjoitukset näyttävät että Hän myös vahvisti fariseusten auktoriteetin hengellisissä asioissa. Oikein ymmärrettynä, (ennakkoluulot syrjään) Hänen kritiikkinsä fariseuksia kohtaan oli fariseusten keskinäisen keskustelun fraameissa, he kun olivat aina kritisoimassa toisiaan. (Tätä voisi parhaiten kutsua "perhe väittelyksi" - Talmud on täynnä mitä erilaisimpia näkemyksiä -- se tunnetaan "väittelynä Taivaan vuoksi" ("arguing for the Kingdom,") tai, "väittelynä HaShemin [Jumala] tähden".)

  Historia ja Raamattu osoittavat että Yeshua näki itsensä fariseuksena. Itse asiassa, kun fariseukset menivät kysymään Johannes Kastajalta kuka Johannes oli, hän sanoi että yksi HEIDÄN keskellään (fariseusten) oli tuleva Messias (Joh. 1:26-27).

  Yeshua oli juutalainen, rabbi ja fariseus, joka käytti tzitzit-tupsuja (4.Moos. 15:37-41), vaali aina Tooraa, lainasi usein Talmudia, ja oli ortodoksi toimissaan.

  Onko tämä kristinuskon "Jeesus"?

  Sha'ul (Paavali) oli fariseus

  Jos palaamme Paavaliin, (oikein kutsuttuna Sha'ul), hän myöskin luki, ymmärsi, opetti, ja kirjoitti heprealaisista Kirjoituksista ja heprealaisesta Messiaasta heprealaisesta ja farisealaisesta ajatusmallista käsin. Paavalia oli opettanut henkilökohtaisesti Gamliel -- fariseus ja Sanhedrinin johtaja -- todennäköisesti tarkoituksena tehdä Paavalista Sanhedrinin seuraava johtaja, mikä olisi tehnyt Paavalista samanarvoisen "korkeimman oikeuden presidentin" kanssa.

  Paavali sanoi että hän oli "hebrealainen hebrealaisista syntynyt", mikä tarkoittaa että hän ei ollut hellenistinen juutalainen (juutalaisia jotka olivat suurelta osin hylänneet Tooran ollakseen "hyväksytympiä" kreikkalaisessa/Rooman kulttuurissa joissa elivät). Kirjoitukset osoittavat että mikään tästä ei muuttunut kun Paavalista tuli uskovainen -- hän pysyi Tooralle uskollisena rabbina ja fariseuksena kuolemaansa asti. 20 vuotta palvelustyötä Yeshualle, ja hän yhä tunnusti olevansa fariseus. (Apt 23:6, 26:5) Kerran kun karistat anti-juutalaisen ajatusmallin että "fariseus = paha", sitten tämä oletettu konflikti katoaa.

  Kaikki tämä luo vakavan ongelman niille jotka toivovat ymmärtävänsä Paavalin kirjeitä tänään.

  Miten kristitty, lukiessaan Paavalin kirjeitä 2000-luvun länsimaisessa, Tooran vastaisessa kulttuurissa ja uskonnossa, jossa hän on kasvanut ja johon opetettu, ymmärtää ensimmäisellä vuosisadalla eläneen rabbin ja fariseuksen ja Toora-asiantuntijan kirjoittamien Toisen Temppelin-aikaisten uskonnollisten tekstien syviä merkityksiä?

  Ja kysyt miksi Paavali kuulostaa niin sekavalta, vaikeasti ymmärrettävältä ja jopa ristiriitaiselta monelle ihmiselle jotka lukevat häntä. Esimerkiksi, William Barclayn kristillisessä Raamatun selityksessä, "The Daily Study Bible Series; the Letters to the Galatians and Ephesians," sanotaan Gal. 3:19-22:sta:

  "Tämä on yksi vaikeimpia jakeita joita Paavali koskaan kirjoitti, niin vaikea että siitä on melkein kolmesataa erilaista tulkintaa!" (52)

  Ehdottaisin että siitä on 300 tulkintaa jotka eivät pohjaudu Tooraan.

  Olkoon se 301 Barclayn tulkinnan kanssa. Hän menee ja selittää, että Jumala antoi lain rikkomusten tähden. Totta, mutta sitten Barclay sanoo että se, mitä tämä tarkoittaa on, "... missä ei ole lakia siellä ei ole syntiä. Ihmistä ei voi tuomita siitä että hän tekee väärin jos hän ei tiennyt sen olevan väärin." (53) Tämä on kaunis ajatus, mutta ei se mitä Toora, tai Yeshua tai Paavali opettaa. Jumala antoi uhrin tietämättömyydessä tehtyjä syntejä varten, näyttäen näin että oli syntiä vaikka ei tunnetty lakia ja tämä synti tarvi sovittaa. Paavali tuki Tooraa kun hän opetti että laista tietämättömät seisovat tuomittavina yhdessä sen tuntevien kanssa (Room. luvut 1-3).

  Eriskummallisesti, samassa Galatalaiskirjeen selityksessään Barclay aivan oikein sanoo,

  "... meidän on muistettava että Paavali oli koulutetty rabbi, asiantuntija rabbiinisten akatemioiden menetelmissä. Hän osasi, ja käytti, heidän väittely-menetelmiään, mitkä olisivat täydellisesti tehokkaita juutalaisille, mutta meille ne voivat olla vaikeita ymmärtää." (54)

  Pietari varoitti että Paavalia oli vaikea ymmärtää. Pietari myös kirjoitti että olisi niitä, jotka vääristäisivät Paavalin sanoja tarkoittamaan jotakin muuta. Millaiset ihmiset tekisivät näin? Pietari sanoi että he olisivat laittomia miehiä (2 Piet 3:17). Tarkoittiko Pietari "laittomalla" ihmisiä jotka olisivat ilman Rooman lakia? Ei tietenkään. Laiton, tässä uskonnollisessa kontekstissa (jotta ymmärtäisimme Paavalin ja muita Kirjoituksia oikein), viittaa siihen että on ilman Jumalan lakia - Tooraa. Pietari sanoo että ne jotka vääristävät Paavalin kirjoituksia ovat niitä joilla ei ole (tiedä/seuraa) Tooraa. He lukevat näitä kirjeitä, (usein tahallisessa) tietämättömyydessä, ja tulkitsevat niitä väärin.

  Tämä on kristillisen kirkon perintö. Niin aikaisin kuin 187 jKr, piispa Iraneus laski 20 eri kristillistä tunnustuskuntaa. Vuonna 384, Epifanus laski 80. (55) Se, että ei pysytty Toorassa salli kaikkien harhaoppien päästä sisään "rakkauden" ja "vapauden" nimissä. "Uuden Testamentin" Kirjoitukset varoittavat tästä monessa paikassa. Tietystikin, ryhmä joka ajattelee olevansa oikeassa (erityisesti jos he ovat "hallitseva ääni"), eivät ajattele itse olevansa näissä jakeissa mainittuja vääriä profeettoja.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Selvennetään Uskovaisen Suhdetta Tooraan

  Todennäköinen kristityn vastaus kaikkeen ylläolevaan on ... Tarkoitatko että minun muka pitäisi seurata koko lakia mukaanlukien eläinten uhraaminen, kankaiden sekoittamisen kielto ja ihmisten kivittäminen aviorikoksen vuoksi?

  Elätkö teokratiassa, Israelin maassa?

  Et.

  Niinpä nuo lait eivät ole voimassa.

  Toorassa on käskyjä jotka ovat vain Israelissa asuville. Siinä on myös sääntöjä jotka ovat vain papeille, ja joitakin yksinomaan Ylipapille. Siinä on ohjeita miehille ja toisia naisille -- naimisissa oleville ja naimattomille. Kuten mainittua, se jättää joustovaraa muutoksille jotka perustuvat Jumalan täydelliseen suunnitelmaan. Paavali opetti samoin. Hän myös ohjeisti Timoteusta "jakamaan oikein" Jumalan sanaa (2.Tim.2:15)-- mikä tarkoittaa että on oikea tapa "lajitella näitä asioita" -- Tooran mukaan!

  Eikö Paavali Opettanut että Meidän Ei Täydy Seurata "Lakia?"

  Ensimmäinen käsiteltävä asia on se että Paavalin kirjeet oli tarkoitettu tiettyihin tilanteisiin. Silloin oli itse asiassa KAKSI merkittävää harhaoppia jotka hiipivät sisään Paavalin aikaisiin Messiaanisiin yhdyskuntiin. Toinen niistä oli idea että pakanoiden oli tultava ensin juutalaisiksi, että heidän oli noudatettava koko Tooraa ennen kuin he voivat pelastua. Tämä oli ensimmäinen ongelma joka nousi, ja se tuli "juutalaisten leiristä", koska he olivat saaneet Yeshuan viestin ensin. Heillä oli vielä perinteinen idea koskien pakanoiden pelastusta. Suurin osa kristityistä ovat tietoisia tästä tilanteesta koska se on läpikotaisin opetettu läpi kristinuskon. Sen kannattajia kutsutaan yleensä sanalla "Judaizers" (engl.) vaikka tätä termiä käytetään ennakkoluuloisesti kaikista jotka haluavat tuoda jotakin juutalaista heidän uskoonsa.

  Mitä ei yleensä opeteta kristinuskossa on väärä opetus joka nousi myöhemmin "pakanauskovien leiristä". Tämä oli sellainen näkemys että pakanoilla ei olisi mitään tekemistä Tooran kanssa sen jälkeen kun olivat tulleet uskoon. Ongelman tausta oli täysin erilainen kuin sen toisen, koska sillä oli tekemistä pakanakulttuurin kanssa josta suurin osa uusista käännynnäisistä (Israelin ulkopuolella) tulivat. Suurin osa tämän päivän kristityistä ei ole opiskellut ensimmäisen vuosisadan historiaa ja he ovat tietämättömiä siitä että pakanat jotka tulivat uskoon Yeshuaan, (ne jotka eivät jo olleet mukana synagooga/temppeli juutalaisuudessa), tulivat suoraan Rooman äärimmäisen antisemitistisestä yhteiskunnasta. Tämä on kriittistä oikealle Kirjoitusten ymmärtämiselle (erityisesti Paavalin kirjeissä). Kaksi kirjaa jotka käsittelevät tätä aihetta hyvin ovat, "Jew and Gentile in the Ancient World", by Louis H. Feldman, ja "The Mystery of Romans", by Mark Nanos. (56)

  Paavali kohtasi kaksi hyvin erityyppistä ongelmaa, ja on tärkeää tietää mille hän osoittaa kirjeensä. Esim., hänen aikainen kirjeensä Galatalaisille käsitteli edellistä (juutalaista) harhaoppia, kun taas Roomalaiskirje, käsitteli pääasiassa jälkimmäistä (pakana) harhaoppia. (57)

  Kolme tärkeää sääntöä Raamatun tulkinnassa ovat:

  Kieliopillinen/Kirjallinen Konteksti
  Historiallinen Konteksti
  Kulttuurin/Uskonnon Konteksti

  Näistä kaksi jälkimmäistä yleensä laiminlyödään suurimmassa osassa Raamatun opiskelua koska näissä on mentävä Raamatun ulkopuolelle saadaksesi tietoa, mikä on jotakin mitä paheksutaan kristillisissä Raamattu opinnoissa, sen hyväntahtoisen mutta tietämättömän oletuksen alla että tarvitset VAIN Kirjoituksia tulkitsemaan Kirjoituksia.

  Tämä nostaa toisen tärkeän teeman koskien Kirjoitusten tulkitsemista. Kristinusko yleisesti näkee Paavalin kirjeet "yleismaailmallisina" opetuksina joita kaikki läpi historian voivat tulkita oman tilanteensa mukaan. Vaikka paljon siitä mitä Kirjoitukset opettavat voi soveltaa nykyisiin hetkiin, ellei ensin ymmärrä tarkkaa tilannetta jota kirjoittaja käsittelee varsinaisessa asiayhteydessä, et voi alkaa soveltamaan sitä millään toisella tavalla kelvollisesti.

  Jumala antoi meilel älylliset kyvyt etsimään todellista merkitystä ja oikein tulkitsemaan Hänen Sanaansa (Apt 17:11; 2 Tim 2:15). Sanonta että sinun tarvitsee vain "luottaa Pyhään Henkeen", ymmärtääksesi tekstiä, on sekä tietämätöntä että epäraamatullista, koska se tarkoittaa että Henki voisi olla ristiriidassa Heprealaisessa kulttuurissa kirjoittavan kirjoittajan välittämän Jumalan tarkoituksen kanssa.

  Meidän on etsittävä ja opiskeltava Jumalan Hengessä - ei huolettomasti lukea ja odottaa jotakin henkilökohtaista valaistumista. Tämä on miten väärät opetukset tulevat, miten kultit muodostuvat ja miten ihmiset sortuvat vakavaan syntiin ilman että tajuavat sitä.

  Jos palataan Paavalin "vastustajiin" Galatalaiskirjeessä, nämä olivat juuri juutalaisuudesta kääntyneitä joilla oli väärä tai epätäydellinen näkemys uskosta/pelastuksesta. Tämä näytetään monessa paikkaa, mm. 2:3-5; 3:1-4; 5:2-11 ja 6:12-15. Nämä ihmiset kertoivat Galatalaisille käännynnäisille että oli tehtävä tiettyjä asioita ennen pelastusta, muita kuin luottaa Jumalaaan Yeshuan kautta. He olivat samaa väkeä kuin Apt. 15.:ssa luvussa mainitut (kiista ympärileikkauksesta).

  Huomaa kuitenkin, että näillä miehillä oli myös väärä idea siitä mitä Paavali itse asiassa opetti, syyttäen häntä opettamisesta Tooraa vastaan. (58) Jos koskaan Paavalilla oli mahdollisuus näyttää että meidän ei enää pidä seurata Tooraa, tämä oli se -- Kuitenkin, Paavali kiisti syytökset vahvimmalla mahdollisella tavalla, tekemällä nasiirilupauksen (Apt 21:21-26). Tämä piti sisällään eläinten uhraamista ja uhrilahjoja (4.Moos. 6:1-21)

  Paavalin viesti Galatalaisille on muistuttaa heitä oikeasta yhtälöstä:

  Tooraan Perustuva Usko + Ei Mitään Muuta = Pelastus.

  Tämä on sama viesti jonka Mooses antoi kansalleen omina päivinään.

  Paavali keskustelee "elämäntyyleistä" kirjeensä lopussa. Gal. 5:16-22:ssa, Paavali vertaa "Hengessä vaeltamista" ja "lihassa vaeltamista". Hän määrittelee ne jotka vaeltavat lihassa jakeissa 19-21 (haureus, epäjumalanpalvelus, noituus, jne.) Mitä yhteistä näillä kaikilla on? Ne kaikki ovat rikkomista Tooraa vastaan. Ne ovat Tooran "negatiivisten käskyjen" rikkomista.

  Koska kristinuskon Kirjoitusten tulkinta perustuu kreikkalaiseen/länsimaiseen ajatustapaan eikä heprealaiseen, jae jakeen jälkeen "Uudessa Testamentissa" irroitetaan alkuperäisestä kontekstistaan jossa Tooralle kuuliaiset kirjoittajat kirjoittivat ne. Tämän sijasta, antisemitistinen, pakanallinen "piikki" on laitettu Israelin Jumalan Sanaan.

  Tehdään Heprealainen Liitäntä: Toora ja "Evankeliumi"

  Kirje Heprealaisille sanoo että erämaavaelluksen sukupolvi sai Evankeliumin (Beh-so-rah') ja sitä oli seurattava uskossa. (Eikö olekin mielenkiintoista että he saivat Evankeliumin ENNEN kuin Messias kuoli ja nousi kuolleista?) "Vanha Testamentti" näyttää meille että se minkä he saivat oli Toora, jota heidän oli seurattava uskossa. Näin tehdään liitäntä Evankeliumin ja Tooran välillä.

  Toora = Evankeliumi = Sana = "memra" (59) = Yeshua = kävelevä Toora joka "asui" (engl. "tabernacled" =asua lehtimajassa) meidän keskellämme. (Joh. 1:1-14)

  Jumalan Sana on hämmästyttävän yhtäpitävä ja yhteenpunottu kun sitä tulkitaan oikein.

  Sana "lehtimaja" ("tabernacle") (maja) johtaa Succotiin, joka on seitsemäs ja "Messiaanisin" Jumalan juhla-ajoista (moedim). Palauta mieleen tilanne kun Pietari näki Yeshuan Mooseksen ja Elian seurassa (Matt. 17:1-13). Mitä hän ajatteli ja mitä hän teki? Hän näki sen mitä tapahtui hänen silmiensä edessä Succotin Messiaanisena täyttymyksenä, "lehtimajanjuhlana," ja välittömästi halusi rakentaa majoja ("succah").

  Voit alkaa nähdä kokonaisuutta ("big picture") kun laitat "Uuden Testamentin" sen heprealaiseen kontekstiin!

  Tehdään Heprealainen Liitäntä: Toora ja Messias

  Katso vielä kerran mitä 5.Moos. 30:11-14 sanoo Toorasta/laista:

  11. "Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.
  12. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
  13. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
  14. Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää."

  Lue nyt vertaus jonka Paavali tekee Tooran ja Yeshuan välillä Kirjeessä Roomalaisille:

  "1. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat.
  2. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;
  3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.
  4. Sillä Kristus on lain päämäärä, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
  5. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.
  6. Ja se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas,
  7. tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista.
  8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme."
  (Room. 10:1-8)

  Ylläoleva käännös korjaa kaksi pahaa käännösvirhettä jotka ovat melkein kaikissa kristittyjen Raamatuissa. Ensiksi, jakeessa 4, Yeshua (Kristus) EI ole lain "loppu", (ei puhuta "lain kumoamisesta.") Hän on päämäärä johon Toora tähtää (kreik. "telos" = "päämäärä" tässä kontekstissa, ei "loppu"). (60)

  Myöskin sana "Mutta," jakeen 6 alussa, on korvattu sanalla "Ja," (kreik. = "de" = "ja" tässä kontekstissa, ei "mutta") koska näin on oikein. Paavali, sen sijaan että olisi näyttänyt jonkinlaisen kontrastin Mooseksen/Tooran ja Yeshuan/Armon välillä, paljastaa samankaltaisuuden ja jatkuvuuden, koska Jumala ei ole muuttunut. Jos Paavali halusi puhua kontrastista hän olisi käyttänyt sanaa "alla" mikä tarkoittaa ainoastaan "mutta" jota hän itse asiassa käyttääkin jakeen 8 alussa. (61)

  Valitettavasti, kristinusko syyllistyy ennakkoluuloisuuteen Raamatun käännöksissään. (62) Tämä on erityisen totta "Uudessa Testamentissa" -- sana joka on laitettu lainausmerkkeihin läpi tämän artikkelin, koska sille ei ole pohjaa Kirjoituksissa ja se tukee ideaa että oli "vanha" tapa (juutalaisuus) ennen Yeshuaa, ja "uusi" tapa (kristinusko) Hänen jälkeensä. "Uuden Testamentin" kirjoittajat eivät nähneet jotakin uutta "kirkkoa" joka korvaisi Israelin uskon.

  Ei ainoastaan idea uudesta olemuksesta ja uskosta ("kirkko" ja kristinusko) joka korvaisi Israelin vastaavan (Tooralle kuuliainen Messiaaninen Juutalaisuus), ollut vastakkainen Jumalan muuttumattomalle Sanalle, sana "kirkko" itsessään ei ole Raamatusta. Kreikan siksi käännetty sana, ekklesia, tarkoittaa "uloskutsutut," ei "kirkko." Ekklesia oli sama sana jota käyttivät ne 70 rabbia jotka loivat kreikankielisen Tenakhin -- "Septuagintan," hyvän aikaa ennen kuin Yeshua eli. (Septuagintaa kutsutaan myös "LXX" kirjojen lähdekirjallisuusluetteloissa joka viittaa noihin 70 rabbiin.) (63)

  Luukas, Apostolien Tekojen Kirjassa, tekee selväksi että ne israelilaiset jotka hyväksyivät Israelin Messiaan JA seurasivat Tooraa, olivat "ekklesia." (64)

  "Ekklesian" kääntäminen "kirkoksi" on täydellisen väärin ja yksi käännösvirhe lisää tukemaan Kirjoituksille vierasta käsitystä.

  Tehdään Heprealainen Liitäntä: Toora ja Uskovan "Vapaus"

  Ensiksi meidän on käsiteltävä "fluffin" kysymystä -- epämääräisiä käsitteitä joita kristinusko opettaa kuten "kristityn vapaus," ja "rakkauden laki." Näillä termeillä ei ole tarkkaa määritelmää -- ne määrittelevät itsensä vain termeillä että ne "eivät ole lakia." Esimerkiksi, kommentoidessaan 1 Joh. 2:3:a, J. Vernon McGee:n Raamatunopetussarja sanoo:

  "Ensiksi, anna minun tähdentää että tällä jakeella ei ole mitään tekemistä uskovan turvallisuuden (security) kanssa. Johannes puhuu varmuudesta (assurance). Jumalan lapsina, olemme perheessä. Mutta miten meillä voi olla varmuus (assurance) siitä että olemme Jumalan perheessä? Hän kertoo meille että varmuus tulee pitämällä Hänen käskynsä. "Jos pidämme Hänen käskynsä" ei viittaa Kymmeneen Käskyyn. Johannes ei käsittele tässä mitään laillisia näkökohtia; hän käsittelee perheasioita." (65)

  Sama selitysteos sanoo seuraavaa Jaak. 2:12:sta:

  "'Vapauden laki' on Kristuksen laki. Herra Jeesus sanoi, 'Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni' (Joh. 14:15). Mitkä ovat Hänen käskynsä? 'Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.' (Joh. 15:12) (66)

  "Varmuus,"(assurance) vaan ei "turvallisuus?"(security) Ei Jumalan "käskyjä," vaan "perheasioita?" Sama kirjailija kirjoittaa että Isän Vanhan Testamentin käskyt on korvattu "Jeesuksen" uusilla, sellaisilla kuin; "kantakaa toistenne kuormia, "iloitse aina," "rukoile lakkaamatta," ja "älkää sammuttako henkeä."

  On totta että käskyjen seuraaminen on USKOVAN VARMUUS siitä että heissä on Jumalan Henki -- kuitenkin nuo käskyt ovat Hänen Toora -- Jumala ei ole muuttunut. Jos Yeshuan käskyt eivät olleet Jumalan käskyjä, silloin Yeshua ei ole Jumala, tai meillä on jakaantunut Jumala. Kristinusko korvaa Tooran näillä epämääräisillä käsitteillä ja opetuksilla että uskova tietää itse mitä ne tarkoittavat "seuraamalla Pyhän Hengen ohjausta," sallimalla näin monia tulkintoja, joista monet ovat Jumalan Tooran vastaisia.

  Jos tämä opetus ei ole opetusta korvasyyhyyn ja korvansa kääntämistä pois totuudesta, niin mikä sitten? (2 Tim. 4:3)

  Opetus että "olemme vapaita Toorasta," on seurausta satojen vuosien antisemitistisestä teologiasta ja Kirjoitusten vastaista. "Uusi Testamentti," pantuna takaisin sen heprealaiseen kontekstiin, sanoo tämän Toorasta ja Yeshuaan uskovista:

  • Usko ei kumoa mitään osaa Toorasta kokonaan (Matt. 5:17-21, Jaak. 2:10)
  • Tooran pitäminen on osa uskoa joka vie sinut taivaaseen (Matt. 19:17; Ilm. 12:17; 14:12; 22:14)
  • Pysyt Yeshuan rakkaudessa, jos pidät Tooran (Joh. 14:15-23) kuten Hän pysyi Isän rakkaudessa pitämällä Tooran (Joh. 15:10; Hepr. 2:17-18, 4:15)
  • Usko Yeshuaan ei ei peruuta sitä mitä Toora sanoo, se vahvistaa sen (Room. 3:31)
  • Toora itsessään on "vapaus" ja mitta jonka mukaan meidän on tuomittava itsemme (Jaak. 1:22-25)
  • Lihalliset ihmiset eivät alistu Tooralle (Room. 8:5-8)
  • Jos väität tuntevasi Hänet, ja et välitä Hänen Toorastaan, olet valehtelija (1 Joh. 2:3-7)
  • Ei ole väliä oletko juutalainen vai kreikkalainen, millä on väliä on Jumalan Tooran pitäminen (1 Kor. 7:19)
  • "Rakkauden laki" on se että pidämme Tooran - mikä ei millään tavalla ole "taakka" (1 Joh. 5:3; 2 Joh. 1:6; Matt. 11:29,30)

  Nämä "Uuden Testamentin" viittaukset "Tooraan" voivat aluksi sekoittaa ihmisiä koska he eivät ole tottuneet ajattelemaan näillä termeillä. Kuitenkin, kun juutalaiset Uuden Testamentin kirjoittajat, ja Yeshua, puhuivat laista/käskyistä uskonnollisessa kontekstissa, se on käännettävä "Tooraksi," ellei ole selvää syytä tehdä toisin, koska tämä oli se mitä ne tarkoittivat heidän kulttuurissaan.

  Tämä Toora, mukaanlukien muu Tenakh ("Vanha Testamentti"), ovat Kirjoituksia joista Paavali kirjoitti Timoteukselle;

  "...ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
  16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
  17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut."
  (2 Tim. 3:17)

  Näissä jakeissa on monia tärkeitä opetuksia:

  1. Timoteuksella oli Kirjoitukset lapsesta saakka. Ne EIVÄT sisältäneet "Uutta Testamenttia".
  2. Jumalan pelastussuunnitelma "Vanhassa Testamentissa" oli usko, ei teot.
  3. Yeshuaan uskovat käyttivät "Vanhan Testamentin" Kirjoituksia opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa.
  4. "Vanhan Testamentin" Kirjoitusten avulla, ihminen on täydellisesti valmis.
  5. Teot ovat erottamattomia uskosta.
  6. Kristinusko saarnaa "Jeesusta" meilkein pelkästään Uudesta Testamentista. Saarnasiko Paavali ja muut opetuslapset Yeshuaa käyttämällä Uutta Testamenttia? Eivät tietenkään -- heillä oli vain Tenakh. Tämä ei suinkaan vähennä Uuden Testamentin kirjojen arvoa. Pointti tässä on se että Toora, joka on Jumalan Sanaa, tuli ensin, ja mikään ei voi olla sen kanssa ristiriidassa tai muuten se on hylättävä.

  Toora on perusta "Uuden Testamentin" oikealle tulkitsemiselle -- EI toisinpäin!

  Jokaisen "Uuden Testamentin" kirjan on kirjoittanut Messiaanisen heprealaisen ajattelutavan omaava kirjoittaja, olettaen että sitä lukisi/tai opettaisi joku jolla on sama ajattelutapa. Kiitos 1900-vuotisen Tooran vastaisen teologian, näin ei enää ole. Tuloksena ovat väärät opetukset Toorasta ja "Uudesta Testamentista" jotka ovat osa kristinuskoa.

  Tehdään Heprealainen Liitäntä: Tooran Rooli Tulevaisuudessa

  Messiaan paluuta ja Tuhatvuotista Valtakuntaa koskevat jakeet Tenakhissa (Vanhassa Testamentissa) kaikki puhuvat Tooran noudattamisesta.

  • Uhrijärjestelmä (sovinnoksi, EI pelastukseksi) palaa. (Hes. 45:13-20)
  • Kansat eivät tule Jerusalemiin viettämään joulua, he tulevat Lehtimajanjuhlille (Succot). (Sak. 14:16-19)
  • Uskovat tulevat olemaan pappeja Kuningaskunnassa -- et voi olla pappi ja sivuuttaa Tooraa. (Hepr. 7:12)
  • Kaikki papit ovat pukeutuneet neljään Ylipapin vaatekappaleeseen, heijastaen jatkuvaa Yom Kippuria. (Hes. 44:17-18 - Katso myös 2.Moos. 28, 3.Moos. 16:4) (67)
  • Miehet tulevat tarttumaan Juudan miesten tzitzit:iin (lieve tai tupsu) sinä päivänä ja sanovat "vie minut Herran luo." (Sak. 8:23)
  • Tuhatvuotinen Valtakunta itsessään on viikottaisen Sapatin täyttymys.

  Jesaja 61:3:ssa (jonka Yeshua luki osittain Luuk. 4:16-21) puhutaan Messiaasta, Tuhatvuotissa Valtakunnassa, kuinka Hän kutsuu ihmisiään "vanhurskauden tammeiksi." Tämä termi on juutalainen kiertoilmaus sille että noudattaa Tooraa. Ilmestyskirjan luku 22 heijastelee samaa ideaa, missä "elämän puu" myös edustaa Tooraa. Kuten jo mainittiin, Ilmestyskirja asettaa ehdon niille jotka toivovat pääsevänsä Uuteen Jerusalemiin -- he ovat niitä jotka pitivät hänen Tooransa:

  Ilmestyskirja 22:14 -- "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!." (Esim. suomenk. 38/1992 käännöksissä jakeessa sanotaan "pesevät vaattensa" kun taas esim. King James/Green´s litaral/Young´s Literal/Webster´s jne. käännöksissä "pitävät hänen käskynsä". Ero johtuu kreikankielisten tekstien eroista (riippuu mitä tekstiä kääntäjä on suosinut). Huomaa myös samankaltaisuus sanojen poiountes tas entolas ja plunontes tas stolas välillä. Lue lisää täältä)

  Kaupungin ulkopuolella ovat ne jotka ovat rikkoneet Tooran (Ilm. 22:15).

  Kristinuskolla on ollut tapana pitkän aikaa uudelleen tulkita sekä "Vanhan" että "Uuden" Testamentin jakeita Tooran vastaisen, "kreikkalaisen" ajatusmallin mukaan, tarkoittamaan jotakin muuta mitä ne oikeasti sanovat.

  Me pelastumme yksin uskosta -- mutta tämä usko, heprealaisten Kirjoitusten mukaan, (sekä heprealaisen "Vanhan" ja "Uuden" Testamentin) on luottavainen suhde joka on erottamaton Jumalan Sanan seuraamisesta siitä miten meidän on elettävä -- Hänen Toorastansa. Yeshua Itse on erottamaton Toorasta, koska Hän on sen päämäärä ja täyttymys -- "kävelevä Toora."

  Tämä opetus on yhdenmukaista läpi "Uuden Testamentin" kun se tulkitaan oikein. Paavali itse sanoo että jos olet pakana joka on valinnut seurata Messiasta -- tervetuloa Israelin Tooraan! (Ef. 2:10-12)

  --------------------------------------------------------------------------------

  Onko tämä kaikki loppujen lopuksi suurikaan asia?

  Ongelmia kirkon sisällä

  Surullisesti, sellaiset asiat kuin avioero, teiniraskaudet ja huumausaineiden käyttö "kirkossa" peilaavat sekulaarin yhteiskunnan asioita. Seurakunnan vaihtaminen ("Church hopping") on tavallista kristittyjen keskuudessa. Kuinka moni aikuinen tänään kuuluu samaan tunnustuskuntaan kuin missä he kasvoivat? Monet jättävät koko "evankelisen kristillisyyden". Mormonikirkko kasvaa koko ajan perinteisten kirkkokuntien kustannuksella, suurin osa heidän uusista jäsenistään USAssa ovat entisiä baptisteja. On myös opillisia ongelmia kuten onko homoseksuaalisuus "yhä syntiä". Homot eivät enää pysyttele erossa kristinuskosta. Sen sijaan, he haastavat kristinuskon tekopyhyyden koskien "Jumalan Lakia," käyttämällä kristillistä väitettä että laki on päättynyt, ja että olemme nyt "rakkauden lain" alla.

  Nämä "oireet" on tunnistettu ja niistä on saarnattu kristillisten kirkkojen saarnapöntöistä. Kuitenkin, ongelmaa ei ole diagnosoitu asianmukaisesti. Kaiken ylläolevan voi laittaa yhden asian syyksi -- kristillinen kirkko ei ole rakennettu Toora-kalliolle, vaan Tooran vastaisten opetusten liikkuvalle hiekalle (Matt. 7:24-27 -- päätösjakeet Yeshuan opetuksesta koskien Tooran seuraamista. Katso alempaa osio "Pitikö Yeshua Suhdetta Tooraan Tärkeänä?")

  Ongelmia Juutalaisten Evankelioimisen kanssa

  Palatkaamme ensin kristilliseen näkemykseen juutalaisista josta puhuttiin artikkelin alussa::

  • Juutalaiset "missasivat Jeesuksen" 2000 vuotta sitten
  • Juutalaiset johtajat (fariseukset) olivat niin "koukussa lakiin", että he menettivät oman Messiaansa
  • Kristillinen kirkko syntyi ja sille annettiin työ julistaa "Evankeliumia Jeesuksesta"
  • Kirkon on pakko tuoda "Evankeliumi Jeesuksesta" juutalaisille
  • Kristilliset kirkot uudelleenjärjestäytyivät "juutalaisten evankeliointiin"

  Tyypillinen kokemus tänään, "Jeesuksen hyväksyneelle" "pelastuneelle" juutalaiselle on tulla "Juutalais-kristityksi." Tämä henkilö toivotetaan tervetulleeksi kristilliseen maailmaan/kulttuuriin, mukaanlukien; sunnuntain jumalanpalvelukset, Joulu ja Pääsiäinen. Mitä tulee "lakiin," Juutalaiskristityille opetetaan että heidän ei enää tarvitse tehdä asioita kuten noudattaa Sapattia ja syödä kosher-ruokaa, koska "Jeesus vapautti heidät tästä orjuudesta," ja heillä on nyt "kristityn vapaus" koskien näitä asioita. Monille uusille juutalaisille uskoville tarjotaan ei-kosher ruokaa syötäväksi niin että he voivat "näyttää uskonsa."

  Juutalaiset jotka tulevat kristinuskoon lopulta, elleivät heti, hylkäävät heidän juutalaisuutensa. Aikanaan kun heillä on lastenlapsia (erityisesti jos he menevät naimisiin pakanan kanssa), nämä pienet eivät tunnistaudu juutalaisiksi tai samaistu juutalaisuuden kanssa lainkaan. He ovat nyt kristittyjä -- täysin samanlaisiksi tulleita. Ikävä kyllä, tämä juutalaisille tarjottu uusi elämäntyyli on jyrkästi Jumalan Sanan vastainen. Samankaltaistuminen on kirous joka luvattiin juutalaisille, Jumalan toimesta, jos he hylkäisivät Hänen Tooransa. Samankaltaistuminen on merkki heille että he eivät seuraa yhtä todellista Jumalaa.

  Kirjoitusten mukaan, jokainen juutalainen joka hylkää Jumalan Tooran ja tulee osaksi jotakin Tooran-vastaista jumaluutta, on epäjumalanpalvelija. Tämä koskee mitä tahansa (väärää) "messiasta" joka ei opeta että Toora pysyy paikallaan. Käänteisesti, jokainen juutalainen joka hylkää Tooran-vastaisen messiaan, ei hylkää todellista Israelin Messiasta. Niinpä, juutalainen joka hylkää "pelastus sanoman" jonka sydän on Tooran vastainen "Jeesus," ei ole hylännyt todellista Israelin Messiasta, yhtään enempää kuin jos he hylkäisivät "mormonien Jeesuksen," jota kristinusko itse kutsuu vääräksi messiaaksi.

  Kuten mainittiin tämän artikkelin alussa, monet kristilliset ryhmät aloittavat uusia evankelioimiskampanjoita saadakseen juutalaisia kääntymään, opettamalla väkeään käyttämään "juutalaista terminologiaa" todistamisessa. Tämän seuraus on ollut vastaisku juutalaisten puolelta, jotka syyttävät kirkkoja petollisten keinojen käytöstä, joilla he johtavat juutalaisia pois juutalaisuudesta kristinuskoon. (68)

  He puhuvat asiaa. Miksi laittaa juutalainen ulkokuori sille mikä on täysin pakanallista uskoa? Ensimmäinen ryhmä joka menestyksekkäästi teki tätä organisisoidusti oli "Jews for Jesus", mikä oli pohjimmiltaan baptistien haara. Jeesus esitettiin enemmän "juutalaisessa valossa," mutta päämäärä ja tulos oli aina sama -- "käännyttää juutalaisia," ja saada heidät kirkkoon. Viime aikoina, Jews for Jesus on avautunut idealle johdattaa juutalaisia Messiaanisiiin seurakuntiin, kuten myös kirkkoihin. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta niin kauan kuin ryhmä käyttää "Jeesusta" nimessään, ja jatkaa "kirkon" tarjoamista vakavana vaihtoehtona juutalaisille, se menettelee vastoin Tooraa.

  Pitikö Yeshua Suhdetta Tooraan Tärkeänä?

  Kristinusko sanoisi, "Ei - pelastumme yksin uskosta - joten kaikki tämä 'Toora uskovaisille'-oppi ei ole tärkeää." Kuitenkin, kuten jo mainittiin, tässä on ongelma "uskon" määrittelyssä. Moderni kristitty määritelmä "uskosta" ei ole sama kuin Juutalaisten Messiaan ja Hänen ensimmäisen vuosisadan juutalaisten aikalaisten ja "Uuden Testamentin" juutalaisten kirjoittajien. Kristitty määritelmä käsittelee sitä mitä uskot, kun taas juutalaisuuden fokus on suhteessa joka perustuu luottamukseen ja kuuliaisuuteen Tooralle. (69)

  Yeshua Itse selvästi kannattaa juutalaista näkemystä. Matteus 5:17-7:28 on pitkä tutkielma Messiaalta miten seurata Tooraa oikein. Hän aloittaa asettamalla kaksi faktaa:

  • Jos ajattelet että jotakin Toorasta kumotaan, olet erehtynyt. (Matt. 5:17-18)
  • Jos opetat ihmisiä olemaan noudattamatta Tooraa, tulet vastaamaan siitä Hänelle. (Matt. 5:19-20)

  Monien jakeiden jälkeen, joissa hän selittää ja täsmentää Tooraa, hän lopettaa opetukseen (Matt. 7:21-23) jossa hän puhuu tulevaisuuden hetkestä, jolloin ryhmää ihmisiä ei päästetä taivaaseen. Nuhteleeko hän heitä siitä että "he eivät uskoneet Messiaaseen?" Tai, että "he eivät olleet kutsuneet Häntä sydämiinsä?" Tai, että he "eivät olleet toistaneet 'syntisen rukousta?'"

  Ei. Sen sijaan, Yeshua selvästi tuo julki että ne jotka harjoittavat laittomuutta (kreikaksi: anomia) eivät pääse Hänen kuningaskuntaansa. Mitä "lakia" nämä ihmiset sitten rikkovat "laittomuudellaan?"

  Matteus 7:21-23:n konteksti on "uskonnollisessa laissa," koska Yeshua on puhunut sitä ennen lakkaamatta Toorasta. Hänen varoituksensa päättää saarnan Tooran periaatteista jonka Hän aloitti sanomalla ettei Toorasta kumota pienintäkään piirtoa (Matt. 5:17-21). (70)

  Huomaa että nämä eivät ole pakanoita tai ateisteja joille Hän puhuu. Nämä ihmiset ovat shokissa kun Hän torjuu heidät. He väittävät olevansa uskovaisia, kutsuen Häntä "Herraksi."

  Tämä nostaa vakavan kysymyksen:

  Onko olemassa uskontoa jossa ihmiset sanovat olevansa Messiaan seuraajia, mutta väittävät että heillä ei enää ole suhdetta Tooraan, joka sopii Matteus 7:23 kuvaukseen?

  Eikö "kirkko" sovikin tähän kuvaukseen?

  Jotkut varmasti loukkaantuvat tästä kommentista (ja monesta muusta tässä artikkelissa). Idea että "Kristuksen oma Kirkko" voisi olla niin vakavasti erehtynyt Jumalan Sanan suhteen, ja sen ymmärtämisessä mitä todellinen usko Jumalaan pitää sisällään, on yksinkertaisesti mahdoton uskoa. Kuitenkin, kuten mainittua, koko käsite "kirkko" on tulosta Tooran vastaisesta (Jumalan vastaisesta) korvausteologiasta, ja tahallisesta Raamatun väärintulkinnasta.

  Pitikö Paavali Suhdetta Tooraan Tärkeänä?

  Monilla, mukaanlukien joillakin modernissa juutalaisuudessa, on virheellinen käsitys siitä että Yeshua on ehkä tukenut Tooraa, mutta apostoli Paavali -- hän aloitti kristillisen uskonnon asettumalla lakia vastaan.

  Esimerkiksi, kuten kristitillinen kirjailija Daniel Fuller kirjoittaa kirjassaan "The Unity of the Bible":

  Mutta historioitsijan pitäisi myös selittää miten henkilö joka oli niin syvällä juutalaisuudessa voisi yht'äkkiä toimia niin täysin ei-juutalaisesti, hylkäämällä ympärileikkauksen liiton merkkinä uskoville juutalaisille ja pakanoille (Gal. 2:3-5) ja syömällä halukkaasti ei-kosher ruokaa kun hän oli aterioinut pakanoiden kanssa (j. 11-14). Mikään hänen perinteisessä juutalaisessa taustassaan ei selitä sellaista täydellistä käyttäytymisen muutosta. Ainoa vaihtoehto sen selitykselle miten Paavali alkoi syömään sianlihaa on hyväksyä hänen oma selityksensä: tämä radikaali muutos oli tulosta hänen kohtaamisestaan ylösnousseen Jeesuksen kanssa hänen matkatessaan Damaskoon tuhoamaan sen kristittyjä. (71)

  Paavalin nuhtelu Pietarille, Galatalaiskirjeen toisessa luvussa, on perinteisesti nähty kristinuskossa todisteena että "laki" oli päättynyt juutalaisille jotka nyt seurasivat Messiasta. Ongelma tässä on se että teksti osoittaa että siinä ei puhuta ruoasta jota syödään. Pietari todellakin aterioi pakanauskovien kanssa, kuitenkin tämä ei ollut "erilaista" siitä syystä että hän söi ei-kosher ruokaa. Sen sijaan, se oli "erilaista" koska juutalaiset eivät yleensä istuneet ja syöneet pakanoiden kanssa siihen aikaan. Jumala oli kertonut Pietarille että pakanat olivat "puhtaita." (Tämä oli Apt. 10. luvun unen tarkoitus, ja sillä ei ollut mitään tekemistä ei-kosher ruoan syömisen kanssa kuten näkyy Pietarin vastauksesta Apt. 10:17, 28, 34, 11:3-17; 15:7-10.)

  Paavali vastusti Pietaria hänen tekopyhyytensä tähden, koska kun hän näki juutalaisten veljien lähestyvän, hän käveli pois pakanoiden luota, kohtelemalla heitä kuin he olisvat olleet hengellisesti alempiarvoisia. Kun Paavali sanoo Pietarille että he "elävät" pakanoiden tavoin, hän ei puhu heidän ruokatottumuksistaan, vaan hän tarkoittaa että he "pelastuvat" samalla tavalla. Tämä sama teema jatkuu koko kirjeen loppuosan, että juutalainen ja pakana pelastuvat ("elävät") samalla tavalla, uskosta, ei "lain teoista." (72)

  Päästäkseen sellaiseen päätelmään että "Paavali syö nyt sianlihaa," ja kertoo Pietarille että hänenkin pitäisi, Fullerin on pitänyt:

  • Olettaa että Paavali on Tooraa vastaan ja opettaa myös niin
  • Olettaa että se mistä Paavali puhuu näissä jakeissa on "ei enää seurata ruokasääntöjä"
  • Jättää huomiotta välitön ja laajempi asiayhteys, mikä on pelastus uskosta sekä juutalaisille että pakanoille

  Kuten mainittua, tämä käytäntö tuoda Tooran vastaista oppia Kirjoituksiin juontaa juurensa satojen vuosien Kirjoitusten kieroon vääntämisestä, jota tekivät ensin halukkaasti juutalaisvastaisia mielipiteitä omaavat johtohenkilöt, ja tänään sitä tehdään ehkä tahattomasti. Tätä tekevät jopa (ei-messiaaniset) juutalaiset jotka ovat enemmän kuin iloisia siitä että voivat kasvattaa eroa juutalaisuuden ja kristinuskon välillä, erityisesti Messiaanisen juutalaisuuden nousun myötä. (73)

  Kuitenkin, näin ei ole Paavalin tapauksessa, joka opetti että Toora todellakin oli pakanoille -- ei pelastukseksi, vaan suuntana jota heidän pitäisi rohkaistua seuraamaan uskoontulon jälkeen. Tämä on osa Jumalan suunnitelmaa Hänen yhtenäisyytensä ennallenasettamisessa (Israelin uskon kautta), koska vaikkakin "Jumala on Yksi" (5.Moos.6:4), Hän ei vielä ole Yksi, vaan tämä tulee tapahtumaan aikojen lopussa kun Messias tulee (Sak. 14:9). (74)

  Ortodoksi-rabbina, tämä oli Paavalin näkemys Jumalasta "yhtenä," (echad) ja se on perustana kaikissa hänen kirjoituksissaan. Tämä uskomus sanoo että on yksi Jumala, täällä maassa, juutalaisille ja pakanoille (esim. Romans 1:16). On yksi Jumala taivaissa, ja vain yksi ilmestys (Toora) Häneltä koko ihmiskunnalle (2.Moos. 12:48-49, 3.Moos. 24:22, Jes. 56). On yksi Jumala läpi historian (Mal. 3:6, Hepr. 13:8). Polku jonka Hän on tarjonnut meille, johtaa Jumalan ja Hänen luomakuntansa yhtenäisyyden ennalleenasettamiseen, joka tapahtuu Messiaan kautta, Tuhatvuotisessa Valtakunnassa ja sitä seuraavassa "Tulevassa Maailmassa" (Olam Haba), käsite joka on perustavanlaatuinen juutalaisuudelle.

  Kirje Roomalaisille pitää sisällään merkittävää opetusta (a midrash) Toorasta, joka jää usein huomaamatta johtuen huonosta käännöksestä ja Tooran vastaisesta teologiasta. Vaikka Paavali tuomitsikin agressiivisesti opetuksen jossa pakanoiden oli otettava vastaan Toora pelastuakseen (Apostolien Teot, Kirje Galatalaisille), hän pitäytyi näkemyksessä että uskoontulon (pelastuksen) jälkeen, Tooranmukainen elämäntyyli oli haluttu päämäärä kaikille uskoville, koska Tooran noudattaminen tuo lähemmäs Jumalan Nimen yhtenäistämisen (shema).

  Alkaen jakeesta 6:1 ja jatkuen jakeeseen 8:14, Rav Sha'ul Fariseus (Paavali), tarjoaa seuraavan opetuksen, joka on suunnattu ennen kaikkea (ellei ainoastaan) Rooman seurakunnan pakanauskoville:

  • Room. 6:1-16 -- Nyt kun seuraamme Yeshuaa, ja elämme "Hengessä", emme ole vapaita rikkomaan Tooraa ja tekemään syntiä
  • Room. 6:17-23 -- Uskovina meidän on seurattava/palveltava Hänen Tooransa vanhurskautta sitä mukaa kun opimme.
  • Room. 7:1-6 -- Emme enää seuraa Tooraa lihassa, ilman luottamista Jumalaan (ja tulemalla tuomituksi sen kirouksesta), vaan meidän on nyt seurattava sitä Hengessä.
  • Room. 7:7-21 -- Vaikka Tooran; a) päämäärä oli tuomita meidät, b) kiihottaa meissä syntiä, ja c) sitä ei voi seurata lihassa, Toora itsessään on pyhä, vanhurskas ja hyvä ja hengellinen lamppu joka loistaa elämän polkua (Psalmi 119:105).
  • Room. 7:22-8:14 -- Toora on meidän ilomme ja tehtävä jota seurata uskossa. Halu seurata Tooraa on todellinen "siunattu varmuus" siitä että uskovalla on Jumalan Henki itsessään.

  Huipentuma lähellä tämän midrashin loppua on Room. 8:5-8, missä Paavali sanoo että ihmiset kuuluvat johonkin näistä kahdesta luokasta Jumalan edessä. He elävät joko; a) lihan mukaan, tai, b) Hengen mukaan. Paavali sanoo että jos olet "lihan vallassa," et voi olla Jumalalle mieleen. Miksi? Koska, Paavali sanoo, lihassa elävät eivät alistu Jumalan lain (Toora) alle.

  Käänteisesti, Paavali sanoo että Hengen mukaan elävät ("pelastetut") ALISTUVAT Tooran alle. Jumala ei ole muuttunut -- se on aina ollut näin.

  Loppusanat

  Kristinusko opettaa että jos joku väittää olevansa "pelastettu," mutta elää jatkuvassa synnissä, hän ei todennäköisesti koskaan oikeasti katunut eikä syntynyt uudelleen (esim. sanotaan usein homoseksuaaleista). Se myös opettaa että jos jopa täysin "vilpittömästi" seuraat virheellistä oppia koskien pelastusta, et ole pelastettu (esim. sanotaan usein Mormoneista).

  Yeshua varoitti että meidät tuomitaan samalla mitalla kun me tuomitsemme. Siksi, kun kristitty tuomitsee mormonin, tai homoseksuaalin, tai kenet tahansa näistä syistä, käyttämällä yhtenäistä Jumalan Sanaa (Toora), hänen olisi syytä olla valmis tuomittavaksi samalla Tooralla.

  Pitämällä tämä raamatullinen periaate mielessä, Toora näyttää että Jumalan asema koskien Sapattia on selvä. Se on perjantai-illasta lauantai iltaan ja meidän on erotettava tämä aika Hänelle Pyhänä Päivänä. Historia näyttää että ihminen muutti tämän epäkunnioituksesta juutalaisuutta ja Tooraa kohtaan. Kristityt eivät vaivaudu tutkimaan tätä historiaa (tai he eivät välitä) hyväksymällä valheen, että Jumala muutti tämän. Tämän seurauksena, he rikkovat Jumalan Sapatin joka viikonloppu, samalla kun he kuljettavat Hänen Tooraansa Raamatuissaan matkalla "sunnuntain Jumalanpalvelukseen" joissa saarnataan "vapautta Toorasta".

  Paavalin mukaan Room. 8:5-8:ssa, jos elät "Hengen mukaan," sinä KYLLÄ alistut Jumalan Tooran alle.

  Alistutko sinä?

  Vai onko sinulla lihan mieli "joka ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle?"

  1. Basic Theology - A Popular Systematic Guide To Understanding Biblical Truth, Charles C. Ryrie, 1986, SP Publications Inc., Victor Books, Wheaton IL, pp. 302-303.
  2. When Skeptics Ask, Norman L. Geisler and Ronald M. Brooks, 1990, SP Publications Inc., Victor Books, Wheaton IL, p. 129.
  3. The Daily Study Bible Series - the Letters of James and Peter, William Barclay, 1976, The Westminster Press, Philadelphia, p. 80.
  4. New King James version, Nelson Regency Publishers.
  5. The Daily Study Bible Series - the Letters of James and Peter, William Barclay, 1976, The Westminster Press, Philadelphia, p. 70.
  6. Introductions and Reading Guide, King James Bible, 1962, Zondervan Publishing house, p. 9.
  7. ibid p. 10.
  8. Thru the Bible Commentary Series, Galatians, J. Vernon McGee, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1991, p. 23.
  9. Toinen vanha juutalainen opetus, koskien köyhien kunnioittamista, sanoo että materiaalinen menestys tulee usein hengellisen epänonnistumisen kustannuksella. Tämä heijastuu sanonnassa, "Älä laiminlyö köyhää, koska Toora on heidän puolellaan" (Talmud, Nedarim 81a). Tämä opetus peilaa Yeshuan opetusta Matt. 19:23-24:ssä, missä Hän ilmaisee kuinka vaikeaa rikkaan on päästä Jumalan valtakuntaan.
  10. The Shema, Spirituality and Law in Judaism, Norman Lamm, The Jewish Publication Society, Jerusalem, 1998, p.16
  11. Mielenkiintoisesti, Midrash Rabbahn kommentti, Raamatun ensimmäisestä jakeesta (1.Moos. 1:1) has the Torah referring to itself as a tutor at the time of creation!
  12. The Unity of the Bible, Daniel P. Fuller, 1992, Zondervan Publishing House, Grand Rapids MI, p. 346-359.
  13. Säilyttääkseen osia Toorasta joiden se väittää olevan voimassa uskoville (esim. aviorikos, ahneus, homoseksuaalisuus) kristinusko jakaa Tooran erillisiin moraali, seremonia, siviili, ja/tai muihin "lakeihin." Kuitenkin, sellaista tiukkaa jakoa ei tunneta juutalaisuudessa, eikä "Uuden Tetamentin" kirjoittajien mielissä. Tämän voi nähdä apostoli "Jaakobin" kirjeestä (2:8-11), missä hän sanoo Tooran olevan yksikkö, aivan kuten Paavalin kirjoituksissakin, sellaisissa kuin Gal. 5:19, missä hän listaa asioita kuten "saastaisuus" ("seremonialaki") samassa lauseessa haureuden ("moraalilaki") ja murhan ("siviililaki") kanssa ja tietenkin Yeshua, Matt. 5:17-21:ssa.
  14. Thru the Bible Commentary Series, James, J. Vernon McGee, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1991, p. 68.
  15. Basic Theology - A Popular Systematic Guide To Understanding Biblical Truth, Charles C. Ryrie, 1986, SP Publications Inc., Victor Books, Wheaton IL, p. 304.
  16. Jewish literature outside of the Bible reflects this, i.e., Midrash Rabbah Genesis LXXXV:1; Midrash Rabbah Exodus V:7; Midrash Rabbah Numbers IV:8; Zohar, Bereshit Section 1, page 176a. (Soncino)
  17. Web-sivulla www.nazarene.net on monia informatiivisiä artikkeleita Uuden Liiton faktoista ja muista tärkeistä aiheistä.
  18. Jewish New Testament Commentary, David Stern, (Jewish New Testament Publication, Inc., 4th edition, 1995), commentary on Hebrews 10:8-10.
  19. Basic Theology - A Popular Systematic Guide To Understanding Biblical Truth, Charles C. Ryrie, 1986, SP Publications Inc., Victor Books, Wheaton IL,  p. 303.
  20. ibid  p. 305.
  21. Foundations of the Christian Faith, James Montgomery Boice, 1986, InterVarsity Press, Downsers Grove, IL, p. 234.
  22. Kirja joka käsittelee perinpohjin tätä aihetta on From Sabbath to Sunday (Samuele Bacchiocchi, 1977, The Pontifical Gregorian University Press, Rome Suomeksi: Sapatti ja sunnuntai, Kirjatoimi, Tampere 1984). Bacchiocchin tutkimus näyttää miten aikaisten kirkkoisien antisemitismi oli johdattamassa uskovia ulos sapatin ja muiden raamatullisten juhlien vietosta. Muiden teemojen ohella, Bacchiocchi erityisesti torjuu käsityksen että 1 Kor 16;1-2, Apt 20:7-11 ja Ilm 1:10, tarjoaisivat mitään todistetta väitteelle että Jumala vaihtoi lauantai-Sapatin kristittyjen sunnuntaihin (s. 90-131).
  23. Juutalainen kirjallisuus Raamatun ulkopuolella antaa valtavasti huomiota tulevalle Messiaanisella Tuhatvuotiselle Sapatille -- samalle johon Uuden Testamentin kirjoittajat viittasivat (esim. Midrash Rabbah Genesis 12:6, Zohar 1:119a, Talmud tractate Sanhedrin 97a, tractate Tamid 33b).
  24. Babylonian Talmud, tractate Shabbat 119a
  25. Why the Protestant Reformation Failed!, Frank M. Walker. Published in Petah Tikvah Volume 15, No. 1, found at: www.yashanet.com/library/reformf.htm.
  26. See the article Equal Weights and Measures at www.yashanet.com/library/equal.htm for more about this and other mistranslations in Christian Bibles.
  27. Thru the Bible Commentary Series, James, J. Vernon McGee, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1991, p. 56.
  28. Jopa termi "kristitty," kuten tässä jakeessa, voi olla väärä käännös. On todisteita siitä että tämä on myöhemmin lisätty Raamattuun koska varhaisissa käsikirjoituksissa käytetään sanaa "almunantaja" ("kristityn" sijaan). Tämä tekisi siitä juutalaisen haukkumasanan koska se oli juutalainen termi ja käytäntö. Tässä olisi järkeä koska se osoittaisi että pakanoista "olisi tullut juutalaisten kaltaisia" heidän uudessa uskossaan. Roomalaiselle pakanalle tulemista juutalaisten kaltaiseksi pidettiin häpeällisenä.
  29. The Mystery of Romans, Mark Nanos, 1996, Fortress Press, Minneapolis, pp. 64-68. Julius Caesar kunnioitti vanhoja uskontoja ja antoi juutalaisille laillisia oikeuksia kuten collegia, antamalla heille oikeuden kokoontua, pitää yhteisiä aterioita ja omaisuutta, hallita ja verottaa heitä itseään, ja pitää yllä järjestystä ja säätää rangaistuksia. He olivat ainoa ei-pakana uskonnollinen yhteisö jolla oli tämä oikeus. Tämä johti Rooman muun väestön suureen katkeruuteen. Tämä selittää myös miten Paavali pystyi vainoamaan messiaanisia juutalaisia (ennen hänen omaa uskoontuloaan), kuten Apostolien Teoissa mainitaan, ja synagogan oikeuden myöhemmin pitää kuria Paavalille, niinkuin hän kirjoittaa kirjeissään. Viimeksi mainittu myös osoittaa, että Paavali piti itseään synagogalle alamaisena. Roomalaisen oikeuden mukaan, hän olisi voinut käyttää hänen Rooman kansalaisuutaan lopettamaan tämän kurinpidon, mutta juutalaisten lainsäädännön mukaan, hän olisi menettänyt oikeutensa puhua ja opettaa synagogassa Sapattisin. Vaikka Paul tunnetaan yleisesti pakanoiden apostolina jopa tämä palvelutehtävä oli eduksi Israelille (Room. 11:13). Katso myös, Romans - A Shorter Commentary, C.E.B. Cranfield, 1985, William B. Eerdmans publishing Company, Grand Rapids, MI, pp. 275-276.
  30. James the Brother of Jesus, Robert Eisenman, 1997, Penguin Books, New York, NY.
  31. Ignatius' Letter to the Magnesians
  32. Caesar and Christ, Will Durant, 1944, Simon and Schuster, New York, p. 548.
  33. Justin Martyr - Dialogue with Trypho (Circa 138-161 A.D.)
  34. Origen of Alexandria (185-254 A.D.) as quoted in Scattered Among the Nations, Documents Affecting Jewish History 49 to 1975, Edited by Alexis P. Rubin, Jason Aronson Inc., London, pp. 22-23.
  35. Jew & Gentile in the Ancient World, Louis H. Feldman, 1993, Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 123-176
  36. Caesar and Christ, Will Durant, 1944, Simon and Schuster, New York, p. 546.
  37. The Mystery of Romans, Mark Nanos, 1996, Fortress Press, Minneapolis, pp. 64-68.
  38. Novella III, as instituted by Theodosius II, Roman Emperor in the East, 439 A.D.
  39. The last known meeting between the Jewish minority and Gentile majority was in the year 318,  presided over by Sylvester, a representative of Emperor Constantine.
  40. Council of Elvira, 304 A.D., Canon 50, Laws Relating to Jews
  41. Council of Elvira, 304 A.D., Canon 16, Laws Relating to Jews
  42. Epiphanius; Panarion 29; 4th Century -- See Biblical Law by James Trimm at: www.nazarene.net/biblaw.htm.
  43. Paul and the Jewish Law - Halakha in the Letters of the Apostle to the Gentiles, Peter J. Tomson, 1990, Fortress Press, Minneapolis, p. 3.
  44. Martin Luther kehoitti vainoamaan juutalaisia, mukaanlukien; polttamalla heidän synagogansa maan tasalle, tuhoamalla heidän kotinsa, takavarikoimalla heidän Talmudit ja rukouskirjat, tappamalla heidän rabbit jotka eivät suostuneet lopettamaan opettamista, kumoamaan heidän oikeutensa matkustaa, ja laittamalla heidät keskitysleireille. Hitler seurasi pitkälti Lutherin suosituksia. See Anti-Semitism of the "Church Fathers," at www.yashanet.com/library/fathers.htm.and, Why the Protestant Reformation Failed!, at: www.yashanet.com/library/reformf.htm.
  45. See Anti-Semitism of the "Church Fathers," at www.yashanet.com/library/fathers.htm.
  46. The American Heritage Dictionary, Second College Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1985.
  47. The Words and Works of Jesus Christ, J. Dwight Pentecost, 1981, The Zondervan Corporation, Grand Rapids, MI, p.188-189.
  48. The Way of the Boundary Crosser, Gershon Winkler, 1998, Jason Aronson Inc., Jerusalem, pp. 221-251. Tässä ja seuraavassa taulukossa olevat esimerkit, ovat vain osa Winklerin antamista, jotka näyttävät Yeshuan opetusten olleen hyvin paljon linjassa Talmud, Midrash Rabbahin ja muiden juutalaisten kirjoitusten kanssa. On melko ironista että liberaali reformoitu juutalainen kirjailija (Winkler) on tehnyt niin hyvän työn Yeshuan opettaman totuuden paljastamisessa.
  49. Babylonian Talmud, tractate Sotah 22b.
  50. Babylonian Talmud, tractate Yevamot, footnote #14 to 16a: "Literally 'the first-born of Satan.'"
  51. The Way of the Boundary Crosser, Gershon Winkler, 1998, Jason Aronson Inc., Jerusalem, pp. 221-251.
  52. The Daily Study bible Series - the Letters to the Galatians and Ephesians, William Barclay, 1976, The Westminster Press, Philadelphia, p. 29.
  53. ibid. p. 29.
  54. ibid. p. 27.
  55. Caesar and Christ, Will Durant, 1944, Simon and Schuster, New York, p. 616.
  56. Jew & Gentile in the Ancient World, Louis H. Feldman, 1993, Princeton University Press, Princeton, NJ, -- The Mystery of Romans, Mark Nanos, 1996, Fortress Press, Minneapolis.
  57. See The Mystery of Romans, Mark Nanos, 1996, Fortress Press, Minneapolis. Nanos'in palkittu kirja (National Jewish Book Award for Jewish-Christian Relations) tarjoaa ennenkuulemattoman historiallisen näkökohdan Paavalin kirjeiden taustoihin. Siinä hän paljastaa Paavalin huolen Rooman seurakunnan pakanauskovien käytöksestä, kaikella kunnioituksella muokkaamalla heidän käyttäytymistään jotta he eivät loukkaisi pelastumattomia juutalaisia jotka olivat heidän yhteisössään, joka oli yhä synagogan alaisuudessa.
  58. Länsimaiselle mielelle voi olla vaikea ymmärtää miten Paavalia saatettiin syyttää muiden juutalaisten taholta opettamisesta Tooraa vastaan, kun hän saarnasi pro-Torah sanomaa. Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa kerta juutalaisten historiassa kun suuri opettaja oli näin väärinymmärretty. Moses Maimonides (1135-1204 jKr), yksi kaikkien aikojen kuuluisimmista juutalaisista ajattelijoista ja Tooran selittäjistä, oli syytettynä juutalaisten aikalaistensa toimesta siitä, että hän kielsi ruummiillisen ylösnousemuksen. He väittivät näin siitä huolimatta että Maimonides oli kirjoittanut kommentissaan Mishnah, Sanhedrin 10:1, että, "Ruumiillinen ylösnousemus on yksi Mooseksen lain peruspilareista; sillä joka ei hyväksy [ylösnousemusta] ei ole osaa uskonnossa, tai mitään tekemistä juutalaisuuden kanssa." Maimonides myöntää että hän ei ajatellut kenenkään ottavan vakavasti sellaisia vääriä syytöksiä, toteamalla, "...me emme kiinnittäneet huomiota siihen, sanomalla, että tämän yksilön (lausunnolla) ei ole merkitystä, koska kukaan ei voi olla niin tyhmä ettei pystyisi ymmärtämään, mitä kirjoitin.
   Moses Maimonides' Treatise on Resurrection, translated and annotated by Fred Rosner, 1997, Jason Aronson Inc., Northval, NJ, foreward to the Second Edition, p. ix, 29-31.
   Paavali myös, oli shokissa kuultuaan että häntä syytettiin saarnaamisesta Tooran totuutta vastaan, kuten näkyy hänen kommenteistaan Room. 3:8:ssa. Pietari, kirjeessään, varoitti että ihmiset vääristelisivät Paavalin sanoja. On siinä ihmettelemistä mitä Paavali tuleekaan eräänä päivänä sanomaan kirkoista, jotka opettavat että hän ajatteli että Tooralle kuuliaisuus ei ole Yeshuaan uskoville!
  59. "Memra" on aremeankielinen termi "Sanalle" ja se löytyy Aramaic Targumseista joita luettiin synagogissa joka sapattina Yeshuan aikaan. "Memra" on Targumseissa missä vain jae sisältää kaksoisviittauksen Jahveen, esim. Psalmi 110:1, missä "toista Jahvea" kutsutaan Jumalan Memraksi. Myöskin 1. Mooseksen Kirjassa missä Aabraham rukoili Jahvea Jahven Memran nimessä.
  60. Vine's Expository Dictionary, klassinen protestanttien selitysteos, on yhtä mieltä siitä, että sanaa telos ei pitäisi kääntää sanaksi "loppu" Room. 10:4:ssä, vaan pikemmin "tilan tai prosessin tuloksena" (päämäärä). Katso myös, Jewish New Testament Commentary, David Stern, (Jewish New Testament Publication, Inc., 4th edition, 1995), commentary on Romans 10:4. Kiintoisasti, kristitty teos jota siteerataan tässä dokumentissa, The Unity of the Bible, (Daniel P. Fuller, 1992, Zondervan Publishing House, Grand Rapids MI), on myös yhtä mieltä siitä että "telos" käännetään "päämääräksi," mutta päätyy silti tyypilliseen kristittyyn johtopäätökseen.
  61. Jewish New Testament Commentary, David Stern, Jewish New Testament Publication, Inc., 4th edition, 1995, commentary on Romans 10:6-8.
  62. See Equal Weights and Measures at www.yashanet.com/library/equal.htm.
  63. Sana "kirkko" sisällytettiin "Uuden Testamentin" tekstiin keskiajalla ja voi olla pakanallista alkuperää. See The Translation Conspiracy, by Rabbi David M. Hargis, at http://messianic.com/articles/translation.htm
  64. The Unknown Paul - Essays on Luke-Acts and Early Christian History, Jacob Jervell, 1984, Augsburg Publishing House, Minneapolis, p. 41.
  65. Thru the Bible Commentary Series, First John, J. Vernon McGee, 1991, Thomas Nelson Publishers, Nashville, pp. 41-42
  66. Thru the Bible Commentary Series, James, J. Vernon McGee, 1991, Thomas Nelson Publishers, Nashville, p. 61.
  67. See also Mishna Yoma 7:5.
  68. Elokuussa, 1999, nousi kiista koskien Internet hakukone Lycosia joka kieltäytyi laittamasta Jews for Jesus-järjestön mainoksia sivulleen johtuen juutalaisen yhteisön tyrmistyksestä. Uutisartikkeleita yksityiskohtien kanssa voi yhä löytää netistä, etsimällä hakusanoilla "Jews for Jesus" ja "Lycos."
  69. Jaakobin Kirje käsittelee tätä asiaa läpikotaisin, mutta erityisesti jakeessa 2:19, missä hän sanoo että "usko" Jumalaan on hyödytöntä ilman luottavaista suhdetta joka perustuu Tooran mukaisiin tekoihin.
  70. Samaa kreikan sanaa laittomuudelle, anomia, käytetään 1Joh.3:4:ssä, kuvaamaan niitä jotka tekevät syntiä, kuten myös 2.Tess.2:7:ssä, kuvaamaan väärää messiasta joka on Jumalan totuutta vastaan.
  71. The Unity of the Bible, Daniel P. Fuller, 1992, Zondervan Publishing House, Grand Rapids MI, p. 53. Yksi esimerkki lisää kontekstin ulkopuolisesta tulkinnasta, Fuller myös kirjoittaa (s. 357) että Mark. 7:19:ssa Yeshua julistaa kaiken lihan puhtaaksi, jättämällä huomiotta keskustelun kontekstin (alkaen kohdasta 7:2-5) joka käsittelee ei-raamatullisia perinnäissääntöjä, joita fariseukset olivat lisänneet, kuten syömistä (puhdasta) lihaa pesemättömin käsin, käytäntö jonka juuret ovat Zoharissa, juutalaisessa mystiikassa (kabbalah). See also; Introduction to the Talmud, by Harris Brody, Section 10, at www.yashanet.com/library/talmud.htm.
  72. See The Mystery of Romans, Mark Nanos, 1996, Fortress Press, Minneapolis, pp. 337-371, for a comprehensive discussion of these verses.
  73. Rabbi Tovia Singer (Jews for Judaism, Outreach Judaism) on kommentoinut että enemmän juutalaisia on tullut uskoon Jeesukseen Messiaaseen viimeisen 19 vuoden aikana kun sitä edellisen 1900 vuoden aikana. Modernin messiaanisen liikkeen alun voi nähdä osuvan samaan aikaan Jerusalemin paluusta juutalaisten käsiin vuonna 1967. Messiaanisten seurakuntien määrä on kasvanut eksponentiaalisesti viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana (todellinen Jumalan "lopunajan herätys" josta kristinusko on yleensä tietämätön, tai ei välitä.) 1990-luvun loppupuolella alkoi näkymään trendi suurempaan Tooran noudattamiseen molempien juutalaisten ja pakana Messiaanisten uskovien toimesta. Maailmanlaajuinen lista Messiaanisista seurakunnista on täällä: www.yashanet.com.
  74. A recently published book that deals with some of the essentials of the Shema and offers a well-rounded view of Jewish thought in this matter is; The Shema, Spirituality and Law in Judaism, by Orthodox scholar and Yeshiva University president, Norman Lamm (The Jewish Publication Society, Jerusalem, 1998.)

  Yashanetin artikkelin Not Subject to the Law of God? luvalla kääntänyt englannin käännöksissä kokematon laverdaduniversal.org, 2009. Virheet ovat mahdollisia.

  SIVU 2: Tooran 613 käskyä ja niiden seurattavuus tänään

  TÄYDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO

  Vieraskirja